Kan Mette Frederiksen forhindre prostitution?

Mette Frederiksen langer ud efter mænd, som køber sex

Jeg tror ikke, at en kunde hos en prostitueret bagefter kan gå ind og undervise en skoleklasse eller dømme i en retssal eller være politiker, politimand eller hvad han er, på en måde, som er foreneligt med det, vi opfatter som ligestilling og respekt mellem kønnene,” siger Mette Frederiksen i bogen “Mette F”.

Stop en kende Mette Frederiksen……

…… er det kun 270.000 mænd i Danmark, der køber sex?

Og er de mænd, der køber sex, sexmonstre, der mishandler kvinder?

Er de mænd og kvinder, der køber sex modstandere af kønnenes ligestilling?

Og er det muligt at forbyde prostitution?

Prostitution har fungeret under forskellige vilkår gennem forskellige kulturer fra den græske oldtid, via romerriget, reformationen til vores tid med flere tusinder massageklinikker i Danmark, selv den mindste landsby (Hodde i Vestjylland, som eksempel) har sit “bordel”, der er luksusnatklubber, ” Sugerbabes”, “dating” websites, hvor prostitution drives i større eller mindre omfang.

Prostitutionen har været forbudt i nogle perioder, tilladt i andre perioder. Den omhandler både mandlig og kvindelig prostitution. Uanset hvad der var gældende lov i de forskellige perioder, så overlevede den.

Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvordan samfundet eller Mette Frederiksen, skal forhindre en mand/kvinde aftale en seksuel ydelse mod betaling eller en “gave” med en anden kvinde/mand……..

Det Mette og andre moralister helt glemmer, det er den kvindelige køber af sex.

Jo, kvinder køber også prostituerede mænd og kvinder. I min barndom (år 1955) sad jeg sammen med min moster i Illum på øverste etage og så mænd stable sukkerknalder. Jeg spurgte min moster, hvorfor de gjorde det, hun svarede de sælger sex til kvinder og mænd.

Jeg stærk modstander af handlen med kvinder og at kvinder mod deres ønske tvinges til salg af sex og dermed deres krop. Her gør Mette Frederiksen og de øvrige danske politikere alt for lidt for at hjælpe de handlede kvinder/piger og mænd/drenge.

Det er yderst sjældent paragraffen 262 a bruges mod bagmændene og trafficking.

Jeg glæder mig til at se en opprioritering af indsatsen mod trafficking og bagmændene, der står bag handel af mennesker til slavearbejder og prostitution, for det trives også i Danmark.

I følge FN er trafficking:
” at rekruttere, transportere, huse eller modtage en person ved brug af magt eller trusler, bortførelse eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ved at købe samtykke fra en tredjeperson, der har kontrol med en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Det er uden betydning om den handlede person har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvis der er blevet anvendt nogle af de førnævnte midler.”

Med udgangspunkt i FN’s definition indførte Folketinget i 2002 en særlig bestemmelse om trafficking i straffeloven, § 262 a. Med denne paragraf i hånden kan menneskehandlens bagmænd blive straffet med op til otte års fængsel.

Veronikas historie:
Veronika er 19 år og kommer fra Litauen. Hun er roma og i hjemlandet bor hun i en roma-ghetto med sin mor og sine søskende. Hun har hverken uddannelse eller job og derfor takker hun ja til at rejse til Danmark for at arbejde som opvasker på en restaurant.

Jobbet har hun fået via en bekendt, der kender en, der ejer en restaurant i Danmark. Da hun kommer til Danmark finder hun hurtig ud af, jobannoncen er falsk og hun i virkeligheden skal arbejde som prostitueret.

Veronika bliver tvunget til at arbejde i en sexklub, hvor hun skal betjene op mod 30 kunder per aften, 6 dage om ugen. Hun bestemmer ikke selv, hvilke kunder hun vil betjene eller hvilke former for seksuelle ydelser hun vil udføre. Bagmændene beholder de penge hun tjener, hun får kun 100 kr. om dagen hun kan bruge til at købe mad og cigaretter for“.

Nini Schultz på Facebook (23.oktober2016):
Så er tiden vist inde til, at jeg skal afsløre offentligt, at jeg for en del år siden har arbejdet i en årrække som prostitueret. Jeg kan oplyse, at jeg havde annonce i Ekstra Bladet hver gang, at jeg skulle på arbejde og jeg er oplyst, at de vil kunne skaffes. Jeg bankoverførte betalingerne for annonce. Jeg var særdeles godt tilfreds med arbejdet.

Blandt mine kunder var mange prominente. Jeg afslører aldrig navnene for jeg har stor respekt for dem, der turde benytte sig af massageklinikker.

Jeg vil dog nævne, at der blandt mine stabile kunder var en socialdemokratisk borgmester. Det vil altid være en hemmelighed mellem ham og jeg, hvorfra i landet, at han kom.

Prostitution er også andet end lige det, som man læser om i medierne. Ingen af de klinikker, som jeg har arbejdet på har benyttet sig af udenlandske kvinder. Når jeg tænker tilbage, så tænker jeg på en god tid, der har været med til, at forme mig til det menneske, som jeg er i dag“.

Som det ses er der mange facetter i kampen mod prostitution.

Mette Frederiksen har min fulde respekt, hvis hun går ind i kampen mod trafficking med baggrund i § 262a og tvinger politiet til en større indsats mod kvindehandel og tvungen prostitution.

 

 

 

Share This Post

Kvindehandel er en del af dansk prostitution…….

Undgå de prostituerede, der taler østeuropæisk, og gå forbi de bordeller, hvor der ikke er danske kvinder. Sådan lyder opfordringen fra Dansk Folkeparti til de danske mænd, der køber sex.

 

De skal købe hos danske kvinder, da masser af prostituerede gør det frivilligt,” siger ligestillingsordfører Pia Adelsteen (DF).

Hvad så med de kvinder der taler afrikansk og kommer fra Nigeria? Og hvad er frivillighed? Hvis du skal skaffe flere tusind kroner om dagen til dit misbrug, er det så frivilligt, Pia Adelsteen?

Vi er vældigt med på vognen hvad kvindehandel angår – hvilket Anja Dalhoff med filmen “Når månen er Sort” allerede i 2007 kunne dokumentere.
http://www.danishdoc.dk/Danish_Doc/Moon.html

“De seneste år har mange europæiske lande, også Danmark, oplevet en stærk stigning i antallet af nigerianske kvinder i prostitution. Langt de fleste af disse kvinder er ofre for menneskehandel. Mange kommer til Europa efter en umenneskelig rejse over det afrikanske kontinent. Når målet er nået præsenteres de af bagmændene for en fiktiv regning på op til kr. 450.000, der promte skal betales – der er ingen anden udvej end prostitution. “

“Michelle kender også Anna, som hver nat lider på Københavns mørke gader. Hun fortæller om de natlige overgreb og voldtægter som prostitueret. Om hvordan hun troede, at hun skulle til Danmark som sygeplejeelev, men i stedet blev narret og snydt til prostitution, der er i diametral modsætning til hendes meget religiøse ståsted i livet. Både Anna selv og hendes familie i Nigeria er under seriøse trusler fra bagmændene, der ikke viger for hverken vold eller mord.”
Kilde: http://ingenkendersandheden.blogspot.dk

Ligestillingsminister Manu Sareen (R) vil heller ikke forbyde købesex, men vil i stedet lave en oplysningskampagne rettet mod de 15 procent af mændene, der finder det i orden at købe sex af handlede kvinder.

Personligt mener jeg ikke et forbud forhindrer handlede kvinder (eller mænd), for der er et overset marked køb af drenge/mænd til prostitution. Det skal fortsat være synligt, at der er prostitution i Danmark, for det skal ikke ske i kældre og baggårde, hvor alfonser kan mishandle deres “medarbejdere” uhæmmet, for den offentlige prostitution giver de handlede kvinder en “vis beskyttelse” mod deres alfonser og “madammer”.

Men det er ikke kun prostitution, hvor der sker handel med mennesker, det sker også i landbrugs- og byggesektoren, hvor fagforeningen 3F kæmper en stor kamp for at skabe bedre arbejdsforhold for primært de østeuropæiske arbejdere.

Min opfordring til danske mænd er i al sin enkelhed, det er markedet der muliggør handel med kvinder, så det eneste der kan hindre det, det er lad være med at købe dem. Men det er nok en utopisk tanke………

Menneskehandel udgør i dag en af de største og mest lukrative forbrydelser på verdensplan. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på problemet og hvis du får mistanke, så kontakt Center mod Menneskehandel!

Se videoen, der har en varighed 25 minutter.

Share This Post

Grønland ligger på ryggen!

En af byens iværksættere, hotelejer Søren Lyberth, ser frem til den kinesiske invasion og har allerede en forretningsplan klar.

Vi er parate til at tage den udfordring, det giver. De må gerne integrere sig midt i byen. Vi kunne etablere et bordel således, at der sker noget – økonomisk – så nogen kan tjene på det“, siger han til P1 Orientering.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at verdens største producent af aluminium, amerikanske Alcoa, har meldt ud, at det har planer om at åbne et smelteværk nær Maniitsoq og hente 2.000 kinesiske arbejdere til byen.

Den lokale frygt går på, at smelteværket skal drives udelukkende ved hjælp af kinesisk arbejdskraft, men viceborgmester i Maniitsoq, Karl Lyberth, håber, at det store projekt også kan kaste grønlandske arbejdspladser af sig og skabe mere liv i den lille by.
Kilde: b.dk.

Det er trist det eneste arbejde der er til grønlænderne at ligge på på ryggen.....

Det er trist det eneste arbejde der er til grønlænderne, det er at ligge på på ryggen…..

Det er min personlige holdning det Grønlandske Landstyre skal fastholde det er grønlændere og ikke kinesere der skal arbejde på grønlandske arbejdspladser!

Så nemt kan det siges……….

Om der så bliver brug for et par grønlandske kvinder, der skal ligge på ryggen, det vil jeg ikke blande mig i…… bare det er frivilligt for kvinderne.

Heldigvis er der fornuftige grønlændere, en af dem Sonja Rossen går mere til angreb på Søren Lyberth i sin kommentar:
Er han villig til at sælge sig selv til en kvinde fra kina, således at hans firma kan tjene på det?Nej, jeg mener bestemt, at prostitution ikke skal ind i vort land og håber, at Inatsisartut (Grønlands Selvstyre red.) og Naalakkersuisut (Grønlands regering red.) taler med alvorsord omkring dette meget nedsættende emne, når det engang kommer på dagsordenen!

Og som andre steder i verden, så er der prostitution i Grønland……… Der er tio ting i verden, der ikke kan reguleres via lovging, det er netop prostitution og jernbane drift 🙂

Share This Post

Forbud mod mænd, der køber sex!

Se det er en overskrift, der sælger………………………….

Og hvad er så baggrunden for den overskrift?
Socialdemokraterne holder Kongres 2009 i Aalborg i denne weekend og der er vigtige ting på dagsordenen, nemlig at kriminalisere 14% af de danske mænd, samt at profilere Mette Frederiksen til den dag, hvor Helle Thorning-Smidt må give op!

Man kan ikke lovgive mod prostitution, nogle kan mene det, men så er de ligeså naive som de unge kvinder i Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen. Man kan i nogen grad regulere den, sålænge den danske befolkning kan se det fornuftige i reglerne omkring den!

Jeg mener, at man skal gå en anden vej, nemlig gøre noget ved handlede kvinder og deres bagmænd, men de handlede kvinder bliver retsforfulgt i Danmark og smidt ud af landet og lige i gabet på deres bagmænd, som så kan sende kvinderne til et andet land for at fortsætte deres påtvungne erhverv, som Torben Lund, tidligere sundhedsminister, så glimrende beskrev det i en artikel/kronik i Berlingske Tidende lørdag.

Det var en trist dag i Socialdemokratiets historie, da den godkendte Mette Frederiksens korstog mod de formastelige mænd!

For hvad var det man gjorde…………

………………….. jo man sendte de handlede kvinder tilbage i et jerngreb hos deres bagmænd. For nu skal de ikke på gaden for at skaffe dem kunder, for det gør deres bagmænd og nu skal de bare ligge på ryggen i en eller anden baggård og betjene 20-30 kunder om dagen – uden politi eller andre  – kan kontrollere dem og kvindernes mentale og fysiske tilstand.

Prostitutionen vil leve videre, som den har gjort det lige siden den første mand og kvinde kunne kravle.

Og hvad har vi så nået Mette Frederiksen?

Tag dine solbriller af og forhold dig til virkeligheden, Hvorfor har man ikke fået fat i bagmændene for de handlede kvinder? Hvorfor har man ikke standset trafikken med de handlede kvinder forlængst?

Lovgivningen har været der i flere år!

Og så tror jeg denne debat har fjernet mediernes focus fra det væsentlige, nemlig at fjerne “Lille Lars” og hans medløbere fra regeringsmagten……….

…………. og det er det mest ærlige…………. set fra mit ståsted. 

Vi Socialdemokrater skal skille sig ud fra Dansk Folkeparti og regeringen ved IKKE at tilføje flere forbud i form af love mod den danske befolkning, men derimod begynde en ny æra i Danmark med socialt forebyggende arbejde, for derved at være et alternativ for den siddende regering………..

DEN CHANCHE FORSPILDER Mette Frederiksen og det danske socialdemokrati i disse 2009 kongresdage.

——————————————————————————–

[adrotate group=”1″]

——————————————————————————–

Share This Post