Mine tanker om “Im sagen”, Udlændingeloven og Venstre

En syg lovgivning bliver ændret.

Der er indgået aftale mellem samtlige Folketingets partier, minus Dansk Folkeparti, om følgende:
Der er enighed om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at en udlændings opholdstilladelse ikke inddrages i tilfælde af den herboende ægtefælle eller samlever dør.

Ved vurderingen af, om inddragelse kan ske, vil der skulle tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af ægtefællens eller samleverens død. Dette gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Der lægges særlig vægt på, om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet“.

Den sidste formulering kritiserer Johanne Schmidt-Nielsen Enhedslisten, da hun siger det er en gummiparagraf, der  giver en masse muligheder for fortolkninger.

Hun siger: “Det drejer sig om danske børn – børn der er født i Danmark eller levet det meste af deres liv her og KUN taler dansk“.

Fakta om Im og hendes moders udvisning.

Im_nielsen

Stedfaderen døde af kræft, og så blev syvårige Im Nielsen og hendes thailandske mor udvist af Danmark i søndags via Kastrup Lufthavn til Thailand. Netop sådanne sager er yderst sjældne, men der er flere hundrede eksempler på, at små børn er kommet i klemme i den danske udlændingelovgivning.

Det undrer mig, at netop Im og hendes mor skabte så meget virak på Facebook og andre medier. Det undrer mig, det ikke er et af de andre godt 1.000 børn, der har skabt det mediebillede eller rettere sag – Medie hysteri!

Bjarne Laustzen (S) mf’er fra Nordjylland gik godt nok ind i udvisningssagen, men er det Venstre, der skabte konflikten/sagen for at få fokus væk fra formandens rejser og diæter?

Jeg er ikke utilbøjelig til at tro, det er det sidste – sammenholdt med det er en ualmindelig dårlig behandling Im og hendes mor har fået af de danske myndigheder med baggrund i en urimelig undskabsfuld lovgivning fra VK(O)-regeringens tid.

Årsagen til den behandling skal tilskrives ændringer af Udlændingeloven i 2002, hvor Dansk Folkeparti fik strammet lovet om tilknytningskravet ganske alvorligt, som betaling for at stemme for VK-regeringens finanslov for 2002.

Alle Folketingets Partier – minus Dansk Folkeparti – ændrer nu lovgivningen.

Venstres holdning om Udlændingeloven
Venstre har stemt mod regeringens lempelser af Udlændingeloven siden oktober 2011, hvor Venstre mistede regeringsmagten.

Et eksempel på Venstres handlinger i Folketingssalen:
Venstre stemte mod voldsramte kvinder kan blive i Danmark ved ægteskabets ophør, som den nuværende regering har gennemført.

Venstre har bebudet, at får partiet magten efter næste valg, så vil de rulle de lempelser tilbage, som den nuværende regering har gennemført af Udlændingeloven.

Det er værd at hæfte sig ved Venstres holdning om tilbagerulning af Udlændingeloven i mediestormen omkring den ulykkelige udvisning af Im og hendes mor.

Inger Beinov Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven og det urimelige tilknytningskrav, som hendes regering har lavet sammen Dansk Folkeparti i 2002, som er  årsag til Im's udvisning af Danmark!

Inger Beinov Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven og det urimelige tilknytningskrav, som hendes regering har lavet sammen Dansk Folkeparti i 2002, som er årsag til Im’s udvisning af Danmark!

Inger Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven.
Det er IKKE som Inger Støjberg (V) fortæller en lov fra regeringen Poul Nyrop Rasmussens tid i 1983 der er årsag til udvisningen af dem. Det er derimod hendes eget parti – Danmarks Liberale – Venstre. Men trods det er dokumenteret for hende af mig og andre, så fremturer hun fortsat ufortrødent med postulatet. Men det er desværre ikke usædvanligt for hende. Hun har tidligere pyntet sit CV med kompetancer og uddannelser , som hun ikke havde.

Dokumentation:
Det var i en ændring af udlændingeloven i 2002, kravene om tilknytningskrav blev ændret, nemlig lov nr. 365 af 6. juni 2002.
Du kan læse loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28895

Du kan læse lovforslaget med bemærkninger L 152 fra folketingsåret 2001-02, 2. samling her: http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20012/lovforslag_som_fremsat/L152.htm.

Nu venter jeg på Venstres mediestunt, når Im og hendes mor vender tilbage til Danmark…….

Så er partiets hykleri komplet 😎

Dansk Folkeparti er mere ærlig end Venstre, for partiet står ved partiets gerning i 2002 og partiet vil IKKE ændre tilknytningskravet i Udlændingeloven, trods det enorme mediepres.

Share This Post

Endelig en udmelding fra Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti undrer sig over, at regeringen sammen med Enhedslisten ikke for længst har reageret på sagen om Im Nielsen. DF er ikke indstillet på at lave lovgivning, der kan hjælpe 7 årige Im Nielsen med tilbagevirkende kraft.

martin_henriksen

Dansk Folkeparti frygter en strøm af personer, “der har været forbi Danmark, som vi alle sammen har sympati for“. Martin Henriksen opfordrer Morten Bødskov til “slå koldt vand i blodet“.

Dansk Folkeparti er et populistisk parti, så når det går op for partiet, hvor mange af deres vælgere, der ønsker en omstødelse af Im’s udvisning, vil partiet sikkert bidrage til en særlov for hende. Det bliver mere problematisk at få Dansk Folkeparti til at ændre Udlændingeloven, selvom der i Folketinget er bredt flertal for det.

Her er Venstres holdning vigtig for de har mange forlig i klemme med Dansk Folketparti, der vedrører voldsomme stramninger af Udlændingeloven.

Venstre forsøger at score point på "Im sagen", men vil rulle de gennemførte lempelser tilbage, blandt andet pointsordningen.

Venstre forsøger at score point på “Im sagen”, men vil rulle de gennemførte lempelser tilbage, blandt andet pointsordningen.

Venstre vil have udvist thailandsk pige tilbage til Danmark. Justitsminister Morten Bødskov vil have alle partier til at sige ja, før han gør noget.

Vores udgangspunkt er, at vi ikke skal lovgive med tilbagevirkende kraft. Jeg indrømmer, og alle er enige om, at det her er en meget alvorlig sag“, siger Morten Bødskov, der vil ændre loven fremadrettet, så noget lignende ikke kan ske igen.

Vi mener, at man skal være meget påpasselig med at lave lov med tilbagevirkende kraft. (…) At lave lov med tilbagevirkende kraft, det skal man jo være virkelig opmærksom på. Hvad er rækkevidden af det? Hvor langt skal det række tilbage? Hvem skal det omfatte? Hvad med lignende sager. Der er en lang række spørgsmål, som man er nødt til at tage stilling til”, siger Bødskov.

Justitsministeren har indkaldt Folketingets partier til forhandling i dag klokken 19. Dansk Folkeparti får IKKE vetoret.

Venstres dobbeltspil om Udlændingeloven

Udvisningen af IM og hendes mor er sket med baggrund i regler fastsat i 1983.

Ændret ved LOV nr 572 af 31/05/2010:
(
Det er den stramning af den gamle lovgivning som har gjort at loven udformer sig sådan nu)
Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning m.v.”

Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti, Per Ørum Jørgensen (UFG)) mod 52 (Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, EnhedsListen og Pia Christmas-Møller (UFG)); 1 (Liberal Alliance) stemte hverken for eller imod.

Venstre har stemt mod lempelser af Udlændingeloven siden oktober 2011, hvor Venstre mistede regeringsmagten.

Et eksempel på Venstres handlinger i Folketingssalen: Venstre stemte mod voldsramte kan blive i Danmark ved ægteskabs ophør, som den nuværende regering har gennemført.

Venstre har bebudet, at får partiet magten efter næste valg, så vil de rulle de lempelser tilbage, som den nuværende regering har gennemført af Udlændingeloven.

Det er værd at hæfte sig ved Venstres holdning om tilbagerulning af Udlændingeloven i mediestormen omkring den ulykkelige udvisning af Im og hendes mor.

Baggrund for udvisningen

Im Nielsen og hendes thailandske mor, Suthida, blev udvist til Thailand, fordi hendes stedfar døde af kræft i 2012 og det derefter blev vurderet, at Im og moren havde større tilknytning til Thailand end Danmark.

En støttegruppe for Im og hendes mor har på Facebook fået mere end 80.000 støtter.

Selvfølgelig skal landets justitsminister følge lovgivningen, men Morten Bødskov har været for længe om at reagere i denne sag. Den sag kunne godt have skånet både regeringen og Im Nielsen for.

Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører for Enhedslisten, rejste allerede sagen overfor justitsminister Morten Bødskov i december 2012, hvor det stod klart, at Im og hendes mor stod til udvisning til Thailand efter stedfaderen Johnny Nielsens død.

Men jeg håber også, at det ikke kun kommer til at handle om Im, men om alle de børn, der bliver udvist fra Danmark. Im er ikke et enestående eksempel

Men jeg håber også, at det ikke kun kommer til at handle om Im, men om alle de børn, der bliver udvist fra Danmark. Im er ikke et enestående eksempel.

Vi ser desværre igen og igen, hvordan børn, der er opvokset eller har tilbragt det meste af deres barndom her i landet bliver sendt ud af landet. Det er bare ikke alle sager, der er så heldige at finde vej til tv-skærmene“, siger hun til SN.dk.

 

Share This Post

Er kvinder bedre en mænd?

Spørgsmålet besvares af de fleste kvinder med et “JA”. Og de fleste mænd undrer sig, inklusiv mig selv. Jeg har den tro, at der ikke er den store forskel på mænd og kvinders behov, når det gælder sex, nemlig at der er et behov og det skal tilfredsstilles!

Det har været mig helt bevidst siden jeg var en stor knægt, at der var kvinder der købte sex med unge mænd og kvinder!

Hvorfor vil du spørge?

I min barndom og ungdom var jeg på ferie i København jhos min moster, som boede ipå Østerbro og hun var via sit ægteskab rimeligt velstående, sagt på vestjysk!  Jeg har været 1-14 år dengang jeg oplevede begrebet købesex for midaldrende kvinder. Det var i Illum, et varehus for de lidt mere velstående borgere i København, dengang, jeg kender ikke varehuset i dag!

Vi sad og spiste på topetagen, tror jeg, men det var i restauranten med et vældigt glastag og meget mondænt efter den tids standard. 

Der sad en del unge mænd og enkelte piger solo ved nogle borde og de stablede diskret “sukkerknalder”.

Jeg spurgte min moster om, hvorfor de gjorde det?

Hun svarede ærligt, at man kunne købe sex hos dem.

Restaurantens gæster vidnede om købedygtige kvinder og få mænd, dengang, og den unge mand/dreng (Mig) fra landet undrede sig dengang over at der var et marked for det.

Jeg kom til at tænke på den oplevelse, fordi jeg læste en artikel i Jyllands Posten om kvinders sex turisme.

Citat fra Jyllands Posten:
Hvert år rejser danske kvinder til fattige lande og køber sex af unge mænd. Mændene risikerer udstødelse.

Det er højsæson for kvindelig sexturisme. Især er Gambia, Egypten og De Caribiske Øer populære destinationer for modne kvinder, der rejser væk fra det lunefulde danske forår for at kombinere sol og strand med billig sex.

På feriesteder byder ”Beach Boys” sig til for en cola eller et varmt bad, og mange kvinder lukker øjnene for den lokale fattigdom“.

Læs hele artiklen …. på Jyllands Posten. 
Se også….. http://www.stopsexturisme.dk.

 Kvinderne tager til Gambia på sextur

Personligt tager jeg afstand for sexturisme, uanset om det er mænd der tager til Thailand, eller kvinder der tager til Gambia!

Men sålænge det mere eller mindre accepteres i de pågældende lande, tror jeg ikke problemet løses.

 Der sker et omfattende misbrug af børn

Om det skyldes accept fra de pågældende lande med baggrund i den lokale etik og moral, eller om det er et resultat af myndighederne lukker øjnene for det af tusistmæssige årsager, det kan jeg ikke umiddelbart gennemskue, men der er mange penge involveret i sexturisme for de pågældende lande.

Fortsat god påske til alle.

Share This Post