Frit valg på TV kanaler?

Jeg har længe været irriteret på min udbyder af TV (TDC Trio) for manglende muligheder for valg af TV kanaler.

 

Frit valg af TV-kanaler, det er et forbrugerønske.....

Frit valg af TV-kanaler, det er et forbrugerønske.....

Vi betaler for en masse kanaler, som vi aldrig ser her i huset. Jeg nævner i flæng 5 børne kanaler, 2 tegneseriekanaler, 7 tyske kanaler, 3 musikkanaler ud af 37 tilgængelige kanaler i TDC Trio grundpakken.

Vi ville meget gerne selv sammensætte vores TV-Kanaler her i vores husstand, det er ikke sikkert, det bliver billigere, men det er da rimeligt, vi selv styrer vores kanalvalg, for selvom den ansvarlige i TDC sikkert gør sit bedste for at sammensætte TDC Trio kanalpakke bedst muligt, så har jeg dokumenteret med ovenstående, det ikke er lykkedes for vores husstand!

Vi betaler for 17 TV-kanaler, som ikke har vores interesse!

Det er 45% for meget, kære TDC!

Det, der irriterer mig mest i den sammenhæng, det er teknikken er tilstede for et frit kanalvalg, så jeg/vi selv kan sammensætte den ideelle TV-pakke for netop vores husstand. 

Men hvorfor kan vi så ikke få lov til det.

Jeg kan ikke give et endegyldigt svar, men jeg tror det er markantile interesser der ligger til grund for TDC’s stædige fastholden på, at det er dem, der sammensætter TV-pakken!

De kan købe kanalerne billigere, hvis de køber for eksempel samtlige TV2 kanaler (Undskyld TV2).

Men tiden er løbet fra den indstilling.

Der får jeg og andre TV-seere hjælp fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. En kommende rapport tager fat på problemet.

Den indeholder konklusionen:
Danskerne betaler alt for meget for deres TV-kanaler nu, fordi de kun kan købe dem i alt for store pakker, mener Konkurrence- og forbrugerstyrelsen efter en større undersøgelse af markedet. 90 procent betaler for kanaler, som de slet ikke bruger. Politikerne må nu afgøre, om der skal gribes ind“.

Danskerne bør kunne købe de TV-kanaler, som de selv har lyst til, uden at de skal tvinges til at købe samlede pakker. Det vil sikre en langt bedre konkurrence på hele markedet og billigere priser”.

Det mener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter at have undersøgt det danske telemarked grundigt i en ny rapport, »Distribution af TV-kanaler«, som offentliggøres torsdag formiddag, skriver Business.dk  i dag.

Jeg opfordrer derfor samtlige medieordførere i Folketinget til at give danskerne et frit TV valg! Det kan ikke ske for hurtigt!

Share This Post

Uhæmmet grådighed…………

Busines.dk skriver:
De fem kapitalfonde, der kontrollerer TDC, vil sælge op til 241,5 mio. aktier til private og professionelle investorer til en pris på mellem 47 og 56 kr. Resultatet af aktiesalget vil indbringe kapitalfondene mellem 9,9 og 13,5 milliarder.

Hertil kommer, at TDC vil købe egne aktier fra kapitalfondene for op til 9 milliarder kr., hvilket i forhold til prisintervallet svarer til at TDC vil købe mellem 160,7 og 191,5 mio. aktier.

Det betyder samlet set, at kapitalfondene vil sælge aktier for op til 22,5 milliarder kr. ud i kontanter.

TDC forgylder deres ledende medarbejdere med en aktiegave på 1,2 milliard, hvilket giver finansdirektøren 144 millioner og andre ledende medarbejdere i omegnen heraf. For at legitimere det, så giver man medarbejderne 12.000 kroner i aktier, det er dog uklart, hvor langt ud i medarbejderstaben, det tilbud gælder.

Jeg har ikke ondt af TDC tilgodeser medarbejderne med 150 millioner kroner samlet, når virksomheden sælger aktier for 22,5 milliarder! Der er jo nærmest en hån mod medarbejderne, de tørres af med 12.000 kroner, når de øverste direktører tilgodeses individuelt med meget over 100 millioner kroner pr. hoved!!! Godt nok er medarbejdernes aktier skattefri, hvis de bindes i 7 år.

Det var regeringen Poul Nyrup Rasmussen, der 14. november 1990 privatiserede  TDC!  Han er nu rasende over den grådighed som de 5 kapitalfonde udviser, men det hjælper ikke forbrugerne, der skal betale regningen for det aktiesalg, der sker i december måned.

En forrentning af 22,5 milliarder med bare en markedsrente på 7 % giver en omkostningsbyrde på giver en øget telefonregning på 1,6 milliard årligt for TDCs kunder. 80-85% af “pengestrømmen”, skal udbetales i aktieudbytte fremover.

Festen slutter ikke her for TDC skal købe egne atier, som bruges til at nedbringe gælden med. (De afmeldes Børsen) og dermed nedbringes gælden til 23 milliarder, Det lille kunstgreb betyder nøgletallene øges, så der kan udbetales et højere udbytte til aktionærene og TDC drænes yderligere for penge!

Hertil skal lægges aktieudbytter og tidligere gæld i koncernen, hvor de 5 kapitalfonde tidligere har hentet penge ud af TDC koncernen. Hertil skal lægges salget af datterselskabet i Sweitz, hvor de samme kapitalfonde støvsugede TDC’s pengekasse, uden gælden blev indfriet fuldt ud. De har siden købet i år 2005 trukket 47 milliarder kroner af TDC i udbytter og den trækker yderligere 9 milliarder kroner ud af TDC i forbindelse med aktiesalget, som deres andel af salget af datterselskabet Sunrice.

Jeg er dybt forarget over den tømning af TDC, der foregår i disse dage. Regningen for denne fest vil uvægerligt havde hos TDC’ s kunder og medarbejdere.

Staten burde eje “kobberet”, så kapitalfondene kun kan malke firmaet TDC. Det ville give andre udbydere en reel konkurrence med TDC, hvor TDC ikke kan bruge sit monopol som ejer af “kobberet” til at presse prisen op til gavn for kapitalfondenes uhæmmede krav og grådighed om egen indtjening.

Medarbejderne er utilfredse med udviklingen.

Forbundssekretær Per Påskesen fra Dansk Metal, der organiserer hovedparten af de TDC-ansatte, siger i forbindelse med aktiesalget:
Dette viser, at TDC for fondene var en finansiel investering i stedet for et ønske om at drive telefonselskab. Jeg ser frem til, at TDC kommer tilbage på børsen og dermed til mere normale forhold som teleselskab med fokus på at levere gode kommunikationsmuligheder i stedet for, at man malker virksomheden for kapital. Man har allerede reduceret for meget i medarbejderstaben, hvilket er gået ud over kundeservicen, fordi man har skåret hårdt ind til benet for at maksimere kapitalafkastet“.

Vi hører hele tiden, vores omkostningsniveau i Danmark er for højt og erhvevslivet ikke kan tjene penge. Vi hører også de store selskaber ikke betaler skat i Danmark, men via andre EU lande sender pengene i skattely.

Men det tilbagevises med de 5 kapitalfondes raid mod TDC, for i perioden 2005 til 2010 har de tjent 21 milliarder på deres investering i 2005. (Kilde: RB-Børsen)

Der betales ikke mange kroner i skat af den fortjeneste.

Share This Post

Jeg er blevet bedraget…….

Ja det er rigtigt – jeg er blevet bedraget – kassereren i Ansager Antenneforening har snydt os for 250.000 kroner, beløbet er overført til kassererens egne konti, siger formanden Bent Christensen og den nye kassserer Bent “Hal” Haahr til Jyske Vestkysten den 31. marts 2010.

Formanden siger videre til JyskeVestkysten:
Han (den gamle kasserer) sad for egenrådigt på regnskabet og jeg blev klar over der rod i regnskabet den 11. februar 2010, hvor jeg besøgte ham på sygehuset forud for generalforsamlingen“.

Nu vil den opmærksomme læser nok mene jeg sigter til den gamle kasserer, men nej det er formanden og bestyrelsen, som jeg mener, der har bedraget mig!

Det forklarer jeg med følgende:

  1. Bestyrelsen kendte til rodet i regnskabet, som ovenfor beskrevet, inden generalforsamlingen.
  2. Den gamle kasserer var ekskluderet inden generalforsamlingen?
  3. Bestyrelsen og formanden oplyste på generalforsamlingen, der ikke forelå et regnskab fordi kassereren lå på hospitalet.
  4. Der blev INTET nævnt om rod i regnskabet, eller overførsel af beløb til kassererens egne konti.
  5. Den nye kasserer fungerede som dirigent på generalforsamlingen.
  6. Var Bent Haahr  han valgt kasserer inden generalforsamlingen begyndt?

Dertil skal tilføjes antenneforeningen har modtaget 40 TV-Bokse fra TDC som er fordelt af formanden/bestyrelsen ud fra princippet “først til mølle” uden det har været offenliggjort for foreningens medlemmer! Populært kan man kalde det for en uddeling til “vennerne”.  Det mødte da også voldsom kritik på generalforsamlingen!

En bestyrelse, der handler på denne måde, har ikke min tillid og burde på en kommende generalforsamling stille sit mandat til rådighed eller blive mødt med et mistillidsvotum fra medlemmerne.

Der er en tvist der skal afgøres omkring betalingen af de 250.000 kroner på generalforsamlingen, hvem skal betale?

Ansager er et lille samfund, hvor vi dagligt ser hinanden, derfor skal der findes en rimelig løsning på betalingspørgsmålet, men inden vil jeg fremkomme med et par objektive kriterier for betalingsspørgsmålet!

Bestyrelsen har ikke levet op til deres rolle om at føre tilsyn med foreningens regnskab. Her har formanden sammen med den samlede bestyrelse totalt svigtet sin pligt til at fastlægge de praktiske forudsætninger for revision og uanmeldt kasseeftersyn af foreningens bankkonti og regnskab!

Svigtet har været så stort, at jeg mener bestyrelsens indsats kan betegnes som så groft uansvarligt, at det er ansvarspådragende og dermed kan udløse et erstatningskrav mod den siddende bestyrelse  på de nævnte 250.000 kroner – dog ikke mod Bent Haahr, som er indtrådt i bestyrelsen senere.

Revisorernes rolle er ukendt for mig, men deres indsats er meget kritisabel i denne sag og måske også ansvarspådragende?

Specielt efter der var problemer med fremlæggelsen af regnskabet på forrige generalforsamlingen i 2009, hvor den blev suspenderet indtil kassereren, bestyrelsen  og revisorer havde lavet et korrigeret regnskab til forelæggelse påny på samme generalforsamling.

Inden jeg kender regnskabet i enkeltheder og for ikke at rokke ved begreberne i Ansager, så er den nærliggende mulighed at afhænde foreningen til TDC eller Canal Digital med overdragelse af samtlige aktiver og passiver og dermed undgå et erstatningskrav mod bestyrelse og revisorer.

Share This Post

TDC censur

Der er en gammel nyhed! Men den er desværre stadig sand!

TDC håndhæver censur overfor Pirate Bay og der er sikkert andre sider, der udøves censur mod, som jeg ikke kender lige nu!

 

Men du kan komme uden om spærringen , se her på  http://thejesperbay.dk/ .

Jeg tænker nu på, hvor sites har TDC yderligere spærret for?

En ting står fast for danske internet brugere, de er ikke bedre stillet end de kinesiske internetbrugere, for både i Danmark og i Kina bestemmer magthaverne hvad du må se på internettet!

Dermed er internettets oprindelige ide med fri tilgængelig til nettet antastet af min udbyder TDC og Landsretten i fælleskab. Det er begyndelsen på dansk censur af internettet, stop det omgående kære politikkere!

Share This Post

Internet og ferie

TDC tager sig godt betalt for min ferie, det har lige fundet ud af 🙂

På 2 dage har jeg brugt 60 kroner på opkobling til Hotspot, eller 60 minutter bare på at hente mail hjem.

Jeg har i forvejen et bredbåndnet hos TDC, men det kan ikke kombineres med Hotspot, det mener jeg er tyveri ved højlys dag!!!!

Jeg har tideligerr købt et mobil bredbånd hos Callme (Telia), men det virker ikke på stranden ved Vestkysten. Og opnås der endelig forbindelse med alle mulige kunstige placeringer af modemet, så er der en usikker 236,8 kgps forbindelse.

Det er en oldnordisk forbindelseshastighed som ikke harmonerer med de krav internettet stiller i dag. Der burde være en bedre forbindelse i ferieområderne og mener selskaberne det er for dyrt med eget sendenet i de områder, så kan de etablere et fælles sendenet.

Share This Post