Debatten om skolereformen raser…………

Undervisningsminister Christine Antorini fortæller om den nye folkeskole.

 


 

Et par eksempler på mediedebatten……..

Pia G skriver på Facebook:
Det kan alle de bange lærere, bange for eleverne, bange for at de ikke slår til, og så dem der faktisk slet ikke kan lide at være lærere, og ikke ser det spændende i arbejdet med fremtidens voksne. Men har vores egen skoletid, min tilbage i 50-erne, ik
ke også været præget af disse usympatiske individer, som sådanne lærere var. Gad de ikke kun de søde elever, forstod de de der havde det svært, eller hånede de ikke rigtigt mange der skulle have haft hjælp og opmuntring i stedet for? Ud med dårlige lærere, der ingenting tør“.

N. Hansen skriver på Facebook:
De der ikke arbejder med børn og undervisning er glødende tilhængere af noget de ikke kender en brik til. Hvis man er en forstokket socialdemokrat behøver man ikke lytte til forældre og lærere, og man lukker bekvemt ørerne for de problemstillinger der dagligt præsenteres i TV. Det er nu godt at ikke hele samfundet fungerer på baggrund af urealistiske teoretikere der øjensynlig lever i en helt anden verden“.

Mit synspunkt……
Det er et bredt flertal i Folketinget, der har vedtaget skolereformen, derfor vil jeg anfægte dit udsagn “forstokket socialdemokrat“. Folkeskolen er et fællesprojekt – og det er ikke lærerenes ejendom. Samfundet er under konstant udvikling og det skal efter min bedste overbevisning også gælde for vores fællesprojekt.

Lærerne har to valg.

  1. De kan vælge at følge Danmarks Lærerforenings fagforenings kamp til skade for Folkeskolen.
  2. De kan deltage i at gennemføre skolereformen og dermed få indflydelse og medbestemmelse på den fremtidige arbejdsplads.

………… var jeg lærer ville jeg bestemt vælge model 2!

Pia G. har givet fat i en pointe: ” ….. bange lærere, bange for eleverne, bange for at de ikke slår til, og så dem der faktisk slet ikke kan lide at være lærere, og ikke ser det spændende i arbejdet med fremtidens voksne“.

Min opfordring til lærerne kort og godt – kom ind i kampen og lad Anders Bondo “råbe alene på sidelinjen”. I har en stor viden om netop Jeres arbejdsplads, brug den til at gennemføre skolereformen sammen med skolelederen og forældrene på din skole.

Debatten raser også i medierne, hvor man oplyser 6 ud af 10 lærere overvejer at stoppe som lærer og fire måneder før den nye folkeskolereform træder i kraft, overvejer hver sjette forælder at flytte sit barn til privatskole.

Min påstand er det bygger på uvidenhed om den nye skolereform og dens konsekvenser for Folkeskolen som arbejdsplads og skole. Af hensyn til børnene og til fremtiden synes jeg at både lærere og forældre burde bakke om folkeskolereformen som er vedtaget af et stort flertal af Folketingets partier.

Men en ting står fast, er læreren ikke parat til at gå ind i arbejdet om implementering af skolereformen, så skal han/hun tage konsekvensen af det og finde et andet arbejde. Der er ikke brug for lærere der saboterer Folkeskolen.

 

Hvem kan sige nej til sådan en skolereform..?

Information om den skolereform kan findes her........

Information om den skolereform kan findes her……..

Om den nye folkeskole

Image7

Kilde: Undervisningsministeriet.

Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens nuværende styrker, og samtidig tage hånd om de udfordringer skolen står overfor.

Reformen har tre overordnede mål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Reformens mange initiativer skal bidrage til, at skoler og kommuner kan realisere disse mål.

Reformen bygger på den aftale, regeringen indgik i juni 2013 med Venstre og Dansk Folkeparti og den aftale parterne efterfølgende indgik med Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole åbner med skolestart 2014. Kilde: http://www.uvm.dk/den-nye-folkeskole

Lovgrundlag

Her har Undervisningsministeriet samlet alle de regler om Den nye folkeskole, som enten er vedtaget eller udformet.

Du kan ligeledes finde spørgsmål og svar om reglerne for Den nye folkeskole.

Share This Post

Der er intet ændret………….

Der hersker i øjeblikket en voldsom debat på de sociale medier om kontanthjælpsreformen og uddannelses støtten, det er ikke overraskende, når “reformerne” giver en besparelser på mange milliarder kroner.

Der er nogen der skal bidrage til dem, men er reformerne retfærdige? Og er det rene besparelser, der fylde de riges lommer med skattelettelser?

Kontanthjælpen og forsørgelsespligten.
Jeg mener fortsat at en ligestilling mellem samlevende M/K og gifte par er naturligt, både når det gælder ydelser og skattefradrag med videre. Hermed har jeg IKKE taget stilling til størrelsen af satserne, som efter min mening absolut er værd at debattere.

Og skal jeg tage stilling til dem, så skal satserne være til at leve for…. og ikke mindst er det den enkeltes pligt sætte sig i personlige udgifter, hvor man også kan leve, hvis man bliver midlertidig ledig eller syg.

Du skal være velkommen til at tage en uddannelse, men så snupper vi lige en luns af dine dagpenge“. Sådan lyder Carsten Koch-udvalgets tilbud til de ufaglærte ledige over 30 år, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, skriver Ugebrevet A4 i dag.

Uddannelse på en ydelse, der er lavere end dagpengene, er ikke vejen frem, hvis flere ufaglærte skal opkvalificeres til faglærte. Det vurderer et flertal i de lokale beskæftigelsesråd, som får opbakning fra en arbejdsmarkedsforsker. Regeringen vil endnu ikke afsløre, om den følger anbefalingen fra Carsten Koch-udvalget.

Det er min opfattelse at alle i de danske samfund vil have glæde af ufaglærte får en uddannelse og dermed aktivt bidrager til velfærdssamfundet med den værditilvækst deres arbejdsindsats giver fremover.

Derfor skal regeringen ikke lytte til Carsten Koch udvalget i denne sag. Regeringen skal skifte politisk retning og ikke betingelsesløst støtte “De Blå” økonomer i Finansministeriet. Gør den ikke det, så slutter regeringsmagten senest i september 2015.

bjarne

Det er på tide Bjarne Corydon finder ud af han er Socialdemokrat!

Dumpekarakterer gør indtryk

Hos Socialdemokraterne har arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen noteret sig dumpekaraktererne fra de lokale beskæftigelsesråd.

Partiet har meldt ud, at den kommende beskæftigelsesreform skal levere et historisk uddannelsesløft af de ufaglærte. Og før valget foreslog Socialdemokraterne, at ufaglærte skulle kunne tage en erhvervsuddannelse på det fulde dagpengebeløb.

 

I dag vil Leif Lahn Jensen (S) ikke afsløre, hvad han mener om ekspertudvalgets forslag.

»Nu skal vi til at strikke noget sammen med de Radikale, og så må vi jo også se, hvad vi kan blive enige med vores borgerlige forligsparter om. Men beskæftigelsesrådenes holdning gør da indtryk,« siger han.

Men er det ikke på tide Socialdemokraterne sætter sig igennem over for De Radikale og dermed skaber en regering med en social arbejdsmarkedspolitik?

Den endelige rapport fra Carsten Koch-udvalget ventes offentliggjort i næste uge. Herefter præsenterer regeringen sit eget beskæftigelsesudspil.

 

Han er stadig aktuel………

Carl_Scharnberg

Af Carl Scharnberg.

Aldrig før i dette land
har så mange på så kort tid
mistet så mange rettigheder,
der har kostet så dyrt.

Klassekamp koster stadig døde.
Ingen stilles op af muren.
Fra Ålborg beretter en fagforening:
Tre selvmord på en uge.
Fra Århus beretter en fagforening:
Seks selvmord.

Ingen stilles op mod muren.
Vi lever i et frit land,
hvor enhver har ret til at hænge sig,
før bank og kreditforening overtager
og øger historiens største underskud.

Aldrig før i dette land
i vor tid har så mange
opført sig så sagtmodigt,
medens man behandlede dem
så groft så længe.

Lær dem at tænke i små tal,
sagde de, vores modstandere,
og det gjorde vi så gennem generationer.
Alt for længe var vi alt for beskedne,
og når vi så kom med vore små ønsker,
råbte de, som om vi havde startet
en katastrofe, der betød landets undergang!
Sådan holdt de os, og kun fordi der
blandt os var nogen, kvinder og mænd,
yngre og ældre, der ikke lod sig skræmme,
nåede de sammen gode resultater,
der kom alle til gode.

Lad det være sagt igen og igen:
Arbejderklassen fik aldrig noget foræret!
Hvad kostede det ikke at opnå resultater,
hvor små, de end var?
Hvor mange år tog det ikke at gøre selv
en beskeden drøm til virkelighed?
Hvor mange tabte strejker måtte vi ikke
betale med.

Hvor ofte lykkedes det dem ikke
at sætte os op imod hinanden?
Hvor mange falske løfter måtte vi
ikke høre på?
Hvor ofte måtte vi ikke igen og igen
betale for de samme goder.

Lad det være sagt igen og igen:
Dagpengeordningen var ikke en gave
fra en rig onkel i Amerika!
Dyrtidsreguleringen skyldtes ikke
gavmildhed hos arbejdskøberne!
Retten til ferie var ikke en sponsorgave
fra et københavnsk bryggeri!
Arbejderklassen fik aldrig noget foræret,
og ingen vil forære os noget fremover.
Alt det der er nået, er betalt med arbejde,
kampe, ofre, slid, skuffelser,
udholdenhed, nederlag, og kun fordi nogen
aldrig gav op nåede vi videre!

Helt i Carl Scharnbergs ånd, skriver jeg: ” Eftertryk ses gerne“.

Carl Scharnberg.
Han var forfatter og digter, højskolelærer og politisk aktivist. Carl Scharnberg blev kaldt “arbejderklassens digter” og “den røde digter fra Vrå”. Wikipedia

 

Share This Post