Regeringen er dumpet i PISA undersøgelsen…..

Ikke mindre end 29 gange siden 2001 har den borgerlige regering vedtaget ændringer af folkeskoleloven – det svarer til en ændring cirka hver fjerde måned. Regeringen har haft ansvaret for skolen i de år PISA undersøgelsen dækker, så Lars Løkke og hans regering står med det samlede ansvar for folkeskolen.

Derfor er regeringen dumpet, hvilket kan ses i dagens udgave af Berlingske Tidende, hvor Venstre bruger en 2 siders annonce på side 2 +3 i avisen til en offensiv om folkeskolen! Annoncen er præget af en alvorstung statsminister billede med ansigtet lagt i de rette “troværdige folder”.

Tekstens hovedbudskab er:JEG TROR PÅ KLARE MÅL FOR FOLKESKOLEN OG FRIHED TIL AT NÅ DEM.
Hvad tror du på
?”

Men undskyld mig hr. statsminister, er det ikke 9 år for sent? De klasser, der er dumpet i PISA undersøgelsen, er dit regeringsansvar og de kunne være reddet, hvis du og den borgerlige regering forlængst havde været på forkant med udviklingen i Folkeskolen.

Nede i annonceteksten lover statsministeren 900 ekstra læsevejledere, mere efteruddannelse til lærerne, og 6 timers undervisning for de mindste elever.

Men har kommunerne ikke gennem de sidste par år fyret mere end 900 lærere, skåret vikartimerne til et minimum og i mange kommuner aflyses der mange undervisningstimer dagligt. Det er flere eksempler i dagspressen på, der er aflyst 13 timers undervisning ud af samlet 27 timers undervisning i de store klasser!

Der har i mange år ikke været penge nok til indkøb af undervisningsmidler. Bøgerne er antikverede og på skolekortet er DDR (Undskyld Bertil Haarder) stadig på Europakortet 🙁

I min egen kommune Varde – (Totalt Venstre styret) – er argumentationen lige nu for skolelukninger, at det kommer eleverne til gode, for så kan de få det vejledende timetal for undervisningstimer opfyldt!!! 

Regeringen vil fjerne loftet over elevtallet i klasserne, specialundervisning skal integreres i klasserne og der skal kun gives specialundervisning til de allermest tunge elever.

Lille “forsigtige Peter”, der sidder nederst i klasselokalet vil få meget svært ved at få hjælp fra klasselæreren. Jeg tror han bliver tabt i “Venstres Frihedsskole”, hvis hans forældre ikke er meget stærke i det boglige og ikke mindst i skolekontaktarbejdet.

Henrik Bach Mortensen, direktør i DA,  skriver i en kronik i Berlingske Tidende dags dato, at skoleproblemet løses ved resultatløn for lærerne, samt større ledelsesrum for skolelederen. Lærerne skal bakke om skolens mål. (Men gør de ikke allerede det?) Han opfordrer til et smalt skoleforlig med de rette borgerlige dyder.

Den gode direktør kan have ret i sine bekymringer, for regeringens skolepolitik er skyld i 20 % af en skoleårgang ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse! (Kilde: www.kl.dk) Men kan hans borgerlige regering løfte opgaven? Folkeskolens problemer løses ikke ved helsides annoncer i Berlingske Tidende.

Men jeg tror ikke på hans mål for folkeskolen nås med offentliggørelse af elevernes karakterer og en offentlig vurdering af lærerernes undervisning. Jeg tror på skolelederens medarbejdersamtale med den enkelte lærer på at afdække lærerens behov for ekstrauddannelse og resultater i undervisningen, er vejen frem for en bedre undervisningsstandard i Folkeskolen.

Og der også er afsat midler til efteruddannelse og personlig udvikling af læreren.

Hvad interesse har jeg, som bosiddende i Vestjylland, at se karakterer for en københavnsk folkeskolelærer?

 Jeg vil opfordre til et bredt forlig om Folkeskolen, hvor der er plads til udvikling af den og dens medarbejdere.

Jeg siger nej til større elevtal i skoleklasserne og nedskæringer på efteruddannelse af lærerne og indkøb af undervisningsmidler.

Jeg tror ikke på “stordrift” i Folkeskolen, for eleverne skal undervises med baggrund i deres indviduelle behov. Kan Folkeskolen honnorere det med klassekvotienter på 33 – 40 elever? Folkeskolen skal ikke være en kyllingefarm, der producerer medborgere, der ikke kan klare en erhvervsuddannelse.

Folkeskolen skal være en god arbejdsplads, hvor man er glad for at komme, det gælder både elever og skolelærere.

Men jeg får en tanke, for starter Folkeskolens problemer med ro og lyst til indlæring allerede i vuggestuen?

Kommunerne har skåret ind til benet flere gange i både vuggestuer og børnehaver, så der er ikke tid til, pædagogerne lytter til børnene og slet ikke til det de motiverer dem til at være koncentreret i indlæring, for der er kun tid til bleskift og brandslukning, for timerne til almindelig pædagogisk stimulering af børnene er forlængst sparet væk!

Er det allerede her, det går galt for regeringens skolepolitik? For det er de højst råbende,  der får opmærksomheden!

Share This Post