Inger Støjberg har været i Biografen…….

Jeg vil gerne understrege, at jeg er enig i den opførsel drengene havde i biografen på Fisketorvet i København er meget forkert, ingen tvivl det.

Men det retfærdiggør ikke Inger Støjbergs racistiske Facebook indlæg den 3. februar 2015. Jeg forstår ikke, at hun ikke henvendte sig til biografens ledelse for at få stoppet chikanen.

Det havde jeg gjort.

Jeg er glad for Jens Rohde (EU medlem Venstre) kritiserer Inger Støjbergs Facebook indlæg om sin biograf tur på Fisketorvet i København. Dermed stiller han sig op i rækken af V-folk der kritiserer hende i medierne. De er Kåre Traberg Smidt, Martin Geertsen, Birthe Rønn-Hornbech og Jacob Ellemann-Jensen, der mener ligesom Jens Rohde, at Ingers udfald var uheldigt.

Men læsere på både TV2, BT og Ekstra Bladet er vilde med Inger.
Det må bero på en forkert opfattelse af Inger Støjbergs Facebook indlæg, for der er vel ikke 81% af Ekstra Bladets læsere, der er racister? Det tror og håber jeg på.

Ekstrabladet meningsmåling.

Ekstrabladet meningsmåling.

Inger Støjberg skrev på sin Facebook profil den 3. februar 2015:

“Hvornår lærer I at opføre jer ordentligt?
Jeg er lige kommet hjem fra biografen. Her sad en flok indvandrerdrenge på vel omkring 14-15 år bag ved mig, og generede fra start til slut. De sparkede på stolen, talte, kommenterede og kastede med slik.
Hvornår er der nogen forældre der griber ind, og hvornår sænker I drenge skuldrene? I bor i Danmark, og jeg begriber simpelthen ikke, at I ikke gør jer umage for at opføre jer ordentligt. I bliver ikke til noget, hvis I fortsætter sådan.

Jeg vil hellere end gerne give jer en chance, og jeg ønsker, at I skal blive en del af vort samfund. Gode borgere, der bidrager. Men fortsætter I på samme måde som nu, så får I det rigtigt svært.

Behandl andre som I selv gerne vil behandles, hvor svært er det?”

Jeg er stolt over at være en af de 19%, der ikke støtter hendes indlæg.

Jeg mener hendes Facebook indlæg ødelægger den integration af indvandrere og flygtninge, som jeg  brændende ønsker bliver gennemført fuldt og helt, som det tidligere er sket med flygtninge fra blandt andet Bosnien, Vietnam bådflygtningene og tamilerne fra Sri Lanka også må ske for de nuværende flygtninge og indvandrere.

Det ødelægger Inger Støjberg med sit racistiske indlæg.

Inger Støjberg kunne nemt have beskrevet sit biografbesøg på en måde, hvor jeg kunne støtte hende i hendes synspunkt og hvor hun ikke ødelægger den danske integrations politik! Men hendes mål var at provokere og skabe had mod indvandrere og flygtninge i Danmark. Hun har et muslim traume.

Jeg vil præcisere, hvor hun går galt i byen!

Citat: “Her sad en flok indvandrerdrenge”.
De uvorne drenge er danske statsborgere og og født i Danmark! Dermed er de sku’ lige så danske, som de drenge, der sidder i Biograf 1&2 i Hadsund, som er hendes basis og bopælsby. Med sit ordvalg fastholder hun danske drenge negativt som indvandrere, som mindreværdige borgere i Danmark. Det er ikke ok! Der er brug for accept, uddannelse og arbejde for dem, det burde hun i stedet for beskæftige sig med.

Citat: “I bor i Danmark“.
Ja, det gør langt de fleste danskere, men hendes ordvalg rubricerer dem som anderledes, som indvandrere og ikke som danskere, dermed fastholdes de, som andenrangsborgere af Inger Støjberg.

Citat: “og jeg ønsker, at I skal blive en del af vort samfund“.
Jamen fru Støjberg, det er de jo allerede, selvom de ind i mellem taler et andet sprog! De opfører sig ikke korrekt i Biografen efter din beskrivelse, men det gør mange af dem, som du anser for “etniske danskere” heller ikke, både piger og drenge i den samme alder og især når de er i flok.

Havde Inger Støjberg skrevet sit indlæg med følgende tekst, så havde jeg støttet hende 100%.

Hvornår lærer I at opføre jer ordentligt?
Jeg er lige kommet hjem fra biografen. Her sad en flok drenge på vel omkring 14-15 år bag ved mig, og generede fra start til slut. De sparkede på stolen, talte, kommenterede og kastede med slik.

Hvorfor griber Jeres forældre ikke ind, og hvornår sænker I drenge skuldrene? 

Jeg begriber simpelthen ikke, at I ikke gør jer umage for at opføre jer ordentligt.

Behandl andre som I selv gerne vil behandles, hvor svært er det?

Det er kun et råd til Inger Støjberg, men det er nok “som at hælde vand på en gås, for det preller ganske givet fuldstændigt af på hende“. Jeg så hende i GO’ Morgen Danmark her til morgen, hvor hun fastholdt sit racistiske indlæg helt og fuldt – trods studieværtens ihærdige forsøg på at få hende til at anerkende, de uvorne drenge var danskere.

Hendes ærinde tjener absolut en politisk kamp om, at udstille en befolkningsgruppe – indvandrere og flygtninge – i kampen om stemmerne med Dansk Folkeparti. Det retfærdiggør ikke ikke et racistisk indlæg.

Og hun og Venstre vinder ikke kampen på den platform, for jeg nægter at tro på Partiet Venstres vælgere er racister. Men hendes budskab på Facebook bevidner klart Venstre føler sig alvorligt truet af Dansk Folkeparti til det kommende folketingsvalg.

Share This Post

De sorte fætres sidste arbejdsdag?

Det var muligvis sidste gang, de to fætre Jesper Langballe og Søren Krarup stod på talerstolen i Folketingssalen og tordnede mod oppositionen.

Begge DF-politikere har meddelt, at de indstiller deres lange karrierer, når valget kommer, og da folketingsåret formelt sluttede tirsdag, er den politiske værnepligt ved at være udtjent for de to tidehvervspræster.

Som en sidste handling, havde de rettet deres kanoner mod racismeparagraffen. Den skulle væk, mente de“, det skriver B.DK/Politiko i dag.

De to fætre her gennem flere folketingsperioder stået for Dansk Folkepartis ideologiske felttog mod indvandrere, kulturradikale og kunstnere og ikke mindst har de tordnet mod kulturen, som formidles i Danmark af ikke “etniske danskere”.

Med fætrenes afgang, så er der en minimal chance for Dansk Folkepartis kultur politik løftes en smule og den kan udbygges når partiets landsformand Pia Kjærsgaard forlader Folketinget om føje år! I dag står hun for en intolerant kulturpolitik, sidst er det kommet til udtryk i Statens Kunstråd og mod den danske udstilling i Venedig, hvor 16 kunstnere udstiller på den danske stand. En af disse kunstnere har lavet trædesten med bl.a. Pias ansigt.

En enkelt politiker vil savne Søren Krarup og hans fætter, det er Ida Auken (SF), der siger: ” Tror jeg kommer til at savne ham…  Jeg er dybt uenig med ham, men der bliver da lidt kedeligere i Folketinget uden ham og Jesper Langballe“.

Lone Dybkær siger:” Dialog med Søren Krarup er ikke mulig. Den er ikke mulig, fordi Søren Krarup jo taler Sandheden. Han har altid ret, og det vanskeliggør dialog“.

Der var ikke flertal for at afskaffe racismeparagraffen, som de to sorte fætre havde stillet forlag om, det var kun Dansk Folkeparti, der støttede forslaget. Men de fik markeret sig på deres sidste arbejdsdag i Folketinget. Vi slipper dog ikke for deres børn, der opstillet for Dansk Folkeparti til det kommende valg.

Familien Langballe og Krarup i Dansk Folke Parti

Familien Langballe og Krarup i Dansk Folke Parti

Jeg kender ikke Sønnen Christian Langballe og datteren Marie Krarup, men jeg håber ikke de er så sorte som fædrene. Vi har brug for folketingsmedlemmer, der skuer fremad og har tanker, der fremmer Danmarks interesser i et globalt samfund.

Christian Langballe er sognepræst i Tjele og Nørre Vinge og i Viborg Domsogn og bor i Foulum. Han er opstillet i Viborg Østkreds.

Søren Krarups næstældste datter, den 44 årige Marie Krarup, er nemlig blevet valgt som Dansk Folkepartis folketingskandidat i Esbjerg Omegn-kredsen.

Marie Krarup er cand.mag. i øststatskundskab, samfundsfag og religion og er desuden uddannet reserveofficer i hæren i russisk sprog. Til daglig er hun gymnasielærer ved Frederiksborg Gymnasium.

Share This Post

Dansk Folkeparti manipulerer med deres vælgere!

Dansk Folkepartis blad skriver:
Det er efterhånden almindelig kendt, at indvandrere har sat et ikke særligt heldigt præg på den service, som bliver tilbudt – eller rettere blev tilbudt hos praktiserende læger og på landets sygehuse. Først blev den gratis kaffe, saft og småkager eller frugt afskaffet hos mange praktiserende læger, fordi patienter med indvandrebaggrund tog hele familien med i venteværelset og flittigt brugte den gratis forplejning. Samme adfærd lukkede besøgsforplejningen på sygehuse og hospitaler. Til stor utilfredshed blandt etnisk danske patienter.

Kilde: "Nu tør jeg ikke blive syg"
Dansk Folkeblad, nr. 6, nov. 2010, 14. årgang

Det er fuldstændig uden for den virkelighed, vi kender som praktiserende læger, fastslår formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Henrik Dibbern, og påpeger, at han aldrig har hørt tale om storspisende indvandrerfamilier i venteværelserne.

Det er helt ude i hampen, at give indvandrere skylden for, at der ikke er saftevand og småkager hos den praktiserende læge. Faktum er, at det mange steder er fjernet af hygiejniske årsager, så folk ikke får maveinfektioner, siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen.

Endnu et fejlskud fra Dansk Folkeparti

Endnu et eksempel på Dansk Folkepartis fejlinformation og forsøg på at dæmonisere "De Fremmede".

 Og så er det ikke den bevidste fejlinformation, der er det værste i denne artikel og dette blad fra Dansk Folkeparti i november måned.

Det fremgår af artiklen, at det retroende medlem af Dansk Folkeparti, Britt Valentin, er blevet indskrevet på Næstved Sygehus af en kvinde med religiøst TØRKLÆDE, som henviser hende til operation for sin underlivslidelse hos en mandlig læge med mørk glød  og sort fuldskæg, nej sådan er det ikke.

Men en sygeplejerske fortæller  Britt Valentin at den indlæggende kvindelige læge er muslim og den opererende læge kan RISIKERE at være muslim!!!

Endnu et citat fra Dansk Folkeblad:
Senere spørger min kontaktperson, som jeg er tilknyttet under indlæggelsen, om jeg er racist, beretter Britt Valentin.
– Det her havde jo slet ikke noget at gøre med racisme men er en politisk holdning. Jeg er i opposition til alt, hvad islam står for, og jeg vil ikke opereres af en muslim, som kan bekende sig til islam. Sådan er det, siger hun,
som mener, at muslimer gennem en alt for lang årrække har fået positiv særbehandling på danske sygehuse. Hun undrer sig over, hvorfor det er så stort et problem, at hun også beder om at få det.

Der er tale om 3 fuldstændige forkastelige forhold i den artikel.
1. En påstand om de fremmede har ødelagt servicen med kaffe, kager mv. på hospitaler samt i lægers konsultation.
2. Britt Valentin, der ikke vil lade sig undersøge af kvindelig læge med tørklæde.
3. Britt Valentin frygter operation af en muslim.

 Magen til intolorance tror jeg ikke man kan finde andre steder end hos Dansk Folkepartis kernevælgere. Jeg kan ikke skarpt og højt nok tage afstand fra det!

Gud (Og Allah for den sags skyld) må forbyde mig, at jeg møder en læge på et dansk sygehus, der medlem af Dansk Folkeparti, eller sympatisør af partiet, for jeg er inderligt mod Dansk Folkeparti, så skal jeg følge Britt Valentins sysnpunkt, så får jeg de samme problemer!

Nej – sådan er min verden ikke skruet sammen…………..

Gennem min barndom havde jeg en jødisk læge, der havde jødisk kalot på hovedet, så han signalerede han var ortodoks jøde. Han var alment respekteret for sin faglighed som læge og sit trosforhold. Sådan skal være uanset lægens private tro eller etniske baggrund, påklædning eller andre kulturelle forhold.

Det skal være patientens krav, at lægen skal have sine faglige kvalifikationer på plads samt lægen skal kunne tale og forstå dansk. Det må være et krav til Sundhedsstyrelsen, at styrelsen sørger for det overholdes ved styrelsens tilsynspligt med lægerne i Danmark.

Tilbage står Dansk Folkeparti og Britt Valentin balancerer på kanten af en sag om racisme. Samtidig bedriver man i Dansk Folkeblad en manipulerende og uvederhæftig journalistik, uden hensyn til sandheden eller god presse etik, hvor man sikrer sig det skrevne har bare lidt hold i virkeligheden.

Share This Post

Langballe skal for retten!

Selvfølgelig skal Jesper Langballe for retten. 

Racismeparagraffen gælder for ham og derfor er det helt hen i vejret at Dansk Folkeparti ikke stemmer for en ophævelse af hans immunitet som folketingsmedlem, da Folketinget behandlede hans sag.

Folketingsmedlemmers ytringsfrihed, giver ikke frihed til at lægge en befolkningsgruppe for had.

Årsagen til retssagen (anlagt af statsadvokaten) er, at Jesper Langballe udtaler:
“Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt”.

Det er en påstand uden dokumentation! Hvorfor siger han ikke det samme om for eksempel om sønderjyder i forbindelse med Tøndersagen?

Den højreradikale Søren Espersen (DF), siger i forbindelse med Folketingets ophævelse af Jesper Langballes immunitet: “ At en folketingsmand, som nyder en ganske særlig beskyttelse, og som forventes at have holdninger og at give udtryk for dem, skal slæbes i retten, er en skændsel for det frie folkestyre”.

Han siger videre racismeparagraffen skal ophæves, men her tager han alvorligt fejl, for det blev tydeligt klarlagt på TV2 News i går, at injurielovgivningen kun kan bruges på enkeltpersoner, derfor er der stadig brug racismeparagraffen for at beskytte grupper af befolkningen mod forfølgelse. Det gælder for danskere af anden etnisk bagggrund, homoseksuelle, jøder, muslimer, og andre mindretal i Danmark.

Denne sag har endnu engang udstillet Dansk Folkeparti, som et ekstremt højreradikalt parti.

Share This Post