Skattekommission brugte 25 mill. på tandløs rapport.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af Skattesagskommissionens beretning:

03.11.14
Midt under valgkampen i 2011 blev personlige og fortrolige dokumenter om mine skatteforhold lækket. Det er åbenlyst, at det, der er foregået i denne sag, er forkert og ulovligt. Det er en meget alvorlig handling.

Det er generelt krænkende for vores retsfølelse, at personlige papirer bliver lækket. Det må ikke ske. Hverken for mig eller for andre borgere. Derfor er det beklageligt, at kommissionen ikke har kunnet afdække, hvem der stod bag lækagen. Når det er tilfældet, er det fordi, nogen har valgt ikke at fortælle sandheden.

De eller den, som står bag lækagen, har også et ansvar for, at tilliden til myndighederne er blevet udfordret.

Personligt har sagen været dybt ubehagelig for mig og min familie. Det vil jeg ikke lægge skjul på.

Derudover tager jeg kommissionens beretning til efterretning. Og det vil jeg også opfordre alle andre til at gøre.

Kommissionen har ikke fundet “rygende pistoler“, og de mange vidner har i flere tilfælde haft forskellige opfattelser af, hvad der
egentlig foregik og hvorfor. De kan umuligt have ret alle sammen.

Der er afhørt 45 vidner af kommissionen. Kun hver fjerde af dem havde vidnepligt – altså pligt til at svare og svare sandfærdigt. Resten var hverken forpligtede til at svare eller til at sige sandheden.
Kilde: http://ekstrabladet.dk/SKAT,SPINOGSLADDER.pdf

Venstres Martin Geertsen starter klapjagt på embedsmand.

Min kommentar til Martin Geertsen – Medlem af Folketinget for Venstre. (Lagt på hans Facebook Profil)

Dit parti Venstre havde objektivt set en interesse i skattesagen blev lækket, derom kan du ikke være uenig. Motivet – om det er en venstremand eller en fra et andet parti (måske socialdemokrat) der lækkede………, var lækken skulle skade oppositionslederen Helle Thorning-Schmidt i valgkampen og gavne Venstre og “Blå Blok”.

Hvis jeg forstår mediestormen efter rapportens fremlæggelse rigtigt, så er der flere embedsfolk, der skal have deres indsats vurderet juridisk af (formentlig eksterne) jurister.

Jeg vil ikke undervurdere, at Venstre har et behov for at dreje fokus væk fra det centrale i denne sag, at Helles private skattesag blev ulovligt lækket. og der er foregået et samarbejde i at dække over lækken blandt nogle af de implicerede og afhørte i kommissionen.

Som minimum kender BT til personen. Der burde Venstre opfordre til BT fortælle, hvem der lækkede sagen, for at tilliden kan genoprettes til Skat og det politiske system, samt den skyldige dømmes. Citat slut.

to_top_embedsmænd

Jeg synes, at det tilhører privatlivets fred. Jeg meldte mig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i 1975, da jeg var 17 år, jeg var aktiv i foreningen de næste tre-fire år og blev også formand. Jeg var også opstillet til kommunalvalget i 1978 som ’ungdommens socialdemokratiske kandidat’, men blev ikke valgt“, sagde Erling Andersen den 22. december 2011 til BT, der ikke vil afsløre, om han stadig er medlem af Socialdemokraterne.

Martin Geertsen antyder Erling Andersen stadig er job, fordi han var DSU formand og medlem af Socialdemokraterne i Haderslev. Havde Venstre haft magten, var det så Peter Loft, der var i arbejde og Erling Andersen, der var fyret fordi han var/er Socialdemokrat?

Peter Loft’s kone valgt som lokalformand for Venstre i Gentofte.

pia_loft

Pia Desirée Loft er gift med Peter Loft, hvilket for så vidt kunne være uinteressant i dette sagskompleks. Det der får mig til skrive om hende, det er hun valgt som lokalformand for Venstre i Gentofte. Dermed er det ikke utænkeligt Peter Loft er medlem af Venstre? Det forklarer så Venstres Martin Geertsens Facebook indlæg overfor?

SF’s formand Pia Olsen Dyhr sætter ord på hendes forundring: ” Det giver mig anledning til at løfte et øjenbryn i forhold til, om der har været den nødvendige adskillelse mellem Venstre og Loft i denne sag”.

Flere Venstrefolk, som BT har talt med, siger udenfor citat, at valget af Pia Desirée Loft sender et meget uheldigt signal og belaster partiet. Man frygter, at folk vil se det som en understregning af, at Peter Loft var inhabil og derfor burde have holdt sig langt væk fra behandlingen af skattesagen, der kørte i sommeren 2010.

Læs hele artiklen her…………

BT spørgsmål: Er Peter Loft medlem af Venstre?

“Nej, han er som embedsmand neutral og har aldrig været medlem af noget parti”, svarer Pia Desirée Loft.

Det kan man så tro på……..

 

 

Share This Post

Jeg frygter med god grund at blive gammel……….

Et enigt Folketing besluttede i juni sidste år at nedsætte en hjemmehjælpskommission.

Kommissionen har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan de allerede tildelte ressourcer kan anvendes bedst muligt på området. Og hovedformålet har været at sikre ældre borgeres livskvalitet.

I dag udkommer kommissionens rapport.

Thomas Børner, formand for Hjemmehjælpskommissionen, siger i en pressemeddelse:
Der er behov for at gentænke måden at yde hjemmehjælp på. Ældre borgere, som har mulighed for at forbedre deres funktionsevne, skal først og fremmest have hjælp til at fortsætte med deres hidtidige liv.

Princippet om hjælp-til-selvhjælp i den sociale lovgivning skal have nyt liv, og vi bør gøre aktivt brug af teknologiske hjælpemidler. På den måde kan flere ældre få flere år uafhængig af hjælp.

Det er til gavn for de ældre, fordi det at være selvhjulpen og uafhængig giver mere livskvalitet, og det er med til at sikre, at hjemme plejens ressourcer kan bruges der, hvor behovet er størst.” Citat slut.

Den typiske hjemmehjælpsmodtager er en svækket enlig kvinde over 80 år, med så lav indkomst, at hun typisk modtager fuldt pensionstillæg. Desuden har denne gruppe af hjemmehjælpsmodtagere sædvanligvis aldrig brugt internettet. Derfor kan ny teknologi, som for eksempel en robotstøvsuger ofte fremstå skræmmende og ukendt. Kilde: Ældresagen.

I et år har Hjemmehjælpskommissionen arbejdet med at finde en løsning på, hvordan en forventet fordobling af antallet af ældre over 75 år – fra 400.000 i 2012 til 800.000 i 2042 – kan klares.

Det skal ske inden for den nuværende økonomiske ramme. På den baggrund skal man læse kommissionens rapport, det er vigtigt at notere sig i den kommende politiske debat.
Ældre borgere skal i højere grad trænes op til at blive selvhjulpne, de skal “rehabiliteres” – (sagt med et fint ord) – til selv at kunne klare støvsugningen, gulvasken eller opvasken, skriver hjemmehjælpskommissionen i sin rapport.

Kritisk kan man sige, de skal ikke have menneskelig omsorg, hvilket er det vigtigste, for de mange ensomme mennesker, der sidder alene i deres boliger i det danske ganske land.
De er ensomme fordi deres venner, nærmeste familie er faldet fra på grund af alder. Børn og børnebørn besøger dem ikke hver dag, så det eneste lyspunkt er når hjemmehjælperen en gang, måske flere gange af hængigt af behovet for hjælp, dukker op i den ensomme ældres hjem.
De skal derfor have en robot støvsuger eller andre elektroniske hjælpemidler, som kan hjælpe med at fastholde dem i eget hjem og dermed i isolationen. Man kan ikke tale med en robotstøvsuger eller få en varmende kommentar! (Endnu – om det sker i fremtiden kan jeg kun gisne om!)

Jeg mener, at den ældres sociale behov er vigtigere end besparelser i kommunerne og samfundet. Det må man ikke sætte overstyr med elektroniske hjælpemidler. Den daglige kontakt for de ensomme ældre må ikke personificeres med en robotstøvsuger, men derimod mener jeg man skal se på om vores ældreboliger og plejehjem opfylder de behov, som vores ældre medborgere har i dag med den længere levetid danskere har i dag.
Selvom der er sket en udvikling af plejehjem, så er der behov for at se kritisk på den boligform, hvor de sidste års investeringer primært er gået på at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte – ikke indretningen og værdien for beboeren….
Jeg præciserer, det er vigtigt med gode arbejdsforhold for de ansatte, men nu er der behov for at se på forholdene og beh0vene for beboeren – de sidste mange års tema om “Borgeren har det bedst i eget hjem“, det må og skal revideres med baggrund i nye boligformer for dem.
Det skal være sjovt at blive ældre………….

aeldre
Den ældre er ikke en belastning, men en ressource, som kan bruges i ældreforsorgen ved inddragelse af den ældre. Her må lovgivningen ændres, så de mange institutionelle regler og lovgivning ikke forhindrer det. I dag pacificerer man de ældre. De må for eksempel ikke deltage aktivt i madlavningen på grund af fødevarelovgivningen.

Citat fra Ældresagen: “Hjemmeplejen skal ses, som det, den er: En hjælp, der kan forbedre livskvalitet og trivsel for den svage ældre, der samtidig kan bevare indflydelsen og medbestemmelsen over eget liv“.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger: (Kilde: Socialministeriets webside)
Hjemmehjælpskommissionens arbejde er et vigtigt bidrag til, hvordan fremtidens hjemmehjælp skal se ud. Kommissionens rapport bekræfter mig i, at vi kan gøre det bedre for de ældre, hvis vi vender hjemmehjælpen på hovedet. Frem for at yde lidt hjælp i flere år, så skal vi give intensiv hjælp i en kortere periode, så borgeren kan genvinde sine færdigheder og leve et liv mest mulig i overensstemmelse med sit hidtidige liv. Vi skal se borgeren som en aktiv medspiller frem for en passiv modtager af hjælpen. Det er for mig en værdig måde at blive ældre på. Det vil jeg tage med, når jeg til efteråret præsenterer et ældrepolitisk udspil.”

Socialministeriet skriver: “Regeringen nedsatte i Hjemmehjælpskommissionen i juni 2012. Kommissionen er sammensat af 12 personligt udpegede medlemmer. Den har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælps-området og komme med forslag til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt“.

Læs rapporten her …….  i form af en sammenfatning af rapporten eller den fulde rapport her…….

Share This Post

Ideologi over arbejdspladser!!!

Danske virksomheder får stadig sværere ved at klare sig i konkurrencen med andre lande.

I år er rapporten ikke så behagelig læsning for Danmark. For tredje år i træk går vi tilbage på ranglisten over de 144 lande. En 12. plads er det blevet til, men det er fire pladser dårligere end sidste år, da Danmark var placeret på en 8. plads. I 2010 var Danmark med helt i top med en 3. plads.

World Economic Forums danske partner er Teknologis institut, og rapporten bekymrer centerchef for analyse og Erhverv, Hanne Shapiro.

“Vi er i frit fald, og det kan ikke bare forklares med krisen, for i 2010 var krisen i fuld gang”, siger Hanne Shapiro til DR Nyheder.

Det går godt med den teknologiske parathed, her ligger Danmark på en tredjeplads. Men når det gælder uddannelse ligger Danmark på en 29. plads. Folkeskolen er ikke god nok, og på de højere uddannelser er vi ikke tilstrækkelig skarpe på matematik og naturvidenskab.

“Og vil skal holde fast i den danske arbejdsmarkedsmodel. Den er afgørende for, at vi løbende kan komme til at omstille os. Det er nødvendigt”, siger Hanne Shapiro.

Flexicurity er blevet et koncept som i stigende grad ses som et af svarene på at bevare europæisk konkurrenceevne og samtidigt sikre den enkeltes rettigheder – vejene kan være mange – blandt andet betinget at det enkelte lands traditioner og politikker på en række områder.

Uanset hvilken vej der vælges, spiller den offentlige beskæftigelsesindsats og organiseringen af denne en helt afgørende rolle.

Teknologisk Institut har sammen med ledende europæiske forskningsmiljøer på området fået til opdrag at undersøge, hvordan den offentlige beskæftigelsesindsats forvaltes i EU i forhold til de grundlæggende idéer bag flexicurity konceptet og med henblik på at pege på reformtiltag som kan medvirke til at realisere den europæiske beskæftigelsesstrategi.

Forslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti ødelægger den danske flexicurity model og dermed dansk konkurrence evne, men det er de to partier ligeglade med, for dem betyder ideologi mere end danske arbejdspladser....

Forslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti ødelægger den danske flexicurity model og dermed dansk konkurrence evne, men det er de to partiere ligeglade med, for dem betyder ideologi mere end danske arbejdspladser ….

Derfor undrer det mig meget, at Venstre og Dansk Folkeparti har indgået et partner skab om at ødelægge den danske model, hvor netop flexicurity konceptet har været det bærende element i mange årtier.

Nu har de to partier fået Teknologisk Insttuts ord for de ødelægger dansk konkurrence evne med deres ideologiske felttog mod “Den Danske Model”

Share This Post

Venstre misbruger rapport i skoledebatten

Venstre, Danmarks Liberale Parti, manipulerer med undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Venstres uddannelsesordfører Anne-Mette Winther Christiansen skriver:
Rapporten bekræfter, at det vi ser der er behov for, er gode rammer og dygtige lærere og det er blandt andet derfor regeringen vil uddanne 900 flere læsevejledere, sikre bedre uddannelse af kommende lærer og efteruddannelse af de nuværende.

Venstre manipuler med undersøgelse fra Danmarks Pædagogogiske Universitet

Venstre manipuler med undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Hun påstår – indlæring ikke lider i store klasser ! Hvis det var hendes egen holdning, så er det en politisk melding og et politisk mål, som hun forfølger, men der er ikke en stavelse i Danmarks Pædagogiske Universitets sammenfatning på deres webside, der giver baggrund for den udmelding fra Venstres uddannelsesordfører.

Det vil klæde Venstre at debattere på baggrund af fakta og ikke deres egen misfortolkning af andres undersøgelser. Her  misbruger partiet Venstre Danmarks Pædagogiske Universitet til at fremme partiets skolepolitik.

Share This Post