Martin Damm er en sparegris, siger FOA.

Kommunerne, der blev sparegrise
De danske kommuner har sparet milliarder på velfærden de senere år. Finanskrisen har gjort os krisebevidste, og kommunerne har ofte beklaget sig over udsigten til alt for stramme aftaler med regeringen om deres økonomi.

Men selv om virkeligheden har ændret sig siden krisen i 2009, er kommunerne fortsat med at skære ned. I stillinger, normeringer og service.

Samtidig med at der i kommunerne er blevet 35.000 færre ansatte sammenlignet med 2009 – lig med dårligere service i ældreplejen, færre til at tage vare på vore børn i institutionerne og skolerne, har kommunerne fået flere penge på kistebunden.

Således er kommunernes kassebeholdninger samlet set vokset med 38 procent fra 2009 til 2012, eller det der svarer til 10 milliarder kroner.

Derfor siger FOA, at kommunerne må starte med at rulle nedskæringerne tilbage. Brug de penge, som I allerede har.

Færre sparegrise. Flere glade børn. Flere glade ældre. Kilde: Foa

Jeg bor i Kalundborg Kommune med Venstre borgmester Martin Damm for bordenden, der har sparet 40.247.000 kroner og samtidigt brugt langt mere på et nyt rådhus.

 

sparegris

 

Jeg anbefaler:

inge_berg_hansen

Beløn ham med at stemme på Inge Berg-Hansen, nummer 6 på den Socialdemokraternes liste til kommunalvalget.

Hun går ind for……
Folkeskolen skal styrkes og udvikles.
Unge skal have gode uddannelsesforhold og fritidsmuligheder.
Gode daginstitutioner med tilstrækkeligt personale.
Ældrepolitikken skal udformes i samarbejde med de ældre.
Et godt aktivitetshus for de ældre.
Sikre fremtidssynet erhvervspolitik i Kalundborg Kommune.
Skabe nye arbejdspladser.
Et godt miljø – også for offentligt ansatte.
Et moderne Kulturhus ved havnefronten.
Det hele skal bindes sammen af gode og tiltrækkende kultur- og fritidstilbud.

Se Socialdemokraternes valgprogram 2013 her…… for Kalundborg Kommune.

Se de øvrige kandidater her…….

 

 

 

Share This Post

Lars Løkke og Venstres moralske tømmermænd…………

Politiken skriver i dag:

Gentagne kursskifter fra landets største parti, Venstre, får nu de nærmeste politiske allierede i den borgerlige blok til at så tvivl om partiets troværdighed.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, revser Venstre og formand Lars Løkke Rasmussen for det, han kalder en “zigzagkurs“.

Venstre har – ligesom regeringspartierne – helt markant ændret politik siden folketingsvalget. Problemet er, at en del vælgere får et billede af, at det er ligegyldigt, hvad politikere siger, for de mener nok noget andet om 14 dage“, siger Kristian Thulesen Dahl.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen siger til Politiken: “Ofte lytter man til personen, der taler, og ikke nødvendigvis til indholdet. Og fordi Venstre er et parti i medvind, bliver partiet ikke hårdt ramt“.

Han fortsætter: ” Venstre har foretaget flere kovendinger, end man lige går og tænker over. Men de har indtil videre formået at slippe af sted med det. Vælgerne har ikke reageret, som man kunne forvente på ryggen af alle disse politikændringer”.

Lars Løkke Rasmussen ønsker ikke at kommentere emnet. Tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) erkender, at man har skiftet kurs i en række tilfælde, men han afviser, at det er løftebrud.

Denne artikel skal ses i sammenhæng med den forsmåede statsministers parti råbte op om “LØFTEBRUD” i Folketinget i SSFR regeringens første regeringsår ved hvert eneste møde i folketingssalen. Men det er åbenbart IKKE løftebrud når Venstre indgår et energiforlig med regeringen, der betyder højere afgifter, man skifter holdning om aktivitetstimer i folkeskolereformen, selvom “LØKKEFONDEN” anbefaler det.

Også på andre områder har Venstre skiftet holdning. Eksempelvis når det gælder størrelsen af den offentlige sektor, randzoner, afgifter til erhvervslivet, lastbilafgifter, fedt og sukkerafgifter og styreformen i kommunerne, bare for at nævne nogle få eksempler på Venstres kovendinger (løftebrud).

I sidstnævnte tilfælde vil Venstre nedlægge regionerne og erstatte dem med styrelsesenheder med en ansat bestyrelse, der ikke kan afsættes af borgerne. Hvordan det kan forklares, da Lars Løkke i sin tid som indenrigsminister oprettede regionerne, selvom Det Konservative Folkeparti var direkte mod oprettelse af regioner. Også her – har Lars Løkke og Venstre vendt rundt på en tallerken!

Lars Løkke Rasmussen gerninger som statsminister står der:  Forringelse af efterlønnen, Forringede kontanthjælpen, Forringede SU´en, Forringede børnepengene, Halvverede dagpengeperioden, Fordoblede optjeningskravet for dagpenge, Overbetalte privathospitalerne, Gav finansierede skattelettelser til de rigeste, 3 gange på 10 år, Indførte fattigdomsydelser.

På trods af Lars Løkke og Venstres bedrifter, som jeg har listet op ovenfor, så fremturer Venstres formand med Venstre er det største arbejderparti i Danmark. Det har de i et vist omfang ret i, da der er sket en vælgervandring fra Socialdemokraterne til Venstre. Det er svært at forklare denne vælgervandring, for Venstre fører ikke en arbejdervenlig politik.

Villy Søvndal havde en gylden periode som formand for SF og kunne i lighed med Lars Løkke i en lang periode “gå på vandet” med galoperende Galluptal (meningsmålinger), men det fik en brat afslutning, der sluttede med afgangen som formand for SF.

Vil det samme ske for Venstre og Lars Løkke? Der er stillet spørgsmål ved Venstres og Lars Løkkes troværdighed i forbindelse med Birthe Rønn Hornbechs minister gerning og hans viden i Stephen Kinnochs skatteforhold.

Statsministeriet blev i efteråret 2009 orienteret om, at Birthe Rønn Hornbech ville holde sagen om ulovlige afslag på statsborgerskab skjult for Folketinget. Det forklarede tidligere departementschef i Statsministeriet og nuværende direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, tirsdag, da han afgav vidneforklaring i Statsløsekommissionen. Lars Løkke har tidligere benægtet det på TV flere gange.

Der hersker ikke mere tvivl om tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og hans tidligere departementschef Peter Loft har store problemer med at undgå en sag for magtmisbrug i skattekommissionen. Selv Venstres dagblad BT erkender det i sine spalter.

Ingen i Venstre er tvivl om Claus Hjort Frederiksen og dermed også formanden for Venstre Lars Løkke er blevet informeret om oppositionslederens skatteforhold. Kilder i Venstre er ofte citeret for: ” Der sker intet i Venstre, som ikke går over Claus Hjort Frederiksens bord“.

De nedsatte kommissioner vil klarlægge omfanget af Venstres magtmisbrug i disse sager i nær fremtid.

 

 

Share This Post

Se Barack Obamas tale her……

Tak, tak, tak, begyndte Barack Obama da han gik på scenen klokken 7:30 dansk tid.  Han talte om den sidste tids valgkamp.

http://www.youtube.com/watch?v=JL9d3H3kzkk

– Folket har mindet os om, at mens det har været svært, har vi kæmpet os tilbage. Og vi ved, at det bedste stadig mangler.

Derefter takkede han enhver amerikaner, der har deltaget i valget, og vendte så opmærksomheden mod republikanerne, der har tabt.

– Jeg har sagt tillykke til Romney og Ryan for en hård kampagne. Vi har kæmpet hårdt mod hinanden, men det er kun, fordi vi begge elsker dette land højt.

Jeg ser frem til at arbejde sammen med lederne fra begge partier“, sagde han og rakte dermed hånden ud til republikanerne, der har flertal i Repræsentanternes Hus.

Vi vil være uenige om, hvordan vi skal gå fremad. Men sådan har det altid været gennem historien. Der skal kompromisser på for at komme videre. Vores økonomi er på vej op, og et tiår med krig er slut“, fortsatte han.

Jeg gratulerer endnu engang Barack Obama og USA med genvalget.

Share This Post

Et vigtigt valg af fagforening….. vælg rigtigt…..

Hvorfor er det vigtigt at vælge en rigtig fagforening? Se den amerikanske video……….. den giver en god ide om, hvorfor det er vigtigt at vælge en LO fagforening frem for det billige forsikrings alternativ Kristelig Fagforening (KRIFA)

 

Kristelig Fagforening (KRIFA)  er i konflikt med dens egne vedtægter:

§3 – stk. 4
Kristelig Fagforening arbejder for, at den enkelte frit kan organisere sig på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivere – Vejlegården, Nørrebro Bryghus, nævnt som faktuelle eksempler, har lockoutet 3F medlemmer ved indgåelse af overenskomst med KRIFA. Senere er 3F medlemmer fyret for ikke at lade sig overflytte til KRIFA. Tillige forlanger KRIFA valgte tillidsrepræsentanter er medlem af KRIFA, se nedenfor.

 

Kristelig Fagforening (KRIFA)  forlanger i vedtægterne:

§5 – Stk. 6
Alle medlemmer har ret til at vælge eller lade sig vælge til Kristelig Fagforenings tillidsposter. Enhver valgt skal tilslutte sig
Kristelig Fagforenings grundlag og formål og er forpligtet på at arbejde ud fra disse.

Værdierne er på KRIFA’s webside meget diplomatisk beskrevet, med følgende ordlyd:

Værdierne tager udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn, som altid har været fundamentet i Kristelig Fagbevægelse.

Det er selvfølgelig op til dig om du vil gå i kirke om søndagen, for det kan KRIFA ikke kontrollere. Men hvis du som medlem skal efterleve vedtægterne, så du er reelt forpligtet til det, ligesom KRIFA yder tilskud til Kirkelige organisationer og har sin base i de borgerlige partier politisk, herunder det hensygnende Kristeligt Folkeparti.

Jeg har i dag ringet til Kristelig Fagforening for at høre om den lokale KRIFA “fagforening”, men kunne kun få oplyst navnet på regionsformanden for Sydjylland, der er bosiddende i Aabenraa.

Jeg kunne ikke få oplyst om der en lokal bestyrelse for afdelingen i Esbjerg!

Men jeg fik adgang til at læse  KRIFA’s vedtægter  på nettet. Hvor det fremgår, der vælges regionsbestyrelser. Disse er er i følge teksten i KRIFA’s vedtægter benhårdt styret af KRIFA’s hovedbestyrelse. Det er hovedbestyrelsen der indkalder til regionsmøder, for at nævne et eksempel på den benhårde styring.

Så det lokale “medlems” demokrati er uoplyst…..eller ikke eksisterende………. der er snarere tale om et kundeforhold.

 

Men LO er nød til at se på deres priser. Prisen er vigtig for at fastholde de nuværende medlemmer og tiltrække nye.

Fagligt kontingent  + A-kasse koster i 3F 894 kr. –  KRIFA tager for det samme – 608 kr. (Dato 27. juli 2012)

Og så er jeg klar over der er forskel på kompetencer og fagligheden og dermed en legitimitet i prisforskellen 🙂

Men LO fagforeningerne bliver nød til at tage bestik af den nye generation ikke går op småting som storlockouten i 1899, vedtægter, medlemsdemokrati, løn- og arbejdsforhold, sikkerhed på arbejdspladsen, nej de vil have et billigt service kontingent, hvor de ikke selv skal yde noget.

Der er selvfølgelig nogle enkelte ildsjæle blandt dem…. og til dem, undskylder jeg mit udfald…..

Et argument mere, det er de højtlønnede og veluddannede i det danske samfund er medlem af deres fagforening. De er ikke i tvivl om, hvordan de fastholder deres gode løn og privilegier, det gør de kun ved et stærkt sammenhold omkring deres branche, job og fagforening, de melder sig IKKE ind i KRIFA.

 

Share This Post

Reformer med Venstre og Finanslov med Enhedslisten?

Jyllands Posten i dag:
Regeringen har fastslået, at alt fra børnecheck til folkepension er til forhandling i reformprojektet.
 
Politisk ordfører Magnus Heunicke (S) understreger, at regeringspartierne “altid vil lytte til Enhedslisten“. 
Men vi er en reformregering og fast besluttede på at gennemføre reformerne. Det er vi nødt til for at skabe job og bevare velfærdssamfundet,” siger han.
 
Skulle alliancen mellem regeringen og Enhedslisten knække, vil Venstre følge Enhedslisten og stemme nej til finansloven for at udløse et folketingsvalg.
 
Har regeringen ikke sit parlamentariske grundlag på plads, er det ikke os, der holder hånden under regeringen,” siger finansordfører Peter Christensen (V).

Inddrag Johanne Schmith-Nielsen og Enhedslisten i de kommende reformer.......

Inddrag Johanne Schmith-Nielsen og Enhedslisten i de kommende reformer.......

 
Konfronteret med, at det er tomme trusler fra Enhedslisten, fordi partiet aldrig vil gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister, siger Johanne Schmidt-Nielsen: “Vi mener det. Vi er regeringens parlamentariske grundlag, vi er ikke regeringens støtteparti.”

*****************************************

S-borgmestre hungrer efter pressedækning – de bruger medierne for at få en næstformandspost, hvilket er ubegribeligt for mig – for det kan løses via en kontakt med partikontoret i København, så kunne vi være den dårlige pressedækning foruden.

SF kæmper om næstformandsposter og er dybt involveret i en fløjkrig om “arbejdere” og “Lærte”, samt en definering af et “SF Folkeparti”.

Villy Søvndal magter ikke at udstikke kursen, jeg ved ikke om han er for involveret i Udenrigsministeriet med at løse Syrien konflikten eller om han bare ikke er en bedre partiformand? Jeg har aldrig forstået han ville have den udenrigsministerpost?

Han burde have lært leksien fra den konservative lejr, hvor Lene Espersen mistede formandsposten i Det Konservative Folkeparti, da hun tilkæmpede sig posten som udenrigsminister fra Per Stig Møller.

Margrethe Vestager og De Radikale befinder sig godt i skyggen af konflikterne i Socialdemokratiet og SF, men de kan jo også bare skifte hest, hvis det lykkes for Peter Christensen (V) og Venstre at vælte regeringen på Finansloven for 2013.

Dertil skal lægges, at mange vælgere mener, at det er svært at skelne Socialdemokraterne og SF fra de traditionelt mere ultraliberalistiske kræfter anført af Venstre og Liberal Alliance i den førte politik.

Vi har en historisk situation med en regering, som fører en højreorienteret politik på de områder, hvor danskerne er forholdsvis venstreorienterede (fordelingspolitikken/velfærdspolitikken).

Og som fører en venstreorienteret politik på de områder, hvor danskerne er relativt højreorienterede, som det for eksempel gælder for retspolitikken, skolepolitikken og udlændingepolitikken.

Kan regeringen og Enhedslisten ikke forhandle en Finanslov på plads, så vil Venstre følge Enhedslisten og stemme nej til finansloven for at udløse et folketingsvalg.

“Har regeringen ikke sit parlamentariske grundlag på plads, er det ikke os, der holder hånden under regeringen,” siger finansordfører Peter Christensen (V) til Jyllands Posten i dag.

Derfor tror jeg det er vigtigt man langt ind i regeringskontorerne tager Johanne Schmidt-Nielsens trusler alvorligt og sikrer Enhedslistens deltagelse i de påtænkte reformer, ellers ender det med et Folktingsvalg ved årskiftet.

Et valg som Enhedslisten ikke kan være interesseret i, for partiet får en masse stemmer og folketingsmandater, men partiet kan ikke bruge dem til noget, for der bliver et komfortabelt borgerligt flertal efter valget, hvis det kommer ved årskiftet.

Men hvad er alternativet for Enhedslisten, hvis partiet kun er stemmekvæg for en SSFR regering?

Share This Post