Dagens topnyhed – kilden til skattelækken er lækket af EB.

Med EkstraBladets afsløring af en kilde i Skatteministeriet til læk af Helle Thorning og Stephen Kinnock’s skattesags 9 siders notat, så rykker skandalen tættere på den daværende skattteminister Troels Lund Poulsen og hans chef i statsministeriet, daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Hensynet til borgerne vejer tungere end beskyttelsen af magtfulde politikkere.

Hensynet til borgerne vejer tungere end beskyttelsen af magtfulde politikkere.

Årsagen til EkstraBladet afslører kilden, det er i følge chefredaktør Poul Madsen:
Vi har valgt ikke at have kildebeskyttelse i denne sag, for vi dækker ikke over magtmisbrug.

Vores journalist Jan Kærgaard har forhandlet med Peter Arnfeldt (spindoktor i skatteministeriet) i flere måneder, men har ikke kunnet få hele notatet udleveret, men kun udvalgte afsnit af ham.

Redegørelserne fra Peter Loft (Departementschef i Skatteministeriet) og Erling Andersen (Skat København) viser Peter Arnfeldt har haft adgang til afgørelsen i skattesagen.

Vi er ikke sat i verden for at beskytte magtmisbrug, men for at afdække magtmisbrug . Denne sag ikke bare stinker, den er langt mere alvorlig“.

Inden Kommisionsdomstolen er nedsat og har begyndt sit arbejde, så flytter sagen over i Venstres ledelse, for med dagens afsløring er den tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen inddraget direkte i skatteskandalen. Det bestyrkes yderligere af Erling Andersens redegørelse til den nuværende skatteminister Thor Möger Pedesern, hvor han skriver, at skatteministeren har forsøgt sagen blev anket til Skatterådet, det står i sidste afsnit af skattedirektørens redegørelse.

Venstre og især Lars Løkke havde en klar interesse i sagen blev til en domfældelse af oppositionslederen og hendes mand, for det kunne hjælpe en statsminister, der ikke havde skyggen af genvalg ved det valg, der skulle holdes inden for det kommende år!

Troels var med i 4 banden, der gjorde natværtshusene i København usikre, når Lars ikke tog hjem til Græsted.

Troels var med i 4 banden, der gjorde natværtshusene i København usikre, når Lars ikke tog hjem til Græsted.

Troels Lund Poulsen havde direkte reference til statsminister Lars Løkke, det er derfor vanskeligt at forestille, at de ikke har talt om de taktiske muligheder i Helles skattesag. Derfor er Troels Lund Poulsens reaktion på frifindelsen så klar, som Erling Andersen beskriver det i sin rapport til skatteministeren.

Produktionsdirektør i skatteministeriet Steffen Norman Hansen er direkte citeret for skatteministeren har forsøgt at få skattesagen sagen anket til Skatterådet, hvilket er uhørt og ulovlig administrationspraksis for en skatteminister. Det blev forhindret af departementschefen i følge skattedirektørens redegørelse.

Sagen blev derefter lækket ET ÅR senere i BT, meget behændigt lige før slutspillet i valgkampen. Det er almindeligt kendt partiet Venstre har fået en yderst velvillig behandling i avisen.

Der er overarbejde i dag på Venstres Hovedkontor på Søllerødvej 30 – 2840 Holte , men hverken Partiet Venstre, Lars Løkke eller næstformand Kristian Jensen har følt trang til at kommentere EkstraBladets oplysninger idag på websiden eller Facebook her klokken 11:55.

Share This Post

Venstre løber fra sit ansvar i togskandale………

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen mener det er Nyrup regeringen, der har skylden for DSB’s togskandale!

Nu har vi ikke forventet han og Venstre skulle påtage sig et ansvar for deres regeringsførelse selvom de har haft magten i over 10 år!!!

Venstre løber fra ansvaret i togskandalen.

Venstre løber fra ansvaret i togskandalen.

Der er et par detaljer som den gode hr. Lorentzen burde have øje for inden han giver regeringen Nyrup Rasmussen skylden for togskandalen.

Venstre har haft magten siden den 20. november 2001 og frem til oktober 2011. Derfor har statsminister Helle Thorning-Schmidt ret i sin påstand fra pressemødet i dag, at togskandalen er arvesølv fra Venstre.

En gennemgang af tidslinien viser klart Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen og Venstreregeringen har ansvaret for togskandalen. Døm selv……………..

 

Der mangler handlig fra Venstre regeringen i 10 år........

Der mangler handlig fra Venstre regeringen i 10 år........

Share This Post

VK-Regeringen lagde press på Københavns Skattevæsen!

Den tidligere skatteministers højre hånd, departementschef Peter Loft, blandede sig direkte i sagsbehandlingen af Helle Thorning-Schmidts skattesag. Det skriver Politiken.

Flere kilder afslører uafhængigt af hinanden, at Peter Loft sendte et afsnit som omhandlede Helle Thorning-Schmidts personlige skatteforhold til Skatteministeriet.

Det omhandlede afsnit fra Peter Loft til Skatteregion København må ligge i sagsmappen, så det må tillige være omfattet af offentligshedloven, så det kan belyse regeringens forsøg på karaktermord på Helle Thorning-Schmidt!

Socialdemokraternes politiske ordfører, Magnus Heunicke, siger, at det sætter sagen i et helt nyt lys. “Det er en megen påfaldende interesse, Peter Loft har vist for sagen,” siger han til Politiken.

Sagen vækker opsigt, da det er ulovligt for Skatteministeriet at træffe eller påvirke konkrete skattesager. Det er kun Skattecentrene i regioner, der må tage sig af konkrete sager.

Det er fantastisk en Liberal Venstre regering kan udøve en så massiv magtudøvelse og lægge så stort pres på Skatteregion København for at kende en oppositionsleder personlige skatteforhold for ulovligt.

Den daværende regering med støtte fra Dansk Folkeparti har ikke skyet nogen midler for at ødelægge oppositionslederens troværdig for at fremme sit eget genvalg.

Det er uhyrligt og det må få konsekvenser for Venstres nuværende oppositionsleder, daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans daværende skatteminister Troels Lund Poulsen.

Share This Post

“Gældsfælden” tager fat på rigets økonomi.

Børsen skriver lettere hoverende i sit sidste nummer(1. dag efter valgdagen):

Tillykke Thorning: Du mangler 100 mia. kroner

Allerede inden forhandlingerne om et regeringsgrundlag mellem S, SF og R går i gang, skal de økonomiske planer laves om.

Underskuddet på næste års offentlige finanser har nemlig kurs mod 100 mia. kr., og underskuddet er dermed langt større end Finansministeriet regnede med for blot tre uger siden. Det skriver dagbladet Børsen.

Økonomerne i Danske Bank, Jyske Bank og fagbevægelsens økonomiske tænketank, AE, peger på, at de økonomiske forudsætninger for finanslovforslaget er alt for optimistiske i lyset af den europæiske gældskrise, og at underskuddet på de offentlige finanser næste år derfor vil lande på godt 100 mia. kr. i stedet for de planlagte 85 mia. kr.

Udover den fremmeligste borgerlige avis i Danmark, Børsen, hoverer over Helle Thorning-Schmidts økonomiske problemer skabt af VK(O) regeringen gennem 10 års styre, så mener jeg, at finansminister Claus Hjort Frederiksen og statsminister Lars Løkke Rasmussen bevidst har snydt de danske vælgere i valgkampen 🙁
 
Undersskuddet pr. gns. familie i Danmark udgør ikke 68.000 (85 mia.kroner) , men 80.000 kroner set i forhold til de 100 mia. kroner, som Børsen, hvis baggrund er (meget) borgerlig, skriver om dagen efter valget. Det er 15 mia kroner mere end der fremgik i valgkampen, hvilket regeringen vidste, men ikke oplyste om!
 
Det er derfor, at jeg mener, den nye regering skal foretage et kasseeftersyn, når de overtager Finansministeriet om 14 dage eller hvornår det sker.

Det nye medlem af Folketinget TV-vært Mette Reissmann (S) har hjulpet familier med at få bugt med gælden på TV3 i programmet  “Gældsfælden” –  nu kan  hun gøre det samme på Christiansborg og derved hjælpe 5 millioner danskere ud af gældsfælden, som Lars Løkke Rasmussens regering har bragt Danmark ud i.

Jeg er oprigtigt forarget over Lars Løkke og hans intrigante finansminister Claus Hjort Frederiksen ikke har informeret sagligt i valgkampen, men derimod tilbageholdt oplysninger, der kunne skade deres valgkamp og fremmet oplysninger, der kunne gavne deres valgkamp. Det må vi huske på næste gang vi hører på deres politiske udmeldinger.

De skamred oplysninger om udviklingen på BNP fra Danmarks Statistik, som finansministeren har bestilt til lejligheden.

 En medarbejder i Danmarks Statistik, der specifikt arbejder med området BNP tal,  har tidligere sagt i TV’s bedste sendetid, at opgørelsen af BNP tallene laves efter udvalgte værdier fra de tilgængelige statistikker og det er medarbejderens bedste skøn for udvælgelse, der ligger til grund for BNP opgørelsen.

Det betyder finansministeren kan farve BNP tallene og ud fra mine tidligere erfaringer, så har vores finansminister haft kontakt til Danmarks Statistik, en kontakt, som har haft indflydelse på BNP tallet for 1. og 2. kvartal 2011.

 Der var tale om en udvikling, der var negativ – der pludselig midt i valkampen blev positiv – en stigning på 0,1% i stedet for et fald på – 0,8% af BNP  for første kvartal og dagen efter et BNP for andet kvartal på plus 1%, som Lars Løkke brugte til at placere Danmark, som den 5. bedste nation i EU ………..   opgjort på et udvalgt kvartal, nemlig det bedste.

Den normale fremgangsmåde er følge anerkendte økonomer i Danmark, det er at opgøre placeringen over et år, som placerer Danmark på en 19.plads!!!!

Det er meget grov manipulering af statsministeren i valgkampen, for ikke at sige bevidst vildledning af danske vælgere.

 

 

Share This Post

Lars Løkkes huskeseddel!

Statsminister Lars Løkke Rasmussen overakte sin modkandidat en gul seddel i TV-duellen på DR1 søndag aften.

Udover det var en “smart gimmick” fra hans side, så skulle den gule seddel som effekt overbevise seerne om Helle Thorning-Schmidt og oppositionen ikke har styr på økonomien.

Indholdet af sedlen er vist kendt af de fleste, men jeg tager lige en tur om hovedpunkterne på den statsministerielle gule seddel…….

Statsministerens påstand
Danmark ligger på 5. pladsen for vækst i Europa.

Kommentar
Det er rigtigt, hvis man tager udgangspunkt i 2. kvartal 2011 og kun det! Hvis man ser det over 3. og  4. kvartal 2010 og 1. og 2 kvartal 2011, så ligger Danmark på 15. plads, men man kan finde kvartaler, hvor Danmark ligger på 27. pladsen. Også her strammer statsministeren sin argumentation meget – for ikke at sige han manipulerer bevidst.

Politiken skriver i sin leder:Med en gennemsnitlig årlig realvækst på 0,6 procent siden 2001 ligger Danmark i bunden blandt alle verdens velstående lande”.

Og prognosen for de kommende år er næstdårligst blandt alle OECD-lande: Konkurrencekraften er dybt svækket, virksomhederne investerer ikke længere her i Danmark, og jobvæksten sker efterhånden kun i de udenlandske datterselskaber“.

Statsministerens påstand
Danmark er ikke i recession.

Kommentar
Danmarks Statuistik har ænfdret tallene for for 1. kvartal to gange – fra minus 0,8% til 0,1% i vækst af BNP (Bruttonationalprodukt), før tallet for 2. kvartal blev frigivet med en vækst på 1% af BNP. Det tal kan også blive ændret, men det sker efter valget.

Da tallet for for 1.kvartal 2011 med et fald på – 0,8% i BNP, da ville regeringen ikke anerkende, at det var dækkende for Danmark økonomiske stilling.

Men tallet for 2. kvartal 2011 med en vækst på 1% af BNP, der kom i valgkampens start, det skamrider statsministeren i valgkampen, som udtryk og dokumentation for regeringens økonomiske succes.

Statsministerens påstand
Ligheden i Danmark er steget.

Kommentar
Uligheden er stedet, for Danmark har i en årrække ligger som det mest lige land i Europa, men er faldet ned på en 6. plads. Men som altid har finansministerem haft sin fatale lommeregner oppe af lommen og lavet sine egne beregninger, som ikke er sammenlignelige med andre lande, for i modsætning til andre landes “Eurostat” statistiktal, som tager udgangspunkt i år 2008, har Claus Hjort taget udgangspunkt i år 2009.

Statsministerens påstand
Arbejdsløsheden er kun steget lidt i min tid som statsminister og den er langt mindre end i Nyrups tid.

Kommentar
Det er er rigtig den er mindre end i Nyrups tid, men udgangspunktet er markant anderledes. Nyrup overtog en arbejdsløhed på lidt under 275.000 ledige, skabte 200.000 arbejdspladser.

Arbejdsløshedstallet var på  75.000 ledige da Anders Fogh Rasmussen tog over i 2011.

I 2008 lige før Lars Løkke overtog “vagten” var der 15.000 ledige, der nu er steget til cirka 60.000 langtidsledige, der er en firdobling af de langtidsledige. Så det er ikke sandt ledigheden er steget en smule, den er steget meget, alt andet er en sproglig stramning (Løgn).

Dertil skal lægges der er sket en ændring i opgørelsesmetoden, så dem der ikke er tilrådighed for arbejdsmarkedet (Uddannelse/arbejdsprøvning), eller ikke registreret i kontanthjælps- og A-kasse systemet, de  indgår IKKE i ledighedsstatistikken.

Har ægtefællen en indkomst over 26.000 kroner eller er der friværdi i huset, så ydes der ikke kontanthjælp til den ledige, som så falder ud af statistikken, men vedkommende er arbejdsløs og arbejdssøgende. Det er et eksemple på de 100.000 ledige, der IKKE indgår i statsministerens ledighedstal og som han ikke nævner med et eneste ord.

Blev ledigheden opgjort efter den samme praksis som i 1990’erne hvor Poul Nyrup Rasmussen var statsminister, så ville Lars Løkke have en betydelig højere arbejdsløshed, så der er tale om en fordrejning af sandheden fra statsministerns side!
 

 

Share This Post