KL vil reformere det kommunale arbejdsmarked

KL-direktør Sine Sunesen fortæller om KL’s langsigtede arbejdsgiverpoltik

Offentliggjort 28/06/2012 af

 

Det indebærer reformer inden for:

  • Større krav til effektivitet
  • Større krav til produktion
  • Fastholde dygtige og effektive medarbejdere
  • Plads til ledelsen kan træffe beslutninger
  • Større lokalt råderum

Uddannelse af medarbejdere målrettet deres beskæftigelse i kommunen og ikke som organisationerne forventer en bred uddannelse, som medarbejderen kan bruge uden for kommunen.

KL forventer medarbejderne i større grad bruger fritiden til personlig udvikling og uddannelse.

Arbejdstidsreglerne skal reduceres kraftigt, fastslår KL-direktør Sine Sunesen i videoen.

Tillids repræsentant (TR) reglerne skal reformeres, så han/hun kan afskediges på bekostning af en dygtigere (og mere medgørlig) medarbejder. Der er i kommunerne 7 forskellige former for TR beskyttelse, hvor KL-direktør Sine Sunesen nævner et eksempel med en institution med en leder og 5 medarbejdere, hvoraf 4 er beskyttet af TR beskyttelse. Det medfører den dygtigste (5) medarbejder bliver fyret.

KL-direktør Sine Sunesen præciserer arbejdstids reglerne skal reformeres kraftigt og målet er langt færre regler bl.a. for skoleområdet, hvor lærerne skal undervise i flere timer end i dag.

Er du ansat i en kommune – eller overvejer det – så se videoen og bliv klogere på det kommende kommunale arbejdsmarked. Samtidig er det en god ide du melder dig ind i de organisationer, der dækker det kommunale arbejdsmarked, for at sikre gode arbejdsvilkår fremover.

Det er ikke KRIFA eller Det Faglige Hus, men f.eks. FOA og 3F!

Du kan læse om det kommunale arbejdsmarked på KL.dk/arbejdsgiverpolitik/

KL er kommunernes arbejdsgiverorganisation.

Til brug for arbejdet med at varetage kommunernes interesser som arbejdsgivere, har KL’s bestyrelse vedtaget en langsigtet arbejdsgiverpolitik, der fastlægger de centrale grundværdier og konkrete målsætninger for KL’s arbejdsgiverpolitiske arbejde.

Her kan du læse mere om, hvilke grundværdier og målsætninger, som KL arbejder efter.

 

 

 

Share This Post

Der er to veje i dansk politik………..

Med fremlæggelsen af “Rød Plan” i går klokken 13 i Folketinget med Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal som aktører og VK(O) regeringens færdiggørelse af deres nedskæringsplan på 47 mia. kroner nogle timer senere, er der nu 2 veje i dansk politik!

Der er valget mellem en ekspansiv og social forsvarlig udvikling af det danske samfund, som Rød Plan er eksponent for. Modsat er regeringens plan reaktiv med klare nedskæringer på  uddannelser, sociale velfærdsordninger og som i stort omfang skal udmøntes af de danske kommune ved budgetterne for år 2012 på skoler, institutioner og ældrepleje. 

Som forventeligt har finansminister Claus Hjort Frederiksen og økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen bortdømt “Rød Plan”, som værende fugle på taget og tomme løfter. Medierne har gjort det samme.

Det ville overraske ALLE hvis de havde taget planen seriøst! Og ikke mindst hvis de havde brugt saglige argumenter for at underkende den. Regeringens reaktion er tom retorik.

Et eksempel på mediernes facon :
BT.dk skriver:Enhedslisten kræver mere vækst i det offentlige forbrug, end hvad Socialdemokraterne og SF lægger op til“.

Johanne Schmidt Nielsen (EL) undrer sig over overskriften i BT: ” En temmelig skrap overskrift taget i betragtning, at jeg kalder S og SF’s plan for “…et rigtig godt forhandlingsoplæg, som markerer en klar forskel mellem rød og blå blok” og roser dem for at bekæmpe arbejdsløshed og investere i uddannelse”.

Pia Kjærsgaards retorik er mere skinger end regeringens, men det dækker over den kendsgerning at hun og Dansk Folkeparti står med en dårlig sag, hvor Margrethe Vestager løber med fidusbamsen.

Foto fra fremlæggelsen af regeringens "reformpakke" fredag den 13. maj 2011.

Foto fra fremlæggelsen af regeringens "reformpakke" fredag den 13. maj 2011.

Pias vælgere kommer til at betale for den senere efterløn og pension, det gør Margrethes vælgere ikke, for de er bedre uddannede og har en højere løn og bruger de to ordninger mindre. Derfor smiler Margrethe  og Pia er strist på billedet fra gangen uden for Finansministeriet, da forliget blev fremlagt af finansministeren i fredags. Samtidig vil Margrthe rulle Pias betaling for “efterlønsreformen”, som er grænsekontrol, tryghedspakke og sociale optjeningsprincip for udlændinge, tilbage i det nye Folketing.

Men døm selv om du vil være med til nedskæringer – “reformpakke“, eller du vil være med på udvikling af det danske samfund – “Rød Plan”, det er dit valg!

Rød Plan.

 

 

Bedre velfærd er nødvendig.
Men der har været for slap styring med landets økonomi. Der er brug for at stramme op. Det skal være slut med ufinansierede skattelettelser. Og vi vil tage ansvar for økonomien og sikre, at alle initiativer finansieres krone for krone.

Effektiv offentlig sektor
Danmark har brug for en moderne og effektiv offentlig sektor. Vi skal have mere kvalitet og service til borgerne og en stram styring af økonomien.

Arbejde mere!
Der skal være råd til velfærd i Danmark – også for vores børn og børnebørn. Vi vil gøre dansk økonomi stærk igen. Til gengæld beder vi alle danskere om at arbejde mere, når vi om få år kommer til at mangle hænder.

Tryghed om skat.
Danskerne har krav på at vide, hvad de har at gøre godt med hver måned. Og ro om privatøkonomien er en væsentlig forudsætning for ny vækst i Danmark. Derfor vil vi ikke hæve skatten på arbejde eller boligskatten.

Kilde: http://www.sammenomdanmark.dk

Share This Post

V(K)O til kamp mod de fremmede!

Regeringen arbejder på 28 nye forslag, der gør op med retten til lægehjælp, sociale ydelser og uddannelse. Hvad bliver det næste?…………….

………… et ti meter højt hegn rundt om hele Danmark med pigtråd på toppen og Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti og hendes medløbere i porten, der kun lukker “etniske danskere” ind, der har betalt skat i 45 år til deres folkepension?

For mig er det uværdigt, vi ikke tager bedre mod dem der vil bosætte sig i Danmark og bidrage til det Danske Samfund. Regeringen, med finansministeren i spidsen, skruer landets underskud på finansloven for 2010 op til det dobbelte for at få EU til at fortælle Danmrk, at konvergens kravet på 3% er overskredet, for regeringen kan få et alibi for at afskaffe efterlønnen og dermed få flere hænder til arbejdsløshed!

Det problem løser regeringen ved at nedsætte dagpengeprioden fra 4 til 2 år!!!

Og så laver den samme regering højere og urimelige krav for indvandring, det er utåleligt at være danske med en sådan VK(O) regering! Heldigvis ser det ud til det er blev for meget for Det konservative Folkeparti, hvor Helle Sjelle (C)inspireret af DA adm. dir. Jørn Neergaard Larsen går mod tankerne om optjeningspligt for sociale ydelser.

Det er særligt beskæftigelsesminister Inger “Støjsender” (V), som gennem de seneste måneder har slået på tromme for optjeningsprincippet. Hun står i spidsen for udvalgsarbejdet og har ved flere lejligheder betegnet det som “grundlæggende forkert”, at “skattekisten åbner sig med det samme”, når udlændinge kommer til Danmark.
(Kilde: Berlingske)

Så kammer min kæde over, for hvad er det reelle billede? Jeg har ikke set dokumentation for de påstande? Jeg har tidligere hørt Dansk Folkepartis ukronede dronning Pia Kjærsgaard støttet af sine løjtnanter komme med disse påstande!

Lad os få dokumentation på bordet, så der ikke lovgives bare for tilgodese Dansk Folkepartis paranoia mod de fremmede…….

Udvalgsarbejdet ventes drøftet på et møde i Regeringens Økonomiudvalg i morgen, og på forhånd har både S og SF meldt blankt fra og klandrer udspillet for at være et brud med den solidariske, skandinaviske velfærdsmodel.

Det er et skifte fra debatbogen “Forsvar for fællesskabet” skrevet af Helle Thorning-Schmit og Morten Bødskov og seks andre forfattere i 2002, hvor bogen lægger afstand fra rettighedsegoismen og op til optjeningsprincippet.

»Familiesammenføring skal ikke udløse mulighed for dansk kontanthjælp, før den familiesammenførte får dansk statsborgerskab for eksempel efter syv år«, skriver forfatterne i bogen.

Morten Bødskov (S) siger nu:Det er et forslag, der stammer fra en debatbog, som er næsten ti år gammel nu. Det er et forslag, som skulle dæmme op for problemer, der allerede på anden måde er dæmmet op for i dag. Så det har ikke sin relevans mere.

Morten Bødskov fortsætter:Forslaget var tænkt ind i en kontekst, hvor der var behov for at få dæmmet op for tilgangen af udlændinge til Danmark. Der er lavet en række opstramninger, som tager højde for nogle af de problemer, som var for ti år siden. Derfor har forslaget ikke sin relevans mere.”

Det er tid til at trække i håndbremsen Lars. Vi skal ikke have dit super liberalistiske samfund, hvor enhver er “sin egen lykkes smed“. Men vi skal have et samfund, hvor de “fremmede” skal føle sig velkomne i Danmark. De vil bidrage økonomisk til deres uddannelse, sociale ydelser og lægehjælp, hvis vi behandler dem anstændigt.

***************************

Forlaget skriver om bogen “Forsvar for fællesskabet”:
Endelig nyt fra centrum-venstre i dansk politik: En bog der kommer med det, der ofte efterlyses i debatten – en vision for samfundets udvikling og et politisk projekt for de kommende år. Her gribes om de “ømfindtlige” emner – her tales om, hvordan vi sikrer samfundets sammenhængskraft”.

“Forsvar for fællesskabet en debatbog af: Tine Aurvig Brøndum, næstformand i LO – Morten Bødskov,MF, Socialdemokratiet – Villy Dyhr, medlem af SFs hovedbestyrelse – Helle Thorning-Schmidt, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet – Lars Olsen, journalist og kommentator ved Politiken“.
(Pris 198 – Bogen er udsolgt fra forlaget.)

Det skrev Helle Thorning Schmidt (Europalamentariker) i bogen “Forsvar for fællesskabet”:
Her kritiserer hun blandt andet, at begge ægtefæller ved en familiesammenføring modtager bistandshjælp, hvis der sker en “social begivenhed” – for eksempel arbejdsløshed.

“Og både i kommunerne og i indvandrerkredse berettes der om typiske eksempler, hvor folk har midlertidigt arbejde på onklens pizzeria, indtil der er bevilget familiesammenføring – derpå bliver de ledige og begge ægtefæller får kontanthjælp.

Det skal ændres. Familiesammenføring skal ikke udløse mulighed for dansk kontanthjælp, før den familiesammenførte får dansk statsborgerskab – for eksempel efter syv år. Indtil da må ægtefællerne forsørge hinanden.

Den ene ægtefælle vil typisk have boet længe i Danmark og kan derfor modtage kontanthjælp til én person. Men den nyankomne må tage et job – eller forsørges af ægtefællen”.
Kilde: Ritzau


Share This Post