Kommunerne hæver skatten med 82 millioner.

Pressemeddelelse fra Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

Kommunerne har vedtaget budgetter og skatteprocenter for 2018. Samlet set stiger kommuneskatten næste år. Det udløser en økonomisk sanktion. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll er ikke tilfreds med kommunernes skatteresultat.

I 13 kommuner vil skatten falde næste år med samlet ca. 92 mio. kr. til glæde for borgere og virksomheder. Omvendt vil kommuneskatten stige i 4 kommuner med samlet ca. 174 mio. kr. Det betyder en skattestigning på i alt ca. 82 mio. kr.

I økonomiaftalen havde regeringen ellers aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for at nedsætte skatten med samlet 250 mio. kr. Der blev derfor afsat en pulje til skattelettelser.

DR omtalte i dag et plejehjem i Esbjerg, hvor der var fjernet 3 ud 11 dagvagter, som betød den sidste beboer blev vækket klokken 11:30. Samtidigt blev den første beboer lagt i seng efter aftensmaden!

Nu håber jeg så ikke det er den samme der kommer sent op og tidligt i seng?

Jeg mener det er at gå i for små sko, at kommunerne ikke selv må fastsætte skatteprocenten ud fra de behov og den service man ønsker fra det politiske flertal.

Hvor er det kommunale selvstyre henne?

Vi har en såkaldt liberal regering, der detailstyrer kommunerne i en sådan grad, så man tror man de er hensat til de sovjetiske 5 årsplaner.

Share This Post

Grønland, olie og sorte Søren!

Dansk Folkepartis sorte lakaj (Søren Espersen) farer frem med en bandbulle mod Folketinget og dets partier:

Med de sikre tegn på enorme olie-ressourcer ved Grønlands kyst, som i disse dage kundgøres af britiske olieselskaber, kan Grønlands Selvstyre berede sig på ubeskrivelig rigdom, mens danske skatteydere må belave sig på at føle sig uhjælpeligt til grin. Alt sammen takket været den danske regering og Folketingets flertal, som forærede Rigets undergrund til grønlænderne, og som nu af den grund må skamme sig.

Det der bekymrer mig mest er, kan det olieselskab, der får konsessionen af det grønlandske hjemmestyre også klare opgaven?

For selvfølgelig har grønlænderne ret til deres egen undergrund og de ressouurcer der findes i og omkring Grønland, derom hersker der ingen tvivl for mig.

Jeg håber hjemmestyret forvalter opgaven fornuftigt og ikke begår den samme fejl, som den borgerlige regering i Danmark, der sammen med støttepartiet Dansk Folkeparti, har brugt de danske oliepenge til skattelettelser og øget forbrug for de mest rige danskere.

Kan man udvinde olie i Grønland uden at skade den grønlandske natur?

Specielt håber jeg hjemmestyret forvalter opgaven med olieudvinding fornuftigt med at opstille miljøkrav til olieselskaberne, så den sårbare grønlandske natur bevares intakt. Og ikke mindst hjkemmestyret fører et effektivt miljøtilsyn med olieudvindingen.

Når den tid kommer, hvor de grønlandske olie indtægter strømmer ned i den grønlandske hjemmestyrekasse, så er det måske på tide at diskutere en fjernelse af bloktilskuddet til Grønland.

Det kommer måske helt af sig selv, hvis grønlænderne til den tid vil have totalt selvstyre?

Share This Post

Dansk Folkepartis detailstyring af kommunerne…..

Det seneste mediestunt fra Dansk Folkeparti er indblanding i nogle børnehavers udfacing af svinekød i deres madplaner.

En andet mediestunt fra Dansk Folkeparti:
Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Ib Poulsen, er chokeret over gennem medierne at have erfaret, at den danske flådes skib Absalon, som er sejlet mod farvandene ud for Afrikas Horn, for at lede NATO’s indsats mod pirater, er blevet udstyret med en større mængde koraner og bedetæpper.

Det er uacceptabelt Folketinget medlemmer ikke har forstået deres deres opgave, nemlig at de skal lovgive! Vi har den udøvende magt – regering og kommunalbestyrelser med flere  – samt den dømmende magt, i sagens natur domstolene!

Den borgerlige regering har gennem snart mange år stærkt af dens støtteparti Dansk Folkeparti indført flere og flere kontrolforanstaltninger i samfundet og samtidigt går den og DF ind i enkeltsager i administrationsområder som de statslige styrelser og kommunale forvaltninger træffer, som det ses af de to eksempler nævnt i denne tekst.

Senest har formanden for KL reageret meget skarpt i madkassesagen, ligesom borgmesteren i Vejle der sagde nu måtte de stoppe hysteriet på Christiansborg. De har samstemmende sagt nu må Folketinget holde op med at blande sig i de kommunale afgørelser. Madordninger skal være en sag mellem kommune, institutionen og borgeren.

Jeg er bekymret for det kommunalselvstyre i Danmark.

Share This Post