Vækstplanen er for vigtig til politiske drillerier ……

Der mangler fortsat 145.000 job

Antal tabte job angiver forskellen på beskæftigelsen i 2007 sammenlignet med i dag i de enkelte regioner. Pilene angiver de sektorer, som siden 2007 har skabt henholdsvis tabt flest job i de enkelte regioner. Kilde: Danmarks Statistik, beregninger foretaget af Spar Nord

Antal tabte job angiver forskellen på beskæftigelsen i 2007 sammenlignet med i dag i de enkelte regioner. Pilene angiver de sektorer, som siden 2007 har skabt henholdsvis tabt flest job i de enkelte regioner. Kilde: Danmarks Statistik, beregninger foretaget af Spar Nord

 

Hovedparten af jobtabet skete under VK-regeringen, der mistede 180.000 jobs. Men Venstre er mere optaget af genere regeringen med børnecheck-sagen og trække forhandlingerne i langdrag for at slide regeringen op.

Desværre er det er det logisk at sige så har den nuværende regering skabt godt 35.000 jobs, men sådan er det ikke!

Regeringen indleder om kort tid forhandlinger om en vækstpakke med Folketingets partier, der skal skabe flere jobs til danskerne. Jeg håber, man finder hurtigt sammen om den uden valgtaktiske hensyn fra højre eller venstre side i folketingssalen.

dagpenge

Der er  godt 34.000 danskere, der er uden indkomst i dag på grund af dagpengeforringelser skabt under VK-regeringen med Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti), som arkitekt og idemand. Kontanthjælpsreformen er også en del af det.

Derfor haster det med nye danske arbejdspladser.

Enhedslisten vil deltage i starten, men når aftalen skal skrives flygter partiet fra sit ansvar…….. Det er en utrolig tilgang i dansk politik, at regeringen har et støtteparti, der ikke vil deltage i politiske arbejde i Folketinget. Når aftalen er i hus med de borgerlige partier vil Johanne Schmidt-Nielsen råbe op fra sidelinjen, at Enhedslisten har trukket aftalen i “den rigtige retning”……… og dermed kan partiet fastholde 10-11% af stemmerne…….

Derfor er min opfordring primært til Venstre – lad ikke partiet Venstre forfalde til politisk drilleri i forhandlingerne om Danmarks nye vækstplan, som I har gjort i forhandlingerne om børnechecken. Der er 1½ år til valget, så det er fristende for Venstre og køre endnu et opslidende forhandlingsforløb for regeringen, men vilkårene for dem, der er uden indkomst, er for alvorlige til valgstrategier.

Og hvad har Venstre så fået ud af de politiske drillerier om EU og Børnechecken?

Jo, det er nemt at se………

Dansk Folkeparti står til en jordskredssejr ved det kommende EU Parlamentsvalg den 25. maj 2014 med Morten Messerschmidt i front!

Udover det prangende resultat står det nationalistiske Dansk Folkeparti til at overhale Venstre som Danmarks største parti. Det truer Lars Løkkes status som det naturlige borgerlige valg som statsministerkandidat.

Problemet for Lars Løkke er et stærkt Dansk Folkeparti vil være svært at forene med Liberal Alliance med de afgørende stemmer, selvom partiet har fortalt på sit landsmøde i weekenden, at LA må efter det kommende valg skal indgå kompromisser, dog ikke på partiets kernepunkter, reduktion af den offentlige sektor, nedsættelsen af skat (40%), mere personlig frihed (Færre regler), gang i væksten (Halvér firmaskatten) og  mindre bureaukrati (Mere effektivitet).

Dansk Folkeparti står for en udvidelse af ældreforsorgen på 9 mia. kroner og en vækst i de offentlige forbrug på 0,8% årligt, hvilket er i dyb modstrid med de kommende regeringspartnere. I et regeringsforløb bliver Dansk Folkeparti nød til at bekende kulør og kan ikke fortsat flakke ansvarsløst rundt i det politiske landskab og love forbedringer til alle i det danske samfund.

DF

Skal vi følge logikken for Dansk Folkepartis rolle som støtteparti for VK-regeringen i årene 2001 til 2011, så var prisen for støtte regeringen indsnævret til stramninger af udlændinge- og integrationspolitiken, sågar accepterede VK-regeringen grænsekontrol og grænsebomme. Prisen for støtten fra Dansk Folkeparti for en fremtidig Venstre ledet regering vil blive udvidet med en reduktion af Danmarks rolle i EU samarbejdet.

Et problem mere for Lars Løkke, vil Kristian Thulesen Dahl nøjes med finansministerposten, hvis Dansk Folkeparti bliver markant større end Venstre ?

Share This Post

Det er godt……….

Regeringen indgik i går aftes et forlig om en bedre indfasning af dagpengereformen med Enhedslisten. Den kombineres med en vækstpakke på 92 mia. kroner, som er vedtaget tidligere.

Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten betyder blandt andet, at den særlige uddannelsesordning forlænges, således at de personer, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december 2013.

Samtidig indføres der en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse gældende fra 1. januar 2014. Ydelsen skal gå til de personer, der har opbrugt dagpengeretten eller den særlige uddannelsesordning. Indførelsen af en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv. vil koste ca. 2 mia. kr. frem til udfasningen i 2016.

Aftalen er første led i regeringens annoncerede tretrinsraket, som sigter mod en langtidsholdbar modernisering af vores beskæftigelses- og dagpengesystem. Den ambition skal løftes via det ekspertudvalg, som har Carsten Koch som formand, og med den dagpengekommission, som regeringen vil nedsætte senere på året.

Ifølge regeringen egne beregninger opbrugte omkring 12.500 personer deres dagpengeret i de første tre måneder af 2013, og man forventede, at omkring 27.000 til 32.000 personer ville opbruge dagpengeretten i 2013.

Den langsommere indfasning af dagpengereformen, som regeringen og Enhedslisten har givet hinanden hånd på mandag, skaber tryghed for de tusindvis af langtidsledige danskere, der har mistet, eller vil miste, dagpengeretten.

Det mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der i 2010 var med til at stramme dagpengereglerne sammen med den daværende VK-regering og De Radikale.

“Godt der nu tages initiativ til at indfase dagpengereformen blidere. Det har DF ønsket de sidste halvandet år”, siger han i en kommentar og tilføjer: “En langsommere indfasning giver tryghed for mange danskere, som står til at falde ud af systemet”.

pia_dagpenge

 

Det lykkes måske endnu engang for Dansk Folkeparti at “blæse og have mel i munden samtidigt”, for til det “populistiske håndværk” er den nye formand ligeså god til som den forrige. Men hvor længe skal der gå inden vælgerne gennemskuer Dansk Folkepartis dobbeltspil i dagpengesagen?

Først er partiet idemand til at halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år og forøge optjeningskravet fra 26 uger til 52 uger. Det gjorde partiet for at skaffe dækning for skattelettelser i forhandlingerne om “Genopretningsplanen” med VK-regeringen, for de bedst stillede danskere! Når det bliver upopulært blandt vælgerne, så råber partiformanden op om luften skal mildnes for de klippede får. Det er rendyrket populistisk politik, der tjener et eneste formål, at fiske stemmer blandt de ansvarlige partier i Folketinget.

Så er der “Hjorten” (Venstres Claus Hjort Frederiksen) og hans borgerlige venner der råber op om det forkerte i regeringens dagpengepolitik og dermed indirekte giver udtryk for de ledige kan sejle deres egen sø, hvis de var ved magten. Man råber og vækstpolitik, der skal skaffe de 180.000 arbejdspladser, som den borgerlige regering mistede i “nullerne”. Med et Europa i  recession, så er det ikke mindre end hyklerisk, for arbejdspladserne er der ikke. Han bakkes ivrigt op i dag på DR2 morgenudsendelse af arbejdsmarkedspolitisk ordfører Ulla Tørnæs (V), der ikke er ukendt med billig østeuropæisk arbejdskraft på sit landbrug i det vestjyske land.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) slutter ukritisk op om det borgerlige kor. Den borgerlige kongstanke er i al sin enkelhed – hvis man fjerner forsørgelsesgrundlaget for de langtidsledige, så får de et arbejde! Der findes intet belæg for den kongstanke.

Men DA har IKKE levet op til de tidligere aftaler med regeringen om AKUTJOBS, som skulle skaffe de langtidsledige et arbejde!

Men Jørn Neergaard Larsen har 1001 undskyldninger for arbejdsgiverne importerer billig udenlandsk arbejdskraft til 50 kroner eller mindre i timen, som ingen danskere kan leve et anstændigt liv for!

Tag dig sammen Jørn Neergaard Larsen og få arbejdsgiverne til at tage et ansvar for det danske arbejdsmarked.

Joern_Neergaard_Larsen

Der er brug for en omstilling af arbejdsmarkedet. De dårligst uddannede skal uddannes, så de kan leve op til fremtidens krav på det danske arbejdsmarked………… og det er IKKE kun samfundets opgave, men i høj grad også arbejdsgivernes ansvar.

Share This Post