Privathospitaler bevidst overbetalt af Løkke

Jeg har interesseret mig for politik i mange år, for mange år, siger min kone, men jeg har aldrig været ude for en regeringsleder, der i den grad fører Folketinget og befolkningen bag lyset, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort i sagen om overbetaling af privathospitalerne.

Der er givet mangelfulde oplysninger til Folketinget. En rapport er tilbageholdt for Rigsrevisor og senere er den tilsendt Rigsrevisor med manglende sider og uden datering.

Udenrigsministeren er tilkendt en næse i sagen af Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, der ikke havde mod til at gøre det rigtige, nemlig at ikende hende et mistillidsvotum for at føre Folketinget bag lyset. Det ville have udløst et valg og det er Dansk Folkeparti ikke interesseret i, da partiet givet vil miste deres nuværende magt.

Han vildleder Folketinget bevidst i sygehussagen

Han vildleder Folketinget bevidst i sygehussagen

Nu er chancen der igen for den daværende sundhedsminister, senere finansminister og nu statsminister Lars Løkke Rasmussen har som en anden “godfather” i hele forløbet givet manglende oplysninger, eller tilbageholdt oplysninger, eller givet vildledende oplysninger i sagen om privathospitaler til Folketinget, som minister i alle tre ministerier!

Det er en hån mod Folketinget, Rigsrevisor og befolkningen, INTET MINDRE.

Det nye i den i tid meget lange sag, det er Finansministe­riets embedsmænd i et 11 sider langt notat fra januar 2009, da Lars Løkke Rasmussen (V) var finansminister, skriver B.T. Senere i notatet fremgår det: “at det vigtigst af alt skete som en bevidst konstruktion”.

Det notat er ikke overgivet til Folketinget.

Der henvises i notitsen til, at privathospitalerne har fået en konstruktion med en overkompensation, og det er vel det man uden for fagøkonomiske kredse kalder en overbetaling,” siger Jakob Kjellberg til B.T.

Morten Bødskov (S) siger i den anledning til B.T: “Papiret viser, at regeringen gør, hvad den kan for at skjule overbetalingen af privathospitaler.” 

Hvor længe kan Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti lægge mandater til en  regering, der i den grad bryder regeringspraksis med at tilbageholde vigtige oplysninger for Folketinget og Rigsrevisor og der tilmed ikke er viger tilbage for at give direkte vildledende oplysninger til oppositionen?

Vi har en statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der giver Folketinget “halve sandheder”, bevidst tilbageholder rapporter og ikke vil vedkende sig sit personlige ansvar i en bevidst overbetaling af privathospitaler. Han forsøger at tørre sagen af på sin regeringspartner Lene Espersen!

Hvor længe kan Lars Løkke Rasmussen være statsminister på Dansk Folkepartis mandater?

Kristian Thulesen Dahl har svaret på det spørgsmål.

Share This Post