Ny minister og vækst i Dansk Landbrug.

Dan-Joergensen

Den mest omstridte udnævnelse var Dan Jørgensens fødevareministerpost.

Det vakte stort postyr i Dansk Landbrug, hvor der var barske kommentarer fra mange af Dansk Landbrugs spidser, samt nogle anonyme medlemmer af Socialdemokraternes Folketingsgruppe, der følte sig forbigået. Her kan jeg gisne om hvem det var, for der var nogle der i længere tid har været favoritter til en ministerpost, der givet er forbigået denne gang til fordel for Dan Jørgensen, der er hentet direkte i EU Parlamentet.

Dansk Landbrug er bange for Dan Jørgensen vil ødelægge landbruget med nye afgifter og krav til øget dyrevelfærd.

Men nu er dyrevelfærd forhåbentligt ikke kun en udgift, men et ufravigeligt krav for en god dansk fødevare produktion. Selvom jeg har set, at penge spiller en større rolle for landbruget end godt er, det kan ses på man transporterer levende svin til slagtning i Tyskland – med en transport tid i en lastbil på flere døgn, og heste til Italien på samme vilkår.

Landbruget – eller nogle få i landbruget? – bruger underbetalt østeuropæisk arbejdskraft, hvor timelønninger på mindre end 40 kroner er set!

En af Dan Jørgensen mærkesager er hans kamp for, at dyr, der skal slagtes, maksimalt må transporteres i otte timer, hvorfor han også er initiativtager bag kampagnen 8Hours.eu. Desværre blev hans initiativ hældt af brættet (Også af den danske regering), som han selv siger til DR.dk.

I juni 2012 kom det frem, at omkring 120 danske landmænd fortsat købte og brugte ulovlige sprøjtegifte eller gødning. Det tog han stærkt afstand fra.

Dan Jørgensen er som tidligere nævnt forkæmper for dyrs rettigheder, hvilket blandt andet indbragte ham titlen som årets dyreven i 2012.

Selvom der er masser af penge til den danske stat i minkavlsindustrien, så er Dan Jørgensen stærkt imod den. Derfor foreslog han i 2009 et forbud mod minkavl i Danmark og ligeledes i resten af EU.

I 2012 slog han på tromme for et forbud mod muslingeskrab, da det kunne være årsag til, at flere tusinde søstjerner døde ved Strib Nordstrand på Fyn. Her bad han Mette Gjerskov(S), hvis ministerpost han nu har overtaget, om at gøre noget ved problemet.

Arbejdet for at bremse tilbagegangen i biodiversitet har stået stille. Derfor skal vi til at kontrollere og regulere landbruget og fiskeriet meget mere“, sagde Dan Jørgensen i 2012 til Fyens Stiftstidende.

Dan Jørgensen har stærkt pointeret ved sin tiltrædelse i torsdag, at han er klar til at lave politiske kompromisser i samarbejde med landbrug og fiskere om hans bastante udmeldinger er fremsat som EU parlamentariker.

Og hvad er så det første udspil til dansk Landbrug?

Den 16. december fremlagde regeringen en vækstplan for Dansk Landbrug.
Regeringen vil investere op til tre milliarder kroner om året i landbruget i forbindelse med den nye vækstplan for fødevarer. Læs mere på Fødevareministeriets webside.

Fødevareminister Dan Jørgensen:
”Med vækstplanen afsætter vi nu ekstra 45 mio. kr. til udvikling af grønne stalde, som giver et bedre miljø, mere vækst og flere arbejdspladser. Det er den rigtige vej for FødevareDanmark, der også i fremtiden skal spille en nøglerolle som vækstmotor for et land i balance.”

Er det det? Som Dansk Landbrug er bange for………

Regeringen lancerer i dag vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage til at skabe øget vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for fødevareområdet.

Fødevareerhvervet har stor betydning for dansk økonomi. I 2012 udgjorde eksporten 148 mia. kr., svarende til næsten en fjerdedel af den samlede danske vareeksport. I 2011 var der ca. 140.000 personer beskæftiget i fødevareerhvervet, svarende til ca. 9 pct. af den private beskæftigelse i Danmark. Der er således mange danske arbejdspladser i fødevareerhvervet for både ufaglærte, faglærte og medarbejdere med videregående uddannelser.

Vækstplan for Fødevarer udgør opfølgningen på anbefalingerne fra Vækstteam Fødevarer og understøtter samtidigt en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om vækst og udvikling i landbruget. Opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionen og denne vækstplan skal derfor også ses i sammenhæng, så der er balance mellem regeringens samlede vækst og naturtiltag.

Hoved punkter:

  • Gælds tyngede landmænd skal have økonomisk hjælp til investeringer i bedre produktivitet.
  • Bedre regler for medarbejderkapital i landbruget.
  • Produktionen skal forøges med 1,5 mill. flere slagtesvin uden større miljøbelastning primat med bedre foderblandinger og fodring af svinene.

vaekstplan

Vækstplanen

er et tilbud dansk landbrug ikke en afvikling af det.

Se faktaark her eller se mere om vækstplanen her.

Jeg mener Dansk Landbrug med tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) i spidsen skulle tage handsken op, for det danske dyrevelfærd skal “være et naturligt brand” for vores produktion og eksport af danske landbrugsvarer.

Jeg mener også  Dansk Landbrug skal påtage sig et større socialt ansvar for det danske samfund. En af tingene burde være, at danske svin slagtes i Danmark! Endelig bør Dansk Landbrug bruge dansk arbejdskraft. Det er en fattig betaling for regeringen nu understøtter landbruget med 3 mia. kroner.

Share This Post