Venstres Nyhedskanal skylder en forklaring…..

TV2’s dækning af SkatteGATE sagen fortsætter uændret, men I burde analysere Jeres dækning af sagen.

Det ville være en god vinkel at afdække hvorfor TV2 kørte en ukritisk kampagne alene på BT’s præmisser mod oppositionslederen og hendes engelske mand. En sag som ikke holdt på trods af en meget aktiv skatteminister og hans departementschef – begge med baggrund i et Venstre medlemskab.

tv2_news_logo
TV2 startede med ukritisk at bringe BT’s historie om Thorning parret.

Så tog TV2 BT’s chefredaktør Olav Skaaning i studiet, der fik lov at sælge sit blads sensation om Thorning/Kinnock parrets skatteforhold, uden at få kritiske spørgsmål fra TV2. Man har åbenlyst ikke bedrevet research på BT’s oplysninger fra TV2′ side, fordi det er en del af Venstre Pressen i Danmark og dermed er bladet troværdigt på TV2′ redaktion.

Derefter kom BT’s skatteekspert ( Jeppe Stokholm, som var aktivt Venstre medlem ) og fortalte hvorfor han som den eneste ekspert ( det nævnte TV2 ikke ) syntes Thorning/Kinnock parret skulle dømmes. Han glemte også at Stephen Kinnock var engelsk statsborger.

Hans “ekspert udsagn” fremstod som et parts indlæg for Venstres pressetjeneste og kunne nemt være forfattet på Venstres kontor i Holte.

Derefter for at styrke sagen mod oppositionslederen kom BTs redaktør på det tidspunkt Helle Ib i TV2 News studiet og kommentere på sagen, som “uvildig” ekspert. Hendes baggrund i Venstre er særdeles velkendt og hun er stadig en tro Venstre væbner.

Men jeres spin var ikke slut.

Så i gav Lars Løkke tale tid så han kunne kommentere sagen. En sag, som han senere forklarede i Skattekommissionen, at han INTET kendskab havde til!

VENSTRES LEDER VED MAN, HVOR MAN HAR…. en nødløgn i ny og næ skader ikke Venstres politik.

TV2’s research blev lukket ned af Peter Arnfeldts kone….
Så var der ingen der kunne finde daværende skatteminister Troels Lund Poulsens spindoktor Peter Arnfeldt.
Hverken TV2’s journalister, TV2’s helikopter eller TV2’s nyhedschef Ulla Østergaard (Peter Arnfeldts kone), der styrede jeres valg dækning,  kunne finde spindoktoren Peter Arnfeldt. Hun er pudsigt nok tidligere spindoktor for Lars Løkke.

Jeg mener der er mærkeligt konen Ulla Ø. ikke kan komme i kontakt med manden Peter Arnfeldt på en jagt i mobilen Nokia’s hjemland. Selvfølgelig kunne hun det, men hendes mand havde en dårlig sag, som forklarer hendes manglende evner på området. Jeg og mange andre mener det er manipulation fra nyhedschefens side.

Jeres dækning var lige ved at bringe Lars Løkke ind i statsministeriet igen, på trods af han var godt 6-7 % bagefter i meningsmålingerne få dage før valget og inden I startede Jeres dækning af parrets skattesag. En skattesag som kun eksisterede på BT og TV2’s redaktioner, samt i Venstres Partiorganisation og få Venstre ministerkontorer.

Men ikke alt kan styres fra TV2’s nyhedsredaktion og fra Venstres Pressetjeneste i Holte, så vikaren, daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, måtte aflevere nøglerne til Statsministeriet til Helle Thorning. Det skal TV2 ikke lastes for, for kanalen har gjort et godt usagligt stykke arbejde for Lars Løkke før valget i 2011.

Lige siden oktober 2011 har TV2’s nyhedstjeneste arbejdet målrettet på at ødelægge den nuværende statsministers troværdighed, for dermed at vælte den nuværende regering til fordel for en Venstre regering med Lars Løkke som leder.

Efter et længere abonnement på TV2’s kanaler, inklusiv TV2 News – er det tydeligt TV2 er styret af partiets Venstres ideologi. Det er ikke underligt, for stort set alle chefer har en baggrund i Venstres partiorganisation. Det har endda strakt sig vidt, at de har beordret “uheldige” indslag med Lars Løkke slettet fra TV2’s sendeflade.

Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke får konsekvenser for bestyrelsens sammensætning og den øverste ledelse på TV2, for jeg mener TV2 ligesom DR har en forpligtigelse til levering af en objektiv journalistik til seerne.

 

Share This Post

Anonymt brev offentliggjort i Berlingske.

Berlingske har i dag offentliggjort brevet i dagens udgave……….

Hermed skal jeg tillade mig at rette henvendelse til Skattesagskommissionen med en viden som jeg
indtil nu har holdt for mig selv, men sådan som afhøringerne har formet sig, kan jeg ikke længere
holde min viden for mig selv.
Jeg er ansat sekretær på det man vel kalder et stort advokatkontor i provinsen. Jeg deler kontor med
en anden sekretær som er sekretær for en af indehaverne i advokatfirmaet.
På et tidspunkt får min sekretærkollega af sin chef en noget mærkelig opgave. Hun får udleveret en
bærbar pc som hun skal bruge til en speciel opgave, og hun får til opgave at oprette en ny e-mail
adresse. Jeg får ikke på det tidspunkt noget at vide om hvilken opgave der er tale om, og det hele
foregår med et hidtil uhørt hemmelighedskræmmeri.
På et tidspunkt får jeg dog at vide af min sekretærkollega, at det er noget der skal bruges i en
valgkamp.
Min sekretærkollega arbejder ofte på opgaver, og hun modtager en del notater fra sin chef.
På et tidspunkt blev min nysgerrighed så stor, at jeg i en pause, og hvor jeg var alene på kontoret,
startede den pågældende computer op, og så hvad der var på computeren af dokumenter“. Citat slut.

Det er starten af det anonyme brev fra “advokatsekretæren”, som beskriver en fremgangsmåde, som IKKE er normal i advokatbranchen………. Det hører mere hjemme under “blåt skæg, solbriller og blød hat” branchen.

BT’s “skatteekspert” Tommy Christiansen (Advokat i Aarhus og medlem af Venstre) afviser, at det kan dreje sig om hans firma. Han udtalte sig sig voldsomt til BT og Stephen Kinnochs skattepligt i Danmark, men han er ikke uvildig, da han deltager i Venstres politiske arbejde.

Der er  andre store og kendte “Venstre-advokater” i Århus. Venstres tidligere formand for Ligningsrådet (Skatterådet) Lida Hulgaard. Hun udtalte sig også voldsomt i skattesagen. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan TV2 hele tiden bider sig fast i Tommy Christiansen i stedet for at gå videre og spørge den næste “Vestre-advokat” i Århus.

Fyns.dk skriver i dag:

Enhver partileder har tæt kontakt til sin pressechef og pressetjeneste, og derfor var det så vigtigt for Venstre, at Troels Lund Poulsen understregede, at pressetjenesten ikke var indblandet i sagen. Ved at sige det, prøvede han at fjerne skattesagen fra partiet og dermed fra partileder Lars Løkke Rasmussen.

Undervejs i skattesagen har den tidligere leder af Venstres sekretariat, Søs Marie Serup Laybourn, da også understreget i sin afhøring, at Venstre skulle holde sig væk fra Thornings skattesag, fordi den kunne blive farlig for Venstre. Mens hendes kollega, daværende pressechef Mikael Børsting, modsvarende har sagt, til politiken.dk, at pressetjenesten var interesseret i den offentlige omtale af skattesagen i sommeren 2010, fordi den var god for Venstre på et tidspunkt, hvor Socialdemokraterne førte stort i meningsmålingerne.

I går blev det udbygget af en Venstre-politiker, som ønsker at være lige så anonym som brevskriveren. Politikeren fortalte Fyens Stiftstidende, at vedkommende allerede i maj 2010, en måned før de første artikler i BT om Stephen Kinnochs manglende skatteindbetalinger, var en tur inde i partiets pressetjeneste i anden sammenhæng. Her fik vedkommende, uopfordret, at vide, at pressetjenesten samlede materiale ind om Helle Thorning- Schmidts mand. Altså før der var offentlig omtale af sagen“.

Den 6. december 2011 melder Skat Peter Arnfeldt til politiet for at have forsøgt at udlevere statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) fortrolige skattepapirer til Ekstra Bladet. Peter Arnfeldt var på daværende tidspunkt meget tæt på Lars Løkke. Det er utænkeligt Lars Løkkes nærmeste medarbejder ikke har en accept fra chefen på den fremgangsmåde?

Lars Løkke Rasmussens særlige rådgiver Mikael Børsting erkender over for Berlingske Tidende, at han har holdt tæt kontakt til den omstridte spindoktor Peter Arnfeldt om Helle Thorning-Schmidts skattesag. Han afviser dog, at de har drøftet personfølsomme oplysninger i Thornings skattesag.

Hvor længe kan Venstres formand Lars Løkke Rasmussen klare frisag i “Skattegate”?

Det er muligt han ikke juridisk kan bindes op på den belejlige læk af oppositionslederens private skatteforhold, der alene var møntet på at forhindre Helle Thorning-Schmidt overtog regeringsmagten. Men moralsk er der ikke tvivl om Lars Løkke på en eller anden måde har accepteret BT’s kampagne mod oppositionens leder – uanset om lækken har rod i Venstres pressetjeneste eller i Skatteministeriet.

Lars Løkke har hidtil været en overlever med god hjælp fra TV2, hvor han dygtigt har fået placeret tidligere medarbejdere fra Venstres partiapparat.

Det undrer mig politiet ikke er i stand til at afdække Peter Arnfeldts rolle i forbindelse med forsøget på at få Ekstra Bladet til at skrive om skattesagen? Eller finde den anonyme brevskriver…..

Læs det anonyme brev her…………..

anonymt_brev

Share This Post

De borgerlige medier går i selvsving……..

…….. for at skabe tvivl om ægtheden i det anonyme brev der spøger i disse timer i “SKATTEGATE”.

Skattekommissionens formand Lars E. Andersen har sat en deadline i dag klokken 12:00 for brevskriveren gør sig til kende, modsat kan brevet ikke bruges i kommissionens arbejde.

DR 2 Morgen udsendelsen med den tidligere konservative spindoktor – Niels Krause-Kjær – som vært har indkaldt adskillige borgerlige kommentatorer, der har fundet fejl i brevet. I de andre borgerlige medierne kører der en kampagne for at underkende det anonyme brev, for derved at fjerne bevismateriale mod deres venner i Venstres absolutte politiske top!

Brevet er sporet til advokatkontor i Aarhus?

Advokat Tommy V. Christiansen afviser, at den anonyme brevskrivers oplysninger er korrekte i det brev, vedkommende for et par uger siden sendte til Skattesagskommissionen. I hvert fald, hvis det skulle være sendt fra hans kontor.

Tommy V. Christiansen har tidligere været kædet sammen med skattesagen om statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Som erklæret Venstre-vælger er han rygtevis blevet udpeget som bagmand for Venstres ageren i skattesagen.

Samtidig afviser Tommy V. Christiansen, at han står bag det notat, som BT forfattede i forbindelse med sagen. Berlingske Tidende skriver, at den anonyme brevskriver påstår, at “BT’s notat er udarbejdet af en af indehaverne i det firma, hvor jeg arbejder“.

Da skattesagen tog fart i sommeren 2010 var Tommy V. Christiansen særdeles kritisk over for Helle Thorning-Schmidt og hendes mand. Han påpegede igen og igen, at familien måtte være skattepligtig i Danmark. Kilde: Ekstra Bladet.

 

Det ved DR.dk om selve brevet:

* Kuverten er en almindelig hvid A5-kuvert. Brevet består af tre A4-sider skrevet på hvidt papir, og det er ikke håndskrevet.

* Endelig har politiet fundet ud af, at den kuvert, brevet er sendt i, er poststemplet den 19. september i Østjyllands Postcenter.

Dermed er det afsendt i postnummer-områderne startende med otte eller ni.
Kilde: DR.dk.

Mens vi venter på den anonyme brevskriver giver sig til kende – eventuelt gennem Ekstra Bladet, som kan garantere kildebeskyttelse?- så kan vi høre Selvsvings udgave af skattesagen.

 

Share This Post

Hvor længe holder Venstres leder?

En video, der er værd at gense med den viden, som vi har fra Skattekommissionens forhør i den seneste tid……..

Bemærk midt i interviewet siger Lars Løkke ordret: ” Man bliver dømt efter straffeloven…. , hvis man bliver opdaget!…..” Det kendetegner jo netop hans og Venstres regeringsperiode i den tid hvor han var statsminister.

Rammer disse ord Lars Løkke selv, citat fra video: “Man har ingen fremtid i Venstre hvis man har begået straffelovslovbrud, så han man ingen fremtid om man er folkevalgt eller ansat“.

Slettede mail og gemte mail konto er en Venstre specialitet.

Gemte OECD rapporter. Og meget mere følger.

Skattesagen  anført og muligvis også lækket af Venstre til BT, ser mere ud til at være reglen end udtagelsen!

Nu ved vi, at Venstre interesserede sig overordentligt meget for skattesagen. Men har formand og daværende statsminister Lars Løkke været helt uvidende om interessen?? Og hvorfor bryder han ikke ind, når hans løjtnanter daværende skatteminister Troels Lund Poulsen(V) og daværende politiske ordfører Peter Christensen(V) forsøger at begå klokkeklart magtmisbrug?

Udover de to er nære samarbejdspartnere for statsminsteren indgå de ogs på de natlige drukture i svømmebadet på DGI bygningen og Rio Bravo (En kendt bar nær Folketinget), hvor flere har hørt dem højlydt diskutere skattesagen.

I 2010 skrev daværende politiske ordfører Peter Christensen nemlig en mail til daværende skatteminister Troels Lund Poulsens private hotmail den 7. juli 2010 kl. 17.57, ifølge Berlingske. Mailen handlede om muligheden for at bringe Thorning-Kinnocks sag for Skatterådet.
Snoren strammes alvorligt om Lars Løkkes hals i skattegate sagen ....

Snoren strammes alvorligt om Lars Løkkes hals i skattegate sagen ….

Det kunne selvfølgelig ligne, at Venstre i skattesagen bruger sine private mails, som ikke er en del af Christiansborgs mailsystemer, for, at det ikke kommer ud i offentligheden. Dermed har Venstre muligvis haft interesse i, at holde det uden for offentlighedens søgelys“, siger Hans Engell til EkstraBladet.dk.

Et par eksempler på Venstres embedsførelse, medens Lars Løkke Rasmussen var regeringsleder…….

Politiken, skriver den 25. januar 2008:
Miljøministeriet har i adskillige måneder kendt OECD’s rapport om Danmarks miljøpolitik uden at delagtiggøre befolkningen i indholdet.

Citat fra Politiken.dk, den 17. februar 2010.
Den måde, som Claus Hjort bad om at få draget sammenligninger på, indebar, at man sammenlignede nyledige i kommunerne med langtidsledige hos AF. Derfor kom det til at se ud, som om kommunerne var de bedste til at få ledige i arbejde. Det vidste de ansatte i Arbejdsmarkedsstyrelsen i øvrigt udmærket, da de opstillede de tal og konklusioner, som Hjort Frederiksen havde bestilt“.
Henning Tjørnehøj

 

Boganmeldelse i Kristeligt Dagblad om ny Lars Løkke bog:

Det begyndte i 2006 med den venlige interviewbog “Løkkeland”, skrevet af journalist Kirsten Jakobsen.

Sidste år kom et noget barskere portræt i kommentator Niels Krause-Kjærs “Lars Løkke”, og nu foreligger så den virkelig rå version i “Projekt Løkke”. Tre bøger om den gode, den onde og den grusomme Løkke.

Helt overordnet tegner den sidste et dybt usympatisk og kynisk billede af statsministeren. Af en ung mand, der lidt tilfældigt falder ind i politik og gør det til sin levevej. Sit projekt. Siden han som ung kom ind i Venstres Ungdom, har han været plaget af evig tvivl om, hvad han egentlig skulle – om, hvad der skulle være hans projekt.

Han portrætteres som både ærgerrig, utålmodig og humørsvingende med jævnlige raseriudbrud. (Det sidste er dokumenteret flere gange på Venstres Nyhedskanal TV2, der har været så venlig at slette disse videoer).

Men også som ubeslutsom og usikker. Flere gange på vej ud af politik.

Forfatterne selv understreger, at de har villet gribe opgaven anderledes an, end man har gjort i de to foregående portrætbøger.

De har for eksempel talt med “over 200 personer, der har været tæt på Løkke i hans politiske liv”. Det siger sig selv, at begrebet “tæt på” i så fald har en ret vid fortolkning.

projekt_loekke

Tanja Frederiksen og Sigge Winther Nielsen:
Bogen – Projekt Løkke. 324 sider. 300 kroner. Gyldendal. Udkommer i dag.

“Projekt Løkke” er en grusom historie, men bestemt værd at læse, hvis man ellers kan tåle at miste den sidste rest af respekt for såvel statsministeren som det politiske system i al almindelighed. Man er dog også godt kørende med Niels Krause-Kjærs bog om Lars Løkke. Den er kun ond.

Gyldendal.dk skriver:

                               Pressen skrev:

 • De to forfattere dokumenterer effektivt, at Lars Løkke Rasmussen fra en tidlig alder går dygtigt og kompromisløst efter magten. Får den og bruger den til at gøre sine ideer om frit valg til virkelighed.
  “De dokumenterer, at kampen om magten ikke er køn, at den faktisk langt hen ad vejen er grim, fordi der skal tales med store bogstaver til kollegaer, alliancer ofres, konkurrenter til vigtige poster skal have en kæp i hjulet og medierne styres
  Det er en journalistisk bog, der med litterære greb som dramatisk nutid og indsigt i hovedpersonens følelser holder fokus over 300 sider på én og samme person, hans handlinger og deres konsekvenser. ”
  Og det gør den godt.

  * * * * Esben Schjørring, Berlingske Tidende

 

 • Ikke til at komme udenom for enhver politisk interesseret.
  Jarl Cordua, www.kommunikationsforum.dk
Share This Post

Dagens afhøringer i “Skattegate”

Lisbeth Rasmussen, direktør i Skat København:
Erling Andersen kom hjem fra mødet med en stak presseklip, som jeg skulle gennemgå. Opfattede det som Peter Lofts initiativ – han ville have os til at forholde os til avisartiklerne i vores sagsbehandling, var der noget vi kunne bruge? Der var intet i de mange avisartikler, vi kunne bruge til noget“.

Min kommentar: Formålet må være at påvirke Skat København. Peter Loft må være Troels Lund Poulsens forlængede arm?

Lisbeth Rasmussen forklarer, at på dagen, hvor afgørelsen i skattesagen kommer har direktør i Skat København Erling Andersen en drøftelse med produktionsdirektør i Skatteministeriet Steffen Normann Hansen. Steffen Normann Hansen fortæller, at han og departementschef Peter Loft er utilfredse med teksten i afgørelsen.

Problemet er bare bevisbyrden for Lisbeth Rasmussen, direktør i Skat København.Hun er IKKE i tvivl om der skete en form for magtmisbrug fra Skatteministeriets side. Kilde: DR.dk.

Mon ikke Peter Loft lukker op for posen, for at redde sit eget liv????

Jeg tror der er mange sjove oplevelser på vej i “Skattegate”.

For indtil nu har Troels “Trolex” Lund Poulsen(TLP)  og Peter “Gris” Christensen (PC)  ikke været presset, men har kunnet give deres egen “forvanskede udgave” af sandheden.

Husk bare på TOGA Bar, hvor Peter Christensen i en mindre brandert kommer væltende ind sammen med sine venner i en heftig diskussion om Helle Thorning-Schmidts private skatteforhold……..

Jan Andreasen skriver på JP-Bloggen den 29. oktober 2012:

Selv husker jeg en sommeraften i juni i 2010 – et par måneder før Skat Københavns afgørelse i september 2010  – hvor jeg sad og nød en øl på Toga Bar i det indre København, sammen med en af mine gode venner. Ind træder pludselig et par højrøstede unge Venstreløver, i  ivrig diskussion om  indholdet i Helle Thornings skattesag. Viser det sig hurtigt.

Meningsudvekslingen  fortsætter i ganske lang tid. Her er tydeligvis tale om kyndige folk, med styr på detaljerne i skattesagen, kunne vi, der ikke kunne undgå at være med på en lytter, hurtigt konstatere. Ingen ringere end de unge Venstreløver  Peter Christensen og Karsten Lauritzen, forstås.  Og hvilken imponerende detaljerigdom, de diskede op med.

Konklusionen må altså indtil videre være: At Helle Thornings skattesag ikke er blevet diskuteret i Venstre.  Det ligger fast. Arbejdet med skattesagen overlod man derimod trygt til Venstres pressetjeneste og de unge løver i Venstre“.

De (Troels “Trolex” Lund Poulsen(TLP)  og Peter “Gris” Christensen (PC)) bliver helt sikkert indkaldt igen, når embedsmændene har forsøgt at redde sig selv og sandheden.

“Lille Lars fra Nyhavn, tidligere Græsted” har også deltaget, men kan det bevises? Og ofrer han PC og TLP for at redde sin politiske karrierer? Han er kynisk nok til det, hvis målet er at redde sit eget skind!

Jeg erindrer om – da Lars Løkke sagde til Henrik Qvortrup, TV2, du stiller upræcise spørgsmål i TV2′ bedste sendetid.

Lars Løkke Rasmussen stod svedende, med ildrøde kinder – og ører – på Statens Museum for Kunst, omringet af en kødrand af journalister?

Og han forsøgte forgæves at svare på journalisternes spørgsmål: “Nej, vi diskuterede ikke Helle Thornings skattesag i Venstre”.  Eller: “Det er et meget upræcist spørgsmål du der stiller..” Osv. osv.

Efterhånden som spørgsmålene haglede ned over den tidligere statsminister – og han blev trængt længere og længere op mod muren bag sig – piblede sveden da også mere og mere frem på panden. For hvert spørgsmål, var det tydeligt at Lars Løkke Rasmussen bevægede sig længere og længere væk fra sandheden.

 

 

Share This Post