Stort flertal i Folketinget for 1.600 nye borgeres indfødsret.

Ôzlem Cikec på Facebook.

Ôzlem Cekic – foto på Facebook.

Özlem Cekic på Facebook i dag:

1.600 nye statsborgere i Danmark, heraf er der 422 muslimer. Det er Dansk Folkeparti sur over. Foto - Özlem Cekic.

1.600 nye statsborgere i Danmark, heraf er der 422 muslimer. Det er Dansk Folkeparti sur over. Foto – Özlem Cekic.

Velkommen til de 1600 borgere, der har søgt om statsborgerskab. I dag har alle partier undtagen DF stemt for, at I kan blive fuldgyldige medlemmer af Danmark og det danske demokrati. Jeg er stolt af mit skønne Danmark, der behandler alle lige uanset religiøs, kulturel, social, økonomisk og seksuel baggrund.

Jeg fik mit statsborgerskab for 15 år siden. Hver eneste dag, har jeg været stolt af det og hver en eneste dag været taknemlig for de frihedsrettigheder, vi har i vores Danmark.

Uanset hvad DF mener, skal I vide, vi er mange der ønsker et samfund, hvor der er plads til forskellighed. Vi har meget der binder os sammen, end det der skiller os ad.

Endnu engang velkommen” 🙂

Jeg er stolt af – og enig med Özlem Cekic – det Danske Folketing har besluttet indfødsretten for de 1600 nye Danske Borgere med alle partier – bortset fra Dansk Folkeparti. De er meget velkommen i Danmark.

Samtidigt tager jeg stærkt afstand fra Dansk Folkepartis fremmed had og især partiets modstand over for muslimer. Der er trosfrihed i Danmark. Den er stadfæstet i Danmarks riges grundlov.

Partiet har endnu en gang manifesteret sig som et racistisk, fremmedhadsk og udemokratisk parti.

Foto: VKO Satire Tjeneste.

Foto: VKO Satire Tjeneste.

Dansk Folkeparti er parat til at se stort på alle regler , love og internationale konventioner i partiets forsøg på at stoppe indfødsret for muslimer. Det er IKKE seriøst at stemme nej på det grundlag.

Share This Post

En usmagelig annonce fra Dansk Folkeparti……

Jeg er ked af at leve i et land, hvor 700 “nydanskere”, der ansøger om dansk statsborgerskab bliver hængt ud af Dansk Folkeparti. Det er ganske usmageligt et statsstøttet dansk parti bruger annonce kroner til at hænge de mennesker ud. Der er tale om mennesker, der har valgt at blive danskere……….

Dem skal vi behandle godt, de vil fremover bidrage til det danske samfund 🙂

Det er en del af det danske demokrati og danske retsstats model, at man er uskyldig indtil man er dømt, det må Dansk Folkeparti kende til.  Partiets medlemmer har tit været i retten og nogle er dømt efter racisme paragraffen……

Derfor må denne annonce om navngivne ansøgere af dansk statsborgerskab aldrig være publiceret og det må få stærke konsekvenser for partiet. Mener partiet, der er en terrorist mellem de 700 ansøgere, skulle de have nævnt ham og kun ham og så taget den retssag der var kommet ud af det. Men her mistede Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti modet og den sunde fornuft.

Jeg håber de berørte og navngivne personer anlægger en strafferets sag mod Dansk Folkeparti. Jeg giver meget gerne et bidrag til en kommende retssag.

Derfor bringer jeg denne annonce………..som jeg er enig i……
bortset fra jeg mener, der er mere end en person på listen, der er til fare for Danmark og det politiske liv i landet 😉
annonce

Share This Post