Jeg er forundret over ledelsen i SF.

Lyninterview (Kilde: ATS Politiken.dk)

Lisbeth Bech Poulsen, hvorfor vil du stemme for skattereformen alligevel?

Fordi jeg har indset, at hvis jeg går ind for SF’s politik, kan jeg ikke være  SF’er. Og jeg synes, at det er det rigtige sted for mig at være, selv om jeg  lige nu allerhelst ville være derhjemme“.

 

Lisbeth Bech Poulsen vejledes af SF's gruppeformand Pernille Vigsø Bagge.

Lisbeth Bech Poulsen vejledes af SF’s gruppeformand Pernille Vigsø Bagge.

SF’s gruppeformand  Pernille Vigsø Bagge har sammen med SF’s gruppe banket den unge SF’er på plads, derom hersker der ingen tvivl. Lisbeth er tydeligt rystet efter gruppemødet og det er ikke kun det massive presseopbud hun er rystet over.

Jeg skulle gøre op med mig selv, om jeg ville være i det her parti. Og jeg vil være i det her parti, fordi det er det rigtige sted for mig og være. Det er en konklusion, jeg selv er kommet frem til. Jeg tror ikke, at jeg havde gemmentænkt ordentligt, hvad det vil sige at sidde i regering“, siger Lisbeth Bech Poulsen til medierne på gangen i Folketinget efter gruppemødet.

Nu står Özlem Cekic for tur i SF’s gruppeformand  Pernille Vigsø Bagge vridemaskine. Hun har allerede under sit besøg i USA fået den nihalede pisk at føle, for hun har mistet formandsposten i Foketingets Socialudvalg og samtlige sine ordførerskaber.

SF er et moderne parti, så derfor fik hun besked om sin fyring via en sms under USA besøget. Forargeligt – burde det ikke være sket efter samtalen mellem hende og SF’s gruppeformand?

 

Den næste i SF's vridemaskine, Özlem Cekic.

Den næste i SF’s vridemaskine, Özlem Cekic.

 

Özlem Cekic tror selv på hun får lov til at blive i Folketingsgruppen og partiet, men så skal hun stemme for “skattereformen” er jeg overbevist om.

SF’s fremmeste indpisker  Pernille Vigsø Bagge siger til medierne: 
Jeg tror, at Özlem nu kommer til at stemme for aftalen.   Jeg har ikke haft lejlighed til at tale med Özlem, men holdningen er, at vi stemmer ens i SF til de forslag, som regeringen lægger frem“.

Det møde finder sted mandag.

Denne konflikt kunne være undgået, hvis SF havde ladet de to “afvigere” undlade at stemme på dagen hvor regeringens BLÅ skattereform skal vedtages. Forligspartierne har et så markant flertal for deres forslag, så det ikke har nogen praktsisk betydning.

SF’s landsledelse er så presset af partiets dårlige meningsmålinger, så den har mistet grebet om partiet.  Det bliver ikke lettere, hvis den tryner Özlem Cekic eller smider hende ud af partiet. For hun har stor opbakning i medlemskredsen for sine synspunkter.

Jeg har stor respekt for, at hun står ved sine holdninger, som SF’s ledelse har kendt til i 2 måneder.

 

 

Share This Post

Villy vandt 1. omgang i slaget med rebellerne, men vandt han partiet?

Den borgerlige presse har i de sidste 14 dage op til SF’s Landsmøde dømt Villy Søvndal ude og SF til politisk undergang.

Villy Søvndal sendte næstformanden Meta Fuglsang ud i kulden på SF's Landsmøde på Cromwell i Kolding i weekenden 13. - 15. april 2012.

Villy Søvndal sendte næstformanden Meta Fuglsang ud i kulden på SF's Landsmøde på Cromwell i Kolding i weekenden 13. - 15. april 2012.

Der har været strid om partiets fremtidige politiske linie, der har været fraktionsstridigheder og person opgør i den seneste tid. Det sidste personificeret med formandens ekskone og hendes støtter.

Det mest oplagte spørgsmål, det er rebellernes kamp mod Thor Möger Pedersen, der er centralt placeret i landsledelsen, skatteminister og nært allieret til formanden. Han er tilmed er partiets chefideolog. Rebellernes angreb på han er et indirekte angreb på partiformanden, sandsynligvis fordi de ikke havde modet eller viljen til et direkte frontalt angreb på Villy Søvndal.

Men det er ikke unormalt der foregår en politisk debat i et parti, når man skal vedtage et nyt principprogram om partiets politiske mål, som dækker en lang årrække frem i tiden, det tror jeg sker i alle levende politiske partier.

I det hele taget anser Politikens politiske redaktør Mette Østergaard landsledelses- og næstformandsvalget som en triumf for partiformand Søvndal.
 
Det er et nederlag til idealisterne, de gamle SF’ere, de fodformede. Det var Villys arbejderister og moderne SF’ere, der vandt, da weekenden var ovre. Han har fået en række af sine stærke folk ind i landsledelsen, og det gav sig så også til udtryk i det valg, der blev gjort i forhold til næstformand“, siger hun.

Villy Søvndal står svagt i meningsmålingerne og tilsyneladende er hans magt styrket i partiet, så styrket at han har vraget næstformanden Meta Fuglsang, der blev topscorer til Landsledelsen med 224 stemmer mod Mattias Tesfaye, der fik 184 stemmer og Mette Touborg, der fik 149 stemmer.

Med mindre der er alvorlige personlige modsætninger mellem Villy Søvndal og Meta Fuglsang, så er det en uklog beslutning, der meget vel kan blive enden på Villy Søvndals formandstid, ikke så længe SF sidder i regeringen, men umiddelbart efter næste valg, hvis SSFR regeringen ikke fortsætter.

Rebelerne har nu en skuffet vraget næstformand med taleret i Landsstyrelsen og som tilmed har pressens bevågenhed. Det bliver spændende at se om Mete Fuglsang og Pernille Fram finder sammen i et samarbejde, som dermed åbner for en fortsat fløjkrig i SF, eller om hun finder en ny platform i samarbejde med formanden.

 

Share This Post

Reformer med Venstre og Finanslov med Enhedslisten?

Jyllands Posten i dag:
Regeringen har fastslået, at alt fra børnecheck til folkepension er til forhandling i reformprojektet.
 
Politisk ordfører Magnus Heunicke (S) understreger, at regeringspartierne “altid vil lytte til Enhedslisten“. 
Men vi er en reformregering og fast besluttede på at gennemføre reformerne. Det er vi nødt til for at skabe job og bevare velfærdssamfundet,” siger han.
 
Skulle alliancen mellem regeringen og Enhedslisten knække, vil Venstre følge Enhedslisten og stemme nej til finansloven for at udløse et folketingsvalg.
 
Har regeringen ikke sit parlamentariske grundlag på plads, er det ikke os, der holder hånden under regeringen,” siger finansordfører Peter Christensen (V).

Inddrag Johanne Schmith-Nielsen og Enhedslisten i de kommende reformer.......

Inddrag Johanne Schmith-Nielsen og Enhedslisten i de kommende reformer.......

 
Konfronteret med, at det er tomme trusler fra Enhedslisten, fordi partiet aldrig vil gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister, siger Johanne Schmidt-Nielsen: “Vi mener det. Vi er regeringens parlamentariske grundlag, vi er ikke regeringens støtteparti.”

*****************************************

S-borgmestre hungrer efter pressedækning – de bruger medierne for at få en næstformandspost, hvilket er ubegribeligt for mig – for det kan løses via en kontakt med partikontoret i København, så kunne vi være den dårlige pressedækning foruden.

SF kæmper om næstformandsposter og er dybt involveret i en fløjkrig om “arbejdere” og “Lærte”, samt en definering af et “SF Folkeparti”.

Villy Søvndal magter ikke at udstikke kursen, jeg ved ikke om han er for involveret i Udenrigsministeriet med at løse Syrien konflikten eller om han bare ikke er en bedre partiformand? Jeg har aldrig forstået han ville have den udenrigsministerpost?

Han burde have lært leksien fra den konservative lejr, hvor Lene Espersen mistede formandsposten i Det Konservative Folkeparti, da hun tilkæmpede sig posten som udenrigsminister fra Per Stig Møller.

Margrethe Vestager og De Radikale befinder sig godt i skyggen af konflikterne i Socialdemokratiet og SF, men de kan jo også bare skifte hest, hvis det lykkes for Peter Christensen (V) og Venstre at vælte regeringen på Finansloven for 2013.

Dertil skal lægges, at mange vælgere mener, at det er svært at skelne Socialdemokraterne og SF fra de traditionelt mere ultraliberalistiske kræfter anført af Venstre og Liberal Alliance i den førte politik.

Vi har en historisk situation med en regering, som fører en højreorienteret politik på de områder, hvor danskerne er forholdsvis venstreorienterede (fordelingspolitikken/velfærdspolitikken).

Og som fører en venstreorienteret politik på de områder, hvor danskerne er relativt højreorienterede, som det for eksempel gælder for retspolitikken, skolepolitikken og udlændingepolitikken.

Kan regeringen og Enhedslisten ikke forhandle en Finanslov på plads, så vil Venstre følge Enhedslisten og stemme nej til finansloven for at udløse et folketingsvalg.

“Har regeringen ikke sit parlamentariske grundlag på plads, er det ikke os, der holder hånden under regeringen,” siger finansordfører Peter Christensen (V) til Jyllands Posten i dag.

Derfor tror jeg det er vigtigt man langt ind i regeringskontorerne tager Johanne Schmidt-Nielsens trusler alvorligt og sikrer Enhedslistens deltagelse i de påtænkte reformer, ellers ender det med et Folktingsvalg ved årskiftet.

Et valg som Enhedslisten ikke kan være interesseret i, for partiet får en masse stemmer og folketingsmandater, men partiet kan ikke bruge dem til noget, for der bliver et komfortabelt borgerligt flertal efter valget, hvis det kommer ved årskiftet.

Men hvad er alternativet for Enhedslisten, hvis partiet kun er stemmekvæg for en SSFR regering?

Share This Post

Regringen har gennemført………

Venstre forsøger at skabe et billede af regeringen begår løftebrud og er handlingslammet, men det er ikke sandheden, for se den nedenstående liste, der ikke er fyldestgørende, men den giver et godt billede af regeringens resultater.

Liste over gennemførte love/ændringer af den nye regering:

 • Slut med høje lønninger til Flexjob. Gevinst 1,9 Mia.
 • Leasingfidus med biler er lukket. Gevinst 1,1 Mia.
 • Den ubrugelige rangliste over folkeskolerne er afskaffet.
 • Tests i folkeskolen, som ikke har haft nogen effekt på børnenes niveau, er afskaffet.
 • Gruppe eksamen er genindført.
 • Grænsekontrol er afskaffet.
 • Udlændingeloven er ændret, så man nu skal tage en prøve i dansk, fremfor at svare på spørgsmål, som alligevel er ubrugelig/unyttig viden.
 • Pointsystemet er afskaffet.
 • Det forlangte beløb på 100.000 er sat ned til 50.000 (udlændingelov).
 • Fradrag på private sundhedsforsikringer er fjernet.
 • Fattigdomsydelserne (starthjælp) er afskaffet.
 • Kontanthjælpsloftet er fjernet.
 • Forringelser på fertilitetsbehandling er rullet tilbage.
 • Afsat penge til 1500 flere pædagoger.
 • Hævet kriminel lavalder til 15 år igen.
 • Muligheden for at give 12-årige fodlænke på er fjernet.
 • Ændringer i knivloven, så man ikke længere kan komme ind at brumme for at have en hobbykniv på sig.
 • Afsat flere penge til psykiatrien og nedsat en styregruppe til at sikre bedre kvalitet i arbejdet med psykisk syge.
 • Afsat penge til flere praktikpladser.
 • Forbud om vielse af homoseksuelle i folkekirken er ophævet.
 •  Kollektiv trafik: Der bliver afsat i alt 1 mia. kr. om året, til billigere og bedre kollektiv trafik. 500 mio.kr. til
  billigere billetter og 500 mio. kr. til bedre og mere kollektiv trafik.
  Samtidig nedsættes en hurtigt arbejdende kommission, der skal komme med et bud
  på, hvordan vi bedst løser trængselsproblemerne i København.

Listen er opdateret d. 28/2-2012. Kilde: Tommy Sørensen og Rikke Keller, Facebook.

Dertil kommer reform af førtidspension, flexjob, skattereform, 3 parts forhandlinger, som er bebudet af regeringen.

Share This Post

Mimi – Det er ikke rimeligt…………

Direktør i Red Barnet – Mimi Jacobsen – fortæller her i en knaldgod video om fattige børns vilkår i Danmark. Mimi Jacobsen vil have fastsat en reel fattigdomsgrænse i Danmark.

Jeg kan ikke sige det bedre, så derfor har jeg valgt at lægge Mimis video på min blog i dag.

Mimi Jacobsen fortæller om 65.000 fattige børn, der forsvandt fordi SF’s socialpolitiske ordfører Özlem Cekic i duellen med kuglestøderen Joachim B. Olsen (Liberal Alliance) valgte et forkert eksempel.

Kuglestøderen Joachim B. Olsen (LA) vil ikke acceptere, der er fattigdom i Danmark og er ved at brække sig over julehjælpen til de fattige familier og børn i Danmark.

Medierne i Danmark focuserer kun på SF’s socialpolitiske ordfører Özlem Cekic fatale fodfejl, ikke et ord om vilkårene for de 65.000 fattige børn (Kilde: Red Barnet), der ikke kan holde fødselsdage, gå til skolefester, gå til sport, i biografen og så videre.

I de danske medier er der ikke blik eller syn for fattigdommen i Danmark. Det er ikke en aktuel verden for de velbetalte journalister og mediechefer på dagbladene og TV-stationerne. Tag Jer nu sammen derude på redaktionerne!

Share This Post