Fælles mål for kristne og muslimer, et sekularisk samfund.

Læst på Kristelig Dagblad webside:
“Ifølge en amerikansk forsker spiller religion ikke en større rolle i de muslimske lande end i de vestlige, og muslimer er lige så interesseret i sekulære samfund som kristne”.

Et af dem bad folk svare på, om de var enige i udsagnet ”religiøse ledere burde ikke påvirke, hvordan folk stemmer.” 66 procent af muslimerne var enige i, at religiøse ledere ikke skal have indflydelse på politik, mens 71 procent af de kristne svarede det samme.

Steven Fish, professor i politisk videnskab ved University of California, Berkeley:
“Det er mere almindeligt, at resultatet bringer sekulære eller moderate islamister til magten. De fleste valg i muslimske lande, hvor valget er frit som i Tyrkiet i 2007, Indonesien i 2008 og 2009, og Pakistan i 2008, bringer sekularister eller moderate islamister til magten, mens partier, som repræsenterer militante islamistiske tendenser, klarer sig elendigt”

Med Tunesien og Ægypten i tankerne, så ser det måske alligevel ikke så sort ud for demokratiseringen i den arabiske verden. Jeg tror mest på den demokratiske proces i Ægypten, hvor der er nedsat en forfatningskommision samt parlamantet er opløst og der etableres en ny regering. Det Muslimske Broderskab i Ægypten signalerer de vil starte et demokratisk parti, hvilket er sandsynligt indtil det modsatte er bevist.

Lykkes projektet med demokratisering i Ægypten inden for de næste 6 måneder, så vil der ske omvæltninger i den arabiske verden i de kommende år.

Men det bedste ved denne beskrivelse af Steven Fish er at islam og muslimer i Danmark ikke er det doktrinære, sorte trossamfund, som Dansk Folkeparti vil have danskerne til at tro og som er en stor del af Dansk Folkepartis ekstensberettigelse, nemlig frygten for islam og muslimer.

Undersøgelsen overført til danske forhold betyder der ikke er den store forskel på kristnes og muslimers ønsker om et godt, demokratisk samfund at leve i. Med en folkekirke og moskeer, der er adskilt fra de politiske beslutningsproces. Et sekularisk samfund.

Vi må samarbejde, kristne og muslimer, om at holde de ekstremistiske islamister væk fra samfundsordenen og ikke mindst stå sammen for at bekæmpe fremmedhadet fra Dansk Folkeparti.

Husk det i valgkampen.

Steven Fish har lige publiceret sine resultater i bogen: “Are Muslims Distinctive? A Look at the Evidence“, Oxford University Press, (februar) 2011.

Share This Post