Sundhedsforsikringer er ikke til alle!

Lars Løkke og Venstres topministre fortæller, at sundhedsforsikringerne er til alle, men praksis viser noget andet.

Ugebrevet A4 har afdækket sagen i deres seneste nyhedsmail, hvor der skrives:

Sundhedsforsikring: Kun til chefer, ikke til medarbejdere
Store, private firmaer, som ISS og Danish Crown, giver udelukkende deres højtlønnede funktionærer en sundhedsforsikring. Rengøringsansatte og slagteriarbejdere i samme firma får ingenting, og må stå i kø til behandling på offentlige sygehuse, hvis ryggen værker. Det betyder, at de private sundhedsforsikringer ikke kommer samtlige ansatte til gavn, som ellers var regeringens argument for et skattefradrag, siger ekspert.”
 
Senest i februar i år forsikrede sundhedsminister Bertel Harder fra Venstre Folketinget om, at ordningen kommer alle til gode.Han sagde dengang:Skattefritagelsen af sundhedsforsikringer har sikret, at flere har adgang til de ydelser, som sundhedsforsikringerne omfatter. Det øger altså ikke uligheden. Tidligere var det kun dem på direktionsgangen, der havde den mulighed.”

Jeg mener, at der er for mange gange Venstres ministre tages i direkte forkerte oplysninger til både Folketinget og pressen til det kun kan være fejl. Derimod er det en bevidst strategi fra regeringens side, at den misinformerer befolkningen om dens politik.
 
 
 
Share This Post

Sundhedsforsikringen skaber tid hos speciallægen!

Det måtte komme, den skinbarlige sandhed om det er pengene,  der styrer vores sundhedsvæsen i Danmark.

Lars Løkkes sundhedsreform favoriserer sygeforsikringer og privathospitaler.

Der skabes et behov for sundhedsforsikringer, så patienterne kan komme på privathospital og dermed undgå ventetid, dermed er den onde cirkel for alvor på vej i sundhedsektoren med dårligere offentlige hospitaler og super gode privathospitaler.

Nu har Morgenavisen Jyllands Posten dokumenteret i en stikprøveundersøgelse, at speciallæger i privatklinikker favoriserer mennesker med private sundhedsforsikringer.

Det groveste eksempel Morgenavisen Jyllands Posten beskriver er: ” På Reumatologisk og Idrætmedicinsk Klinik i København er ventetiden for almindelige patienter nu så lang, at man slet ikke kan bestille en tid. Derimod kan forsikringspatienter komme til i løbet af blot 14 dage“.

En af forklaringerne er den såkaldte “knækgrænse” i speciallægernes overenskomst, som kraftigt beskærer honoraret over en vis omsætning. Derimod kan lægerne sikre sig fuld betaling for patienter med en sundhedsforsikring.

Det vil ikke undre mig om der foregår det samme på andre privathospitaler, hvis der ikke gør, så er det kun et spørgsmål om tid for det private sundhedsvæsen er designet til at favorisere folk med sundhedsforsikringer. Det er der de store penge er.

Nu er der skabt syn for sagen og Bent Hansen (S) formand for regionerne vil forhandle med speciallægerne om denne forskelsbehandling, men er det ikke kun kosmetik?

Hvad skal der til for at løse problemet, hvor det mere er pengene end det menneskelige hensyn, der tæller for speciallægerne? 

I disse dage udsultes det offentlige sygehusvæsen  i Østjylland med 1.500 stillinger. Det betyder dårligere service på regionens hospitaler og dermed vil patienterne søge mod privathospitalerne, der ikke har svært ved at rekruttere sygehuspersonale, da en sygeplejerske kan tjene 10 – 12.000 kroner mere på privathospitalet.

Regeringen kalder det for fri konkurrence, men jeg kalder det for en opdeling af patienterne i et A-Hold og et B-Hold!

Nu mangler vi bare den borgerlige regering får gennemført privatiseringen af plejehjem og hjemmehjælpen i kommunerne, så der også kan blive et A-Hold og B-hold der, som styres af klientens økonomi.

Vi er på vej mod det amerikanske sundhedssystem, hvor vi skal betale for vores egen sundhed. Det er et brud med den danske sundhedsmodel, hvor der er lige adgang til behandling af sygdom.

Share This Post