Skrider vores retssikkerhed?

»Danske Lov« 1683 er genudgivet i en elektronisk udgave

Danske Lov blev underskrevet af Kong Christian den 5 den 15. april 1683. Denne lov danner i nogen udstrækning stadig en ramme for vores retssikkerhed, men det er ikke selvfølgelighed, vi fortsat har retssikkerhed i Danmark.

Flere sager i vores ghettoer vidner om et skred i den danske retssikkerhed.

Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad skriver i dag om en kvinde i Gellerup Parken, der i august 2010 blev truet til at udlevere 40.000 kroner til kriminelle!

Heldigvis havde kvinden mod til at anmlede tyveriet til politiet og uheldigvis tvang hendes familie til at trække anmeldelsen tilbage efter trusler og mod hun fik pengene tilbage.

Dermed med fik de varetægtsfængslede 20.000 kr. i godtgørelse for uberettiget fængsling. 

Jeg håber ikke det danner præcedens, for så er det en ny indtægtskilde for kriminelle bander i ghetto-områder og måske også andre steder i det kriminelle miljø?

Denne og andre lignende sager viser der er behov for at tage kampen mod ghettoer alvorligt og ikke kun lade det blive ved politiske ord og løfter.

Det er uacceptabelt, at det danske retssamfund er under pres. Derfor må politiet og justitsministeren se at få hold på denne bandekriminalitet. Der skal ske en opbrydning af de næværende ghettoer, selvom det krænker borgerens ret til at bosætte sig, hvor han har lyst. 

Alt andet er uacceptabelt!

Share This Post

Retssamfundet er under pres!

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at det er blevet en almindeligt at angribe politiet i grupper og begå kriminalitet i større formationer, fordi dette forhindrer muligheden for opklaring af forbrydelsen, da de involverede dækker over hinanden og kan sløre, hvem der begår selve de strafbare handlinger. Derfor foreslår vi, at alle der anholdes i forbindelse med en kollektiv forbrydelse dømmes for alle strafbare handlinger,” siger Peter Skaarup.

Nu må det stoppe med alle de strafferetslige krav fra Dansk Folkeparti.

Bare der er en snert af mistanke om borgere af anden etnisk oprindelse er indblandet i sager mod politi eller andre offentlige instanser i Danmark, så tordner denne Peter Skaarup og Dansk Folkeparti ud med krav om strenge straffe eller udvisning af Danmark!

Alle borgere i Danmark har krav på retssikkerhed!

Peter Skaarup og Dansk Folkeparti er kant med retskikkerheden i Danmark

Peter Skaarup og Dansk Folkeparti er kant med retskikkerheden i Danmark

 

Denne retssikkerhed knægtes, hvis Peter Skaarups forslag bliver til lovgivning!

Alle kan uforskyldt blive anholdt af politiet i en ophedet situation. Det har vi set mange gange før og det vil ske igen, men det er ikke rimeligt de uskyldige skal dømmes for en forseelse, der er begået af andre. Heller ikke fordi det er nemmere for politiet, at alle bliver dømt, fremfor politiet gennemfører en efterforskning, for at finde den/de skyldige.

Men det er forhåbentligt kun signalpolitik fra Peter Skaarups og Dansk Folkepartis side, for at slå mønt på en ulykkelig hændelse i Glostrup, hvor en anholdt formodenlig narkopusher blev befriet fra Politiet.

Det er uantageligt det sker og jeg går ind for politiet løser den sag, uden der går politisk ged i den. Men jeg er dybt uenig med Peter Skaarup i, hvordan problemet fra Glostrup løses. Jeg tror, der skal sættes massivt ind med oplysning og forebyggende SFO arbejde i de områder, hvor politiet angribes af unge lømler,  samtidig med man skal følge disse uromagere tæt op hver eneste dag. Der skal også sættes ind med relevante fritidstilbud og/eller jobtilbud til de unge mennesker. De unges forældre skal på banen, for det er også deres ansvar deres børn opfører sig efter danske normer! 

Med det skal ske på retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag, så derfor chokerer det mig, at formanden for Folketingets Retpolitiske Udvalg – Per Skaarup – kan fremsætte tanker om lovgivning, der strider mod den danske retssikkerhed og den danske grundlov.

Jeg håber det er rendyrket signalpolitik den gode retsformand Per Skaarup er ude med i dag!

Share This Post

Kurt Westergaard igen og igen……

Det voldsomme økseattentat mod tegneren fra Jyllands Posten er absolut ikke acceptabelt, men………….
……. hans evindelige foredrag om Muhammed tegningerne og holden liv i den sag er ikke klogt af ham og det må han straks stoppe med!

Ytringsfrihed er ikke at fornærme eller såre andre mennesker, hvilket jeg mener er det fortsatte mål for denne gale tegner fra Århus.

Hans fortsatte roden rundt i hans såkaldte “ret til at tegne profeten” er med til at opretholde presset mod ham og dermed gøre ham til målskive for de ekstreme muslimer, der trods alt udgør meget mindre end en promille af de troende muslimer!

Nyhedens interesse for de tegninger er forlængst forbi, men hvad er så ideen med at fortsætte publiseringen og foredragene om dem????

Jeg mener hans arbejdsgiver Jyllands Posten nu skal vejlede den gale mand og få ham til at bruge sin tid på satiriske tegninger af de danske politikkere og de kendte fra ugebladene, så han kan få fred og ro til at bo i Århus.
Dansk Folkeparti har vist fået den presse det kan fortjene på den sag?

Det er helt ude i hampen han skal have livvvagter, når han fortsat fremturer med tegningerne.

Justitsministeren udtaler i dag:
 Man må acceptere, at når vi lever i en retsstat, så skal man have tilstrækkelige beviser, før man kan straffe eller udvise en person fra Danmark.

Han slår samtidigt fast, at der ikke er brug for mere lovgivning på grund af sagen, da PET udtaler lovgivningen er klar nok på området!

Det må få de røde ører frem hos politikkerne på Christiansborg, der har ønsket sig lovændringer med baggrund i sagen!

Her er jeg klart skuffet over ordførerne fra SF og Socialdemokratiet, som har været langt fremme i skoene i denne sag, hvorimod Dansk Folkeparti og regeringens ordførere ønskede retsstramningerne overraskede mig ikke………

Jeg mener det vigtigste i denne sag fortsat er vores fortsatte retssikkerhed i Danmark for det enkelte menneske, selvom det måtte koste et attentatforsøg mod tegneren fra Århus.

Share This Post