Regeringens 41 røde resultater…….

Hermed en liste fra politikken den 7. juli, hvor de blandt de mange forbedringer fremhæver 41 røde resultater – det er da ikke så ringe af mindretalsregering. Så er jeg da stolt over at være socialdemokrat. Det er jo ikke lige det indtryk man får når man følger den daglige pressehetz.

 1. Tusindvis af nye job gennem en kickstart af økonomien
 2. Fem mia. til velfærd fra hævede skatter og afgifter for fem mia. kr.
 3. Afskaffelse af fattigdomsydelser
 4.  2,6 mia. kr. til flere praktikpladser til de over 10.000 der mangler
 5. Styrket mulighed for familiesammenføring af børn
 6. Afskaffelse af pointsystemet for familiesammenføring
 7. Hævelse af den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år
 8. 500 mio. kr. til flere voksne i daginstitutionerne
 9. Flere penge til Ulandsbistand
 10. Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden
 11. Afskaffelse af fradrag for private sundhedsforsikringer
 12. Kontanthjælpsmodtagere har fået ret til ferie
 13. Styrket indsats overfor social dumping
 14. Styrket skatteindsat, så multinationale selskaber betaler skat i Danmark
 15. Fleksibelt klasseloft på 28 i gymnasierne
 16. Fjernelse af brugerbetaling for fertilitetsbehandling på sygehuset
 17. Genindførelse af gruppeeksamen
 18. Styrket retshjælp
 19. Ophævelse af knivloven
 20. Ophævelse af permanent toldkontrol
 21. Fjernelse af prisloft over 6 ugers selvvalgt uddannelse
 22. Fjernelse af tvungen brug af private udbydere, såkaldte andre aktører, i beskæftigelsesindsatsen i kommunerne
 23. Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed
 24. Fjernelse af skærpede sanktioner overfor folk på kontanthjælp
 25. Annullering af besparelse på beskæftigelsesindsats
 26. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere
 27. Højere skolepraktikydelse til hjemmeboende over 18 år
 28. Reduktion af tilskud til efterskoleelever afskaffes
 29. Fjernelse af brugerbetaling på suppleringskurser på universiteterne
 30. EU’s landdistriktsmidler målrettes grønne tiltag
 31. Flere penge til fremme af økologi
 32. Gebyr for tolkebistand på sygehuset afskaffes
 33. Blå regerings besparelser på forebyggelsesfonden føres tilbage
 34. Bedre økonomiske vilkår for forældre der passer et alvorligt sygt eller handicappet barn i hjemmet
 35. Fjernelse af skattefordelen ved medarbejderaktier
 36. Arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø
 37. Styrket indsats mod sort arbejde
 38. Aflønning i aktier skal beskattes ligesom anden løn
 39. Mere lige og retfærdig fordeling i det kommunale udligningssystem
 40. Opprioritering af menneskerettighedsarbejdet
 41. Homoseksuelles muligheder for at indgå ægteskaber

Listen er ikke endegyldig, men opdateres…..

Tak til Alex Jensen, Esbjerg og Politiken.dk

Fungerende politisk ordfører John Dyrby Paulsen understreger i Politiken, at  Socialdemokraterne fortsat er et rødt parti.

Vi er stadig et centrum-venstre-parti med vægt på det sidste. Og sådan skal  det også være. Det kan man også se på vores resulater – meget af det, vi har  gennemført, var aldrig blevet til noget under VK-regeringen“, siger han og  fortsætter:

Samtidig er vi gået til valg på at ville indgå brede aftaler. Det var der  ikke mange, der troede på kunne lade sig gøre, men det kunne det. Det  fornyede samarbejde henover midten i dansk politik er meget vigtigt“.

Share This Post

Politisk hetz mod “kongelig undersøger”.

Kendte mennesker står i kø på Facebook med en hetz mod den kommende regering. Det sker inden, der overhovedet er bare antydningen af et regeringsgrundlag fra den nye regering under Helle Thorning-Schmidts ledelse!

En kendt tidligere fotomodel, jurist og bingovært skriver:Enhedlisten = brokkepartiet. De beder om at blive sat uden for indflydelse. Det giver dem selvfølgelig en stor frihed til at brokke sig videre og være i defensiven. I stedet for at arbejde konstruktivt for Danmark. Vi kan altså ikke leve af at klippe hinanden. Pengene skal indtjenes før de kan beskattes“.

Hun absolut ikke ene om den hetz, derfor mener jeg der skal tilsættes en smule politisk realitets sans til hendes synspunkter, derfor har jeg svaret hende:
Det skuffer mig fælt, du ikke har fulgt med i den seneste politiske udvikling, som Johanne har stået for i valgkampen og de følgende dage efter valget. Men hvad kommer der fra Liberal Alliance? Med opskrivningen af underskuddet på finansloven på 15 mia. kroner kun 10 timer efter valget var overstået (publiceret i Børsen, som du sikkert kan låne af din mand), så er der brug for alle progressive partier i Folketinget samarbejder om løsningen af de økonomiske problemer, den borgerlige regering efterlader efter 10 års styre. Jeg tror der er brug for Folketinget arbejder bredt sammen om løsninger (Reformer), der kan bære Danmark fremad de næste mange år. Derfor er der ikke brug for navlebeskuende partimedlemmer, der hænger sig i teoretiske partiprogrammer fra den ene eller anden politiske fløj, som der aldrig bliver til politisk virkelighed :-)”

 Så er jeg forøvrigt ikke enig at pengene skal tjenes før de bruges.

Lad mig bruge følgende historie til at illustrere min pointe: “Mit vandværk havde 1,8 mill. kroner i formue. Det fik en ny formand, der satsede alle pengene på udbygning af vandrørene i den lille landsby.

Formanden overlevede med nød og næppe den kommende generalforsamling, men måtte lægge øre til megen kritik i hverdagen og blev beskyldt for at være ødsel ud over alle grænser.

Til næste generalforsamling kunne han og vandværket præstere en formue på 2,3 mill. kroner, fordi investeringen betød, at han og vandværket havde solgt for 2,3 mill. kroner i tilslutninger til værket. Det betød tilmed flere deler de faste omkostninger og dermed kunne afgiften pr. husstand nedsættes!

FORMANDEN VAR NU EN HELT”.

Se det er en sand historie fra en nu nedlagt sjællandsk kommune i det daværende Roskilde Amt. Det eksempel kan bruges som argument for at investere selvom pengene ikke ligger i pengeskrinet 😉

Min anden pointe er – lad os nu se regeringsgrundlaget, når de politiske partier er færdig med forhandle det. Så kan vi bedre udtalte os på et sagligt grundlag, uanset om vi er borgerlige eller røde vælgere 🙂

Om det så bliver en S-SF-R regering eller S-SF regering eller noget helt andet, så er der et grundlag at vurdere den kommende regerings politik på et sagligt grundlag, fremfor de kandestøberier kendte og ukendte politisk interesserede kommer med i disse timer.

 

Share This Post