Er det i orden at bedøve patienter unødigt?

Torben Mogensen er ærgerlig over, at den offentlige debat har taget en drejning af, at det er farligt for patienterne, når sygeplejerskerne kortvarigt må skrue op for bedøvelsen.
Kilde: Dagens Medicin.dk.

I gamle dage bedøvede man patienterne rigtig meget, fordi det at ligge i respirator er meget ubehageligt, og fordi man synes, at det var synd for patienterne.

Siden har man fundet ud af, at det i mange tilfælde er bedre at bedøve mindre, for så ligger patienterne kortere tid i respirator. At holde patienter vågne er noget, vi er gode til i Danmark modsat alle andre lande, hvor man ville have bedøvet dem for længst. Men når man holder patienterne så vågne som muligt, er der risiko for, at de river slangerne ud, hvilket er livsfarligt for dem. Derfor er der situationer, hvor man af sikkerhedsmæssige årsager skruer en lille smule op meget kortvarigt – for eksempel hvis man skal ud og hjælpe en kollega i en halv time eller hente noget,” forklarer Torben Mogensen og uddyber:

De bedøvelsesmidler, vi bruger i dag, er meget, meget kortvirkende. Det betyder, at der fra det øjeblik, man så skruer op igen, ikke går ret lang tid, før patienten kommer op i bedøvelses-niveau igen. I gamle dage brugte man midler, som det tog nærmest en uge at få ud af kroppen igen, og der var det en helt anden snak.  De bedøvelsesmidler, man har i dag, og som jeg har forstået, at de også bruger i Køge, betyder, at folk kommer meget hurtigt ind og ud af bedøvelse, og at der ingen risiko er ved det i forhold til den sikkerhedsforanstaltning, det kan være,”  siger han Dagens Medicin den 19. august 2016.

Det jeg tager stilling til er ikke de medicinske og helbredsmæssige fordele ved bedøvelse af patienter, som Torben Mogensen peger på i sit indlæg i Dagens Medicin, som sikkert er relevant nok, men derimod bedøvelse af patienter, der er begrundet i personalet ikke har tid til patienten!!! Så er det ligegyldigt om de er Køge eller Randers Sygehuse.

Jeg er chokeret over, en ansat på Køge Sygehus udtrykker sig på en måde i TVEAST, som jeg opfatter som det er i orden at overdosere og bedøve indlagte på afdelingen, hvis der IKKE er tid til patienten.

Er vi virkeligt kommet så langt i det danske sygehusvæsen?

Lars Løkke opfandt regionerne for at sikre lokal forankring omkring placeringen af landets nye sygehuse - og samtidig slap han for selv at tage tæskene fra ...

Lars Løkke opfandt regionerne for at sikre lokal forankring omkring placeringen af landets nye sygehuse og driften af dem og samtidig slap han for selv at tage tæskene fra underbemanding og manglende bevillinger til sygehusene…

Er det ikke den pågældendes vigtigste indsats at gøre ledelsen, Regionen og politikkerne opmærksom på der foregår noget uacceptabelt på sygehuset? Skal der ikke ses på bemandingen og brugen af mandskabet på vores sygehuse?

I akut situationer kan der så ikke rokeres rundt mellem afdelingerne, så overmedicinering ikke bruges?

Der skal efter min bedste overbevisning indføres en whistleblower ordning på alle sygehuse, der kan bruges af såvel ansatte, som pårørende.

Share This Post

Regeringsrokade

“Lille Lars fra Græsted” har aflyst pressemødet idag……..

Berlingske.dk skriver:
Aflysningen falder sammen med de tiltagende spekulationer om en ministerrokade i regeringen. Det er en gængs forventning på Christiansborg, at en rokade er under opsejling. Blandt andet med det formål at sætte regeringens og statsminister Lars Løkke Rasmussens hold frem imod et kommende folketingsvalg, der senest skal komme i 2011.

Regeringen er træt og dens svar på de politiske problemer med kriminalitet, terrortrusler er at øge straffen og nu vil den fængsle unge ned til 14 år!

Sygehusene – i offentlig regi – skal spare, samtidig med de skal sende patienter til behandling på private hospitaler, hvis de ikke kan overholde behandlingstiden. Det sker til overpris, en rest fra den tid hvor “Lille Lars fra Græsted” betalte overpriser til de private hospitaler…….

………………. og så til det mest besynderlige.

Det er ikke privathospitalernes ansvar at helbrede de “private patienter” fra de fejlbehandlinger, der sker på de private hospitaler, det er det offentlige sygehus ansvar!

Det betyder det offentlige sygehus i mange tilfælde betaler to gange for deres patienters behandling på det private sygehus!

Den anden måde regeringen udsulter og ødelægger det offentlige sygehusvæsen på er, at der ikke gives dækning for merproduktion. En produktivitetsstigning på 40% på Herlev Sygehus straffes med fyring at 118 ansatte, det er helt hen i vejret!

Vi har en sundhedsminister, der siger for åben skærm i TV2 nyhederne, at det er regionerners ansvar, dermed fralægger han sig sit eget ansver med at få sundhedssektoren til at hænge sammen økonomisk og styringsmæssigt.

Er hans mål at ødelægge de offentlige sygehuse på bekostning af en bevidst satsning på et privat sygehusvæsen, som det er kendt fra USA.

Det smarte ligger i at regeringen kan give regionerne skylden for destruktionen af de offentlige sygehuse og dermed tørre ansvaret af på en socialdemokratisk regionsformand Bent Hansen, der sidder som gidsel for en borgerlig regering.

Jeg er af den opfattelse at regionerne er et fejlskud fra den daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, for det duer ikke at have en indskudt politisk styring, der ikke selv kan financiere sine udgifter via en skatteopkrævning.

Der må ske ændringer på sundhedsområdet, enten overtager regeringen det totale ansvar de danske sygehuse eller også overgår ansvaret helt til regionerne uden indblanding fra Folketinget, herunder også ansvaret for financiering af sygehusområdet.

Den nuværende styring af sundhedsområdet har spillet fallit, der skal ske ændringer her og nu!

Og tilbage til en regeringsrokade…….

På min ønskeseddel står der absolut et regeringskifte, da den borgerlige regering har mistet grebet om en udvikling af det danske samfund og den har helt overladt det politiske initiativ til støttepartiet Dansk Folkeparti. Det kommer der som bekendt ikke meget dynamik ud af!

Hvem udover statsministeren skal så udskiftes ?

Claus Hjort Frederiksen, finansministeren der gradbøjer loven i beskæftigelsesministeriet og bruger alle pengene i finansministeriret, men han har trods alt sved på panden, når han fortæller og danmarks historiens rekord i overforbrug af offenlige penge!

Birthe Rønn Hornbech, hun er fejlplacering i integrationsministeriet, hoven og arrogant overfor folkestyret.

Carina Christensen i Kulturministeriet, hendes fremmeste indsats er uddeling af priser i TV udsendelser!

Helge Sander, hvem er han og hvor sidder han?

Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen, der ikke tager ansvar for fyringer og ødelagt økonomi i sundhedssektoren.

Bertil Haarder, han kører på rygmarven politisk, og giver alle ret i TV2 Nyhederne, men hvad sker der på skolerne, som er hans fortjeneste?

Inger Støjberg, ministeren i beskæftigelsesministeriet, der er mest kendt for “Det er kedeligt med stigningen i arbejdsløsheden, men lad os vente og se……..”

Karen “Hvem” Ellemann, en socialminister, der mangler profil, der er ingen initiativer i forbindelse med 7.000 hjemløse risikere at dø i 10 graders frost eller mere på gaden i København!

Troels Lund Poulsen, der ses på TV i gummistøvler i marsken ved Ribe, eller på sin gård ved Tølløse, hvor han til ære for TV og ikke mindst vælgerne kører rundt på marken på sin “grønne traktor”!
Men han har ikke sat sit fodaftryk for forbedringer for det danske miljø.

Lene Espersen, der i tide forlod Justitsministeriet for at lave nogle fatale bankpakker i Erhvervsminsiteriet. Hun har selv erkendt det ministerium heller ikke ligger for hendes evner, så nu skubber hun vores udenrigsminister Per Stig Møller af stolen……… (Per Stig Møller er en af de få ministre, som har gjort et godt stykke håndværk i regeringen)

Brian Mikkelsen, en forvokset skoledreng, der siger mere politi på gaden, flere penge til politiet og strengere straffe til forbryderne……. men ikke et ord om forebyggelse af kriminalitet, som trods alt er hovedhjørnestenen i hans ministerium……

Det sidste ministre passer deres job, men er det nok?

Søren Gade Jensen, bedemanden i forsvarsministeriet, der begraver de døde soldater. Han glemte at gå af sammen med forsvarschefen…..

Krsitian Jensen, næstformanden i Venstre, hvis fornemste opgave er at ødelægge Skat.

Lykke Friis, mest kendt for sin fodboldinteresse og EU kommentarer, men hun er ny i jobbet og meget charmerende at se på.

Ulla Tørnæs og Eva Kjær Hansen to anonyme venstrefolk i regeringen…….

Lars Barfoed, der er mest kendt for at grave Assistens Kirkegården op for at lave en Metrostation!

Share This Post