Valgkamp med dogmeregler?

Folketingsvalget står for døren efter sommerferien. Den er varslet som den mest beskidte valgkamp, der har fundet sted ved et folketingsvalg. Det frygtes den vil blive som en amrerikansk valg kamp med personlige angreb på toppolitikkerne, hvor der ingen grænser vil være for hvad der trækkes op af hatten i valgkampens hede!

Det bliver ondt, slemt, beskidt, grimt og under bæltestedet. Hører vi. Og alle implicerede – det vil sige politikere, journalister, embedsværk – konstaterer det tilsyneladende uden at problematisere.

Det beskæftiger Manu Sareen(R),  Signe Wenneberg (S), mig og mange andre, der vil undgå en “amerikansk valgkamp” i Danmark.

Vi har ikke råd til at bruge taletiden på fnidder. Vi skal jo videre. Danmark skal videre. Vi er i recession, siger folketingskandidaterne Manu Sareen og Signe Wenneberg

Vi har ikke råd til at bruge taletiden på fnidder. Vi skal jo videre. Danmark skal videre. Vi er i recession, siger folketingskandidaterne Manu Sareen og Signe Wenneberg

 

I et debatindlæg på Politiken.dk foreslår Manu Sareen(R)  og Signe Wenneberg (S)følgende dogmeregler for Folketings valgkampen 2011:

 1. Jeg går efter bolden, ikke efter personen. Jeg bruger ikke min tid på at hænge andre politikere ud.
 2. Jeg vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan mine politiske mål kan nås.
 3. Jeg siger, hvad jeg mener.
 4. Jeg ved ikke alt og vil ikke skjule min tvivl.
 5. Jeg forbeholder mig ret til at blive klogere og til at ændre holdning i en sag – og respekterer andres ret til det samme.
 6. Jeg søger reel dialog, og jeg forsvarer andres ret til at mene noget andet end mig.
 7. Jeg håner/stigmatiserer ikke befolkningsgrupper i min argumentation.
 8. Jeg vil besvare kritiske spørgsmål ordentligt.
 9. Jeg vil kæmpe for mine synspunkter, men anerkender, at politiske resultater skabes gennem kompromis og forhandling.
 10. Jeg lytter til eksperter, lægfolk og gode råd.

Kilde: Politiken.dk

Jeg skal ikke gøre mig til talsmand for de er rigtige, men blot viderebringe dem for at få en debat igang om en sober valgkamp, hvor der er politiken, der tegner valgkampen, fremfor den politiske smudskampagne, som det tegner til lige nu.

Danmark har brug for stærk sammensætning af politikkere, der har mod og visioner til at bringe Danmark videre i de kommende 4 år, som de får i Folketinget indtil næste valg. Det har Danmark og danskerne fortjent.

 

Faktaboks:

Manu Sareen (R) folketingskandidat og medforfatter til dogmeregler på Politiken.dk

Manu Sareen (R) folketingskandidat og medforfatter til dogmeregler på Politiken.dk

Manu Sareen er folketingskandidat for Radikale Venstre.

Signe Wenneberg (S) folketingskandidat og medforfatter til dogmeregler på Politiken.dk

Signe Wenneberg (S) folketingskandidat og medforfatter til dogmeregler på Politiken.dk

Signe Wenneberg er folketingskandidat for Socialdemokraterne.

Share This Post

Den radikale enegang……………

Margrethe Vestager (R) siger fortsat hun peger på Helle Thorning Schmidt som Danmarks kommende statsminister! Men hun, næstformanden Morten Østergaard og partiet kommer med politiske udmeldinger, som går imod et regeringsamarbejde med “Rød Stue”.

Hvor er De Radikale på vej hen?

Hvor er De Radikale på vej hen?

De Radikale er deltagere i “Efterlønsreformen”, hvor de understøtter Dansk Folkeparti indirekte i partiets krav om reststramninger og forhøjelse af straffe i den danske lovgivning.

I dagens medier opsiger Margrethe Vestager stoppet på boligbeskatning til ophør i 2016. Socialdemokraterne og SF går ind for stop i boligbeskatning i deres valgoplæg. Samtidig har De Radikale sagt, at de går ind for nedsættelsen af topskatten, som S+SF vil beholde.

På TV2 News spørger studiværten Margrethe Vestager:
Er du overhovedet interesseret i en rød regering?”

Margrethe Vestager svarer:Jamen, vi vil blive ved med at fremlægge radikal politik. Og det er gammelkendt stof, at vi er imod, at de allerrigeste får skattelettelser. Det vil vi gøre opmærksom på, når der skal forhandles regeringsgrundlag. Ligesom der heller ikke er ændret på, at vi stadig ønsker Helle Thorning-Schmidt som ny statsminister“.

Vi er overbeviste om, at en ny regering – med et nyt flertal i Folketinget – kan finde fælles fodslag om en økonomisk politik, der passer meget bedre på Danmark“, skriver Mogens Lykketoft på sin blog i Politiken.

Men er det nok til at bygge bro over de modsætninger, som den radikale ledelse bygger op for tiden i sine mediestunts.

Share This Post

Hjorten er forarget………

Hjorten tordner mod spindoktorer......

Hjorten tordner mod spindoktorer......

Finansminister Claus Hjort Frederiksen ryster på hovedet af tanker om nyt magtfuld samordningsministerium og op mod tre spindoktorer per minister, hvis S og SF kommer til magten.

Ritt Bjerregaard er skeptisk overfor mere spin. “Politiseringen ville man komme til livs ved at have embedsmænd i den klassiske rolle og så nogle poliske rådgivere, der forsvandt med ministeren,” siger hun alligevel til Berlingske.

Nu kan det ikke undre nogen, at den iltre finansminister Claus Hjort Frederiksen er på mærkerne, når han ser et halmstrå flavre i vinden. For det er jo netop, det der er tale om og det har regeringen hårdt brug for.

Berlingske har gjort sig nogle tanke og måske har de en anonym kilde, der har plantet en historie, uden at Berlingske har tjekket op på den, for deadline skal overholdes.  Det kunne være en politisk modstander?

Og måske har Berlingske ret?

Men avisens artikel lider af en meget iøjnefaldende svaghed, for den kan ikke bekræftes af oppositionen. Og forøvrigt så man som opposition med de meningsmålinger, der har været i lang tid, dybt seriøs, hvis man gør sig nogle overvejelser omkring en eventuel magtovertagelse, alt andet er useriøst!

Måske var det bedre Claus Hjort Frederiksen brugte noget tid på at rette regnefejlene op i Finansministeriet?

Share This Post

Fortsat tog i Vestjylland

Tillykke til Varde  Kommune og borgerne langs Vestbanen. Vestbanen vil køre de næste 25 år i det vestjyske, det sikrede et flertal på 21 mod 19. Det var S, SF og Dansk Folkeparti, der fik strikket et forlig sammen i sidste øjeblik mod den borgerlige junta, der gik ind for nedlæggelsen af Vestbanen i år 2012.

Togmateriellet skal moderniseres, hvis banen fortsat skal overleve, men er det borgerlige fleretal indstillet på det?

Togmateriellet skal moderniseres, hvis banen fortsat skal overleve, men er det borgerlige fleretal indstillet på det?

Forligsteksten lyder som følger:
Togdriften på Vestbanen fortsætter efter den 30 juni 2012 i nuværende køreplanomfang, idet Vestbanen videreføres fra Varde til Esbjerg gennem samdrift med Arrivas tog på denne strækning.
Det årlige tilskud til drift af tog og infrastrukturforvaltning sker indenfor en forventet årlig ramme på 24 mio. kr. (PL 2010).
Vestbanens nødvendige investeringer i nyt materiel og infrastruktur sker gennem låneoptagelse, med Region Syddanmark som garant. Låneoptagelsen sker i Vestbanen A/S med et samlet provenu på 113,2 mio. kr. Region Syddanmark tilfører nettoydelsen på lånet fra optagelsesperioden i en periode på 25 år.
Region Syddanmark undersøger i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at sikre ensartet betaling fra de uddannelsessøgende i hele regionen.
Region Syddanmark undersøger endvidere i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at give gratiskørsel til ældre, der modtager ældrecheck.
Denne undersøgelse skal være afsluttet ultimo 2011“.

Nu står der tilbage regionsrådet formelle daglige flertal lever op til beslutningen om at fortsætte driften i en posetiv ånd og borgerne så benytter Vestbanen i de kommende år. Jeg tror det sker, hvis der indsættes tidssvarende moderne tog, der kører når behovet er tilstede.

Men et stort tillykke til borgerne i Varde Kommune.

Share This Post

Regeringens økonomi smuldrer……

Overvismanden siger:
Genopretningsplanen bidrager til at løse problemerne her og nu, men vi får alligevel store problemer fra omkring 2015. Fra da af vil underskuddet stige. Hvis denne udvikling får lov at forløbe uden nye tiltag, så vil vi på et tidspunkt få problemer med stigende rente på statsobligationerne.

Olieindtægterne fra Nordsøen er på vej ned i frit fald og der er ikke udsigt til nye fund, selvom der stadig laves nye prøveboringer i Syddanmark.

Pia Kjærsgaard tager landet rundt til møder i “forsamlingshusene” og fortæller sine mange fremmødte supportere og danske tv-seere, at der takket være Dansk Folkeparti er styr på den danske økonomi.

Oppositionens leder Helle Thorning-Schmidt siger på de samme møder, at Danmarks økonomi flyder og den forringes dag for dag.

Finansministeren fremtræder i TV med ansigtet lagt i dybe folder. Han fortæller, det er den økonomiske verdenskrise, der er skyld i Danmarks problemer! Og endelig siger han regeringens “genopretningspakke” løser problemerne med vores økonomi.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen bruger sine tirsdags pressemøder til at fortælle det samme, samtidig gør han nar af oppositionens politik, for den fremtidige økonomi og sikring af velfærdet!

Men de kan ikke løbe fra Danmark er på vej ind i en økonomi, der ligner Grækenland og Irlands økonomier, hvis der ikke skabes balance i Danmarks økonomi. Det er ikke tom snak, for vismændene forudser det sker allerede fra år 2015.

De største udfordringer er manglende olieindtægter og den “demografiske modvind”, nogle kalder det ældrebyrden, jeg foretrækker at kalde det “de store årgange går på pension og efterløn”. Samtidig har vores industri ikke den samme fremgang, som den svenske kan præstere.

Det har altid været god latin en borgerlig regering er bedst til at løse Danmarks økonomi og en socialistisk regering er bedst til løse Danmarks beskæftigelsessituation!

Sådan er er det ikke mere!

Danmarks økonomi flyder og der er ikke lyst til at tage fat på problemerne fra regeringens side, den kommer med floskler om det går bedre, men sandheden er, at vi er på vej mod afgrunden, hvis der ikke gribes alvorligt ind nu!

Regeringen er stærkt på vej til at tabe vælgernes tro på, den alene kan løse Danmarks økonomi. Eneretten på indvandringpolitikken er Pia på vej til at tabe i forsamlingshusene i disse dage.

Derfor står oppositionen stærkt i denne tid, hvis den kan holde sammen om den økonomiske politik,  samt ikke mindst indvandringspolitikken.

Det ser ud til De Radikale hellere vil skabe afstand end sammmenhold i oppositionen. Kommer der ikke styr på det, så vil Lars Løkke Rasmussen kunne blive siddende i Statsministeriet mod alle odds efter valget.

Det må ikke ske fru Margrethe Vestager!

Share This Post