Hvorfor ødelægge miljøet for at sende slagtesvin til Tyskland?

Slagterierne i Polen og Tyskland er på vej til at udkonkurrere de danske slagterier. Siden 2004 har Danish Crown lukket 18 svineslagterier og 7170 arbejdspladser er mistet. (Danish Crown beskæftiger 22.500 i dag)

Ifølge Danish Crown er lønandelen i Tyskland, hvor virksomheden beskæftiger cirka 2.000 ansatte, cirka det halve af i Danmark.

På Danish Crowns’ slagteri i Essen arbejder de såkaldte kolonnearbejdere fra især Østeuropa til mellem 60 og 90 kroner i timen, mens lønnen er en anelse højere på det danske slagteris to andre arbejdspladser i Tyskland. En dansk slagteriarbejder tjener til sammenligning typisk 180 til 200 kroner i timen, skriver Politiken.

flere_svina

Danish Crown oplyser på sin webside – der slagtes 21,2 mio. svin og søer årligt på dets slagterier. (Tallet er incl. ca. 6,3 mio. slagtninger i udlandet) Hertil skal lægges 6 mio. kreaturer årligt – heraf 0.3 mio. i Danmark.

Venstres valgkamp, giver grund til eftertanke……..
Hvorfor ikke slagte svinene i Danmark, frem for kritikløst af ødelægge det danske miljø med produktion af flere svin til slagtning i Polen og Tyskland?

“Vi har nok flyttet hovedparten af de arbejdspladser, vi skal flytte til udlandet. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere, at vi ikke flytter flere på et tidspunkt. Hvis vi flytter mere af vores produktion til udlandet, bliver det nok en større del af forarbejdningsarbejdet,” siger Anne Villemoes fra Danish Crown i maj 2012.

Senere har Danish Crown fraveget det synspunkt, da medarbejderne ikke ville gå ned i løn for at støtte investering i dansk svineproduktion.

De 6.000 medarbejdere hos Danish Crown risikerer at blive reduceret med en sjettedel og lukning af nogle af slagteriets ni arbejdspladser i Danmark, efter at de ansatte har afvist at gå ned i løn. Det skrev Politiken den 17.september 2013.

60 procent af de ansatte har afvist en ny form for lønnedgang, hvor de sparede lønkroner skulle gå ind i en fond, som kunne investere i øget produktion af slagtesvin hos svinebønderne, der ejer Danish Crown.

Jeg har svært ved at se fidusen i at producere flere danske slagtesvin og pattegrise for at sende dem til slagtning i Tyskland og Polen. Min opfordring til Dansk Landbrug&Fødevarer er behold slagtningerne i Danmark. Det vil skabe mange danske arbejdspladser med en minimal miljøbelastning.

Share This Post

Vil du have tyske forhold???

Et foredrag om hvordan det kan gå når fagforeningen fravælges.

Metalskolen 27. marts 2012. Formand IG Metal  Hans Schmidt (5.000 medlemmer) og Fællestillidsmand Hans Gerhard Leu, Flensborg Værft (710 medarbejdere) Sidstnævnte taler både tysk og dansk.

Alle goder inklusiv lønnen er i frit fald!

Den tyske fællestillidsmand fortæller på hans arbejdsplads er der kun en uorganiseret ud af flere hundrede metalarbejdere. Det faktum gør de kan fastholde en løn 19,80 euro i timen (147 kroner) – 50% i feriepenge, 6 ugers ferie, 55% i juleløn og en 35timers arbejdsuge.

Generelt er det tyske arbejdsmarked præget af dårlige arbejdsforhold begrundet i, at der kun er 21 % af den tyske befolkning, der er medlem af en fagforening. 23% af den tyske befolkning tjener mindre end 5 – 7 euro ( 37 – 52 kroner).

Tillidsmanden fortæller om en fiskefabrik fra Esbjerg, der flyttet til Flensborg med EU tilskud. Der tilbydes arbejdspladser til 5 euro i timen  (37 kroner). Og ikke nok med det så vil denne fiskefabrik ansatte 50 vietnamesere for at presse lønnen yderligere.

Motorola i Flensborg fyrede 600 ansatte og erstattede dem med 400 vikarer til mindre end 10 euro (74 kroner) i timen med den samme arbejdsmængde, som de 600 ansatte havde præsteret. Vikarerne er typisk uorganiseret, der gør det svært at hæve deres løn og arbejdsvilkår.

Vikarer får 40% mindre end de faste folk og kan fyres med virkning fra næste arbejdsdag.

Fleggaard – dansk købmand i Tyskland med over 2.000 ansatte fyrer medarbejdere, der vil have en tillidsrepræsentant.

Siemens har i følge fællestillidsmanden fra Tyskland støttet den tyske pendant til Kristelig Fagforening med 76 mill. euro (564 mill. kroner) for at svække det tyske Metalforbund. Kristelig Fagforening i Tyskland har ikke mange medlemmer.

Flensborg by har 13.000 børn hvoraf de 6.000 lever under fattigdomsgrænsen.

Det skal danskerne tænke på når de får bilen lavet i Tyskland, eller køber andre tjenesteydelser syd for grænsen.

I går truede de danske virksomhedsbosser på et møde i Dansk Industri, heriblandt Danfoss med at flytte til Tyskland. Med de forhold på det tyske arbejdsmarked, så hjælper det vist ikke at sætte selskabsskatten ned til 15%, som det er foreslået af De Konservative.

Med tyske lønninger på 7 euro eller mindre, så kan danske medarbejdere ikke beholde deres arbejdsplads, hvis de danske virksomheder lader sig lokke af de tyske lønforhold. I følge Hans Gerhard Leu er det lønnen og EU tilskud, der får danske virksomheder til at flytte til Tyskland

Under VK(O) regeringens 10 års levetid er mere end 170.000 arbejdspladser flyttet fra Danmark.

Så der er noget at kæmpe for på det danske arbejdsmarked.

 

Share This Post

I dag starter den “permanente” grænsekontrol…….

Glædelig nyhed til alle Danskere!

Citat fra Facebook – af Mark Parnian Torabi:  Nu hører kriminalitet fra udlandet en fortid til. Vi har nu for 150 millioner kr. toldere ved grænserne der kan kigge rejsende dybt i øjnene og se, at de på vej ind i DK for at begå kriminalitet… For deres pas må de jo ikke tjekke!”

Danske turister bliver forkælet i udlandet.....

Danske turister bliver forkælet i udlandet.....

Danskerne er på vej på ferie og de møder forhåbentligt åbenhed og glæde fra befolkningen i de lande, som de besøger i deres ferie. Sådan skal det også være for udlændinge, som er turister i Danmark.

I Vestjylland, hvor jeg har bopæl, der har vi behov for turisterne kommer i vores sommerhuse, køber ind i vores butikker og besøger Lalandia, Legoland og Givskud Zoo. Det gør de fortsat, hvis de møder en gæstfrihed og god service fra turisterhvervet, hvilket jeg ikke er i tvivl, de fortsat vil møde.

Men den Danske Regerring og ikke mindst Dansk Folkeparti gør hvad de kan for at ændre Danmark til et sted, hvor fremmede ikke føler sig velkomne, det påvirker de kommende turisters valg af ferieland og det kan meget vel gå ud over vores turisterhverv i Danmark.

I disse timer gennemfører regeringen det sidste tiltag med at inddæmme Danmark fra invasion af disse frygtetilige fremmede (Turister inkluderet) med at sætte 98 årsværk af toldere på vagt ved den danske grænse.

Og til hvilken nytte, udover det ødelægger Danmarks “Brand i udlandet” og skaber problemer med primært Tyskland, Sverige og EU-kommisionen om permanent grænsekontrol, som alligevel ikke er permanent, men en udvidet stikprøvekontrol, som Dansk Folkeparti stadigt stædigt og vedholdende betegner som en permanent grænsekontrol.

Jeg kan godt forstå udlandet og EU-Kommisionen er forvirrede, det er jeg også!

Jeg er godt klar over de godt 300 toldere nok skal tjene deres egen løn hjem ved at stoppe danskere på vej hjem fra udlandet med flere flasker spiritus end EU’s og Danmarks toldregler tillader, men det egentlige problem omkring øget kriminalitet løses ikke på den måde.

I bedste fald vil tolderne tjene sin løn og mere til, ved stoppe danskere, der har for meget spiritus med hjem fra udlandet. Det er også en samfundnytttig opgave, det giver penge i den tomme finanskasse.... Endnu et brud på skattestoppet :-)
I bedste fald vil tolderne tjene sin løn og mere til, ved stoppe danskere, der har for meget spiritus med hjem fra udlandet. Det er også en samfundnytttig opgave, det giver penge i den tomme finanskasse…. Endnu et brud på skattestoppet 🙂

Jyllands Posten har tidligere dokumenteret, at ud af 50 hjemmerøverier begået i Danmark, da var de 49 begået af bosiddende danskere! De stoppes ikke ved grænsen 😉

Narkotika har man kæmpet med siden starten af 1970’erne og det problem er forsat ikke løst med grænsepoliti og toldere. De udenlandske kriminelle – herunder østeuropærere – tager ikke notits af 98 toldårsværk mere i Skat. De finder andre tidspunkter, metoder og steder for at  passere den danske grænse.

Tilbage står spørgsmålet, hvordan løser vi så det reelle problem med de udenlandske kriminelle?

Det løses kun ved samarbejde på politiområdet mellem de forskellige lande i EU og Afrika, samt ikke mindst ved at øge levestandarden betydeligt i de lande, hvorfra de udenlandske kriminelle kommer fra. Kort sagt problemet skal løses ved arnen (kilden), uanset om det drejer sig om indførsel af øl, vin, spritus, narkotika eller kriminalitet!

Dansk Folkepartis bomme ved grænsen vil kun betyde irritation for de mennesker, der skal passere grænsen.

God ferie til alle Danskere på vej til udlandet……

 

Efterskrift…….

En måling af Analyse Danmark foretaget for 3F, fortæller:
Knap 54 procent siger i en meningsmåling, at sagen om øget grænsekontrol har svækket regeringen. Godt 25 procent siger hverken eller, mens kun lidt over 12 procent mener, at sagen har styrket regeringen.

Share This Post

En påsketradition

 Vi var traditionen tro i Høyer for at se huset med de mange påskeæg. Det er en tysk tradition med påskeæg og det gør huset ejere hvert år.Vi er meget imponeret over det store arbejde de ligger i sagen, for æggene er hængt op i orden med forskellige farver, det må tage flere dage at hænge dem op og ikke mindre at tage dem ned igen.

 

Inden vi nåede Høyer kørte vi fra Bov – Padborg ind i Tyskland – hvor vi holdt i kilometer lang kø med Flensburg inden vi kunne dreje af mod Süder Lügum og Fleggaard. Skærtorsdag er almindelig hverdag i Tyskland og den store handelsdag for de danske grænseforretninger.

Vi mødte en flot hønsehold på den tyske side af grænsen.


Brune italienere

Jeg tror de lægger almindelige æg med kalkskaller, så de har ikke leveret de farvede plastikæg til huset i Høyer. Jeg ville gerne have dem med hjem, men min kone mente ikke hun kunne og ville fange dem 🙂

Kilde: Altomkost.dk
Men kyllingens fremtrædende plads i påsketraditionerne hænger også tæt sammen med påskens mange æg. Det mest brugte påskesymbol overhovedet. Vi pynter med kunstige æg, vi maler rigtige æg med tusser og farvelade, og vi spiser ikke mindst æggene – både de rigtige og dem af chokolade. Men hvad har æggene med Jesus at gøre?

Æg symboliserer liv og frugtbarhed, og inden kristendommen gjorde sit indtog, dyrkede man æggenes symbolske betydning. Den hedenske dyrkning af æggene blev ført med ind i kirken, da kristendommen gjorde sit indtog

 

 

Share This Post

Luksus weekend

Finanskrise eller ej, så blev det en weekend med forkælelse og luksus.

Vi var på Hotel Tønderhus i Sønderjylland på weekendophold med festmiddag og bal bagefter.

t-hus

Hotel Tønderhus er beliggende i marskens gamle hovedstad Tønder, med gamle
bindingsværks huse og smalle stræder.
Egnen byder på utallige udflugtsmål, som f.eks. Schackenborg Slot, Højer Sluse, Gallehus, hvor guldhornene blev fundet, Sort Sol, Tønder Museum, som er et af landets flotteste
. Kilde: Hotel Tønderhus.

Lidt historie:
Efter genforeningen i 1920 fik man det første danske forsamlingshus i Tønder. Det lå på hjørnet af Spikergade og Frigrunden. Bygningen var med tiden ikke stor nok, men først i 1943 fik man et nyt forsamlingshus. Det ligger lige over for museet (det gamle slot), og kom til at hedde det nye ”Tønderhus”. Det er i dag byens største hotel med 61 værelser og 4 små suiter.

I Tyskland på indkøb.
Forinden var vi i Tyskland for at hente konfektmasse fra Anton Berg til halvpris og lidt julesnaps, rødvin og chocolade blev også læsset på vognen.

Vi kørte tilbage til Tønder og blev indkvarteret på Tønderhus med kaffe og en wienerkringel og vi fik besked på vi skulle indfinde os til en 4 retters menu præsis klokken 19:00. Afgtenens spisekort lå på bordet, men det måtte vi ikke tage med på værelset, sagde tjeneren med et glimt i øjet, for det glemte vi deroppe mente han!

Vi indfandt os præsis klokken 19:00 i restauranten og fik serveret et velkomstglas med bobler 🙂

Middagen:
Julegravad laks på salatbund med kold hvidvin
Røget andebryst, med en dejlig kold rosévin.
Oksemørbrad med pommes Anna og rødvinssauce, med en dejlig Chianti rødvin.
Kirsebærtærte med is.

Det fungerede fint, en god betjening og virkelig god mad, fortrinlig vin, så hvad kan man ønske sig mere???

Så fortsatte det i Festsalen med kaffe, chocolader og Grand Marnier og cognac.

Dansen gik til 2 mandsorkester med alle de gamle gode melodier fra min ungdom og vi dansede selvom konens nyopererede fod ikke havde helt godt af det, men jeg passede moderligt på ikke at træde på den!

Men en to meter høj mand stod lige pludselig på hendes fod og det gav anledning til nogen bekymring, var der sket noget med den efter dette frontal angreb fra manden? Heldigvis nej!

Klokken 1:30 blev der serveret en skøn aspargessuppe med kødboller og så gik vi til køjs.

Søndag morgen var der et skønt morgenbord med alt hvad hjertet kan begære. Vi forlod Tønderhus klokken 10:45 godt mætte og veltilfredse.

Tønder by
Vi besøgte Tønder og så på butikker. Det Gamle Apotek med en masse julepynt, nisser og andet turist souvenier, et sandt Mekka for osere og folk med for mange penge, de ikke har noget at bruge til 🙂

Alle forretningerne i Tønder havde åbent fra 12 – 16.00 søndag,  “for julehandlen skulle ikke gå i stå“, sagde chefen hos Imerco længere nede af gaden.

Løgumkloster Kirke
På vej hjem besøgte vi Løgumkloster Kirke, en kirke for befolkningen i Løgumkloster sogn, omend den er lidt stor som folkekirke!

Men det har en forklaring!

interior

Løgumkloster Kirke  anses for sammen med Sorø klosterkirke – at være blandt de skønneste og betydeligste kirkebygninger fra Danmarks middelalder!

Omkring 1173 kom de hvide munke, cistercienserne, til egnen omkring Brede Å for at danne et kloster. Her arbejdede de med mølleri, landbrug, fiskeri og anlagde klosterhaven med lægeurter og nye grønsager som persille, rabarber og gulerødder.

Men munkene var dog ikke meget aktive i det fysiske arbejde, de skulle bede og holde andagt. Det fysiske arbejde stod lægbrødrene for sammen med tjenestefolkene på gårdene og i haverne.

Løgumkloster var velhavende ved opløsningen i forbindelse med reformationen i 1536. Det ejede 193 gårde, 4 kirker, adskellige møller i Sønderjylland og flere store huse i Ribe. 

Klostret fik en levetid på næsten 400 år indtil reformationen, som indførtes i Danmark 1536.
Det første årti efter reformationen fik munkene lov til at blive i klostret, og først da abbeden døde i 1548 blev klostret endeligt nedlagt og siden drevet som et stort landbrugsgods.
Dets tilliggender blev til Løgumkloster Amt og fortsatte som sådan indtil 1867.
Kirken blev kun lejlighedsvis anvendt som kirke, indtil den 1739 blev sognekirke.
(Kilde: Folder fra Løgum Klosterkirke – købt for 10,00 kroner i kirken)

Share This Post