Så hr. Rasmussen, det her er “right back at you”.

Det er Venstre, og ikke Socialdemokraterne, der har et forklaringsproblem, når snakken falder på ubetalte regninger, siger statsminister Helle Thorning-Schmidt i en kommentar til Lars Løkkes angreb på regeringen, som han mener overfører ubetalte regninger til en kommende regering for 5,1 milliard kroner. Underforstået – en Venstre regering ledet af ham selv på Dansk Folkepartis nåde og barmhjertighed.

Men det er “helt normal procedure” at nogle aftaler finansieres senere“, sagde statsministeren under spørgetimen i går – og fortsatte: “Venstre er selv med i nogle af de aftaler, man kritiserer regeringen for ikke at have penge til“.Det bekræftes både af historien og flere eksperter i statsforvaltning.

Der er nogle gange i politik, hvor man kommer til at lave et angreb på nogen, og så kommer det direkte tilbage til en selv,” sagde Thorning og påpegede, at Venstre ikke har lagt råderum ind til fremtidige regninger.

Så hr. Rasmussen, det her er right back at you“.

Ifølge Socialdemokraterne har Venstre ubetalte regninger for 11,8 milliarder kroner, men oversigten er ikke fyldestgørende, lyder det fra finansordfører Jesper Petersen (S).

En appetitvækker på Venstres mange løfter, der skal finansieres af et “moderne” kontanthjælpsloft og arbejdsmarkedsreform:

  • Skattelettelser i bunden
  • Topskattelettelser
  • Genindførelse af “Bolig- Job ordningen”
  • Nedsatte afgifter på Storebæltsbroen
  • Nedsættelse af registreringsafgiften
  • Nul vækst på offentlige udgifter
  • 1 milliard kroner til kræftbehandling end regeringen har afsat
  • Hærvejsmotorvej
  • Venstre løfter psykiatrien, der skal afsættes flere penge end regeringen har afsat

Venstre_økonomi

Her nævnt få eksempler på de løfter som Venstre strør om sig med for at få regeringskontorerne tilbage.

Løfter som løseligt udregnet andrager meget mere end 12 milliarder kroner. Venstre har IKKE afsat penge til disse løfter, men fortæller de undrende journalister, at det betales af effektiviseringer af den offentlige sektor. Senest optrådte partiets næstformand Kristian Jensen i DR2’s Deadline 22:30 udsendelsen med det synspunkt.

Derimod har Venstre lovet nulvækst i den offentlige sektor.

Overfor det står Venstre angreb på regeringen med 11 punkter, hvor Venstre er deltager i forlig på flere af dem, hvor Venstre angriber regeringen for at skubbe regningen til næste valgperiode. Venstre overser/overhører totalt regeringen – modsat Venstres nulvækst – har regeringen et rådighedsbeløb frem til år 2020 på 20 milliarder kroner.

Share This Post

Jeg vil IKKE have en konkurrence stat………..

I de senere år er de sociale ydelser blevet sat ned, pensionsalderen hævet, efterlønnen skåret – alt sammen for at “redde velfærden” og beskytte dansk vækst mod mangel på arbejdskraft. Men de økonomiske prognoser, der lå til grund for beslutningerne, var fejlagtige.

Det er på tide, at de økonomerne erkender deres fejl……………..

bjarne

Men så heldige er vi ikke, for chefen i Finansministeriet er en stædig rad.

Finansministeriet iværksatte den 14. januar 2014 et miniudbud vedrørende en analyse af offentlig-privat samarbejde. Der var ved tilbudsfristens udløb den 24. januar 2014 modtaget fire tilbud på løsning af den stillede opgave.

Finansministeriet vurderede, at konsulentvirksomheden McKinsey & Company havde afgivet det samlet set mest attraktive tilbud. Det blev på denne baggrund den 3. februar besluttet og meddelt de fire konsulentvirksomheder, at McKinsey & Company havde vundet opgaven. (Departementschefen har været ansat i firmaet)

Finansministeriet har besluttet at genudbyde konsulentanalysen om offentligt-privat samarbejde,  det vil blive iværksat i løbet af uge 9.

På dansk hedder det kort og godt udlicitering………..

Finansministeren peger på et beslutningsforslag fra 25. februar 2011 af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.

Her hedder det:
Forslagsstillerne finder det afgørende, at man i den offentlige sektor altid har fokus på, hvordan man sikrer den højeste kvalitet til den lavest mulige pris. Det opnås nogle gange ved at konkurrenceudsætte og udlicitere, mens opgaven andre gange løses bedst og billigst i offentligt regi. Forslagsstillerne er derfor ikke imod konkurrenceudsættelse, da det giver en bedre pris og kvalitet for borgerne“.

Jeg mener:
Udlicitering betyder lavere løn og arbejdsforhold for de ansatte. Det er et absolut vilkår for at give et afkast til den private entreprenør, for så dårlig er den offentlige sektor ikke drevet i Danmark!

Det behøver vi ikke million rapporter til at belyse. Blå Bjarne kan spørge FOA og 3F om de hidtidige udliciteringer.

Dennis Kristensen, formand for FOA, skriver på Facebook:
Mandag offentliggjorde regeringens egen Produktivitetskommission sin rapport om blandt andet udlicitering, hvori de medgiver at der ikke findes noget sikkert belæg for, om udlicitering af de centrale velfærdsopgaver fører til højere kvalitet, lavere pris og øget produktivitet eller til det stik modsatte.

Og to dage efter viser det sig så, at Finansministeriet er i sving med at få sat fuld fart på udlicitering på disse områder.

Konsulentrapporten skal ikke bare analysere: »Det er centralt, at analysen munder ud i en række konkrete forslag (anbefalinger/tiltag/initiativer) i forhold til at forbedre bl.a. kvalitet og omkostningseffektivitet ved klassisk offentlig-privat samarbejde«.

På almindeligt dansk betyder det, at analysen skal indeholde helt konkrete forslag til, hvordan andelen af udliciterede opgaver kan øges. Citat slut.

Finansminister Bjarne Corydon og Benny Engelbrecht (S) brugte meget tid på at nedtone analysen i TV’s bedste sendetid. Det lykkedes ikke for dem, for der er en skjult blå dagsorden i Finansministeriet.

Jeg vil IKKE have en konkurrence stat………..

Selvom andelen af ældre forøges drastigst i de kommende år, så er det ikke ensbetydende med det koster proportionalt at drive ældreplejen i forhold til den stigende andel af ældre!

Jeg tror behovet i fremtiden for pleje først indtræder i en senere alder, hvilket ændrer på de nuværende forhold på plejeområdet. Der er masser af varme hænder til rådighed på arbejdsmarkedet, for inden der er gået få måneder er der faldet godt 40.000 ledige ud af a-kasserne, hvor de er henvist til en kummerlig tilværelse på kontanthjælp eller forsørgelse af deres samlever/ægtefælle, så det er ikke her Bjarnes problem ligger. Og skulle det være pengene mangler, så kan regeringen rulle Lars Løkke og Venstres ufinansierede skattelettelser tilbage, for de har kun skaffet arbejde til bankfolk, der hjælpe de velstillede danskere med at gemme dem i skattely.

 Jeg anbefaler:Modellerne har helt taget magten” på Information.

 

Share This Post

Skattelettelser, skattelettelser er svaret fra Venstre!

Kontanthjælpsmodtageren skal betale for Venstres skattelettelser……

Venstres vil bruge pengene fra reformer af efterløn, dagpenge, kontanthjælp og SU på at sætte skatten ned. Men det er ikke skatten på arbejde, der skal sættes ned. Høje erhvervsskatter er Danmarks hovedproblem, siger Lars Løkke (V).

Lars Løkke holder talen på Venstres Landsmøde i Herning

Lars Løkke holder talen på Venstres Landsmøde i Herning

Skatten skal ned for at styrke dansk konkurrenceevne. For kun på den måde kan vi sikre danske arbejdspladser og dermed vores fælles velfærd. Det var budskabet fra Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, da han holdt tale i forbindelse med Venstres Landsmøde i Herning.

Vi kan i længden ikke klare os i den internationale konkurrence, hvis ikke vi gør noget alvorligt ved vores konkurrenceevne. De for høje skatter og afgifter. De særlige danske byrder på vores erhvervsliv. De for høje offentlige omkostninger.  Alt det, der driver danske arbejdspladser ud af Danmark, så de bidrager til velfærden ude i verden, hvor de skulle bidrage til velfærden her hjemme i Danmark. Alt det, der koster arbejdspladser og truer den helt nære velfærd“, sagde Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke glemte at fortælle de glade  venstrefolk  på landsmødet, at Sverige godt nok nedsætter selskabsskatten betydeligt, men samtidig sanerer den borgerlige svenske regering voldsomt i de skattemæssige fradrag, som de svenske virksomheder har fået tidligere – og bruger de mistede erhvervsfradrag til betaling for nedsættelse af selskabsskatten.

Skal Venstre følge den svenske model, så må han huske at fjerne de skattemæssige fradrag for de danske firmaer i takt med den danske selskabsskat nedsættes. Men det er forkert at bruge provenuet fra reformerne fra de sociale områder til at rette op på den tidligere VK-regerings  287 skatteforhøjelser, som den foretog under det højt profilerede, men falske, skattestop.

Der er nok ikke en dårlig ide at fjerne selskabsskatten på de præmisser, for så kommer de multinationale virksomheder til at betale skat i Danmark. (Det er der ikke mange der gør i dag)

Det er forståeligt Lars Løkke har dårlig samvittighed over de tabte arbejdspladser.

På landsmødet gjorde han nar af regeringens skabelse af 20.000 arbejdspladser og pralede af VK-regeringen havde skabt 100.000 arbejdspladser.

Det er uforståeligt at lederen af de største oppositions parti står og lyver på et landsmøde, uden at mikrofonholderne fra TV2, TV2 News og DR’s Bent Stuckert ikke piller den historie fra hinanden……..

Der er rigtigt VK-tregeringen under højkonjukturen i årene 2002-2004 skabte 100.000 arbejdspladser, men så tabte VK-regeringen 199.000 arbejdspladser alene på det private arbejdsmarked fra 2008 til primo 2010. Tabet af arbejdspladser fortsatte indtil regeringskiftet den 3. oktober 2011.

Så det er “lånte fjer” Lars Løkke håner S-SF-R-regeringen med, for ikke at sige, der er direkte løgn det, Lars Løkke fortæller sine medlemmer på landsmødet.

Men der er dumpekarakter til TV2, TV2 News og DR’s Bent Stuckert for dækningen af Lars Løkkes landsmøde tale. Om det er bevidst manipulation af de danske vælgere, eller det er ekstrem dårlig research fra dem, det må stå hen i det uvisse.

Begge dele er lige slemt!

Share This Post

Lars Løkke vildleder vælgerne……

Skal Venstre indgå en skattereform med regeringen, skal det være en skattereform med perspektiv.

Venstre vender rundt på en tallerken, før valget var der ikke råd til skattelettelser, nu er der råd til 13 mia. kroner i skattelettelser til de rige i Danmark. SOSU medarbejderen skal kun forvente 300 kroner i skattelettelse. Var der nogen der sagde "LØFTEBRUD".

Venstre vender rundt på en tallerken, før valget var der ikke råd til skattelettelser, nu er der råd til 13 mia. kroner i skattelettelser til de rige i Danmark. SOSU medarbejderen skal kun forvente 300 kroner i skattelettelse. Var der nogen der sagde "LØFTEBRUD".

Derfor kræver vi et klart svar fra regeringen på, hvorvidt regeringen er klar til at bruge de 13 mia kr., der ifølge regeringen egne beregninger kommer fra reformer, på reelle skattelettelser. Der er intet perspektiv i at tage pengene op af en lomme for at lægge dem i en anden, sagde Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby bl.a. under afslutningsdebatten i Folketinget.

Venstres fremmeste hoforgan BT skriver:
Det er ikke kun regeringen, man kan gribe i rask væk at skifte mening. Danmarks populæreste politiker, Lars Løkke Rasmussen, er også leveringsdygtig i kraftige kursskift – også efter valget.

For få måneder siden sagde Lars Løkke således klokkeklart at Venstre ikke ville gå ind i forhandlinger om skat med krav om at der samlet set skulle være skattelettelser. Det vigtige for Venstre var blot at skatten på arbejde blev sænket. Nu mener Venstre nærmest det stik modsatte: Nu vil de have ‘rene’ skattelettelser for 13 mia. kr.”

Lars Løkke fortæller vælgerne regeringen har kostet en LO familie 3.400 kroner, men den holder ikke fortæller skatteministeriet i dag. Han glemmer behændigt at fortælle VK(O) regeringens “Genopretningspakke” koster danskerne 5.400 kroner i 2013. Og så vil det være rigtigt at minde danskerne om VK(O) regeringene i perioden 2001 til 2011 gennemførte 287 skatteforhøjelser trods et “skattestop”.

Beregninger fra Skatteministeriet viser, at LO-familien faktisk har fået næsten samme beløb til rådighed, nemlig 3.340 kroner, hvis man medregner skattelettelserne fra regeringens skattereformudspil.

Men det vil Venstre måske ikke være med til???

Der er ingen tvivl om Lars Løkke og Venstre tæller på knapper, skal vi lave skattereform med regeringen eller skal vi veksle meningsmålingerne til en plads i Statsministeriet?

Share This Post

Dansk Folkeparti i nyt løftebrud!

 
 

Henrik Dahl, sociolog, forfatter og foredragsholder.

Henrik Dahl, sociolog, forfatter og foredragsholder.

Sociolog Henrik Dahl skrev på sin Facebook profil for en del dage siden om Dansk Folkeparti:Jeg synes der sendes ALT for få bebrejdelser mod Dansk Folkeparti, når det gælder 10 års almindelig, økonomisk letsindighed og pasivitet i forhold til at reformere velfærdsstaten”.

Om det er den udmelding fra Henrik Dahl, som Pia Kjærsgaard og hendes løjtnanter har læst, det må stå hen i det uvisse. Men Dansk Folkeparti er parat til at følge den borgerlige regerings afskaffelse af efterlønnen, så der kan skabes råderum for skattelettelser til de rige og regeringens kernevælgere.

Mange økonomer ser skeptisk på en afskaffelse af efterlønnen og ser ikke det løser regeringens budgetunderskud. Regeringens underskud er på minimum 13 milliarder kroner i dag. Det er baseret på nulvækst i den offentlige sektor og fuld indregning af provenuet ved afskaffelsen af efterlønnen.  Ingen økonomer, bortset fra dem, der er betalt af regeringen eller bonkammerater med den, anser det for at være en realistisk politik! 

Det senarie støtter Dansk Folkeparti nu, selvom partiet for kort tid siden indtog et forsvar for efterlønnen og velfærdsforliget fra 2006. Men partiet er parat til alt for at bevare magten. Men det er godt Dansk Folkeparti har tonet rent flag i efterrlønsdebatten inden valget bliver afholdt.

Jeg må give Henrik Dahl ret i, at Dansk Folkeparti ikke er parat til lave de store reformer, der gavner det danske samfund, men forfalder til lappeløsninger sammen med regeringen, der kun øger arbejdsløsheden og tillige er en faktor der giver løntrykkeri. Det er derfor Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri går så varmt ind for afskaffelsen af efterlønnen.

Jeg tror, det vil gavne alle, der sker en ekspansiv øgning af jobs og erhvervsvirksomheder, så vil det automatisk tilpasse antallet af medarbejdere, der går på efterløn. Jeg vil anbefale Pia og hendes løjtnanter i Dansk Folkeparti at indlede forhandlinger med oppositionen om en ekspanssiv beskæftigelses- og erhvervspolitik. Hun kan starte med at tale med SF og Villy Søvndal, der har ideer om en sådan politik!

Kovendinger er ikke ukendt for Dansk Folkeparti. Dem der kan huske partiet gik mod skattelettelser til de rige, husker også partiet alligevel stemte for disse skattelettelser, der gav 465.000 kroner i tegnebogen til Peter Straarup, direktør i Danske Bank! Så var der dagpengereformen, der halverede dagpengeperioden fra 4 år til 2 år…. Der kan nævnes mange andre eksempler på Dansk Folkepartis støtte til VK-regeringen, som strider mod partiets egne vælgeres interessser…….

Men partiet afviser kritikken med den berømte frase: “Det var blevet værre uden os“!!! Man skal være fanatisk tilhænger af Pia og Dansk Folkeparti, for ikke at gennemskue den retorik.

For det er da lige meget om det var blevet “værre for den arbejdsløse”, der efter 2 år endnu ikke har fået et job og skal på kontanthjælp, hvis der overhovedet sker en udbetaling kontanthjælp? Det kan betyde tab af bolig, bil, opsparing og en sund økonomi for den arbejdsløse, så barsk er den politik, som Dansk Folkeparti er medansvarlig for.

Share This Post