Borgerlige konkurrence om besparelser på dagpenge systemet

barfoed-og-lkke

 

Beskæftigelsessystemet i Danmark er for dyrt og for dårligt. Kort og godt“, siger de konservatives formand, Lars Barfoed, der vil have udgifterne ned på niveau med gennemsnittet for OECD-landene og dermed spare mere end dobbelt så meget, som Venstre lægger op til. Det skriver Ugebrevet A4.

Allerede i vores 2020-plan lægger vi op til at spare fire milliarder kroner, og så siger jeg bare, at vi formentlig vil kunne spare endnu mere, uden at det går ud over effekten“, siger han til UgebrevetA4

Tidligere har venstre spillet ud med at ville spare 4 milliarder kroner, hvilket beskræftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og Arbejdsmarkedsstyrelsen skudt ned, da Venstres forslag kun giver 200 millioner kroner i besparelser.

Selvfølgelig er Venstres arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen af den opfattelse, at det er bestilt arbejde fra ministerens side, men reelt er det endnu et politisk overbud fra Venstres side.

Men han vil ikke ind i nærmere redegørelse af hvordan Venstre når frem til 4 mia. kroner i 2020 udover de 200 mill kroner suppleres af de ledige kommer i arbejde og derfor skal der ikke betales a-kasse bidrag fra staten.

Hermed har Hans Andersen anerkendt indirekte, at der er tale om “duer på taget“, da besparelsen på 3,8 mia. kroner er betinget af de ledige kommer i arbejde!

Nu kommer Lars Barfoed med et overbud på 10 milliarder kroner……….

Vi har et beskæftigelsessystem, som gennem mange år har været under stærk kritik, ikke mindst fra de ledige, som finder det meningsløst. Ledige føler, de er til grin over at deltage i kurser og aktiviteter, som de ikke oplever, bringer dem videre. Og når vi ser på økonomien i det, må vi sige, at vi bruger betydeligt flere penge end et gennemsnitligt OECD-land“, siger Lars Barfoed.

Den Konservative partiformand henviser til, at vismændene i deres efterårsrapport 2012 slår fast, at Danmark hvert år bruger 16 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen. Og han hæfter sig især ved, at Danmark bruger knap tre gange så stor en andel af bruttonationalproduktet (BNP) på arbejdsmarkedssystemet som gennemsnittet i OECD.

Det afgørende er, at der ikke er nogle, der lukrerer på de betydelige midler, vi bruger på beskæftigelsessystemet. Der må være et krav om, at det også fører til nogle resultater, hvis vi skal bruge penge på det. Private aktører skal skabe resultater, hvis de vil have ordrer,” siger Lars Barfoed.

Der mangler i højgrad anvisninger på hvordan Lars Barfoed vil effektuere de 10 milliarder kroner. Han kommer med nogle almindelige synspunkter om effektivisering og samarbejde på tværs af jobcentre og aktører på området. Disse effekter har Arbejdsmarkedsstyrelsen beregnet til 200 millioner korner i forbindelse med Venstres overbud på området, så de konservative og deres leder Lars Barfoed har en stor opgave med at spare de mange penge på systemet.

Det vigtigste argument er et OECD gennemsnit, som giver et facit på 6 milliarder kroner.

Men er det et konservativt ønske de ledige må sejle deres egen sø? Arbejdsmarkedet er ikke ens i OECD området, vi har et A-kassesystem, der er bygget over et flexibelt arbejdsmarked, hvor det er vanskeligt at fyre medarbejdere i for eksempel Tyskland og Frankrig, så derfor kan ikke bare tilrettelægge dansk arbejdsmarkedspolitik ud fra et OECD gennemsnit.

Det er paradoksalt at Venstre og Konservative angriber Jobcentrene og dagpengesystemet så voldsomt, fordi VK(O) regeringen gennem “nullernes årti” har omlagt dagpengesystemet voldsomt, for at ødelægge fagforeningerne. Fagforeningerne fik frataget formidlingsretten og det blev lagt ud i kommunerne af ideologiske grunde af en Venstres arbejdsminister.

Jeg venter spændt på at Det Konservative Folkeparti og dets partileder kommer med et bud på hvordan partiet vil spare de mange milliarder.

Indtil da opfatter jeg Lars Barfoeds politiske udmelding, som et desperat forsøg på at sætte en dagsorden for partiet, så det kan hente de tabte stemmer hjem fra Liberal Alliance og Venstre.

Den 1. juli 2013 skrev Berlingske og Radio 24/7:Loftet skal væk, så højtlønnede i højere grad har gavn af a-kasseforsikringen“, mener de konservatives leder.

Hvordan det skal ses i forhold til den nye holdning, det kan jeg ikke gennemskue……..

Share This Post

Danmark er Europamester i bankstøtte!!!!!

I forlængelse af mit indlæg i går, hvor jeg kaldte de danske pengeinstitutter forkælede, så har jeg læst på Ugebrevet A4, at de har lavet en undersøgelse af bankstøtten i Europa.

Bankerne i Danmark har klaret krisen elendigt, viser en analyse af krisens virkninger på den europæiske finanssektor. Danmark er helt i top i en europæisk sammenligning, både når det gælder antallet af bankredninger og størrelsen af den økonomiske støtte i forhold til vores samlede økonomi.

Danmark er euromester i bankstøtte.

Danmark er euromester i bankstøtte.

Med ti krakkede banker deler Danmark pladsen som nordisk mester i bankkrak med Island.

Danske bankers krise er den ene gang efter den anden blevet forklaret med den internationale krise. Men bankerne i langt de fleste andre EU-lande har været langt bedre til at klare sig i krisen. Det viser en analyse af tal fra EU-Kommissionens statsstøttedatabase, som Ugebrevet A4 har foretaget.

18 gange siden krisen indtraf i 2008 har Danmark fået dispensation til at omgå EU’s forbud mod at give statsstøtte til virksomheder for at komme vores nødlidende banker til undsætning. Af de øvrige 26 EU-lande har kun Tyskland og Irland fået flere dispensationer af EU.

Danmark ligger også i top blandt EU-landene, når man kigger på størrelsen af de stats- og indskydergarantier, der er givet til bankerne siden krisens start. De er løbet op i næsten 4.500 milliarder kroner – mere end toenhalv gange det danske bruttonationalprodukt. Kun den irske statsstøtte til bankerne overgår den danske, når man udregner støtten i forhold til bruttonationalproduktet.
Kilde: Ugebrevet A4.

Resultatet af denne bankstøtte har vi set i form af Danske Bank er blevet 13 mia. kroner mere værd inden for få måneder, hvilket ikke var sket så hurtigt, uden de danske skatteyderes milliardbidrag til bankens drift.

Derfor mener jeg fortsat det er på sin plads at forlange de danske penge- og realinstitutter nu viser samfundssind og hjælper det danske samfund ud af den største økonomiske verdenskrise siden 2. verdenskrig, som vi befinder os midt i. Det betyder de også investerer i Udkantsdanmark, både til virksomheder og til salg af boliger, hvilket ikke sker i dag.

Share This Post