Hvad er der galt i landbruget?

Vores landmænd kører rundt i vores byer med traktorer der koster 1,5 million kroner stykket eller mere og protesterer mod regeringens miljøplan.

Statsministeren haster  til møde med vrede landmænd i Vestjylland og uger efter tager han til Kolding til møde med de samme vrede landmænd igen. I TV2 og DR1 lægger statsministeren ansigtet i dybe folder og siger der er brug for det primære landbrug, til at skabe eksport indtægter fra Japan og dermed skaber landbruget arbejdspladser i følgeindustrien, maskinindustrien, slagterier og eksporterhverv.

 Alligevel ser meget anderledes ud i den virkelige verden. Danske landmænd sender grise til slagtning i Polen og Tyskland. De opretter svinefarme i Østeuropa. De sender pattegrise ud af landet i mere eller mindre ulovlige transporter gennem Europa.

Dansk Landbrug har udgivet en folder, som fortæller om miljøkrav til landbruget:

Dansk Landbrugs folder om landbrugets miljøarbejde, underskrevet af Dansk Landbrugs top.

Dansk Landbrugs folder om landbrugets miljøarbejde.

Det er branchens egen plan. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt gennemskue hvor meget skrappere regeringens miljøplan i givet fald bliver, da den forhandles i Folketinget lige nu.

Men landbrugets egen folder beskriver:
Tiden er ikke til økonomiske eksperimenter – hverken for landbruget eller for den danske økonomi i det
hele taget. Landbrugets samlede plan sikrer, at vi alle sammen får mest mulig miljø, klima, natur og energi for pengene.

Planen er tænkt i en helhed, hvor alle synergier er samlet og sidegevinsterne indhentet. Resultatet er en gennemtænkt, langtidsholdbar og bæredygtig løsning på udfordringerne.

Ægte Grøn Vækst kræver investeringer.
Et forsigtigt skøn er, at planen vil koste ca. 1 mia. kroner om året, når tiltagene er sat i værk. Når planen er gennemført, vil omkostningerne tilsvarende falde. Finansieringen vil kunne ske gennem landdistriktsprogrammet, og med den nationale medfinansiering vil der blive tilført yderligere ca. 400 mio. kroner årligt i 2013.

Ud over EU-midlerne er der også behov for en garanteret mindstepris for for ekesempel biogas og vedvarende energi.

Biogas, energiafgrøder og vådområder er et produkt, som vi leverer – et forretningsområde, hvor vi hjælper med at klare udfordringerne inden for natur, miljø, klima og energi. På den måde vinder natur, miljø og klima – samtidig med at landbruget er sikret et bæredygtigt vækstgrundlag mange år frem.

Men penge gør det ikke alene.
Der er også en række love og regler, der forhindrer, at de gode initiativer kan blive realiseret i stor stil. Det gælder for ekesempel varmeforsyningsloven, som risikerer at bremse udviklingen af vedvarende energi, eller harmonikravene, der gør det svært at tage lavbundsarealer ud af drift.

Men hvad er det Dansk Landbrug protesterer over? Er det deres egne rådgivere – Landbrugs Organisationerne, der ikke er gode nok? Er det regeringens miljøminister, der heller ikke evner at få denne lovgivning på plads?

Og medens landmænd og statsminister diskuterer i Kolding om miljøkrav og landbrugets erhvervsudvikling, så skrider hensynet til miljøet ude i kommunenerne med Varde Kommune som bannerfører, se mit forrige indlæg.

Er det ikke vigtigere, at landbruget, deres rådgivere,  financieringsselskaber og banker afventer de endelige miljøkrav fra regeringen inden de kaster sig ud i nye investringer i kostalde med videre?

For der er ingen tvivl om der vil blive stillet større miljøkrav til Dansk Landbrug inden for kort tid og det vil være synd for den landmand, der nu kaster sig ud i store investringer i deres bedrift for bagefter opdage deres drift er urentabel.

Der skal nytænkning til i Dansk Landbrug.

Share This Post

En statsmand eller en kræmmer?

Er udkants Danmark til salg for en motorvej?

Det mener vores statsminister Lars Løkke Rasmussen! Alle Ventres ministre har mødepligt i det vestjyske – kaldet udkants Danmark! Der er ikke det vestjyderne bliver lovet for at stemme på Partiet Venstre til det snarlige valg, som kommer snart.

VU -Venstres Ungdomsorganisation – har gennemskuet deres partiformand:
Venstre skal stoppe med at motorvejsbestikke vestjyderne, siger VU-formand Jakob Engel-Schmidt med henvisning til, at regeringen i fredags kortsluttede alle normale beslutningsgange og undersøgelser og erklærede, at der vil komme en motorvej mellem Holstebro og Herning.

Han siger videre:
Debatten er nødt til at vende tilbage til et sagligt niveau. Følger man logikken i diskussionerne, så tilhører mere end 70 procent af landet udkantsdanmark. Hvis alle andre områder end Århus, Aalborg, Odense og København skal have særbehandling, så bliver det rigtig svært at føre konstruktiv politik i fremtiden.

Jeg bor selv i Vestjylland, men jeg mener det forkert at bruge 2,5 milliard på en motorvej mellem Herning og Holstebro, for at spare 7 minutter i transporttid mellem de to byer. Pengene kan bruges bedre i Vejle- eller Københavnsområdet, hvor der er store bilkøer dagligt.

Denne sag afslører Partiet Venstre og især deres formand som en kræmmer, der tilgodeser partiets vælgerinteresser med statslige penge, ikke kun med motorvejspenge, men også penge fra de ministerier, hvor der sidder en venstre minister! Jeg tror der er mange vælgere i “det andet” udkants Danmark der husker det.

Den vigtigste lære der kan drages af det, er i al sin enkelhed Lars Løkke Rasmussen er en almindelig “jysk” kræmmer, der dyrker køb af stemmer i Vestjylland og han er ikke en statsmand!

Share This Post

Danske soldater har en farlig arbejdsplads!

I går blev endnu en dansk soldat såret i Afghanistan! Han var heldig, for 34 danskere er indtil nu dræbt i krigen til ingen hverdens nytte, for krigen vindes ikke med magt, heller ikke i år 2014, hvor de krigsførende nationer måske trækker deres soldater ud. Der kommer mange flere dræbte soldater til i de næste 3 år.

Danmark er i krig! En håbløs krig uden vi har udsigt til at vinde den. Træk os ud af den krig Lars Løkke, inden flere danske soldater dræbes!

Hvor mange krigsinvalider sidder der rundt i de danske kommuner? Og hvor mange soldater sidder i deres hjem eller lever i skoven med Post Traumtisk Stress Syndrom eller andre psykiske lídelser på grund af den krig?

Jeg har ikke antallet, men jeg tror der er mere end et 3 cifret.

Jeg mener aldrig den krig vindes med magt, men den kan vindes, hvis vi får udviklet Afghanistan med infrastruktur, uddannelse, udvikling af produktion og øgning af den enkelte afghaners levestanddard, men så skal Danmark som krigsførende nation i Afghanistan bruge ligeså mange penge på udvikling og mere til, end Danmark bruger på soldater krudt og kugler!

Den eneste måde Taleban ødelægges på er den skitserede løsning, krig fremmer Taleban!

Men det er i modstrid med den nuværende politik og indsats i Afghanistan, som den tegnes af den sorte krigsmager Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

Jeg har svært ved at acceptere jeg er borger i en krigsførende nation. Jeg håber det får en hurtig ende og Danmark igen kun bruger sine soldater til fredsbevarende opgaver!

Share This Post