Forbuds Danmark!

Danmark og danske politikere har overtaget svensk politiks førerposition, når det gælder om at indføre forbud med foreninger, lovovertrædelser og lovgivning generelt.

Knivloven:
Ingen kan give mig et svar på om jeg må medbringe en kniv i min picnickurv, når jeg kører tur i min bil på en søndag eftermiddag, uden at blive straffet for ulovlig våbenbesiddelse? Jeg har spurgt hos Rigspolitichefen, men institutuionen fremsendte en masse lovtekster uden en vurdering eller besvarelse af mit spørgsmål, men der var en besked om at kontakte det lokale politi, såfremt jeg ikke var tilfreds med svaret 🙁

Jeg har videresendt spørgsmålet til det lokale politi, den 31. maj 2010, uden at modtage et svar.

Rockerbander/indvandrerbander:
Dansk Folkeparti, den største synder af forbudslovgivning, har for 3 måneder siden fremsat krav om forbud mod Rocker klubber. Partiet råber om forbud og skærpelse af straffe på snart sagt alt, det giver gode meningsmålinger!

Nu er oppositionen i medierne i dag med et krav om forbud mod Rocker klubber og specielt forbud mod Hells Angels, som i følge Berlingske Tidendes Søndagsudgave står for import og salg af betydelige mængder narkotike i samarbejde med en udlandsdansker i Spanien.

Straks ser vi populismen løbe af med Karen Hækkerup (S) og i nogen grad Karina Lorentzen(SF), der ømnnsker et rockerforbud indført i Danmark, tydeligvis uden de tænker nærmere over grundlovens bestemmelse om foreningsfrihed eller konsekvenserbne ved yderligere lovgivning og forbud!

Peter Skaarup (DF) er ikke sen til at scoere medieopmærksomhed, så han støtter de to vildfarne kvinder.

Jeg citerer ham fra Berlingske Tidende:
Det vil jo gøre, at man fra den ene dag til den anden vil rive tæppet væk under den status som forbilleder og autoriteter, som HA og indvandrerbanderne, har i dag.

Jeg tror, det er naivt at tro man løser det med et forbud, hvilket i følge Vagn Greve  tilmed er ulovligt!
(Vagn Greve er professor i kriminalret på Copenhagen Business School i København)

Et forbud mod Rockerklubberne skal være betinget af klubberne beviseligt har kriminelle handlinger som baggrund for klubvirksomheden og det ikke er enkelt individer af rockere, der står bag kriminaliteten!

En svær opgave at løfte, hvilket statsadvokaten og justitsminister Lars Barfoed da heller ikke kunne for 3 måneder siden, da det sidst blev undersøgt af statsadvokaten på baggrund af krav om stramning af rocker- og indvandrerbandernes klubvilkår.

Lad os få lovgivning der afspejler populisme i Danmark stopppet.

Share This Post