VK-Regeringen lagde press på Københavns Skattevæsen!

Den tidligere skatteministers højre hånd, departementschef Peter Loft, blandede sig direkte i sagsbehandlingen af Helle Thorning-Schmidts skattesag. Det skriver Politiken.

Flere kilder afslører uafhængigt af hinanden, at Peter Loft sendte et afsnit som omhandlede Helle Thorning-Schmidts personlige skatteforhold til Skatteministeriet.

Det omhandlede afsnit fra Peter Loft til Skatteregion København må ligge i sagsmappen, så det må tillige være omfattet af offentligshedloven, så det kan belyse regeringens forsøg på karaktermord på Helle Thorning-Schmidt!

Socialdemokraternes politiske ordfører, Magnus Heunicke, siger, at det sætter sagen i et helt nyt lys. “Det er en megen påfaldende interesse, Peter Loft har vist for sagen,” siger han til Politiken.

Sagen vækker opsigt, da det er ulovligt for Skatteministeriet at træffe eller påvirke konkrete skattesager. Det er kun Skattecentrene i regioner, der må tage sig af konkrete sager.

Det er fantastisk en Liberal Venstre regering kan udøve en så massiv magtudøvelse og lægge så stort pres på Skatteregion København for at kende en oppositionsleder personlige skatteforhold for ulovligt.

Den daværende regering med støtte fra Dansk Folkeparti har ikke skyet nogen midler for at ødelægge oppositionslederens troværdig for at fremme sit eget genvalg.

Det er uhyrligt og det må få konsekvenser for Venstres nuværende oppositionsleder, daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans daværende skatteminister Troels Lund Poulsen.

Share This Post

Ranglistning af skoler er dårlig ide.

“Et utrygt barn gider ikke løse andengradsligninger”

 

Før berygtet og belastet, nu tiljublet af alle. Amager Fælled Skole med sine mange elever fra fattige hjem har trodsigt modarbejdet et omdømme som taberskole.
 
Amager Fælled Skole er blandt de 214 skoler i Danmark, hvis elever har den svageste socioøkonomiske baggrund, viser en rapport fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, som har holdt skolernes karaktersnit op imod elevernes socioøkonomiske baggrund. Tallene viser, at mange af de såkaldte ‘taberskoler’, løfter eleverne til et højere snit, end man ville forvente i forhold til elevernes baggrund. Efter flere års krise er Amager Fælled Skole blandt succeshistorierne.
 
En af skolens beundrere, tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V), har omtalt den som et mindre “mirakel”. Selv mener skoleleder på Amager Fælled Skole, Yasar Cakmak, at succesen er skabt ved, at skolen har gennemført en vision om faglighed og trivsel.

»Faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger. Hvis børnene er utrygge, gider de ikke løse andengradsligninger. Men samtidig kan man heller ikke kun fokusere på trivsel uden faglige krav, for så bliver det hele for lalleglad en omgang,« siger han.
Kilde: Information.

Yasar Cakmak har fat i en pointe her med trivsel og tryghed for eleverne, som årsag til skolens fremgang, som burde samles om af undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V).

Ministeren vil rangordne skolerne ud fra elevernes gennemsnitskarakterer i 9. klasse, så forældrene kan vurdere skolerne ud fra undervisningsministeriets ranglister.

Ranglistning af skoler skaber mere bureaukrati.
Ranglistning af skoler skaber mere bureaukrati.

Udover undervisningsminister Troels Lund Poulsen får afprøvet sine matematiske evner når ud over den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaards ditto, så vil en ranglisteordning være endnu et bureaukratisk borgerligt element i folkeskolen, som kun kan sprede forvirring omkring forældrenes skolevalg.

Skolekarakterer er et samspil mellem lærer, elev og en eventuel censor og den kan variere meget fra lærer til lærer og skole til skole, hvilket absolut dokumenterer en gennemsnits karakterer for en Folkeskole ikke er et objektivt kriterie for en sammenligning af landets folkeskoler på tværs af kommuner og landsdele.

Derfor kan jeg godt forstå lærernes landsformand Anders Bondo Christensen reagerer mod disse ranglisteordninger, men jeg kan ikke stille et andet system op for en sådan bedømmelse af Danmarks skoler.
Og er det overhovedet nødvendigt med ranglister???

Er det ikke bedre at forfølge Amager Fælled Skolens eksempel med trivsel, tryghed og faglighed, samt udbygge et godt samarbejde mellem skole, lærere, elever og forældre i dagligdagen!

Men Troels Lund Poulsen har, som en hidtil meget anonym undervisningsminister, et behov for at markere sig selv og regeringen på skoleområdet, men hvorfor skal det ende med mere bureaukrati for en forvejen meget bureaukratisk styret Folkeskole?

En minister med baggrund i Venstre, som kalder sig et liberalt og frihedselskende parti, burde give folkeskolerne frihed til at søge nye veje i forhold til indlæring, pædagogik og rammer, for netop deres skole.

Men ministeren vælger den nemme metode med talmagi omkring karakterer og ranglister for skolerne, for så han da gjort noget………………..

 

Share This Post

Lars Løkkes regeringsproblemer

Birthe Rønn Hornbech fratræder, det er ikke overraskende. Men det er overraskende undervisningsminister Tina Nedergaard fratræder – og dog alligevel ikke.

Vi har en regering som ikke har udrettet noget i lang tid på grund af dens egne selvskabte problemer, lad os nøjes med de 2 sidste ministre  – integrationsministeren der undlader at følge loven og undervisningsministeren, der kørte Lars Løkkes “360 graders eftersyn af Folkeskolen” på kollisionskurs med Dansk Lærerforening inden forhandlingerne om Folkeskolen var startet.

Der tegner i skrivende stund en større regeringsrokade, med Per Stig Møller som kirkeminister, Troels Lund Poulsen som undervisningsminister, Peter Christensen som skatteminister, og Søren Pind som integrationsminister og måske beholder han sit udviklingsministerium.

På den måde håber Lars Løkke at ro om sin regering, men det efterlader intern uro i hans folketingsgruppe, hvor det bliver spændende at se hvordan en forurettet Birthe Rønn Hornbech vil reagere og ikke mindst hendes støtter i folketingsgruppen vil støtte hende i hendes hævntogt mod et tydeligt svækket statsminister.

Per Stig er driftssikker, så han skal nok klare både kultur- og kirkeministeriet.

Søren Pind er spændende som intergrationsminister, hvor længe er det ministerium nok for denne vildbasse, der har et umætteligt behov for at markere sig om alt. Hvorlænge varer det inden han rager uklar med regeringens grå eminence Pia Kjærsgaard???

Peter Christensen som skatteminister er en “forfremmelse” af Troels Lund Poulsen til undervisningsmisteriet. Han er kørt fast i skatteministeriet efter en kort periode hvor han har forsøgt at politisere mod oppositionen på skatteministeriets hjemmeside. Eller sagt på en anden måde, så er der ikke sket en skid i skatteministeriet i lang tid!

Peter Christensen som skatteminister? Han force er hans politiske udfald mod opposition, hvor han vil fortsætte sin kamphane politik fra sin tid som politisk ordfører for Venstre, så der vil fortsat ikke ske de store ting i skatteministeriet. Citat af Hans Engell fra TV2 News i dag:Han vil få en kort tid som skatteminister indtil valget udskrives, men så får han 2 års efter løn som forhenværende minister og kan resten af sit liv kalde sig fhv. minister“.

Soap operaen “Regeringen Lars Løkke Rasmussen 3” fortsætter, det selvom Lars Løkke kun er afløser for Anders Fogh Rasmussen ………

Jeg er meget enig med Margrethe Vestager i “Lad os få det valg nu!”

Share This Post

Regeringen er belastet af en ny sag!

BT.dk: skriver i dag:
“Lars Løkke Rasmussen har i hemmelighed blæst på de faste arbejdsgange i sundhedsvæsenet ved at gå imod sine embedsmænd og selv personligt afgøre en sag – for at hjælpe en Venstre-borgmester og dermed pleje sine partiinteresser”.

Lars Løkke har tilsidesat sundhedsministeriets indstilling for at tilgodese en Venstre borgmester favorit til Apotekerstillingen i Lemvig, som tilfældigvis er far til Ellen Trane Nørby (V)MF, en af Lars Løkkes mest trofaste støtter i Venstres folketingsgruppe.

Er der ingen grænser for regeringsmedlemmernes magtarrogance over for folkestyret?

Lars Løkke har flere sager i sundhedsministeriet, hvor han administreret mod normal praksis, for at sige det forsigtigt, den seneste afsløring i BT er dybt kritisabelt og burde koste ham ministerposten. Men sålænge Dansk Folkeparti – og senest Liberal Alliance – sidder på de afgørende stemmer i Folketinget er det ikke muligt at fjerne en minister, der administrer forkert eller tildeler vennerne lukrative poster i modstrid med den almindelige forvaltnings praksis.  

Regeringschefen er ikke alene, han har følgeskab af kulturminister Per Stig Møller, der blander sig i DR’s drama arbejde, tidligere videnskabsminister Helge Sander der er fedtet ind i en sag med Københavns Universitet og en kontroversiel forsker, Birthe Rønn Hornbech der har flere sager i integrationsministeriet, senest med manglende statsborgerskab til statsløse palistinænsere, som de har krav på. Miljøminister Karen Ellemann, der bøjer af for en gruppe store landmænd og halverer miljøkravet til landbruget, skatteminister Troels Lund Poulsen, der ikke vil aflevere sit Rolex ur og så alligevel gør det erkendelse af det er uden for praksis at modtage gaver i den størrelses orden.

Og så er der ikke nævnt noget om de konservative ministre og folketingsmedlemmer.

Jeg venter spændt på den næste afsløring af magtmisbrug fra regeringen og ikke mindst hvor længe Dansk Folkeparti kan holde til betingelsesløst at støtte op om regeringen, selvom de tjener partiets magt og indflydelse? Der må dog være en grænse.

Liberal Alliance, der ikke deltager særligt meget i det politiske arbejde i Folketinget,  har en klar interesse i et efterårsvalg, så de kan få et stort stemmetal til den tid, så de er interesseret i at holde regeringen til magten så længe.

Se artiklen på BT

Share This Post

Hvad nu Asger???

Åbent brev til Asger Aamund.

I forlængelse af skatteminister Troels Lund Poulsen angreb på dansk erhvervsliv afviser du, Asger Aamund, bestyrelsesformand i biotekselskabet Bavarian Nordic,  skatteministerens angreb.

Du siger skatteministeren ikke har fulgt med i debatten.

Måske læser han kun skattetidende. Jeg har været ude mange steder, og hvis han i øvrigt ser, hvad jeg skriver hver uge i Berlingske, så vil han se, at jeg kritiserer S og SF benhårdt. Deres vækstplan er så amatøragtig, at en HF-studerende ville dumpe på den“. 

Du (Asger Aamund) retter samtidigt et angreb mod regeringen. “Dem kritiserer jeg jo også, for de har heller ikke et ordentligt svar. Vækstforum er jo gået helt i stå“.

Jeg går ud fra du er citeret nogenlunde korrekt i dine udtalelser til Berlingske.

Mine spørgsmål til dig, Asger Aamund:

  • Hvorfor mener du ikke der kan flyttes 1,5 milliard kroner fra den nuværende erhvervsstøtte på 25 milliarder kroner til SF’s Vækstplan? (Kapitalbehovet udgør totalt 6 % af den nuværende samlede erhvervsstøtte.)
  • Hvor fejler SF’s vækstplan? ( Det er en delplan om ny teknologi og miljøteknologi)
  • Hvad mangler der i SF’s Vækstplan? ( Det er en delplan om ny teknologi og miljøteknologi)
  • Hvor er regeringen forud for SF’s Vækstplan?

SF’s Vækstplan dækker ikke hele erhvervslivet men er fokuseret omkring fremtidig teknologi herunder miljøteknologi, så der vil være store erhvervsområder, der efterfølgende skal laves vækstpolitik for. Det er jeg ikke i tvivl om vil ske med en ny regering.

Men Asger Aamund, nu er det ikke de lette overskrifter, vi har brug, men en nøgtern politisk analyse og ikke mindst en konkret anvisning og dokumentation på, hvorfor du underkender SF’s Vækstplan.

Jeg har med glæde konstateret du er ærlig omkring regeringens erhvervspolitik, som du betegner: “Regeringen har ikke et ordentligt svar. Vækstforum er jo gået helt i stå“.

Underforstået regeringens erhvervspolitik halter alvorligt.

Sendt til Asger Aamund private mailboks……………….

Share This Post