Dansk Folkepartis mexikanske kampagne……

Et eksempel på Dansk Folkepartis kampagne:

Dansk Folkepartis kampagne mod Helle Thorning er usmagelig.

Dansk Folkepartis kampagne mod Helle Thorning er usmagelig. DF burde være stolt af Danmarks statsminister var et bud på en EU Præsident.

 

Jeg har tyvstjålet dette indlæg fra Facebook, fordi det viser den mediekampagne der foregår i disse timer fra Dansk Folkeparti for at få Lars Løkke som statsminister i Danmark.

Magnus Heunicke på Facebook i dag klokken 15:41:

gaa_af

Hov, hvad er det for nogle spansk klingende navne, der pludselig blander sig i diskussionen om dansk politik på de sociale medier? Det undrede jeg mig over. Se her, hvad jeg opdagede..

Hvis man gerne vil have en kampagne til at sprede sig viralt på Facebook og Twitter, skal der jo være nogen mennesker, der gider at dele den. Det ved de fleste.

En af mine venner gjorde mig opmærksom på Dansk Folkepartis nye kampagne mod regeringen, hvor de opfordrer os til at gå af, så Lars Løkke kan komme tilbage.

Kampagnen er en del af DF’s efterårsoffensiv, der også har købt store reklamepladser med Thulesen Dahl i byerne.

Og den har fin succes. Mange bruger deres hashtag og gentager deres budskab på Twitter og Facebook.

Men ved I hvad jeg sjovt nok opdagede? DF-kampagnen med det danske “folkekrav” om, at regeringen skal gå af, bliver spredt fra Twitter-kontoer… i Mexico.

Med blot et par klik kunne jeg se, at det er mexicanske navne som Alexa Martinez, Julia Fuetes og Ricardo Soles gladeligt deler DF’s kampagne. Endda med danske ord (!)

Nu kan det jo ikke afvises, at mexicanerne virkelig inderligt ønsker sig Lars Løkke tilbage som Danmarks statsminister. Og at de måske endda har været på Google translate for at ramme præcis de rigtige, danske ord.

For man kan vel ikke forestille sig, at det er Dansk Folkeparti, der betaler mexicanske Twitter-konti for at dele deres kampagne, så den kommer til at ligne det virale hit, de havde planlagt? For så er der jo ikke tale om, at DF endnu en gang har ramt rigtigt og sat gang i en folkestemning. Så er det vel nærmere en mexicansk spamrobot, som DF har betalt for at påvirke dansk politik..

Share This Post

Tag Jer nu sammen……..

Åbent brev til Socialdemokraternes folketingsgruppe.

Att. Gruppeformand Henrik Dam Kristensen
Folketings gruppen
Folketinget, Christiansborg
1240 København K

 
Tag Jer nu sammen i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

9.900 ledige er faldet ud af dagpengesystemet i år – en opjustering af skønnet for hele året til mere end 17.000.
Hertil skal lægges de mere end 33.000, der faldt ud af systemet sidste år.

Over 50.000 ledige er faldet ud ved udgangen af året 2014. Det er ikke kun statistiktal, men mennesker af kød og blod – der i mange tilfælde må gå fra hus og hjem.

De anerkendes, der er indført midlertidige ordninger, uddannelsesordninger m.v., der opfanger en del af de ledige, men ikke alle.

Torben Poulsen, der samtidig er daglig leder af Dansk Metals a-kasse, vil have dele af reformen rullet tilbage.

Her og nu er der brug for at skrue genoptjeningskravet tilbage igen til et halvt år. Samtidig skal den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forlænges, indtil kommissionens arbejde forhåbentlig munder ud i et holdbart dagpengesystem“, siger han til JP.

Den socialdemokratiske top gør klogt i at finde en løsning på dagpengeproblemerne før valget“.

Det budskab vil stribevis af forbundsformænd fra LO-fagbevægelsen skære ud i pap, når de onsdag morgen mødes med den socialdemokratiske folketingsgruppe, skriver Ugebrevet A4 i dag.

Det budskab vil jeg tilslutte mig helt og fuldt.

Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, har været idemand til forringelsen af dagpengene, regeringspartiet “De Radikale” har stemt for forslaget, men partiet er ikke en del af forligskredsen, derfor vil det ikke være et forligsbrud for De Radikale, hvis regeringen ændrer på dagpengereglerne.

Derimod vil Dansk Folkeparti udføre et forligsbrud, som en del af forligskredsen med den daværende VK-regering.

Arbejdsmarkedspolitisk ordfører Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti var på TV2 News i morges og fortalte Dansk Folkeparti er parat til at nedsætte optjeningskravet fra 52 uger til 26 uger og måske gå endnu videre.

Dermed er der et flertal på 94 mandater uden om De Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance for at ændre dagpengereglerne.

Det må De Radikale respektere – også selvom det strider mod regeringsgrundlaget – fordi forudsætningerne for ændringen af dagpengereglerne er skredet alvorligt siden 2010.

Hvad nøler I efter, eller er det Jeres klare opfattelse, at I ikke vil genvælges ved det kommende valg?

Kopi til Rasmus Horn Langhoff og Kalundborg Partiforening.

Share This Post

En beskeden opbakning til Helle Thorning………

Uddrag af Anders Dybdals kronik i Jyllands Posten den 5. april 2014.

Socialdemokratiets slingrekurs skyldes i højere grad en grundlæggende ideologisk krise end Thornings lederskab. Lige nu er det, som om partiet har glemt sin ideologiske arv i blind iver efter at udføre nødvendighedens politik.

Socialdemokratiet har en glorværdig fortid – men en usikker fremtid. Vælgerne og baglandet oplever, at partiet ikke længere har noget politisk projekt eller nogle sammenhængende idéer, der adskiller sig markant fra modpartens.

Der er brug for, at Socialdemokratiet igen får skabt den ideologiske overbygning, der kan vise vejen frem i en svær tid. Ideologien er den røde tråd. Ideologi gør et parti i stand til at svare på spørgsmålene:

  • Hvad står vi i?

  • Hvad står vi for?

  • Og hvad gør vi så?

Partier med en ideologisk forankring har over tid lettere ved at appellere til vælgerne. Ikke fordi vælgere er synderligt optaget af partiets intellektuelle overbygning, men fordi den bidrager til at give partiet en stærk, forudsigelig og troværdig identitet“, skriver Anders Dybdal.

Han fortsætter…….. : ” Grundidéen er, at kapitalismen skal styres politisk. Politiske kræfter snarere end økonomiske skal og må være drivende for historien, og menneskets behov skal gå forud for andre hensyn“.

Det er denne ikke marxistiske pragmatiske udgave af socialisme, der har givet os et nogenlunde fungerende kapitalistisk system, udstrakt frihed og demokrati og et velfærdssamfund bygget på solidaritet.

Disse idéer er blevet skabt, videreudviklet og forsøgt realiseret i og omkring den socialdemokratiske arbejderbevægelse i Danmark siden 1871. Tænkere som Bernstein, Borgbjerg, Steincke, Keynes, Myrdal og Lykketoft har bidraget til idéudviklingen.

Image8

I partiets storhedstid fra 1920’erne til og med 1970’erne videreudvikledes idéerne til det, der i dag kaldes klassisk socialdemokratisme. Velfærdsstaten bliver det store ideologiske projekt. Det arbejdende folk skal løftes op både kulturelt, økonomisk og politisk. En politisk styring af økonomien bidrog til at sikre fuld beskæftigelse og den fremgang, der sammen med progressiv beskatning var nødvendig for at finansiere velfærdsprojektet.

Læs hele kronikken her……… på Jyllands Posten.

Fakta om……..

anders_dybdal

Anders Dybdal er redaktør og medforfatter på bogen ”Socialdemokratiske tænkere”, der udkommer d. 9. april. Han er medstifter af og bestyrelsesmedlem for tænketanken Cevea og har tidligere været konsulent for Mogens Lykketoft.
 

Jeg mener…………..

Det er umenneskeligt, at statsminister Helle Thorning-Schmidt skal stå i spidsen for det omfattende arbejde med at skabe det fremtidige ideologiske ståsted for Socialdemokraterne.

Derfor skal hun hurtigst muligt uddelegere arbejdet til folk i toppen af Socialdemokraterne.

Jeg mener det er en god ide de siddende næstformænd, Mette Frederiksen (Der har en formand i maven), Morten Bødskov (Han er sat i grevningen og venter på en EU post), at de varetager den opgave at drage land og rige rundt og drøfte det fremtidige ideologiske grundlag med medlemmerne (Gerne befolkningen) over hele landet.

Anders Fogh Rasmussen skabte i sin næstformands tid for Venstre det ideologiske grundlag , som Venstre og Lars Løkke høster frugterne af i dag. Han var rundt i enhver Venstre krog af Danmark for at drøfte politik og ideologi med alle Venstres vælgerforeninger.

Vi har brug for en top socialdemokrat, der vil udføre det samme hårde, men spændende – arbejde…….

Måske er det en opgave for historikeren og folketingsmedlemmet Rasmus Horn Langhoff?

Share This Post

Kvindernes Internationale kampdag…..

fokus

Den 8. marts hvert år bliver Kvindernes Internationale Kampdag markeret verden over både i FN og som en national mærkedag i mange lande.

Den 8. marts fejres verden over, som kvindernes kampdag.

Den 8. marts fejres verden over, som kvindernes kampdag.

Ideen om en international kampdag for kvinder kom til verden i København i 1910 under en international kvindekonference. Emnet var ligestilling og indebar, at kvinder skulle have politisk indflydelse, uddannelse og arbejde på lige fod med mænd. I første omgang var det stemmeret for kvinder, som var hovedformålet med dagen.

Har Kvindernes kampdag overlevet sig selv?

Burde Danmark ikke i stedet for indføre en kampdag for ligestilling af kvinder og mænd?

I kort form er der ikke ligestilling i bestyrelseslokalerne i de danske virksomheder, i tilkendelse af forældremyndighed i ved skilsmisse, i straffesager om vold, værnepligt og valg til Folketinget. Der kan nævnes mange andre ting, end dem jeg har nævnt, men blandt de nævnte ting går den manglende ligestilling begge veje.

Kvinderne er underrepræsenteret i Folketinget, kommunalbestyrelser og politiske nævn og ikke mindst i bestyrelseslokalerne i de store danske virksomheder.

Mændene kan vanskeligt opnå forældremyndighed ved skilsmisse, med mindre moderen er uduelig eller frivilligt afgiver den. I voldsager bliver manden nærmest pr. automatik dømt for vold uanset hvad der er sket, selv i selvforsvar overfor kvinden bliver han dømt.

Der er behov for ligestilling mellem kønnene.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager fra både mænd og kvinder, der mener at være blevet udsat for kønsdiskrimination inden for og uden for arbejdsmarkedet.

I 2012 afgjorde nævnet 129 sager om kønsdiskrimination, heraf 60 klager indgivet af kvinder.

De forskellige sager spænder vidt og handler blandt andet om frisørpriser, rejser kun for kvinder, annoncer om “rengøringspiger”, afskedigelser af gravide og forældre på barselorlov, ligeløn, kvinder i bestyrelser og kvindelige professorer. Alle afgørelserne kan ses på nævnets hjemmeside.

Selvom der er sket meget siden 1910, hvor kvinder kæmpede for at få stemmeret, viser afgørelserne fra Ligebehandlingsnævnet, at både mænd og kvinder stadig bliver udsat for kønsdiskrimination, også i 2012.

Henrik Buchholtz Pedersen skriver på Facebook:
I anledning af kvindernes kampdag forlanger jeg komplet ligestilling. Kvinder skal således som mænd indkaldes til session og tvungen værnepligt og hvorfor skal kvinder løbe langsommere ved optagelsen på politiskolen :-p Rigtig god kampdag og glæder mig til at se hvem der vinder i mudderbrydning selvom man ikke kan spille på det på oddset :-p”

Britta Thomsen (S), EU parlamentsmedlem, skriver i sit nyhedsbrev:
Efterspørgslen på sexkøb skal ned.

Britta Thomsen kæmper mod sex køb.

Britta Thomsen kæmper mod sex køb.

For mig er menneskehandel noget af det værste der findes. I slutningen af februar stemte vi i Europa-Parlamentet for, at det kan være en del af en samlet indsats mod menneskehandel at kriminalisere sexkøb. Det kender man allerede fra vores nabolande Sverige, Norge og Island.

Vi skal sætte ind overfor efterspørgslen og en af måderne kan være at kriminalisere kunden. Europa-Parlamentets vedtagelse er ikke et forslag om at tvinge Danmark til noget som helst, men blot en opfordring om at overveje muligheden.

Regeringens kurs, hvor man slår hårdt ned på bagmænd og hjælper de piger, som kan nås, er en del af den endelige løsning. Men vi kan se, at det desværre ikke er tilstrækkeligt.

Derfor synes jeg, at vi igen skal overveje et forbud i mod sex køb. Fordi vi kan se, at det er det, der virker.”

Det er fint nok, men forbud mod sex køb afskaffer ikke prostitution, der for øvrigt omfatter begge køn! Men det har Britta Thomsen endnu ikke opdaget for hendes indlæg kun omhandler  piger. Forbud fjerner kun sex køb fra det offentlige rum og dermed kan Britta Thomsen og andre “bryste sig med”, det er afskaffet, undskyld udtrykket 🙂

I Sverige er resultaterne mere end tvivlsomme, selv kristelige svenske politikkere er taget med bukserne nede i forbindelse med sex køb af det svenske politi.

Jeg tror den danske regering og Mette Frederiksen (S) (Tidligere bannerfører for et forbud mod sex køb) har erkendt at et forbud ikke er vejen frem, men en aktiv indsats mod tvangs prostitution og menneske handel er vejen frem, samtidig med en massiv oplysningskampagne mod køb af tvangshandlede kvinder og mænd.

Det er IKKE en nem fremgangsmåde, det erkender jeg…….. Men erfaringerne fra Sverige er ikke overraskende for mig!

Købesex-forbud virker modsat hensigten i Sverige
Det går ikke godt i Sverige. Loven som forbyder at købe sex, har vist sig at virke meget negativt, hvor sikkerhed, netværk og forholdene er blevet væsentligt forringet for sexarbejderne.

Justitiekansler og undersøgelsesleder Anna Skarhed fortæller desuden, at prostitutionen ikke er faldet siden lovens indførsel i 1999 og at trafficking er steget. Samtidig klargører hun helt tydeligt, at loven ikke er til for at formindske skader for sexarbejderne, men i stedet udgør et forbud mod prostitution. Læs citaterne længere nede på siden, sammen en lang række dokumentation og kildehenvisninger. (Links åbner i ekstern webside)

Den svenske løsning er en “hovsa-løsning”. Et nytteløst, moralsk forbud, til skade for både de udsatte og alle sexarbejdere. Erfaringerne fra Sverige viser, at omfanget af prostitution ikke er væsentligt ændret. Derimod er levevilkår og sikkerhed forringet for alle sexarbejdere – også de mange som arbejder med sex af fri vilje og lyst.
Kilde: http://www.seksualpolitik.dk/tema-sverige.html.

Jeg mener:
Menneske handel og tvangsprostitution er usmageligt, det hører ikke hjemme i Danmark. Det skal bekæmpes med alle midler og prioriteres højt af politiet og de danske myndigheder i samarbejde med de lande – i primært Østeuropa, hvor bagmænd leverer og udnytter kvinder og mænd.

Helt Normalt!

8. marts bør være: "De Lige Køns Internationale Kampdag", hævder det omdiskuterede nævn og overvejer at opløse evt. kommende kampdage med magt, skriver "Helt Normalt"

Kilde: “Helt Normalt”

 

Stærke kvinder gennem tiden:

Nina Henriette Wendeline Bang, født Ellinger, den første kvindelige socialdemokratiske minister.

Anna Sophie von der Hude

Bodil Koch f. Thastum, var en dansk politiker og minister.

Lise Nørgaard, er en dansk journalist, forfatter og manuskriptforfatter.

 

 

Share This Post

Venstre fejlinformerer om partistøtte.

Flere fremtrædende Venstrefolk hævder, at rød blok og fagbevægelsen i valgkampen ved sidste folketingsvalg brugte flere hundrede millioner kroner på annoncer, der var målrettet mod VK-regeringen. Men DRs Detektor kan nu fortælle, at Venstres regnestykke halter på flere punkter. Kilde: DR.dk

Jakob_Engel_Schmidt

DR2-programmet Jersild i tiden satte for nyligt fokus på partistøtte og åbenhed, og her kommenterede Jakob Engel-Schmidt (V) fagbevægelsens støtte til rød blok.

Det seneste folketingsvalg er jo et fremragende eksempel. Fagbevægelsen hældte et trecifret millionbeløb i Socialdemokraternes mærkesager“, sagde Jakob Engel-Schmidt.

lars_fadbamser

I en artikel i BT tidligere i år kom formand Lars Løkke Rasmussen med et mere konkret beløb.

Venstre er oppe mod ressourcestærke kræfter i rød blok som i perioden op til sidste valg brugte ca. 450 mio. kr. på annoncering med målrettet angreb på VK-regeringen“, sagde Lars Løkke Rasmussen til BT.

Af artiklen fremgik det desuden, at Venstres beregninger viser, at S, SF, Enhedslisten og De Radikales forbrug af valg-annoncer udgjorde 150 millioner kroner, mens de resterende 300 millioner kroner skulle kom fra vennerne i fagbevælgelsen.

DRs Detektor har set nærmere på tallene, og det viser sig, at Lars Løkke Rasmussens annonce-regnestykke begynder i januar 2009, mens Claus Richters beregning først begynder i januar 2010. Begge perioder løber op til valget i september 2011.

Derudover indgår der i Lars Løkke Rasmussens regnestykke 60 millioner kroner fra de såkaldte gule fagforeninger for 2009 – blandt andet 30 millioner kroner fra Krifa.

Men Krifa har aldrig støttet rød blok, eller andre partier for den sags skyld, med annoncekroner. Det fortæller formand Søren Fibiger Olesen. Her taler han usandt for KRIFA har støttet “Blå Blok”.

Venstres beregning bygger på en opgørelse fra Gallup AdFacts, der opgør annoncøren af alle indrykkede annoncer, og hvad annoncerne på papiret koster at indrykke.

De kronebeløb vi i Gallup AdFacts offentliggør, vil med næsten 100 procents sikkerhed være højere end det beløb, der reelt er blevet brugt, siger Morten Kromann-Larsen til Detektor.

Han understreger samtidig, at AdFacts ikke opgør indholdet på annoncerne. Dermed kan Venstre altså ikke vide, om beløbene er gået til annoncer om at vælte den borgerlige regering, eller om det for eksempel blot har været jobopslag eller medlemsrekruttering.

Fagforeningerne oplyser, at de maksimalt kan have brugt 34,2 millioner på annoncer til fordel for de røde partier og deres mærkesager. Det tal er endda højt sat, da dele beløbet kan dække over andre slags annoncer, for eksempel jobannoncer.

De røde partier – S, SF, Enhedslisten og De Radikale – oplyser, at de brugte ca. 56 millioner på annoncer i samme periode.

Dermed ender det samlede annoncebeløb for partier og fagbevægelsen på maksimalt 90 millioner kroner.

Lars Løkke siger til BT den 5. oktober 2013:

Partierne i blå blok brugte 189,7 mio. kr. på valgannoncer, og denne store forskel fremhæver Venstres formand Lars Løkke Rasmussen som argument for et forslag på landsmødet om at hæve medlemskontingentet med 16 kr. om året.

Venstre er oppe mod ressourcestærke kræfter i rød blok som i perioden op til sidste valg brugte ca. 450 mio. kr. på annoncering med målrettet angreb på VK-regeringen, siger Løkke.

Socialdemokraternes partisekretær Lars Midtiby er chokeret over Lars Løkke Rasmussens påstand:

Det lyder som værtshussnak, man skulle tro, han havde flikket noget sammen i en sen nattetime. Det er vilde påstande, han slynger om sig med. Sandheden er, at vi brugte ca. 25 mio. kr. på sidste valgkamp“, siger Lars Midtiby til BT samme dag.

En let gennemgang af  Rød Blok og Blå Blok’s regnskaber for 2010 og 2011:

valg_2011

Venstre modtager et statstilskud på 25.437.216 kroner for året 2011. Partiet Venstre er den ubestridte topscorer af statsstøtte. Partiets kontingentindtægter udgør beskedne 4,9% af de samlede indtægter.

Udover det synlige bidrag fra de store danske virksomheder i form af direkte økonomisk tilskud, så er der i lighed med støtten fra fagforeningerne til Rød blok – også gratis omtale til Blå Blok i virksomhedernes blade og magasiner.

Dertil skal tillægges en særdeles venlig “Venstre Presse”, nævnt i flæng BT, Berlingske, Dagbladet, Nordvestnyt, Jyske Vestkysten, Fyns og Aarhus aviserne. Ikke mindst TV2 News og TV2 Nyhederne, der virker som direkte reklamesendere for Partiet Venstre – og i nogen grad DR (med journalisten Olav Jersild) Venstres lydhøre og ukritiske medier.

Det sætter Vestre og landsformanden Lars Løkke beklagelser i relief over støtten til Rød Blok fra fagforeningerne. Det er tydeligt for enhver, at Lars Løkke lyver voldsomt om Rød Bloks økonomi.

Venstre ved man hvor man har……….

Går den, så går den ………..
Fortæl kun sandheden, hvis der IKKE er andre muligheder…..

Share This Post