Er flagstangen forbeholdt Dannebrog?

Det skulle man tro, når man har set DR2’s Dealine og læser dagens aviser!

Det Radikale Venstre vil ophæve forbuddet mod at flage med andre flag end det danske i Danmark. Forslaget støttes af SF og Enhedslisten, skriver TV 2 Nyhederne.

Kloge mennesker med Pia Kjærsgaard ( DF) og Rasmus Jarlov (K) i spidsen svinger sig op i lianerne med teser om dansk kultur, kulturkamp og danskhed.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard mener ikke forslaget hører nogen steder hjemme, og også konservative Rasmus Jarlov afviser forslaget.

Det mindste man kan forlange af folk, der vil bo i Danmark, er, at de respekterer vores nationale symboler og indordner sig efter, at de har forrang over andre nationale symboler her i landet“, skriver Jarlov.

Men indtil videre er det tilladt at flage med Dannebrog, de nordiske flag og EU flaget.

Nu har ikke på tiden en flagstang, men jeg har, dengang der var en flagstang i haven flaget med Dannebrog uden problemer. Hvis jeg dengang havde fået besøg fra af venner fra Tyskland eller Thailand, så kunne jeg godt have hejst det på vores flagstang, hvis jeg havde haft disse flag.

Det må så være civil ulydighed….. Men jeg forventer da ikke at blive straffet for det, politiet må have vigtigere opgaver i deres daglige arbejde.

Dannebrog skal hænge i Flagstangen på officielle flagdage.
Dannebrog skal hænge i Flagstangen på officielle flagdage.

Jeg mener det på officielle flagdage fortsat skal være Dannebrog der hænger på flagstangen.

*************

Det siger Loven:
Det er som udgangspunkt forbudt her i landet at hejse andet flag end Dannebrog. Forbuddet omfatter dog ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler. Disse er berettigede til at hejse vedkommende fremmede stats flag fra embeds­kontorer her i landet og for gesandters vedkommende tillige fra deres boliger. Endvidere omfatter forbuddet ikke personer, der har fået tilladelse af Justitsministeriet til at hejse en fremmed stats flag.

Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag meddeles af politiet. Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang.

I de tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang, må der ikke flages med flere flag på samme stang.

Det er dog tilladt private at flage med det grønlandske flag og det færøske flag uden særlig tilladelse. Det er endvidere tilladt at flage med finsk, islandsk, norsk og svensk flag, uden at det er nødvendigt at indhente særlig tilladelse hertil. Endelig er det tilladt at flage med FN-flaget og det europæiske flag – dvs. EU-flaget – uden særlig tilladelse.
Kilde: Justitsministeriet

 

Share This Post

Websites blokeres………

Blokering af udenlandske websites i Danmark

Blokering af udenlandske websites i Danmark

Den 1. juli 2011 træder en ny lov i kraft i Danmark, hvor internetudbydere kan tvinges til at blokere for brug af udenlandske websites. I første omgang rammer det websites, der sælger ulovlig medicin til Danmark, det er overfladisk set, moralsk og etisk godt.

Men det er ikke rimeligt at internettet i større og større omfang censures, vi bor jo ikke i Kina, hvor magthaverne bruger censur for at holde befolkningen i ro politisk. Vi bliver i forvejen censuret mange andre steder, Apple vil ikke tillade Ekstrabladets side 9 piger, politiet bremser adgang børneporno og websites om bomber og terror, Google sidder på annoncerne samt henvisninger til websites efter det søgeord, som du taster.

Mange andre ting og blokeringer kan nævnes af det vi anser for det ucensurerede internet. Jeg kan se fornuften i forbud mod børneporno, terror og våbenbrug, men det løser jo ikke problemet. Alt for mange gange tror danske politikkere man kan lovgive sig ud af problemmer, det kalder jeg for Pia-ismen, for hun og Dansk Folkeparti har været bannerfører for øgede straffe i Danmark!

Hvis folk vil købe udenlandsk medicin, så findes der masser af webservere verden over, der tilbyder internetbrugere at omgå deres landes internetblokeringer. Så kan Pia-isterne selvfølgelig bare lave en lov der forbyder det? Men hvormange love skal der til for at opnå problemløsningen ved lov?  Løsningen findes ikke ved at lovgive, så længe markedet er tilstede, det er min påstand.

Hvorfor ikke informere og forebygge, fremfor at blokere det frie internet?

Chefkonsulent Ulla Høgh, Lægemiddelindustriforeningen, siger:
Vi kan jo ikke kontrollere hele internettet. Der skal helt andre midler til. Jeg ser gerne, at man gennemfører en massiv informationskampagne herhjemme og samtidig hæver bagmændenes straffe“.

Share This Post