Dansk Folkeparti svigter pensionisterne igen, igen…

Dansk Folkeparti spiser pensionisterne af med 0,02% i bundskattelettelse.

Poul Antonsen på Facebook:

Kristian Thulesen Dahl du har glemt dine kernevælgere pensionisterne igen igen de bliver straffet hvis de har en pensionsopsparing ved siden af folkepensionen hvorfor har du ikke fået det ændret du har glemt de lavtlønnede som bla fleksjobberne hvor du kunne have hjulpet med skattelettelser i bunden det som du har forhandlet dig frem er til grin min stemme vil falde på Nye Borgelige ved næste folketingsvalg.

Min kommentar: Hvad hjælper det at stemme på Nye Borgerlige, Poul Antonsen.

Kirsten Hansen på Facebook:

Er stadig ked af at pensionisterne igen bliver snydt, det er for dårligt, vi har slidt siden 15 – 16 års alderen, men når vi bliver gamle bliver vi kasseret som intet værd, kunne man ikke bare skyde os en kugle for panden når vi når en vis alder, så var problemet løst.

Anette Hansen  på Facebook:

Ja, så gik regeringen med sejren.. Skattelettelser til de rige for 5 milliarder. Billig bil og fri telefon. Intet til folkepensionisterne og samspilsproblemer omkring de små pensioner der allerede forefindes hos pensionisterne.
Socialdemokratiet løb med sejren omkring gevaldige stramninger på udlændingeområdet.
Jeg, er som folkepensionist færdig med DF. Mette F. kan det samme og I glemmer folkepensionisterne.

Dansk Folkeparti forklarer sig på Facebook den 6. februar 2018:

Dansk Folkeparti har i dag indgået en ny aftale om at løse det såkaldte ’samspilsproblem’, så det bedre kan betale sig at spare op til pension. Og om at sænke skatten på arbejdsindkomst. Det er er en færdiggørelse af to tidligere aftaler. Overskuddet derfra blev øremærket til netop at løse samspilsproblemet og sænke skatten på arbejde i bunden.

Det løser man med denne aftale ved at indføre et ekstra skattefradrag for indbetalinger til pensionsordninger op til ca. 67.000 kr. om året. Og her er bundgrænsen 0, så det er til gavn for alle, der sparer op til pension. Fradraget er højest i de sidste 15 år, før man kan gå pension, da det er her, at samspilsproblemet er størst.

Finansieringen udgøres primært af de ca. 2,5 mia. kr., som man skaffede i forbindelse med den aftale om flere år på arbejdsmarkedet, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik sidste år.

Det maksimale årlige beskæftigelsesfradrag øges med 1.000 kr.

Derudover sænkes skatten på arbejdsindkomst, så det bedre kan betale sig at arbejde. Det gør man ved at indføre et nyt jobfradrag på 4,5 % af den del af lønnen (incl. pensionsindbetalinger), der overstiger 187.500 kr. om året. Jobfradraget kan dog maksimalt udgøre 2.500 kr. om året. Det vil i praksis sige, at skattelettelsen er målrettet fuldtidsbeskæftigede, og at lavtlønnede relativt set får mest ud af det. Aftalen har med andre ord en god og rimelig fordelingsprofil.

Finansieringen af jobfradraget udgøres primært af den ca. 1 mia. kr., som man skaffede, da regeringen og DF i sin tid indførte bl.a. kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

Samtidig bliver der skruet på optjeningsprincipperne, så man skal have opholdt sig længere tid i Danmark, før man får fuld adgang til en række ydelser. Det vil med andre ord sige, at man skal have haft lovligt ophold her i landet igennem en længere periode, før man kan få udbetalt en række velfærdsydelser. Formålet med det er, at danske velfærdsydelser i videst mulig omfang skal målrettes danskere.

Vi er opmærksomme på, at aftalen ikke løser alle problemer på pensionsområdet, men denne aftale er en afgrænset øvelse målrettet til dem, som er på arbejdsmarkedet nu, så det kan betale sig for dem at spare op til pension. Denne aftale løser ikke de udfordringer, der findes for de mange danskere, som er på pension i dag. Mange af de pensionister, som har mindst, kunne godt trænge til et løft i deres disponible indkomst, hvis det stod til Dansk Folkeparti. Det er noget, som vi vil tage fat på i særskilte aftaler i de kommende måneder.

Share This Post

Jeg er forundret over ledelsen i SF.

Lyninterview (Kilde: ATS Politiken.dk)

Lisbeth Bech Poulsen, hvorfor vil du stemme for skattereformen alligevel?

Fordi jeg har indset, at hvis jeg går ind for SF’s politik, kan jeg ikke være  SF’er. Og jeg synes, at det er det rigtige sted for mig at være, selv om jeg  lige nu allerhelst ville være derhjemme“.

 

Lisbeth Bech Poulsen vejledes af SF's gruppeformand Pernille Vigsø Bagge.

Lisbeth Bech Poulsen vejledes af SF’s gruppeformand Pernille Vigsø Bagge.

SF’s gruppeformand  Pernille Vigsø Bagge har sammen med SF’s gruppe banket den unge SF’er på plads, derom hersker der ingen tvivl. Lisbeth er tydeligt rystet efter gruppemødet og det er ikke kun det massive presseopbud hun er rystet over.

Jeg skulle gøre op med mig selv, om jeg ville være i det her parti. Og jeg vil være i det her parti, fordi det er det rigtige sted for mig og være. Det er en konklusion, jeg selv er kommet frem til. Jeg tror ikke, at jeg havde gemmentænkt ordentligt, hvad det vil sige at sidde i regering“, siger Lisbeth Bech Poulsen til medierne på gangen i Folketinget efter gruppemødet.

Nu står Özlem Cekic for tur i SF’s gruppeformand  Pernille Vigsø Bagge vridemaskine. Hun har allerede under sit besøg i USA fået den nihalede pisk at føle, for hun har mistet formandsposten i Foketingets Socialudvalg og samtlige sine ordførerskaber.

SF er et moderne parti, så derfor fik hun besked om sin fyring via en sms under USA besøget. Forargeligt – burde det ikke være sket efter samtalen mellem hende og SF’s gruppeformand?

 

Den næste i SF's vridemaskine, Özlem Cekic.

Den næste i SF’s vridemaskine, Özlem Cekic.

 

Özlem Cekic tror selv på hun får lov til at blive i Folketingsgruppen og partiet, men så skal hun stemme for “skattereformen” er jeg overbevist om.

SF’s fremmeste indpisker  Pernille Vigsø Bagge siger til medierne: 
Jeg tror, at Özlem nu kommer til at stemme for aftalen.   Jeg har ikke haft lejlighed til at tale med Özlem, men holdningen er, at vi stemmer ens i SF til de forslag, som regeringen lægger frem“.

Det møde finder sted mandag.

Denne konflikt kunne være undgået, hvis SF havde ladet de to “afvigere” undlade at stemme på dagen hvor regeringens BLÅ skattereform skal vedtages. Forligspartierne har et så markant flertal for deres forslag, så det ikke har nogen praktsisk betydning.

SF’s landsledelse er så presset af partiets dårlige meningsmålinger, så den har mistet grebet om partiet.  Det bliver ikke lettere, hvis den tryner Özlem Cekic eller smider hende ud af partiet. For hun har stor opbakning i medlemskredsen for sine synspunkter.

Jeg har stor respekt for, at hun står ved sine holdninger, som SF’s ledelse har kendt til i 2 måneder.

 

 

Share This Post

Er Socialdemokratiet på vej til ødelægge sig selv?

Opslag på Helle Thorning-Schmidts Facebook side:

Kære Helle Thorning-Schmidt

Du er ude af trit med med dit partis mærkesag, nemlig at varetage de svages interesser.

Først fjerner du godt 13.000 kroner fra en førtidspensionist og giver til de velstillede danskere. Derefter forhøjer du afgifterne, som de samme førtidspensioniter skal betale oveni, selvfølgelig skal de andre danskere også, men de har jo en betydelig skattelettelse til at betale de øgede afgifter med. Førtidspensionisten betaler derfor 2 gange.

Der er ikke en entydig opbakning til princippet om, at skærer man ned på overførselsindkomster, så skaber man jobs, det er vist kun Venstres økonomer, der ukritisk køber den.

Jeg kan ikke se mig selv og Socialdemokratiet forsvare den politik. Derfor vil jeg gerne HØJLYDT fortælle dig – jeg er dybt frustreret over din regeringsførelse og overvejer alvorligt at kvitte dig og partiet…………

Medlem nr. 12848.   Flemming Bjerggaard.

Se det samlede skatteforlig her…………….

Share This Post

Har regeringen tabt hovedet i dag?

Hvad helvede foregår der i finansministeriet????

Margrethe Vestager vandt slaget i kulissen sammen med Venstre.

Margrethe Vestager vandt slaget i kulissen sammen med Venstre.

Har regeringen og finansministeren tabt hovedet ?

Smide sit støtteparti på porten og indgå en skatteaftale på 4 timer med Venstre og Konservative.

Burde man ikke tænke sig om i regeringstoppen, for Venstre og Konservative VIL IKKE stemme for en finanslov UDEN regeringen har sit flertal på plads. Det har den ikke med den behandling Enhedslisten har fået i dag. Tåbeligt.

I praksis har Bjarne Corydon udskrevet valg i dag, Det afholdes senest medio december måned 2012. Man må håbe han har taget sin regeringschef med på råd.

Danmark får efter valget den 2. den kvindelige statsminister – Margrethe Vestager – der har spillet sine kort godt og dygtigt i kulissen sammen Venstre og Lars Barfoed. Hun er nu klar til at rykke ind i statsministeriet efter det kommende valg med Lars Løkke som finansminister og Lars Barfoed som udenrigsminister.

Men det er måske også bedre med en borgerlig regering, der fører socialdemokratisk politik, fremfor en rød regering, der fører ekstrem borgerlig politik.

Jeg er dybt frustreret over Bjarne Corydon ikke har større politisk forståelse end den han har udvist ved at indgå aftale om skattereform med Venstre og Konservative i dag.

Og endnu mere frustreret over den delvist skal financieres ved at hente en del af pengene hos førtidspensionister og arbejdsløse.

Det er ikke et parti jeg ønsker at være medlem af.

Holder mediernes dækning af skatteforliget i dag – og de kommende dages gennemgang af forliget  – ikke fortæller mig noget andet, så det sket med mit medlemsskab det gamle arbejderparti.

 

Share This Post

Voldsom retorik fra Venstre og Lars Løkke…………

Efter fremlæggelsen af regeringens skatteudspil tirsdag gik Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, på tv og sagde, at regeringen – siden dens tiltræden – har kostet en typisk LO-familie 3.400 kroner i øgede skatter og afgifter.
Lars Løkke har glemt han som statsminister sendte en endnu større regning til LO-Familien på 6.000 kroner, da han gennemførte “Genopretningsaftalen” med Dansk Folkeparti. Dertil kommer andre reformer, som også koster LO familien dyrt.

Trods sit højt besungne skattestop, så satte den borgerlige VK-regering skatter og afgifter op 287 gange i sin regeringstid fra 2001 til 2011.
Lars Løkke Rasmussen vil nu lave en ambisiøs skattereform med regeringen. Det er nye toner fra venstrelederen.

Venstre vil skabe arbejdspladser, større beskæftigelsesfradrag og skattelettelser. Men hans skatteregnestykke bruger mindst 5 mia. kroner to gange, det skriver førende danske økonomer i Berlingske.

Han vil ikke flytte penge fra lomme til lomme og han påstår sågar, at han overlod et Danmark med orden i økonomien til den nuværende regering, hvilket er i modstrid med det faktiske, for der var et underskud på statsfinanserne på godt 100 mia. kroner.

Han vil også stå inde for en offentlig vækst på 0,8% i de kommende år frem til 2020. Det har hans næstformand og toneangivende Venstre borgmestre et anderledes forhold til, for de vil have nulvækst!

Lars Løkke sagde i følge Ole Birk Olesen (MF Libertal Alliance) :

Løkke før valget: “Der er ikke plads til nogen skattelettelser overhovedet.”
Løkke efter valget: “Venstre vil have reelle skattelettelser“.

Løkke før valget: Forårspakke 2.0 flytter rundt på 30 mia. kr. fra den ene lomme til den anden.
Løkke efter valget: “Skattelettelser, der betales ved at flytte penge fra en lomme til en anden, er perspektivløst.”

Sådan kan en tidligere regeringschef skifte ham og standpunkt, når han er i opposition. Men se videoen og håb på sammen med mig, at det er en opositionsleder, der er på vej ud af hængekøjen for at indgå et skatteforlig med regeringen.

Lars Løkke skriver i forbindelse med lanceringen af videoen på Facebook:
Når en virksomhed investerer i f.eks. nye maskiner, kan den trække dem fra over en årrække. I går sagde vi ja til en aftale med regeringen om, at de i 2012 og 2013 kan trække det hele fra på én gang – og endda få en lille bonuspræmie oven i hatten.

 Fornuftigt nok, men ingen revolution.

Planlægger virksomheden at investere på sigt, kan det få dem hurtigere til lommen. Og det er godt. Men i bund og …grund afhænger virksomhedernes investeringslyst af, om de tror på fremtidens muligheder for produktion, salg og indtjening. Derfor skal vi gøre det mere attraktivt at lave holdbare arbejdspladser i Danmark.

Og derfor foreslår Venstre en erhvervsskattepakke, hvor vi gør noget ved selskabsskatten, iværksætterskatter og skadelige afgifter, der koster konkurrenceevne og arbejdspladser. Rørt brik skal flyttes.

Forslaget om straksafskrivning skulle sætte gang i hjulene. Når det er på bordet, vil det i virkeligheden sætte alt i stå indtil virksomhederne ved, om det bliver vedtaget. Hvorfor købe i dag, hvis man i morgen får en præmie for det?

Derfor hastede det med en afklaring. Den har Venstre nu bidraget til. Også fordi det giver mulighed for et roligt, politisk forløb om skattereform.

Håber, regeringen griber chancen for at lave en ambitiøs aftale med Venstre.

Med venlig hilsen
Lars Løkke Rasmussen

Det bliver så spændende at se om Venstre trækker i arbejdstøjet, eller partiet springer fra forhandlingerne om skattereformen af taktiske årsager for at fremtvinge et valg, som kan få “Lille Lars fra Græsted” i statsministeriet igen?

Det sidste kan friste Lars Løkke voldsomt med en udsigt til 100 mandater for Blå Stue.

Straksinvesterings forslaget vedtages med et bredt flertal i Folketinget spændende fra Enhedslisten over regeringen til Venstre.

Politikens leder i dag:

I de ti år, fra blå blok overtog regeringsmagten i 2001, til de afgav den igen i 2011, blev resultaterne af de forudgående tyve års møjsommelige reformpolitik undermineret.   Hvor firkløverregeringerne i 1980’erne og Nyrupregeringerne i 1990’erne havde holdt igen og strammet op, fik Danmark en ny og lempelig økonomisk politik.

De offentlige budgetter skred år for år, og regeringen lettede kreditten, så der kom mere luft i boligboblen og forbrugsfesten. Arbejdsløsheden gik helt i bund, lønningerne steg, og regeringen kunne gennemføre skattelettelser med budskabet om, at det hele ville finansiere sig selv – i 2020.  

Når ansvarlige økonomer advarede om, at der blev en regning at betale, og at konkurrencekraften blev sat over styr, affærdigede ikke mindst regeringspartiet Venstre dem med, at de økonomiske lærebøger skulle skrives om.

Det er værd at huske Lars Løkke Rasmussen og Venstre på, når de slår sig op som et ansvarligt økonomisk parti i dag!!!

Share This Post