Det danske løntabu af Ole Birk Olesen (LA)

Ole Birk Olesen har begået en kronik i Berlingske Puls.politiko…….

birk_tese

Læs artiklen her………

Hans overordnede tese er en løn under mindstelønnen bringer kontanthjælpsmodtagerne i arbejde, hvilket jeg ikke mener holder i virkeligheden. Denne gang kører han sit budskab på tyske indvandrer kvinder kommer i arbejde på Mac’Donnalds til en tysk løn langt under den danske kontanthjælpsydelse.

Jeg mener ikke “tysk sulteløn” vil bringe danske indvandrerkvinder i arbejde i Danmark, som Ole Birk Olesen agiterer for. En stor del af årsagen til indvandrer kvinder i Danmark ikke arbejder, det skyldes deres kultur og at arbejdsgiverne ikke står i kø for at ansætte dem.

Et uddrag af Ole Birk Olesen kronik:

Langt de fleste i Danmark er i stand til at tjene både 70, 80 og 90 kroner i timen, men når vi nærmer os de 110, så begynder nogen at falde fra. På min ved køkkenbordet udfærdigede graf ses seks små grønne tændstikmænd, som er i stand til at arbejde, men som ikke er i stand til at tjene 110 kr. i timen. De er derfor ledige i dag. Deres ledighed er prisen for skatter og overførselsindkomster, som er så høje i Danmark, at man ikke arbejder, hvis man ikke kan tjene 110 kr. i timen. Tro ikke på mig, jeg er blot journalistuddannet, men tro på Velfærdskommissionen, som bestod af nogle af landets fremmeste økonomer“.

Ole Birk Olesens frihåndstegning er baseret på  70, 80 og 90 kroner i timen. I følge Ole Birk Olesen vil 30% af dem på overførselsindkomst ikke arbejde, hvilket IKKE svarer til virkeligheden.

Ole Birk Olesens frihåndstegning er baseret på 70, 80 og 90 kroner i timen. I følge Ole Birk Olesen vil 30% af dem på overførselsindkomst ikke arbejde, hvilket IKKE svarer til virkeligheden.

De skrev:
“På det danske arbejdsmarked er der høje mindstelønninger og en relativ sammenpresset lønstruktur. Mindstelønningerne m.m. er på det danske arbejdsmarked aftalebestemte, men er påvirket af niveauet lagt af sociale ydelser som dagpenge, kontanthjælp mm. Dette niveau afspejler fordelingspolitiske mål knyttet til løn og indkomstforhold. En mere lige fordeling af lønninger sikrer imidlertid ikke automatisk en mere lige fordeling af beskæftigelsesmulighederne. Ikke alle kan nødvendigvis finde et job som giver en aflønning svarende til mindstelønningerne eller mere. Omkostningen ved denne form for fordelingspolitik viser sig derfor indirekte ved ledighed.”

Min kommentar til Ole Birk Olesen på Facebook i dag:

Endnu en udgydelse fra Ole Birk Olesen, som ikke er en sand beskrivelse af virkeligheden. Han medregner AM-bidrag, som dem i arbejde betaler, men ikke lønmodtager fradrag, som dem på overførselsindkomster ikke får. Og så agiterer han for tyske lønninger, som de heller ikke kan leve for i Tyskland. Og så overser han den faktor at “Venstres ukendte kontanthjælpsfamilie” har 56.000 mindre end en tilsvarende HK-familie på mindstelønnen 110,35 kroner i timen inklusiv sociale ydelser for begge familier. Det vil klæde Ole Birk Olesen og Liberal Alliance at sige, man ønsker et lavtløns proletariat i Danmark, så han og andre med de samme indtægter kan leve et fedt liv.   En stor del af årsagen til indvandrer kvinder i Danmark ikke arbejder, det skyldes deres kultur og at arbejdsgiverne ikke står i kø for at ansætte dem.
Svar på mit første indlæg:
Ole Birk Olesen skriver – Flemming Bjerggaard: Jo, beskæftigelsesfradrag er også medregnet.Min 2. kommentar:
Ole Birk Olesen, send mig dine mellemregninger på bjerggaard@pc.dk ……….og så lige en rettelse mere i forhold til til din kronik i Politiko i går. Du anfører 100 kroner for overførselsindkomster, den absolutte maksimale ydelse er 89 kr. i timen, men ok, hvad er 11 kroner, når man tjener langt over 700.000 kroner Din “køkkenbordstegning” viser der er 30% af dem på overførselsindkomst, der ikke arbejder, fordi det ikke kan betale sig, Det er faktuelt forkert. Selv Venstres Inger Støjberg har måttet vedgå, at antallet er langt under 2.000. Det skete blandt andet i en samtale med Henrik Qvortrup på DK4 i den sidste uge. Se den Ole…….
Share This Post