Lars Løkkes regeringsproblemer

Birthe Rønn Hornbech fratræder, det er ikke overraskende. Men det er overraskende undervisningsminister Tina Nedergaard fratræder – og dog alligevel ikke.

Vi har en regering som ikke har udrettet noget i lang tid på grund af dens egne selvskabte problemer, lad os nøjes med de 2 sidste ministre  – integrationsministeren der undlader at følge loven og undervisningsministeren, der kørte Lars Løkkes “360 graders eftersyn af Folkeskolen” på kollisionskurs med Dansk Lærerforening inden forhandlingerne om Folkeskolen var startet.

Der tegner i skrivende stund en større regeringsrokade, med Per Stig Møller som kirkeminister, Troels Lund Poulsen som undervisningsminister, Peter Christensen som skatteminister, og Søren Pind som integrationsminister og måske beholder han sit udviklingsministerium.

På den måde håber Lars Løkke at ro om sin regering, men det efterlader intern uro i hans folketingsgruppe, hvor det bliver spændende at se hvordan en forurettet Birthe Rønn Hornbech vil reagere og ikke mindst hendes støtter i folketingsgruppen vil støtte hende i hendes hævntogt mod et tydeligt svækket statsminister.

Per Stig er driftssikker, så han skal nok klare både kultur- og kirkeministeriet.

Søren Pind er spændende som intergrationsminister, hvor længe er det ministerium nok for denne vildbasse, der har et umætteligt behov for at markere sig om alt. Hvorlænge varer det inden han rager uklar med regeringens grå eminence Pia Kjærsgaard???

Peter Christensen som skatteminister er en “forfremmelse” af Troels Lund Poulsen til undervisningsmisteriet. Han er kørt fast i skatteministeriet efter en kort periode hvor han har forsøgt at politisere mod oppositionen på skatteministeriets hjemmeside. Eller sagt på en anden måde, så er der ikke sket en skid i skatteministeriet i lang tid!

Peter Christensen som skatteminister? Han force er hans politiske udfald mod opposition, hvor han vil fortsætte sin kamphane politik fra sin tid som politisk ordfører for Venstre, så der vil fortsat ikke ske de store ting i skatteministeriet. Citat af Hans Engell fra TV2 News i dag:Han vil få en kort tid som skatteminister indtil valget udskrives, men så får han 2 års efter løn som forhenværende minister og kan resten af sit liv kalde sig fhv. minister“.

Soap operaen “Regeringen Lars Løkke Rasmussen 3” fortsætter, det selvom Lars Løkke kun er afløser for Anders Fogh Rasmussen ………

Jeg er meget enig med Margrethe Vestager i “Lad os få det valg nu!”

Share This Post

TV 2 og matematik!

Det er måske ikke så mærkelig TV2 har det svært med økonomien, for på side 137 på Tekst-Tv – opdateret klokken 11:33,  skriver TV2:

Løkke: Det er min regering.
Vi har sat det stærkeste hold med en perfekt balance både i køn og alder. Der er 10 mænd og 10 kvinder i regeringen og stor aldersspredning“.

Sådan sagde Lars Løkke Rasmussen, da han sammen med sine 18 ministre trådte ud af slotsporten på Amalienborg.
Citat slut.

Hvordan TV2 kan få 10+10 til at blive 19, det skylder TV2 mig et svar på 🙂

Share This Post

En ny start?

Tillykke Lars, nu har du endelig fået taget dig sammen og du er nu trådt ud af Foghs skygge, for den del, der gælder ministerholdet……….. og dog?

Der er en del genbrug af ministre, hvoraf i flæng kan nævnes Bertel Haarder, Birthe Rønn Hornbech, Lars Barfoed, Hans Christian Schmidt, Claus Hjort Frederiksen. Dem er der ikke den store fornyelse i …………..
heller politisk selvom der er en ny ministerstol til Bertel Haarder, Hans Christian Schmidt og Lars Barfoed.

Fastholdelsen af Birte Rønn Hornbech som minister er overraskende for mig, men det er måske et krav fra Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, som ubetinget sætter dagsordenen for Lars Løkke Rasmussens regering i årene fremover!

Disse ministre må anses for at være defensive udnævnelser fra Lars og Lenes hånd, da finansminister Claus Hjort Frederiksen  fortsætter på den magtfulde finansministerpost og som Lars Løkke ideologiske tovholder, så det ikke går for vidt med statsministerens glade fester.

Bertel Haarders fornemste opgave bliver at rydde op efter statsministeren og Jacob Axel Nielsen i sundhedsministeriet, hvor der trænger til en kraftig hovedrengøring efter “Lille Lars fra Græsted” privatiserede sygehusvæsenet for enhver pris og hvor Jacob Axel Nielsen ikke formåde at få pengene og den offentlige hospitalsdrift til at nå sammen efter Lars Løkkes privatiseringsfest med de private sygehuse!!!

Og de “nye ministre”, hvor jeg hæfter mig ved Lene Espersen, Brian Mikkelsen og Lars Barfoed.

Det er kedeligt Per Stig Møller bliver degraderet som kulturminister, da jeg mener han var en af regeringens mest driftssikre ministre!

Hvad Lene Espersen vil i udenrigsministeriet er mig ubegribeligt, hun må have lært lektien efter Uffe Ellemann Jensens erfaring med, at det er svært at være partileder fra udlandet og det kun er i socialdemokratiske regeringer udenrigsministerposten giver automatisk adgang til statsministeriet, som ubetinget er hendes mål 🙂

Brian Mikkelsen som økonomi- og erhvervsminister, tjae………….. Det vidner ikke om de store visioner fremover på den post, når man kikker tilbage på erfaringerne fra hans tidligere ministerposter?

Lars Barfoed i justitsministeriet?

Han kan vel ikke gøre skade der? Hans tidligere politiske venner på den post har jo hævet strafferammen så højt, at han bare skal administrere den nuværende lovgivning! Så hvis han lader departementschefen få afgørende indflydelse på sin ministergerning, så kan han nøjes med at læse “Hoforganet Berlingske Tidende” og derfor gør han nok ingen skade på den post 🙂

Brian Mikkelsen sidder nu tættere på magten på sin nye ministerpost, så Lene Espersen skal have is i maven, når hun skal iklæde sig tørklædet for at tale med de arabiske ledere i mellemøsten! Han er så afgjort forfremmet til til kronprins i Det Konservative Folkeparti, fortjent eller ufortjent, det vil tiden vise!

De nye ministre, hvor jeg hæfter mig ved Charlotte Sahl-Madsen, Søren Pind, Henrik Høegh og  Benedikte Kiær, for ikke at glemme Tina Nedergaard.

Søren Pind er mere markant end Ulla Tørnæs og han vil skabe mange flere overskrifter i dagbladene, derom hersker der ikke tvivl! Men vil han kunne holde deciplinen i regeringen?

Bortset fra Søren Pind, så man sige om de andre, hvem er de????

Det er et stort sats fra Lars og Lenes side……..
det kan gå godt, men også gevaldigt skidt, for som flere elektroniske medier betoner, så er Christiansborg Slot og Folketinget en speciel arbejdsplads, hvor politisk erfaring ikke hæmmer ministrenes muligheder for at navigere i det politiske landskab. Der er forskel på virksomsheds filosi på Lego, Danfoss, Københavns Regionsråd og så det politiske spil på Christiansborg!!! 

Og så ……. hvem er Henrik Høegh og Tina Nedergaard???

Det må være politiske debutanter man har sat i søen, for jeg kender dem ikke……. og dog så er Henrik Høegh en hidtil anonym folketingspolitiker, der ikke har skabt de store overskrifter i dagbladene?

Nu mens vi venter på “Lille Lars fra Græsted” og den nye politiske plan, som statsministeren lancerer i morgen efter den ny regerings første ministermøde, så vil jeg ønske den nye regering velkommen, der er rigtig mange opgaver, der venter på at blive løst.

Share This Post

Regeringsrokade

“Lille Lars fra Græsted” har aflyst pressemødet idag……..

Berlingske.dk skriver:
Aflysningen falder sammen med de tiltagende spekulationer om en ministerrokade i regeringen. Det er en gængs forventning på Christiansborg, at en rokade er under opsejling. Blandt andet med det formål at sætte regeringens og statsminister Lars Løkke Rasmussens hold frem imod et kommende folketingsvalg, der senest skal komme i 2011.

Regeringen er træt og dens svar på de politiske problemer med kriminalitet, terrortrusler er at øge straffen og nu vil den fængsle unge ned til 14 år!

Sygehusene – i offentlig regi – skal spare, samtidig med de skal sende patienter til behandling på private hospitaler, hvis de ikke kan overholde behandlingstiden. Det sker til overpris, en rest fra den tid hvor “Lille Lars fra Græsted” betalte overpriser til de private hospitaler…….

………………. og så til det mest besynderlige.

Det er ikke privathospitalernes ansvar at helbrede de “private patienter” fra de fejlbehandlinger, der sker på de private hospitaler, det er det offentlige sygehus ansvar!

Det betyder det offentlige sygehus i mange tilfælde betaler to gange for deres patienters behandling på det private sygehus!

Den anden måde regeringen udsulter og ødelægger det offentlige sygehusvæsen på er, at der ikke gives dækning for merproduktion. En produktivitetsstigning på 40% på Herlev Sygehus straffes med fyring at 118 ansatte, det er helt hen i vejret!

Vi har en sundhedsminister, der siger for åben skærm i TV2 nyhederne, at det er regionerners ansvar, dermed fralægger han sig sit eget ansver med at få sundhedssektoren til at hænge sammen økonomisk og styringsmæssigt.

Er hans mål at ødelægge de offentlige sygehuse på bekostning af en bevidst satsning på et privat sygehusvæsen, som det er kendt fra USA.

Det smarte ligger i at regeringen kan give regionerne skylden for destruktionen af de offentlige sygehuse og dermed tørre ansvaret af på en socialdemokratisk regionsformand Bent Hansen, der sidder som gidsel for en borgerlig regering.

Jeg er af den opfattelse at regionerne er et fejlskud fra den daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, for det duer ikke at have en indskudt politisk styring, der ikke selv kan financiere sine udgifter via en skatteopkrævning.

Der må ske ændringer på sundhedsområdet, enten overtager regeringen det totale ansvar de danske sygehuse eller også overgår ansvaret helt til regionerne uden indblanding fra Folketinget, herunder også ansvaret for financiering af sygehusområdet.

Den nuværende styring af sundhedsområdet har spillet fallit, der skal ske ændringer her og nu!

Og tilbage til en regeringsrokade…….

På min ønskeseddel står der absolut et regeringskifte, da den borgerlige regering har mistet grebet om en udvikling af det danske samfund og den har helt overladt det politiske initiativ til støttepartiet Dansk Folkeparti. Det kommer der som bekendt ikke meget dynamik ud af!

Hvem udover statsministeren skal så udskiftes ?

Claus Hjort Frederiksen, finansministeren der gradbøjer loven i beskæftigelsesministeriet og bruger alle pengene i finansministeriret, men han har trods alt sved på panden, når han fortæller og danmarks historiens rekord i overforbrug af offenlige penge!

Birthe Rønn Hornbech, hun er fejlplacering i integrationsministeriet, hoven og arrogant overfor folkestyret.

Carina Christensen i Kulturministeriet, hendes fremmeste indsats er uddeling af priser i TV udsendelser!

Helge Sander, hvem er han og hvor sidder han?

Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen, der ikke tager ansvar for fyringer og ødelagt økonomi i sundhedssektoren.

Bertil Haarder, han kører på rygmarven politisk, og giver alle ret i TV2 Nyhederne, men hvad sker der på skolerne, som er hans fortjeneste?

Inger Støjberg, ministeren i beskæftigelsesministeriet, der er mest kendt for “Det er kedeligt med stigningen i arbejdsløsheden, men lad os vente og se……..”

Karen “Hvem” Ellemann, en socialminister, der mangler profil, der er ingen initiativer i forbindelse med 7.000 hjemløse risikere at dø i 10 graders frost eller mere på gaden i København!

Troels Lund Poulsen, der ses på TV i gummistøvler i marsken ved Ribe, eller på sin gård ved Tølløse, hvor han til ære for TV og ikke mindst vælgerne kører rundt på marken på sin “grønne traktor”!
Men han har ikke sat sit fodaftryk for forbedringer for det danske miljø.

Lene Espersen, der i tide forlod Justitsministeriet for at lave nogle fatale bankpakker i Erhvervsminsiteriet. Hun har selv erkendt det ministerium heller ikke ligger for hendes evner, så nu skubber hun vores udenrigsminister Per Stig Møller af stolen……… (Per Stig Møller er en af de få ministre, som har gjort et godt stykke håndværk i regeringen)

Brian Mikkelsen, en forvokset skoledreng, der siger mere politi på gaden, flere penge til politiet og strengere straffe til forbryderne……. men ikke et ord om forebyggelse af kriminalitet, som trods alt er hovedhjørnestenen i hans ministerium……

Det sidste ministre passer deres job, men er det nok?

Søren Gade Jensen, bedemanden i forsvarsministeriet, der begraver de døde soldater. Han glemte at gå af sammen med forsvarschefen…..

Krsitian Jensen, næstformanden i Venstre, hvis fornemste opgave er at ødelægge Skat.

Lykke Friis, mest kendt for sin fodboldinteresse og EU kommentarer, men hun er ny i jobbet og meget charmerende at se på.

Ulla Tørnæs og Eva Kjær Hansen to anonyme venstrefolk i regeringen…….

Lars Barfoed, der er mest kendt for at grave Assistens Kirkegården op for at lave en Metrostation!

Share This Post