Uro i bankerne

EIK Bank A/S er på vej mod kollaps og Amagerbanken har fået tilført nye penge, men der rumsterer rygter om yderligere nedskrivninger og behov for flere penge til Amagerbanken for den kan overleve!

Hvis Karsten Ree holder vejret i denne tid, så kan jeg godt forstå det. Han har i følge eget udsagn cirka 730 millioner i klemme i form af en nylig investering i banken. Selvom han solgte “Den Blå Avis”  for rigtig mange penge, så må han med den investering i Amgerbanken kunne skimte bunden i sin pengekasse.

Der er sendt to medlemmer i bestyrelsen af Finanstilsynet til at rydde op i Amagerbanken og fyre direktøren, men de mødes med modstand fra bestyrelsesformanden, så det er med til at skabe utryghed om bankens fortsatte drift.

Dertil kommer krav om nye nedskrivninger af bankens udlån, så det bliver spændende om Karsten Ree skal ud på lånemarkedet for at spytte flere penge i Amagerbanken i den kommende tid?
Eller sluger han kamelen og afskriver 730 millioner af sin formue?

I EIK Bank A/S har jeg kun en beskeden tillægspension, som jeg har gennem min tidligere arbejdsgiver, så den er dækket at indskudsgarantien, går jeg ud fra?

Jeg kan ikke lade være med at tænke på det fråds og uansvarlighed som er skyld i vores bankkriser, som nu har stået på i nogle år.  Roskilde Bank, en mindre bank i provinsen, der gav en bankdirektør aktieemisioner på over 100 millioner kroner og som havde enkeltudlån til byggeprojekter på 900 milioner kroner og flere andre lån der var i nærheden af det beløb. Den naturlige følge af det var et reelt bankkrak, men direktøren sidder i sin fine villa på Frederiksborgvej i Roskilde og lever af sit “tyveri fra banken”, som en uansvarlig bestyrelse godkendte.

Bestyrelsen i Roskilde Bank bestod af folk som ikke havde forstand på bankdrift. Deres adgang til bankbestyrelsen var dels arvefølgeret og dels en erhvervsposition i Roskilde (Korsbæk), men fordi man er en god VVS-mand, så er det ikke sikkert man er god til bestyrelsesarbejde i banken.

Det fik store konsekvenser for mange små aktionærer i Roskilde Bank, der mistede deres opsparing.

Men hvornår er bankkrisen afblæst i Danmark erhvervsminister Brian Mikkelsen?

Hvor mange gange skal vi se banker komme i problemer med likviditet og hvor længe varer det inden du får en lovgivning på plads om aflønning af bankdirektører, samt krav om uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, så de kan varetage en ansvarlig bankdrift?

Medens erhvervsministeren overvejer sin stilling, så krydser jeg fingre for min pensionsopsparing i EIK Bank A/S.

Share This Post

To cifret milliard tab i Roskilde Bank

Den tidligere bykonge i Roskilde, den tidligere enerådende administrerende direktør i Roskilde Bank – Niels Valentin Hansen, de to direktører Arne Wilhelmsen og Allan H. Christensen, otte medlemmer af bankens tidligere bestyrelse, samt den interne og eksterne revision, Ernst & Young er meldt til bagmandspolitiet.

Det er længe siden konkursboet varslede en anmeldelse mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank, så jeg troede faktisk sagen var opgivet, men nu har Finanstilsynet endelig fået anmeldt Roskilde’s spidser til bagmandspolitiet!

Jeg håber virkelig de tidligere direktører, bestyrelsen og revisionen skal stå til regnskab for deres spekulationer og oppustning af bankens aktiver, samt den totale mangel på revision og opfølgning fra Ernst&Youngs revisionselskab side må medføre et stort krav mod firmaet.

Lad nu være med at beskylde mig for misundelse, men det kan ikke være rigtigt en direktør og bestyrelse tildeler over 100 millioner kroner i pension og aktieoptioner til den tidligere administrende direktør Niels Vallentin Hansen og så går banken ned med en gæld på mellem 10 og 14 milliarder kroner meget kort tid efter! Det er total uansvarlighed.

Det harmer mig som borger, at jeg skal betale mellem 1.000 og 2.000 kroner som skatteyder til det foretagende. Derfor retter jeg også en skarp kritik mod Lene Espersen, erhvervsministeren der forhandlede bankpakken på plads, som gør bankerne kun betaler 750 millioner til bankkrakket i Roskilde.

Nu har Lene Espersen en bankskandale på halsen, netop som det ser ud til hendes politiskandale og store problemer med politireformen fra hendes tid i justitsministeriet er ved at være glemt. 2 store skandaler inden for kort tid gør min tillid til hende forsvinder som dug for solen! Er hun kompetent til at være minister?

Og Kristian Truelsen Dahl tør ikke stille op til interview i TV2 Nyhederne i sagen. Ham – der ellers altid er god for en udtalelse!  Sikken kylling!  Han var ellers klar i mælet, da bankpakken blev indgået, hvor han sagde, at det kommer ikke til at koste skatteyderne en krone……….

Share This Post

Roskilde Bank igen!

Lad mig sige det straks……..
jeg har ikke tabt på Roskilde Banks lukning.
Og jeg kender ikke bankdirektøren Niels Valentin Hansen.

Derfor mener jeg ikke hævnmotivet er drivende for mig i denne sag, men derimod mener jeg have ret til at ytre mig moralsk om Roskilde Banks lukning.

Men der er blogs i Danmark, hvor man er mod en retssag, det mener jeg er meget forkert.

Det kan være besnærende at undgå en retssag og 4-6 års kamp og måske mere i de danske retssale, men…….
det bringer os ikke videre i kampen for en dynamisk og retfærdig dansk banksektor.

En bankdirektør, der egenhændigt driver banken uden om bestyrelse og formanden.

En formand for bestyrelsen, der ikke magter opgaven, at styre banken og især bankdirektøren.

Et Finanstilsyn, der sover i timen, og derfor bare er et ekspeditionskontor for en grådig bankdirektør.

En retssag kan forhåbenligt fastlægge et ansvar for bankens drift og dermed anvise hvor samfundet kan gribe ind og gøre det sværere at frasvindle almindelige småsparere deres aktieinvesteringer.

Derfor ser jeg frem til en retssag.

Vi skal væk fra “tantebestyrelser” i de danske banker og det at bestride et bestyrelsesarbejde skal være andet end bare at hæve et bestyrelseshonorar!

Alle i bankbestyrelser skal vide de pådrager sig et ansvar og derfor har de at sætte sig ind i arbejdet og ikke mindst……….. kende ansvaret ved at sidde i bestyrelsen og forvalte bankens drift…..
og hvis de ikke gør det, så koster et dem deres personlige formue.

Og så skal Finanstilsynet omstruktureres, så bankernes indflydelse bliver mindre og samfundets tilsvarende mere markant.

Men der er fortilfælde, hvor retssager ikke har ført til noget, her kan jeg for eksempel nævne retsagen om Varde Banks lukning i 1990′erne. Der mistede de ledende direktører ikke deres spekulære gevinster i den nu afsluttede retssag. Men er vi ikke kommet videre i samfundsmoralen i 2009?

Læs de artikler, jeg der har fået mig til skrive dette indlæg.
En blogger der afviser en retsag, Joakim Sperling.

Et bestyrelsesmedlem, der fortæller om sine erfaringer med bestyrelsesarbejdet i Roskilde Bank, Ib Mardahl-Hansen.


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Bankers samfundsansvar?

Er de danske bankers samfundsansvar begrænset til deres bankdirektørers løn?

Det skulle man tro, når man hører Asger Aamund og vores rejsende statsministers udtalelser til den danske presse! Hvad er det for en tankegang?

Jeg mener det er meget relevant at stille krav til bankdrift, hvis skatteborgerne skal lægge 70 – 100 milliarder til bankernes udlån i Danmark. Disse penge skal ikke gå i nogle få bankdirektørers lommer, det er jo ikke i en afrikansk bananplantage vi lever, men et Danmark hvor der skal ske en rationel og velfunderet bankforretning.

Hvem er 100-120 millioner værd i løn i en mindre provinsbank eller storbank, for den sags skyld?

Er det ikke bedre at bruge penge på at få en professionel bankbestyrelse indsat i de danske banker, der kan tumle en stærk bankdirektør, der rager til sig af bankens midler?

Tilbage til bankdirektørens løn. Hvad er en rimelig løn? Er det 2,5 millioner eller 12,5 millioner + et ikke opgjort antal frynsegoder i form af aktieoptioner og lignende?  Jeg skal ikke tage stilling til beløbet, men jeg tror Danske Bank overlever, hvis den nuværende direktion forlader sæderne!

Der er mange mennesker i Danmark, der er parat til at overtage deres job – også veluddannede og velkvalificerede – lad os ikke falde i den grøft, at det kun er nogle få danskere, der kan bestride topjobs.

Jeg mener fortsat det ville være en god ide at placere pengene i en statsbank, der kan låne ud på markedsvilkår til danske borgere og virksomheder, som har sunde projekter, som de vil realisere.

Det kan være med til at høje seriøsiteten i den danske bankverden, der i al for lang tid har kørt med opkøb af udenlandske banker og store spekulations projekter, som ikke har indeholdt andet en luftballonner, det er både inden for ejendomsmarkedet og IT-verdenen.

Share This Post