Skoleelever: Vi har brug for positive lærere

Lærerne må droppe deres brok over skolereformen og komme videre“, siger formanden for Danske Skoleelever Miranda Warnay Dagsson til DR Nyheder, få dage inden skolereformen træder i kraft.

Vi har brug for lærernes støtte, hvis vi skal få skolereformen til at blive en succes. Og det kan godt blive svært at få det fulde potentiale ud af vores nye skoledag, hvis lærerne har en negativ attitude fra starten“.

Hun finder ikke megen hjælp hos formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, der siger til DR Nyhederne:  “Hvis man skal undervise 29 lektioner og kun har tre-fire timer til at forberede det, så er al tale om anderledes og spændende undervisning og samarbejde med erhvervslivet meget svær at realisere“.
(En lærers arbejdsuge andrager 40 timer, sagt i parantes)

Samtidigt er han i TV med et eksempel på en skole med 60 lærere, der ikke har en arbejdsplads, men derimod må lærerne på deres 2. arbejdsdag efter skolereformen er trådt i kraft arbejde i et skolekøkken!

Anders Bodo beskæftiger sig kun med de negative eksempler, desværre. For han kunne også fortælle om alle de skoler, hvor kommunerne, skolelederne, lærerne og forældrene samarbejder om at gennemføre den nye skolereform, som grundlæggende gør op med den gamle folkeskole, der lige har fyldt 200 år. (Med de reformer, der er sket gennem tiden)

Jeg vil opfordre den sure og bagudstræbende formand for Danmarks Lærerforening at deltage i arbejdet med opstarten af skolereformen i stedet for at forsøge at sabotere den.

bondo

Det er svært for mig – og for rigtig mange forældre til børn i Folkeskolen – at se, der ikke kan gennemføres nye arbejdsmetoder i Folkeskolen. Forældrene er dagligt udsat for forandringer på deres arbejdsplads, ændringer af deres arbejdsmetoder, flytning til nye arbejdsopgaver og i sidste ende en fyreseddel på grund af manglende arbejde.

Hvad får Anders Bondo og en svindende skare af folkeskolelærere til at tro, der ikke skal ske forandringer af Folkeskolen og deres arbejdsmetoder? Indføring at elektroniske tavler, IT og IT-læringsprogrammer, samt ikke mindst den lettere informationssøgning indgår i lærerens arbejde allerede nu og vil forstærkes i fremtiden. Dertil skal lægges en erfaring, som den enkelte lærer oparbejder i den daglige undervisning.

Derfor vil der ikke med rimelighed kunne forsvares, at der gives en fast procentdel til forberedelse af den enkelte undervisningstime. Derimod skal behovet for forberedelse styres af det faktiske behov og det skal ske i samarbejde med skoleleder, den enkelte lærer og undervisningsteams på skolen.

Min opfordring til Anders Bondo Christensen er i lighed med langt de fleste forældre, elever samt formanden for skoleeleverne:

“Stop din sure kritik af skolereformen Anders Bondo og deltag positivt i udviklingen af Folkeskolen, det har vi alle brug for”.

 

 

Share This Post

Lærer lockout stoppes af lov indgreb!

Mette Frederiksen (S) Beskæftigelsesminister sagde i Folketinget i går: (Uddrag)

Beskæftigelsesminister Mette Fredriksen (S) stopper lærer lockout.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) stopper lærer lockout.

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: (Lovforslag nr. L 215 ).
Forslaget til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område har til formål at bringe den lockout på undervisningsområdet, der har varet i næsten en måned, til ophør.

Folkeskoleeleverne har allerede tabt over to millioner undervisningstimer som følge af konflikten, og at afgangsprøverne for op imod 90.000 elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og de fire grundskoler er nu i fare. De skriftlige afgangsprøver skulle være begyndt den 2. maj 2013. På ungdoms- og voksenuddannelserne er der også mange, der er hårdt ramt af konflikten“.

Se det fremsatte lovforslag her…………  (Bemærk, det er IKKE den endelige lov)

Lovforslaget 2. og 3. behandles i dag fredag og er gældende fra mandag den 29. april 2013, hvor Folkeskolerne fungerer igen.

Jeg tror politikerne havde været glade for parterne selv havde fundet en løsning. Anders Bondo og Danmarks Lærerforening var kravlet så højt op i træet, så der IKKE var mulighed for at indgå i en seriøs forhandling.

Det blev senest afprøvet onsdag med en kop kaffe i forældre organisationen “Skole og Forældre”.

Anders Bondo efterlyste flere gange et regeringsindgreb under lockouten og nu tordner han mod det samme, så manden må ambivalent……. eller hårdt presset af nogle rabiate lærere, der tror arbejdsgiverne vil opgive “retten til at lede og fordele arbejdet“.

Det er i øvrigt et system, som jeg personligt har arbejdet under i over 44 år, som gav mig betydelig indflydelse på min egen arbejdssituation og tillige arbejdsglæde samt ikke mindst en god motivation til at udføre mit arbejde med glæde og engagement….

Share This Post