Ranglistning af skoler er dårlig ide.

“Et utrygt barn gider ikke løse andengradsligninger”

 

Før berygtet og belastet, nu tiljublet af alle. Amager Fælled Skole med sine mange elever fra fattige hjem har trodsigt modarbejdet et omdømme som taberskole.
 
Amager Fælled Skole er blandt de 214 skoler i Danmark, hvis elever har den svageste socioøkonomiske baggrund, viser en rapport fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, som har holdt skolernes karaktersnit op imod elevernes socioøkonomiske baggrund. Tallene viser, at mange af de såkaldte ‘taberskoler’, løfter eleverne til et højere snit, end man ville forvente i forhold til elevernes baggrund. Efter flere års krise er Amager Fælled Skole blandt succeshistorierne.
 
En af skolens beundrere, tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V), har omtalt den som et mindre “mirakel”. Selv mener skoleleder på Amager Fælled Skole, Yasar Cakmak, at succesen er skabt ved, at skolen har gennemført en vision om faglighed og trivsel.

»Faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger. Hvis børnene er utrygge, gider de ikke løse andengradsligninger. Men samtidig kan man heller ikke kun fokusere på trivsel uden faglige krav, for så bliver det hele for lalleglad en omgang,« siger han.
Kilde: Information.

Yasar Cakmak har fat i en pointe her med trivsel og tryghed for eleverne, som årsag til skolens fremgang, som burde samles om af undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V).

Ministeren vil rangordne skolerne ud fra elevernes gennemsnitskarakterer i 9. klasse, så forældrene kan vurdere skolerne ud fra undervisningsministeriets ranglister.

Ranglistning af skoler skaber mere bureaukrati.
Ranglistning af skoler skaber mere bureaukrati.

Udover undervisningsminister Troels Lund Poulsen får afprøvet sine matematiske evner når ud over den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaards ditto, så vil en ranglisteordning være endnu et bureaukratisk borgerligt element i folkeskolen, som kun kan sprede forvirring omkring forældrenes skolevalg.

Skolekarakterer er et samspil mellem lærer, elev og en eventuel censor og den kan variere meget fra lærer til lærer og skole til skole, hvilket absolut dokumenterer en gennemsnits karakterer for en Folkeskole ikke er et objektivt kriterie for en sammenligning af landets folkeskoler på tværs af kommuner og landsdele.

Derfor kan jeg godt forstå lærernes landsformand Anders Bondo Christensen reagerer mod disse ranglisteordninger, men jeg kan ikke stille et andet system op for en sådan bedømmelse af Danmarks skoler.
Og er det overhovedet nødvendigt med ranglister???

Er det ikke bedre at forfølge Amager Fælled Skolens eksempel med trivsel, tryghed og faglighed, samt udbygge et godt samarbejde mellem skole, lærere, elever og forældre i dagligdagen!

Men Troels Lund Poulsen har, som en hidtil meget anonym undervisningsminister, et behov for at markere sig selv og regeringen på skoleområdet, men hvorfor skal det ende med mere bureaukrati for en forvejen meget bureaukratisk styret Folkeskole?

En minister med baggrund i Venstre, som kalder sig et liberalt og frihedselskende parti, burde give folkeskolerne frihed til at søge nye veje i forhold til indlæring, pædagogik og rammer, for netop deres skole.

Men ministeren vælger den nemme metode med talmagi omkring karakterer og ranglister for skolerne, for så han da gjort noget………………..

 

Share This Post

Regeringen er naiv!

Nu tror man straks det er en af de røde, der udtaler sig!

Men nej det er en af Venstres ultra liberale medlemmer, nemlig den afgående formand for KL (Kommunernes Landsforening ) og borgmester i Rudersdal Kommune, Erik Fabrin (V), der udtaler de vise ord!

Kommunerne føler sig mere og mere trængt af populistiske politikkere på Christiansborg og en regering, der ikke tør tage upopulære beslutninger, fordi de er bange for den danske vælgerbefolkning.

En af de fremmeste eksponenter for det, det er Venstres næstformand Kristian Jensen, der kun kan fremstamme i Dansk TV: “Oppositionens forslag er ufinancieret og rodet og usammenhængende og rød blok har undsagt skattestoppet“! 

Det gør han mange gange på TV, uden en eneste af mikrofonholderne drager ham til ansvar og beder ham fremkomme med dokumentation for sine påstande. Afgrunden i Dansk økonomi udgør i dag 34 milliarder. Skattestoppet og regeringens ufinancierede skattelettelser udgør mere end 80 milliarder kroner i tabt skat! Min påstand er det er udtryk for Anders Fogh Rasmussens minimalstat!

Nu spørger jeg, og sikkert mange andre, hvornår træder “Lille Lars fra Græsted” ud af sin osteklokke og opgiver skattestoppet, så han og regeringen kan få skabt balance i Dansk økonomi? Det ser ud til statsministeren maler sig op i krogen og får det meget svært at klare den danske økonomi fremover. Det er ikke nok at klandre de røde for at opgive skattestoppet!

Sygehusene fyrer personale, kommuner skærer ned på folkeskolerne, staten giver skattelettelser, samtidig varsler man økonomiske stramninger på 34 milliarder kroner i 2011. Vejene skriger på vedligeholdelse, kommunernes drift, for langt de fleste kommuner, hænger ikke sammen!

Alle bortset fra VKO kan se, det holder ikke!

Erik Fabrin siger i dag på KL’s Landsmøde:
Jeg forlanger ærlighed fra regeringen. Den skal indrømme, at der kommer nedskæringer. – Der kommer ikke flere penge til bedre velfærd, så længe krisen kradser. Hverken til ældre, yngre, veje, skolebørn, handicappede, kultur eller miljø. Der må prioriteres og effektiviseres – og skæres, hvor det er nødvendigt.

Jeg tager afstand fra Dansk Folkeparti, der benytter finanslovsforhandlingerne hvert efterår til at uddele særlige gaver til bestemte grupper, typisk de ældre. Som sidste år, da der faldt 300 millioner kroner til ældreplejen. Det var ikke diskuteret med kommunerne om pengene gjorde mest gavn præcis på dét område. Var det kun betalingen for to gange fem minutter i den bedste sendetid.

Det er hårde, men sande ord fra Erik Fabrin, men det politiske og ideologiske slagsmål er for alvor startet i dag, hvor oppositionen har opgivet skattestoppet definitivt.

Valget står forenklet mellem de 2 modeller:

Regeringen:
Fastholdelse af skattestoppet, med skattelettelser, større arbejdsløshed og nedskæringer af velfærdssamfundet

Oppositionen:
En behersket skattestigning, med plads til udbygning af velfærdsamfundet og anlægsinvesteringer, der kan skabe bedre skoleforhold, ældreforsorg og infrastruktur i Danmark.

Valget er ikke så svært, vel “Lille Lars fra Græsted”? De danske vælgere vil vælge dig fra, når valget udskrives, hvis du ikke skifter retning.

.

Share This Post