Min 1.maj tale……

Jeg var til fødselsdag i går med mit barnebarn og kom meget sent hjem i nat, så jeg sov rigtigt længe i dag, så længe, så jeg missede 1. maj mødet i Tambourgs Have i dag klokken 12:30.

Derfor  – for ikke at svigte den politiske festdag – som 1. maj er i arbejderbevægelsen – vil jeg skrive min egen 1. maj tale her på min weblog:

Her den 1. maj holder vi vores store festdag i arbejderbevægelsen, som det er sket igennem flere generationer, siden vores bevægelse startede for over 120 år siden.

Dagen i dag startede med et solidt regnvejr og slutter i skrivende stund med flot solskin og varme, det er en rigtig god forårsdag.

Lad os tro på det er symbolsk for det politiske liv i Danmark i årene fremover!

Vi har haft en borgerlig regering med partiet Venstre i spidsen, først med Anders Fogh Rasmussen og senere Lars Løkke Rasmussen, som ledere, der har ført Danmark i krig, først i Irak og senere i Afghanistan. Mange danske soldater er dræbt og mange flere sårede i en politisk totalt forfejlet krig, hvis vigtigste mål måske var at få valgt Anders Fogh Rasmussen til generalsekretær i Nato!

Det mål lykkedes, men vi står tilbage i med en nitter! En krig, der ikke kan vindes, men den vil højst sandsynligt tabes.

Vi står med et historisk højt underskud på Danmarks Riges Finanslov. Man kan med et historisk tilbageblik, citere tidligere fianansminister Knud Heinesen, for at sige, den borgerlige regering med Claus Hjort Frederiksen i spidsen styrer Danmark mod den økonomiske afgrund, samtidig med de rige i vores land får skattelettelser på over 325.000 kroner årligt.

Vores skoler bliver udsat for store besparelser, som betyder mange lærere fyres. Den effektive undervisningstid er i mange skoler nedsat til lidt over 4 dage, for der bruges uuddannede lærere i 20% af timerne i rigtig mange folkeskoler.

Andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, udgør i dag 20%, hvilket er katastrofalt for de unge og ikke mindst for det danske samfund, samtidig taler økonomer og arbejdsmarkedsforskere om afskaffelse af efterlønnen. Var det ikke bedre de 20% af hver ungdomsårgang fik en uddannelse og dermed indgår i arbejdsstyrken fremfor at havne på overførselsindkomst?  

Sygehusene lider under den borgerlige regering, der med skiftende borgerlige sundhedsministre har udsultet de offentlige sygehuse systematisk, selvom regeringen og dens spindoktorer forsøger at bilde den danske befolkning ind, at der er sket en udvidelse af vores sygehusvæsen. Den udvidelse af personalet den borgerlige regering praler af, det er primært en konvertering af vikarpersonale til fastansat personale.

Men der mangler stadig hænder til det basale behov  for sygehusenes drift. Samtidig tvinger regeringen regionerne til at fyre sundhedspersonale. Det hænger ikke sammen!

Plejehjems- og ældresektoren mangler ressourser. Det kan ikke være rigtigt de ældre eller svagelige på plejehjemmene og hjemme privat ikke får den rigtige pleje og omsorg. Der er ældre der ligger i deres seng i hele døgn uden pleje, fordi der ikke er personale nok. Der er ældre der ligger hjemme i derews hjem med våde beskidte bleer i alt for mange timer.

Nu er det vi kommer til vejrskiftet – en anden måde at se samfundet på – en anden måde at udvikle velfærdssamfundet på! For at drage paralellen til dagens vejr, så klarer det op med et politisk systemskifte, med en regering baseret på S – SF, med vægt på udvikling og ny økonomisk fremdrift i det danske samfund baseret på nye investreringer i ny teknologi, infrastruktur og uddannelse!

Det er en skrøne Socialdemokraterne ikke kan føre økonomisk politik. 

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen overlod ved dens valgnederleg i 2001 en stærk økonomi til Anders Fogh Rasmussen. Det har de efterfølgende borgerlige regeringer soldet op i de 9 år, hvor de har haft magten.

Det er et problem for Danmark, at de borgerlige regeringer har givet den bedst stillede 4.del af befolkningen skattelettelser fremfor at bruge pengene på ny teknologi, investering i infrastruktur og uddannelse.

Derfor tror jeg på året bringer et valg til Folketinget. Det uundgåelige valgnederlag til statsminister Lars LøkkeRasmussen, giver mulighed for en hel ny politik i Danmark med Helle Thorning-Smidt, som Danmarks første kvindelige statsminister.

Det betyder et nyt afsæt for udviklingen af Danmark i årene  fremover.

Jeg ønsker alle en god 1. maj 2010.

Det er mit bidrag til festdagen for arbejderbevægelse, når jeg nu ikke selv kom til 1. maj møde i Tambourgs Have i Varde Kommune 🙂

Du kan læse Helle Thorning-Smidts og Socialdemokratiets officielle 1. maj tale her.

Share This Post

Kommuner ude på dybt vand!

Der er kommuner der har privatiseret uden at tænke på konsekvenserne ved det, skriver Ugebrevet A4.

De pågældende kommuner er ideologisk bundet op på regeringens privatiseringstanker, uden de tænker de juridiske konsekvenser igennem ved deres privatiseringer.

Private aktører må ikke lukke for udbetaling af sygedagpenge, fastslår Ankestyrelsen i tre principielle afgørelser, som kan få store økonomiske konsekvenser for mange kommuner.

Ankestyrelsen har i otte forskellige sager afgjort, at det er ulovligt, når kommuner lægger denne myndighedsopgave ud til private firmaer.

Det betyder der stadig er retsikkerhed tilbage for brugerne af de lovbestemte kommunale ydelser! Men retsikkerheden halter alligevel kraftigt, da kontorchef  Torben D. Jensen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, ikke vil gå ud og lave kontrolarbejde på dagpengesager i kommunerne.

Problemets omfang er derfor ukendt og vil vedblive med at være det, fordi det er den enkelte borger, der selv skal anke sin egen afgørelse i dagpengesagerne, for at opnå sin legitime ret til at få efterbetalt ulovligt stoppede dagpenge!

Det er en ommer hr. Torben D. Jensen!

Arbejdsmarkedsstyrelsen og kommunerne må sikre at deres sager om sygedagpenge altid opfylder de lovmæssige krav, intet andet er moralsk acceptabelt! Derfor er det et krav at kommunerne selv tager sagerne op i den pågældende periode, hvor de har udliciteret opgaverne. Fremadrettet skal de fastlægge regler for de kommunale opgaver/ansvar og de opgaver/ansvar som de private aktører har, så lignende sager ikke kommer igen.

Men det bedste ved denne sag er, det er kommunerne, der har det juridiske ansvar for korrekt forvaltning. Det kan de ikke privatisere sig ud af 🙂

Jeg håber alle der har fået stoppet deres dagpenge selv kontrollerer om deres sag er foregået efter bogen, ellers er det på tide at anke til Ankestyrelsen.

Er du i tvivl så ank!

Læs hele artiklen på Ugebrevet A4 .

Share This Post

En ny start?

Tillykke Lars, nu har du endelig fået taget dig sammen og du er nu trådt ud af Foghs skygge, for den del, der gælder ministerholdet……….. og dog?

Der er en del genbrug af ministre, hvoraf i flæng kan nævnes Bertel Haarder, Birthe Rønn Hornbech, Lars Barfoed, Hans Christian Schmidt, Claus Hjort Frederiksen. Dem er der ikke den store fornyelse i …………..
heller politisk selvom der er en ny ministerstol til Bertel Haarder, Hans Christian Schmidt og Lars Barfoed.

Fastholdelsen af Birte Rønn Hornbech som minister er overraskende for mig, men det er måske et krav fra Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, som ubetinget sætter dagsordenen for Lars Løkke Rasmussens regering i årene fremover!

Disse ministre må anses for at være defensive udnævnelser fra Lars og Lenes hånd, da finansminister Claus Hjort Frederiksen  fortsætter på den magtfulde finansministerpost og som Lars Løkke ideologiske tovholder, så det ikke går for vidt med statsministerens glade fester.

Bertel Haarders fornemste opgave bliver at rydde op efter statsministeren og Jacob Axel Nielsen i sundhedsministeriet, hvor der trænger til en kraftig hovedrengøring efter “Lille Lars fra Græsted” privatiserede sygehusvæsenet for enhver pris og hvor Jacob Axel Nielsen ikke formåde at få pengene og den offentlige hospitalsdrift til at nå sammen efter Lars Løkkes privatiseringsfest med de private sygehuse!!!

Og de “nye ministre”, hvor jeg hæfter mig ved Lene Espersen, Brian Mikkelsen og Lars Barfoed.

Det er kedeligt Per Stig Møller bliver degraderet som kulturminister, da jeg mener han var en af regeringens mest driftssikre ministre!

Hvad Lene Espersen vil i udenrigsministeriet er mig ubegribeligt, hun må have lært lektien efter Uffe Ellemann Jensens erfaring med, at det er svært at være partileder fra udlandet og det kun er i socialdemokratiske regeringer udenrigsministerposten giver automatisk adgang til statsministeriet, som ubetinget er hendes mål 🙂

Brian Mikkelsen som økonomi- og erhvervsminister, tjae………….. Det vidner ikke om de store visioner fremover på den post, når man kikker tilbage på erfaringerne fra hans tidligere ministerposter?

Lars Barfoed i justitsministeriet?

Han kan vel ikke gøre skade der? Hans tidligere politiske venner på den post har jo hævet strafferammen så højt, at han bare skal administrere den nuværende lovgivning! Så hvis han lader departementschefen få afgørende indflydelse på sin ministergerning, så kan han nøjes med at læse “Hoforganet Berlingske Tidende” og derfor gør han nok ingen skade på den post 🙂

Brian Mikkelsen sidder nu tættere på magten på sin nye ministerpost, så Lene Espersen skal have is i maven, når hun skal iklæde sig tørklædet for at tale med de arabiske ledere i mellemøsten! Han er så afgjort forfremmet til til kronprins i Det Konservative Folkeparti, fortjent eller ufortjent, det vil tiden vise!

De nye ministre, hvor jeg hæfter mig ved Charlotte Sahl-Madsen, Søren Pind, Henrik Høegh og  Benedikte Kiær, for ikke at glemme Tina Nedergaard.

Søren Pind er mere markant end Ulla Tørnæs og han vil skabe mange flere overskrifter i dagbladene, derom hersker der ikke tvivl! Men vil han kunne holde deciplinen i regeringen?

Bortset fra Søren Pind, så man sige om de andre, hvem er de????

Det er et stort sats fra Lars og Lenes side……..
det kan gå godt, men også gevaldigt skidt, for som flere elektroniske medier betoner, så er Christiansborg Slot og Folketinget en speciel arbejdsplads, hvor politisk erfaring ikke hæmmer ministrenes muligheder for at navigere i det politiske landskab. Der er forskel på virksomsheds filosi på Lego, Danfoss, Københavns Regionsråd og så det politiske spil på Christiansborg!!! 

Og så ……. hvem er Henrik Høegh og Tina Nedergaard???

Det må være politiske debutanter man har sat i søen, for jeg kender dem ikke……. og dog så er Henrik Høegh en hidtil anonym folketingspolitiker, der ikke har skabt de store overskrifter i dagbladene?

Nu mens vi venter på “Lille Lars fra Græsted” og den nye politiske plan, som statsministeren lancerer i morgen efter den ny regerings første ministermøde, så vil jeg ønske den nye regering velkommen, der er rigtig mange opgaver, der venter på at blive løst.

Share This Post