Vi har ytringsfrihed – ikke ytringspligt!

Der hersker en voldsom debat om vores ytringsfrihed – er den truet eller ikke truet?

Der er mange højrefods politikere der mener mener vores ytringsfrihed er truet fordi de danske aviser ikke vil genoptrykke Jyllands Postens profet tegninger fra 2006, der medførte omfattende demonstrationer i de muslimske lande mod Danmark.

frihed

Det sker, efter Berlingske, Politiken og Information valgte at trykke satiretegninger fra det terrorramte magasin Charlie Hebdo, mens Jyllands-Posten afstod fra at bringe streger, der gør grin med profeten. Det har fået landets to store, borgerlige partier op fra taburetten – Dansk Folkeparti og Venstre, der ligger i en voldsom kamp om at have den mest rabiate flygtninge politik.

Inger Støjberg (V) mener, at Jyllands-Posten har opgivet kampen for ytringsfriheden.

Hvis vi giver op, så sælger vi ud af noget meget dyrebart. Derfor må vi stå skulder ved skulder. Og i dag mangler der et led. Det er Jyllands-Posten“, siger hun til Jyllands-Posten.

Jeg kan godt forstå, at man er bange. Men så har ekstremisterne fået ret. Så har de fået deres vilje“, siger Pia Kjærsgaard til Jyllands Posten.

I dagens udgave af Jyllands-Posten erkender avisen åbent, at vold virker.

“Vi har levet med frygten for et terrorangreb i ni år, og ja, det er forklaringen på, at vi ikke genoptrykker Muhammed-tegninger, hvad enten det er vores egne eller Charlie Hebdos. Hensynet til medarbejdernes sikkerhed vejer tungest”, skriver Jyllandsposten i deres leder.

Og den fortsætter: “Vores kolleger på Charlie Hebdo blev myrdet, fordi de som det eneste blad i Europa insisterede på at fortsætte deres kompromisløse islam kritik på linje med hudfletningen af andre religioner. Det betalte de den højeste pris for. De insisterede på at forblive Charlie Hebdo. Det kan ingen andre bryste sig af“.

Jeg kan ikke se ytringsfriheden er mere belastet af Jyllands Postens beslutning eller om den redaktionelle frihed begrænses af blasfemi paragraffen. Vores ytringsfrihed, det er en frihed under ansvar for lovgivningen.

Vi har ytringsfrihed i Danmark – men IKKE ytringspligt!

Derfor er det trods pres fra Venstre og Dansk Folkeparti en ret for Jyllands Posten for ikke at genoptrykke tegningerne, så er det alene avisens redaktionelle vurderinger, der gælder i dens dækning af aktionen i Paris.

Men undskyld mig, er det et must for det det borgerlige Danmark, at genere en trosretning med satire tegninger af Profeten Muhammed fordi 2 terrorrister i Paris dræber 12 mennesker?

Personligt tager jeg dyb afstand fra terrorisme med religiøs eller politisk baggrund. Men jeg kan ikke se fornuften i at genere de 245.000 danske muslimer, der IKKE er terrorister, men gode danske samfundsborgere, med genoptryk af Jyllands Postens gamle Muhammed tegninger.

Et genoptryk er efter min mening alene en provokation for provokationens skyld!

Vi skal respektere hinanden på tværs af religioner og etnisk baggrund, så enkelt er det. Den eneste mulighed for at undgå ekstremisme i Danmark er en integration af vores indvandrere og flygtninge. Derfor tager jeg afstand fra den politik som Venstre og især Dansk Folkeparti står for.

Isolering i flygtninge lejre og ghettoer virker befordrende for parallelsamfund og ekstremisme.

 

Share This Post

Good by’e Westergaard!

Hvor er det dog dejligt denne tegner holder på Jyllands Posten i dag med sin sidste tegning for bladet!

 

Det burde han have gjort for 10 år siden, så havde vi sparet en masse ressourcer i politiet, som bruger masse mansdskabstimer på denne ligegyldige tegner og hans absolut overflødige tegninger, der intet har at gøre med ytringsfrihed i Danmark, men kun gavner en gammel tegners profilering og ødipus problemer 🙂

På intet tidspunkt har denne gamle tegner bragt noget positivt frem i sine tegninger, men alene tegnet for at provokere anderledes troende danskere af anden etnisk oprindelse. Jeg kan ikke stærkt nok tage afstand fra hans tegninger.

Tak fordi du gik og brug nu ikke din tid på flere tegninger for Dansk Folkeparti!

Share This Post

Provokation, krænkelse, ytringsfrihed eller forståelse?

Der samler sig en masse sympati omkring tegneren Kurt Westergaard i disse dage.

Folketingets partier står i kø for at rose ham og hans “kamp for ytringsfriheden” og samtidig kritiserer de www.lauritz.com for deres nej til at sælge hans akvarel til støtte for Haiti!

At Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti er bannerfører for den lovprisning af tegneren kommer ikke bag på nogen, og heller ikke statsministerens opbakning, men det kommer meget bag på mig, at Helle Thorning-Smidt  (S) og Villy Søvndal (SF) deltager i koret sammen med den yderste højrefløj i denne sag.

Det må skyldes at historien bag den gale tegners tegninger og Flemming Rose er glemt eller fortonet i den lange tidshorisont siden Jyllands Posten publicerede de 12 karikaturer første gang!

I 2005 hævdede en forfatter, der var igang med at skrive en bog om Profeten Muhammed, at han havde svært ved få tegnere til at illustrere sin bog, fordi mange muslimer ikke bryder sig om, at man laver billeder af deres profet.

Det kom Flemming Rose, kulturredaktør på Jyllands Posten, for øre og han mente det var en trussel for vores ytringsfrihed, fordi kravet om særlige hensyn til en religiøs trosretning er uforeneligt med vores grundlov!

Det vigtige i denne sag er derfor, at Flemming Rose bestiller karikaturer af Profeten Muhammed og ikke tegninger! Det gør han for at provokere, som det fremgår af hans egen tekst i Jyllands Posten i forbindelse med publiceringen! Der var ikke tale om disse karikaturer var blevet afvist af nogen medier!

Det er det centrale punkt i denne sag og der hvor jeg mener, der ikke længere er tale om manglende ytringsfrihed, men derimod er der tale om en direkte hån og provokation (krænkelse) mod islam og muslimer, som absolut ikke tjener ytringsfriheden i Danmark eller andre lande.

Der står jeg personligt af, for uanset hvilken tro der er tale om, skal man som dansker, muslim, hindu eller buddist respektere andres tro.

Det der frustrerer mig mest i den sag er, at Flemming Rose, Kurt Westergaard og Jyllands Posten med sin totalt misforstående kamp for ytringsfriheden med deres direkte provokation hjælper de totalitære regimer med at fastholde deres befolkninger langt fra menneskerettigheder og ytringsfrihed i deres lande.

Magthaverne i de lande inspirerer og bruger deres befolkninger til at reagere mod den danske provokation og hån mod profeten for at fastholde deres magt. Det er det modsatte af hvad jeg tror, der var Jyllands Postens baggrund for at hævde princippet ytringsfrihed med disse tåbelige karikaturer?

Der er masser af ting man kunne tage op på en fornuftig måde med de muslimske lande uden at krænke profeten og verdens muslimer, for provakationer (krænkelser) fører ikke til dialog, men derimod skaber det modstand mod dialogen!

Jeg mener fortsat Jyllands Posten svigter deres rolle som ytringsfrihedens fornemste vogter ved fortsat at bringe disse karikaturer.

Redaktionen kunne ved dialog med de islamske regimer tage en dialog om behandling kvinder og af mennesker, der skiller sig ud på grund af etnisk oprindelse, religion eller seksuel orientering.

Der er forskel på at krænke (provokere) og kritisere. Det er en hjørnesten i ytringsfriheden, at man kan kritisere andre mennesker, magthavere og regimer, ved at kritisere deres adfærd og dermed skabe forandringer.

Jeg håber det på sigt går op for redaktionen på Jyllands Posten, de danske politikkere og den danske nations befolkning?

Share This Post

En rose til www.lauritz.com

Det er både klogt og modigt gjort af www.lauritz.com at aktionssitet har afvist at sælge tegneren Kurt Westergaards tegninger på sin aktioner!

Jeg er meget enig med firmaets betragtninger om tegneren og hans situation, hvor direktøren for www.lauritz.com
siger: “At det ikke handler om at grave grøfterne dybere for tegneren, men hun mener, det vil være godt at normalisere forholdene omkring tegneren“!

Hun kan samtidig ikke overskue konsekvenserne ved et salg via hendes firma – både for firmaet og især hendes medarbejdere, derfor har firmaet valgt ikke at sælge den donenerede tegning eller Muhammed tegningerne, som firmaet flere gange er blevet tilbudt, da aktionsfirmaet ikke vil støtte de tanker og politik, der ligger bag dem.

Det undrer mig ikke vores anonyme kulturminister Carina Christensen er utilfreds med firmaets afvisning af Kurt Westergaards tegning, for hun mangler i høj grad sager, som hun kan profilere sig på!

Det undrer mig meget at partiet SF melder sig i det hylende kor af tilhænger af Kurt Westergaards evindelige merkantile og politiske profilering af sig selv på tegninger af Muhammed, som ikke gavner noget som helst udover han kan sælge sine tegninger med større profit. Det har intet med dansk ytringsfrihed at gøre!

Jeg har derfor stor respekt for firmaet www.laurits.com stilling i denne sag!

Share This Post

Kurt Westergaard igen og igen……

Det voldsomme økseattentat mod tegneren fra Jyllands Posten er absolut ikke acceptabelt, men………….
……. hans evindelige foredrag om Muhammed tegningerne og holden liv i den sag er ikke klogt af ham og det må han straks stoppe med!

Ytringsfrihed er ikke at fornærme eller såre andre mennesker, hvilket jeg mener er det fortsatte mål for denne gale tegner fra Århus.

Hans fortsatte roden rundt i hans såkaldte “ret til at tegne profeten” er med til at opretholde presset mod ham og dermed gøre ham til målskive for de ekstreme muslimer, der trods alt udgør meget mindre end en promille af de troende muslimer!

Nyhedens interesse for de tegninger er forlængst forbi, men hvad er så ideen med at fortsætte publiseringen og foredragene om dem????

Jeg mener hans arbejdsgiver Jyllands Posten nu skal vejlede den gale mand og få ham til at bruge sin tid på satiriske tegninger af de danske politikkere og de kendte fra ugebladene, så han kan få fred og ro til at bo i Århus.
Dansk Folkeparti har vist fået den presse det kan fortjene på den sag?

Det er helt ude i hampen han skal have livvvagter, når han fortsat fremturer med tegningerne.

Justitsministeren udtaler i dag:
 Man må acceptere, at når vi lever i en retsstat, så skal man have tilstrækkelige beviser, før man kan straffe eller udvise en person fra Danmark.

Han slår samtidigt fast, at der ikke er brug for mere lovgivning på grund af sagen, da PET udtaler lovgivningen er klar nok på området!

Det må få de røde ører frem hos politikkerne på Christiansborg, der har ønsket sig lovændringer med baggrund i sagen!

Her er jeg klart skuffet over ordførerne fra SF og Socialdemokratiet, som har været langt fremme i skoene i denne sag, hvorimod Dansk Folkeparti og regeringens ordførere ønskede retsstramningerne overraskede mig ikke………

Jeg mener det vigtigste i denne sag fortsat er vores fortsatte retssikkerhed i Danmark for det enkelte menneske, selvom det måtte koste et attentatforsøg mod tegneren fra Århus.

Share This Post