Vi er oppe mod stærke kræfter……

Rigtige venner på Søren Pinds Facebook profil……

Pengene sidder løst i dansk erhvervsliv i disse tider.

Pengene sidder løst i dansk erhvervsliv i disse tider.

 Det kunne være en ægte debat på Sørens Facebook profil, men i disse dage skifter rigtig mange penge hænder fra de store erhvervsvirksomheder til Venstre, Konservative og Liberal Alliance og i lidt mindre grad til Dansk Folkeparti og Radikale.

Partistøtte for Regnskabsåret 2009

Socialdemokraterne – 538.000 kr.

Venstre – 4.992.262 kr.

Konservative – 10.464.774 kr.

Liberal Alliance (2010) – 6.420.934 kr.

 

Følgende virksomheder og organisationer har ydet bidrag over 20.000 kr.
(Listen er udarbejdet af Marina Hoffmann, Kommunikationschef i Dansk Metal)

 Socialdemokratiet
NNF, Dansk Frisør og Kosmetikerforbund, Dansk Metal, TIB, BAT, Arbejdernes Landsbank, Malerforbundet, Blik og Rør, Dansk El-forbund, Klub 3F, 2E Ejendomme Group, HK, Bryggeriforeningen. Finanssektorens forening, Hjemmeværnsskolen, 3F.

Venstre
A.P. Møller, Chr. Augustinus Fabrikker, Danmarks Rederiforening, Dannebrog Rederi, DA, Dansk Byggeri, DI, Den Liberale Erhvervsklub, Finanssektorens forening, FOSS, Hjemmeværksskolen, HTS, Industriens Arbejdsgivere, ISS, J. Lauritzen, KIRKBI, Kjeld Kirk Christiansen, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening, SALA, Skandinavisk Tobakskompagni, Tekniq, Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Konservative
A.P. Møller, Danmarks Rederiforening, Dannebrog Rederi, DA, Dansk Byggeri, DI, Den Liberale Erhvervsklub, Finanssektorens forening, FOSS, Hjemmeværksskolen, HTS, Industriens Arbejdsgivere, ISS, J. Lauritzen, KIRKBI, Kjeld Kirk Christiansen, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening, SALA, Skandinavisk Tobakskompagni, Tekniq, Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.Sofus Bernhards Fond, Proberty Group, Fondet af 31. marts 1979, Saxobank, I/S Ejendomsinvest. C-Business.

Liberal Alliance
DA, A.P. Møller Mærsk, Saxo Bank, Ole Vagner Holding, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening. Industriens Arbejdsgivere i København.

Ovenstående er en oversigt over bidrag og bidragsydere til partiernes hovedkontorer. Støtte til lokale partiforeninger indgår ikke i de officielle regnskaber, ligesom støtte til enkelt-kandidater, alene skal fremgå af den pågældende kandidats egen selvangivelse. Der findes derfor ingen samlet oversigt over denne del af partistøtten.

Share This Post