Forældremøder i arbejdstiden er chikane…….

Dansk Folkeparti løber endnu engang fra sit forlig. Denne gang er det folkeskolereformen, som partiet ikke vil stå ved.

Partiets undervisningsordfører Alex Ahrendtsen mener, det er chikane forældremøder placeres i arbejdstiden. Det er med et udgangspunkt i Thisted Kommune, der har meddelt forældrene, at skole-hjem-samtaler fremover kommer til at ligge før klokken 16.

Jeg ved, der er mange kommunale arbejdspladser, der er i stand til at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid med flextid, så jeg forstår ikke, det ikke kan lade sig gøre i en folkeskole??? En flexibel arbejdstid forekommer i rigtig mange kommuner (Hvis ikke alle) til fælles glæde for medarbejderen og arbejdsgiveren. Åbenbart er Thisted Kommune bagefter på det område?

Det er fortsat min mening, der bliver en rigtig god skole i fremtiden med skolereformen, men det kræver politikere, lærere og ikke mindst skolelederne forstår deres opgave. Men inden vi fortaber os i en voldsom debat om forældremøder om aftenen, hvad så med de forældre, der har sen fyraften og aftenarbejde?

Der vil altid være forældre, der skal tage fri for at deltage i møderne, det sker også i dag med aftenmøder. Dansk Folkeparti slår mønt på de fleste danskere arbejder 8- 16.

Selvfølgelig kan Folkeskolen holde forældremøder uden for kontortid, de godt 1-2 gange om året, det drejer sig om. Jeg glæder mig til at se skolereformen fuldt indfacet med en positiv holdning fra lærerne.  (Det er også et gode for dem, at de ikke skal rette elevopgaver klokken 23:30.)

For mig, der ikke er direkte involveret i Folkeskolen med børn, følelser, fagforenings interesser eller politisk indflydelse, ser det meget mærkeligt ud, at lærergerningen og Folkeskolen ikke kan tåle forandringer.

anders_bondo

 

Danmarks Lærerforening –  med formanden Anders Bondo i spidsen – har ikke taget handsken op og deltaget i forandringen og forbedringen af skolen i fremtiden. Han og lærerforeningen har valgt at sætte sig hen i en krog og spille fornærmet og dermed ladet andre om at tage ansvaret for udviklingen af Folkeskolen.

Folkeskolen hviler på en reform fra midten af 1950’erne med en del justeringer undervejs, primært i lærernes overenskomster. Tænk på, hvor meget din arbejdsplads og samfundet har undergået af forandringer bare de sidste ti år…………

Sidste år var jeg på engelsk kursus på en Vestjysk skole (Jeg nævner ikke navnet af hensyn til læreren), der havde vi problemer med it-systemet på skolen. Jeg fik en personlig kontakt med den IT-ansvarlige skolelærer, som jeg håbede kunne hjælpe vores engelsk kursus med IT-systemet. Det kunne læreren ikke på grund af manglende viden?

Om nogen, så blev jeg chokeret lærerens erkendelse…….

Der er behov for en udvikling af Folkeskolen, det er ikke til diskussion.

Men hvordan?

Det skal ske i et godt fortroligt samarbejde i den enkelte kommuner mellem alle interessenter. Og Kommunerne skal holdes op på, at det IKKE er besparelses runde.

En fælles forståelse af skolereformen mellem alle interessenter, det vil være et godt udgangspunkt for indfasningen af den. Lærerne misbruger hensynet til elverne i kampen mod skolereformen, fordi man vil bevare et gammelt privilegie med 1/3 del tid til forberedelse, før en undervisningstime. Det er ikke fair. Alle lærere har ikke behov for samme forberedelsestid før en time,for tiden til forberedelse afhænger af stofområde, fag og erfaring for den enkelte lærer.

Share This Post

Den norske statskirke bliver folkekirke…….

Således opstemt af en overskrift på Kristeligt Dagblads daglige nyhedsbrev, skyndte jeg mig at læse artiklen i KD.

MEN jeg blev skuffet, for den største forandring var den norske stats ikke skulle udpege biskopper.
(Hvilket den danske stat heller ikke gør)

Financieringen af den nye norske folkekirke skal fortsætte uændret i forhold til statskirken og præsterne skal fortsat være ansat og lønnet som tjenestemænd af den norske stat.

Kristeligt Dagblad skriver:
Det norske Storting vil ændre grundloven, så kristendommen mister sin status som statsreligion.

Ændringen betyder blandt andet, at det ikke længere er regeringen, der skal udnævne provster og biskopper for den norske kirke, ligesom Norge ikke længere vil have en officiel statsreligion. (Hidtil har det været kristendommen.)

 Det er vigtigt, at kirken først og fremmest fremstår som et trossamfund og ikke primært som en statsinstitution. I dag består samfundet af mennesker med forskellig tro og livssyn, og det er nødvendigt, at der er en ligebehandling af tros- og livssynssamfundene. Privilegier skaber ikke kirke, det gør troen på Jesus, og ud fra det er kirken et trossamfund,” siger Jens-Petter Johnsen, direktør for kirkerådet i Norge
Det er ikke lige den reform af den danske folkekirke, som jeg ser for mig.

Vi skal ikke financiere en folkekirke i fremtiden med statsansatte præster, der selv kan vælge sine arbejdsopgaver i den. En dansk kirkereform må række langt videre end den norske reform og ende op med folkekirken bliver fri af den danske stat og skatteyderne, hvor brugerne selv betaler for deres præster og tjenesteydelser i kirken.

Den kulturelle arv med kirkebygningerne over hele landet må løses via en eller anden form for statslig støtte til menighederne til bygningsvedligeholdelse i mindre grad end nu.

Som minimum må kirkens præster være omfattet af samme krav som andre ansatte tjenestemænd i staten, nemlig at udføre de forefaldende opgaver i Folkekirken. Den særstilling der er nu for præster må og skal ophøre.

Share This Post

Holder drejebogen – vi venter på Margrethes exit!!!

Onsdag lykkedes det ellers De Radikale at få trukket netop udlændingespørgsmålet ud af forhandlingerne om regeringens tilbagetrækningsreform. Samtidig siger De Radikales leder Margrethe Vestager, at partiet vil rulle alle forringelser af udlændingepolitiken tilbage, som Dansk Folkeparti vil få som betaling for forringelser i efterlønnen.

Det gør forhandlingerne sværere siger Kristian Thulesen Dahl, der samtidigt fastslår de ikke bliver snydt af De Radikale i forhandlingerne med regeringen på udlændingespørgsmålet af De Radikale.

Samtidig er Ole Sohn (SF) ude at fortælle De Radikale, at der ikke er plads til dem i regeringen, hvis de indgår en aftale om den økonomiske politik med regeringen og Dansk Folkeparti.

Margrethe Vestager (R) svarer promte tilbage, at det aldrig har været radiakal politik at deltage i en regering, men det er målet at føre radikal politik. Det er en politisk boomeran, der rammer Ole Sohn (SF) i hjertet, for en S-SF regering er afhængig af radikal støtte efter valget for at danne regering .

Mit gæt er De Radikale er ude af forhandlingerne inden weekenden er ovre, for fastholder De Radikale tilbagerulningen af Dansk Folkepartis gevinster på udlændingeområdet, så er forligsmulighederne udtømt for Margrethe Vestager og hendes parti.

Så drejebogen holder endnu, vi mangler bare de sidste sider i den bliver realiseret, nemlig De Radikales exit af forhandlingerne og balkonscenen med Pia Kjærsgaards og hendes løjtnanter, der opfører sidste akt i teaterforestillingen, hvor de står udenfor Finansministeriet med ansigterne lagt i dybe bekymrede miner sammen med finansministeren. 

De vil fortælle, de er nødt til at påtage sig ansvaret for Danmarks økonomi og oppositionen er lallende idioter, der holder legestue med den danske økonomi og derfor er de dybt uansvarlige.

Der vil være vælgere der tror på det, for det er glemt, at det samme flertal tog 7 mia. kroner fra børnefamilier, unges SU og dagpenge i år 2010, hvor de samtidigt gav store skattelettelser til de bedst stillede i Danmark.

Et eksempel Peter Straarup, ordførende direktør i Danske Bank, der fik 450.000 kroner i skattelettelse. Man må håbe pensionisterne ikke lade sig købe af Dansk Folkeparti med et løfte om forøgelsen af ældrechecken på 1.000 kroner i valgkampen.

Når det er sket, så er drejebogen gennemført og Dansk Folkeparti har fået sat sine grænsebomme op ved den danske sydgrænse, mod partiet afskaffer efterlønner og lægger flere år til pensionsalderen.

Men den gordiske knude er ikke løst for Helle Thorning Schmidt, for der er ikke enighed om en økonomisk politik mellem S-SF og De Radikale.

Om de kan blive enige i en regeringsforhandling, det må tiden vise, men det kan blive meget svært!!!

Share This Post

Drejebogen holder!

Så blev Socialdemokraterne sendt ud af forligslokalet. Det startede på statsministerens tirsdags pressemøde, hvor Lars Løkke lagde ansigtet i alvorlige folder og bekendtgjorde at der nu skulle findes en løsning. Han sagde: ” På det møde bliver det gjort klart, hvem der er parat til at fremtidssikre velfærden i Danmark. Jeg har tidligere betegnet de forhandlinger, som vi har taget hul på, som en test for Folketingets partier“.

Næste scene i farcen fortsatte i Finansministeriet, hvor finansminister Claus Hjort Frederiksen ikke mente Socialdemokraterne ville noget i forhandlingerne, sekunderet at Dansk Folkepartis forhandlere i baggrunden.

Socialdemokraterne vil ikke bryde velfærdsforliget fra 2006 og afskaffe eferlønnen og sætte pensionsalderen op, som berører 450.000 danskere“.

Regeringen har besluttet at bryde velfærdsforliget fra 2006. Dermed skaber regeringen maksimal usikkerhed for de danskere, som troede de kunne regne med deres efterløn og folkepension«, siger Helle Thorning-Schmidt (S). De er dermed ude af forhandlingerne på trods af De Radikale fortsætter i dem.

Helt efter drejebogen siger Pia Kjærsgaard (DF): “Det er let at sige, hvad man ikke vil være med til. Men man må også komme med nogle bud, som kan løse den udfordring, vi er enige om skal løses“.

Samme Pia Kjærsgaard lægger op til forlig med regeringen, for hun siger : “Jeg har sagt til Helle Thorning Schmidt, at nu bliver det ikke nemmere for Dansk Folkeparti. Nu sidder vi sammen med tre partier, der råt og brutalt vil afskaffe efterlønnen, og der kunne hun (Helle Thornings Schmidt, red.) godt have medvirket“.

Men det er jo bare at skubbe aben videre, for Dansk Folkeparti kan jo sige nej til afskaffelsen af efterlønnen og den senere folkepension.

Hvorlænge De Radikale hænger på i forhandlingerne afgøres reelt af Dansk Folkeparti, som har de afgørende mandater til regeringens reform. Vil Pia kunne udmanurere De Radikale af forhandlingerne i de kommende dage? For regeringen har en klar interesse i at få De Radikale med i et forlig, der umuliggør en S-SF-R regering efter valget, forstået på den måde De Radikale efter valget er forpligtet til at gennemføre reformforliget i den kommende Folketingssamling med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti mod en regering Helle Thorning Schmidt og dermed reelt vælte den.

Margrethe Vestager (R) spiller højt spil i disse dage. Hun risikerer at falde ligeså dybt som Marianne Jelved gjorde tidligere, som da hun udråbte sig selv som statsministerkandidat, det kostede hende lederposten i De Radikale.

Share This Post