Mens vi venter……..

Mens vi venter på Lars Løkke Rasmussen trykker på valgkampsknappen, får han nye problemer med Pia Kjærsgaard.

 Nu vil hun være minister!

Jeg skal medgive, det er et naturligt ønske for en partileder for det 3. eller 4. største parti i Folketinget alt efter Gallup tallene.

Pia vil være minister

Pia vil være minister!

Der er fordele ved at tage hende med i regeringen, for det skaber ro og hun vil ikke kommentere statsministerens politiske slaphed i agurketiden, som hun gjorde i den forgangne sommer.

Der er bagdele ved at tage hende med, for Dansk Folkeparti vil med stor sandsynlighed blive det andet største parti i regeringen og dermed vil Pia Kjærsgaard ikke stille sig tilfreds med mindre end vicestatsminister posten og det bringer regeringens partier ud i en voldsom magtkamp, for her sidder vicestatsminister Lene Espersen. De to politiske ledere og partier har i forvejen et meget anstrengt forhold til hinanden.

Det andet vigtige kollisions punkt i en VKO-regeringen er EU-politikken, hvor Dansk Folkeparti er skarpe kritikere af vores EU-medlemskab, for ikke at skrive, de er EU-modstandere om en hals.

Statsministeren kan efter det kommende valg blive tvunget til at tage Pia Kjærsgaaard med som vicestatsminister, hvis han vil danne regering, måske endda også Anders Samuelsen, Liberal Alliance,  som skatteminister eller erhvervsminister, for at få statsministerposten igen.

Men det betyder ikke regeringens politik ændres, for det er Pia Kjærsgaard, der i dag bestemmer politiske dagsorden i Danmark. Hun svinger takststokken ( Pisken) over den borgerlige regering i dag. Men det bliver svært for “Lille Lars fra Græsted” at forlige de to kvindelige partiledere i et fornuftigt regerings samarbejde.

Kan man forestille sig en VO-regering med Det Konservative Folkeparti som støtte parti?

Nej den tror jeg ikke på, men det kunne måske give partiet og Lene Espersen  større indflydelse på regeringens politik, hvis de overtog Dansk Folkepartis rolle i dag?

Tilføjelse den 6. september 2010:
V og K er nyttige idioter i Dansk Folkepartis forsøg på at legitimere deres svenske søsterparti Sverigesdemokraterna.

Statsministeren åbenbart ikke tør andet end at holde døren åben for Dansk Folkepartis stadig mere insisterende krav om ministertaburetter. Spørgsmålet i næste valgkamp bliver derfor om V og K’s vælgere virkelig alle sammen vil lægge ryg til det ultimative knæfald for den racistisk plettede nationalkonservatisme, der er Dansk Folkeparti, skriver Politiken i sin leder i dagens avis.

Læs lederen.

Share This Post

Hvad sker der i opposionen?

Dansk Politik drives af regeringens dagsorden om en nødvendig økonomisk politik og Dansk Folkepartis kritik af det svenske valg! Rød stue er lammet af skattesagen og “En fair løsning…” er ikke synlig i den politiske debat mere.

Det er lykkedes for VKO flertallet at passificere rødstue med Helles skattesag, senest har skatteministeren Troel Lund Poulsen været ude med en usaglig kritik af  Henrik Sass Larsen og partiets skatteekspert om de presser Skats embedsværk for en hurtig afklaring af “skattesagen”. Det for at holde gryden i kog mod Helle Thorning-Schmidt!

Samtidig har VKO fjernet focus ved at anklage det svenske valgsystem for at være af østeopæisk standard. De har strammet deres anklager til at kalde svenske stat for en bananrepublik i demokratisk forstand, en total forkert påstand, mener jeg.

Og hvad er målet?

Det fjerner focus fra budgetforhandlingerne ude i landets kommuner, hvor der i øjeblikket skæres hårdt i de kommunale budgetter!

Der er ellers nok for oppositionen at tage fat på!

Regeringen præsenterede i sidste uge et finanslovsforslag, som er noget af det mest markante og rendyrkede borgerlige politik, der er set i nyere tid. Forslaget er bygget op om regeringens såkaldte genopretningspakke, som oppositionen før sommerferien sablede ned.

Men oppositionens tidligere hårde kritik er nu helt forstummet, og regeringen – med finansministeren i spidsen – har haft fri leg til at fortælle danskerne, at de fører en ansvarlig økonomisk politik, der er ved at få landet sikkert igennem den økonomiske krise.

S-SF har ikke formået at få gentaget deres budskab om, at vi skal arbejde og ikke spare os ud af krisen eller fået genfortalt historien om, at regeringen nu lader de fattige betale for den fest, som den rige del af befolkningen har holdt.

 S-SF’s passivitet på det økonomiske område har også medført, at de har misligholdt deres egen politiske plan ”Fair løsning”, som regeringen efterhånden har fået pillet godt og grundigt fra hinanden.

Regeringen er sårbar på arbejdsløshed, besparelserne i kommunerne, finansloven, udkants Danmark, sygehuspolitik, så der er nok at tage fat på for opposionen.

Margrethe Vestager - "Rasmine modsat" i oppositionen! Partileder af De Radikale.

Margrethe Vestager - "Rasmine modsat" i oppositionen!

Men samtidig svækker Det Radikale Parti opposionen ved at være “Rasmus modsat” på 24 års reglen, den økonomiske politik , krav om afskaffelse af efterløn, modstand af skatteforhøjelse for de store indkomster og mange andre ting, som jeg tror gør vælgerne mere forvirret, end det skaber stemmer til Margrethe Vestager og De Radikale!

Se så for dælen og få fodslag og kom frem med oppositionens mærkesager, det kan ikke ske for hurtigt! Fortæl om alternativet til regeringens politik.

Share This Post

En skinger Hjort!!

Finansministeren er skinger i mælet, når han råber sit budskab ud i de elektroniske medier i dag om LO’s udspil.

Budskabet er et råb om tomme duer på taget og han postulerer samtidig LO undsiger “En fair løsning”.

Det er indrømmet at LO’s papir, der ligger til download på deres hjemmeside er særdeles løst, men der er gjort nogle politiske og strategiske overvejelser før det er lagt der – og ikke mindst så viser det LO er parat til at sælge nogle hellige køer for at løse Danmarks økonomiske problemer. Det er værd at bemærke – også for en skinger Hjort.

LO vil fjerne en til to milliarder kroner fra den aktive arbejdsmarkedspolitik. Desuden er det “fugle på taget”, når LO vil flytte offentligt ansatte fra deltid til fuld tid eller udbetale den femte ferieuge“, siger Hjort. Han tilføjer forslaget i følge arbejdskommisionens formand er umuligt!

De konservative er overrasket over LO’s forslag, men de er jo mest optaget af deres interne magtkampe.

Når Hjorten igen kan tale og tænke fornuftigt igen, så er der baggrund for en dialog mellem oppositionen S, SF og R, regeringen med DF samt LO og de andre arbejdsmarkedsorganisationer om nogle reformer med en social afbalancering, men det sker nok først efter et valg, så ansvaret ligger nu primært hos statsministeren.

Derfor er mit råd til statsministeren: “Udskriv det valg nu, så vi kan få gennemført de nødvendige reformer i det danske samfund.”

Share This Post

På igen!!!

Min weblog har ligget stille i mange dage, helt bestemt fra den 29. juli 2010 til den 12. august 2010.

Det skyldes omlægning til nyt webhotel, nedbrud på bredbånd fra min udbyder TDC og endelig de altid medfølgende IT problemer med databaser og kombalitetsproblemer med overgang fra et system til et andet 🙂

Men nok om det, nu er jeg i gang igen……… det er jeg glad for !

Der har været meget, som jeg har haft lyst til at give en kommentar med på vejen i de dage.

Jeg nævner i flæng:
Lene Espersen, Helle Thorning-Schmidt, Flådens 500 års jubilæum, Den Danske sommer, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, min kones Japan tur, SAS, kup planer i Det Konservative Folkeparti, Lars Løkke, 2 danske soldaters meningsløse død, Birthe Rønn Hornbech, Per Stig Møller og meget andet, ingen er glemt.

Den aktuelle pointe i dag, det er Lars Løkke og hans nærmeste, der sidder og tæller på knapper i disse dage – skal jeg (vi) udskrive et hurtigt valg, eller skal jeg vente til næste år?

Det er et svært valg for statsministeren, for vil han have folkestemningen med sig? 

Vil det  blive opfattet som et forsøg på at udnytte modkandidaten Helle Thorning-Schmidt øjeblikkelige vanskeligheder med sin mands skattesag og med hendes manglende troværdighed lige nu?

Det kan blive et nemesis for Lars Løkke, hvis valgkampen fejler for regeringspartiet.

Og så er der lige problemet med Det Konservative Folkeparti og dets leder Lene Espersen, som mister en masse vælgere lige nu.

Det vil give Pia og Dansk Folkeparti endnu større magt over for en ny borgerlig regering og det vil blive svært med en meget svækket udenrigsminister at holde dansk Folkeparti uden for regeringen og dermed bevare regeringsfælleskabet med Det Konservative Folkeparti.

Og vil han have brug for Liberal Alliance, der måske kommer ind i det kommende folketing, som tungen på vægtskålen? Der er ingen hemmelighed Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ligger langt fra hinanden politisk og det vil give statsministeren store politiske problemer med dem på bagsmækken!

Lars Løkkes øjeblikkelige  succes med vælger tilgang og modkandidatens problemer er et vigtigt argument for et valg lige nu, men tør statsministeren lægge sig ud med regeringspartneren og næstbossen Lene Espersen i regeringen, som bestemt ikke har en interesse i et valg nu, som kan koste hende partilederposten?

Og venter han til år 2011, så vil vælgerne mærke følgerne af de øgede skattekrav og besparelser fra regeringen, som bestemt bliver til at mærke for de fleste borgere.

Dertil kommer de danske kommunerne vil skære på skoler, social velfærd, medarbejdere  og kommunale budgetter fra årskiftet, så det bliver mærkbart for et meget stort flertal af de danske vælgere.

Det er spørgsmålet lige nu for statsministeren og hans spindoktorer.

Derfor sidder de og tæller på knapper i stasminister kontoret og afvejer fordele og ulemper ved et hurtigt valg i september måned !

Share This Post

Min 1.maj tale……

Jeg var til fødselsdag i går med mit barnebarn og kom meget sent hjem i nat, så jeg sov rigtigt længe i dag, så længe, så jeg missede 1. maj mødet i Tambourgs Have i dag klokken 12:30.

Derfor  – for ikke at svigte den politiske festdag – som 1. maj er i arbejderbevægelsen – vil jeg skrive min egen 1. maj tale her på min weblog:

Her den 1. maj holder vi vores store festdag i arbejderbevægelsen, som det er sket igennem flere generationer, siden vores bevægelse startede for over 120 år siden.

Dagen i dag startede med et solidt regnvejr og slutter i skrivende stund med flot solskin og varme, det er en rigtig god forårsdag.

Lad os tro på det er symbolsk for det politiske liv i Danmark i årene fremover!

Vi har haft en borgerlig regering med partiet Venstre i spidsen, først med Anders Fogh Rasmussen og senere Lars Løkke Rasmussen, som ledere, der har ført Danmark i krig, først i Irak og senere i Afghanistan. Mange danske soldater er dræbt og mange flere sårede i en politisk totalt forfejlet krig, hvis vigtigste mål måske var at få valgt Anders Fogh Rasmussen til generalsekretær i Nato!

Det mål lykkedes, men vi står tilbage i med en nitter! En krig, der ikke kan vindes, men den vil højst sandsynligt tabes.

Vi står med et historisk højt underskud på Danmarks Riges Finanslov. Man kan med et historisk tilbageblik, citere tidligere fianansminister Knud Heinesen, for at sige, den borgerlige regering med Claus Hjort Frederiksen i spidsen styrer Danmark mod den økonomiske afgrund, samtidig med de rige i vores land får skattelettelser på over 325.000 kroner årligt.

Vores skoler bliver udsat for store besparelser, som betyder mange lærere fyres. Den effektive undervisningstid er i mange skoler nedsat til lidt over 4 dage, for der bruges uuddannede lærere i 20% af timerne i rigtig mange folkeskoler.

Andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, udgør i dag 20%, hvilket er katastrofalt for de unge og ikke mindst for det danske samfund, samtidig taler økonomer og arbejdsmarkedsforskere om afskaffelse af efterlønnen. Var det ikke bedre de 20% af hver ungdomsårgang fik en uddannelse og dermed indgår i arbejdsstyrken fremfor at havne på overførselsindkomst?  

Sygehusene lider under den borgerlige regering, der med skiftende borgerlige sundhedsministre har udsultet de offentlige sygehuse systematisk, selvom regeringen og dens spindoktorer forsøger at bilde den danske befolkning ind, at der er sket en udvidelse af vores sygehusvæsen. Den udvidelse af personalet den borgerlige regering praler af, det er primært en konvertering af vikarpersonale til fastansat personale.

Men der mangler stadig hænder til det basale behov  for sygehusenes drift. Samtidig tvinger regeringen regionerne til at fyre sundhedspersonale. Det hænger ikke sammen!

Plejehjems- og ældresektoren mangler ressourser. Det kan ikke være rigtigt de ældre eller svagelige på plejehjemmene og hjemme privat ikke får den rigtige pleje og omsorg. Der er ældre der ligger i deres seng i hele døgn uden pleje, fordi der ikke er personale nok. Der er ældre der ligger hjemme i derews hjem med våde beskidte bleer i alt for mange timer.

Nu er det vi kommer til vejrskiftet – en anden måde at se samfundet på – en anden måde at udvikle velfærdssamfundet på! For at drage paralellen til dagens vejr, så klarer det op med et politisk systemskifte, med en regering baseret på S – SF, med vægt på udvikling og ny økonomisk fremdrift i det danske samfund baseret på nye investreringer i ny teknologi, infrastruktur og uddannelse!

Det er en skrøne Socialdemokraterne ikke kan føre økonomisk politik. 

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen overlod ved dens valgnederleg i 2001 en stærk økonomi til Anders Fogh Rasmussen. Det har de efterfølgende borgerlige regeringer soldet op i de 9 år, hvor de har haft magten.

Det er et problem for Danmark, at de borgerlige regeringer har givet den bedst stillede 4.del af befolkningen skattelettelser fremfor at bruge pengene på ny teknologi, investering i infrastruktur og uddannelse.

Derfor tror jeg på året bringer et valg til Folketinget. Det uundgåelige valgnederlag til statsminister Lars LøkkeRasmussen, giver mulighed for en hel ny politik i Danmark med Helle Thorning-Smidt, som Danmarks første kvindelige statsminister.

Det betyder et nyt afsæt for udviklingen af Danmark i årene  fremover.

Jeg ønsker alle en god 1. maj 2010.

Det er mit bidrag til festdagen for arbejderbevægelse, når jeg nu ikke selv kom til 1. maj møde i Tambourgs Have i Varde Kommune 🙂

Du kan læse Helle Thorning-Smidts og Socialdemokratiets officielle 1. maj tale her.

Share This Post