Hvorfor ikke stå ved VKO regeringens gerninger?

Borgmester og medlem af Den Konservative Michael Ziegler skriver på Facebook den 4. december 2014:

Det er altså bindegalt dette her. I de gode gamle dage var vandforsyningen drevet af kommunen, og kørte efter er hvile-i-sig-selv princip, hvor de faktiske udgifter blev opkrævet hos forbrugerne.

Så fandt nogen på “vandsektorloven”, som tvang kommunerne til at lægge vandforsyningen ud i aktieselskaber. Jaaa, fint skulle det være. Og siden har det da også været kronede dage for revisionsselskaberne, som tjener tykt på at udarbejde årsregnskaber for de mange fine nye aktieselskaber.

Og nu skal disse fine nye aktieselskaber skam også til at betale skat. Det er altså dråben (undskyld udtrykket). Borgerne betaler det, det koster at få vandet leveret. Det er et brugerbetalt område. Så skal der ikke lægges skat oveni“.

Ikke et ondt ord kritikken fra Ziegler om vandforsyningerne skal betale 1,4 mia. kroner, det er jeg modstander  af. I det hele taget er modstander af de danske vandværker skulle tvangsprivatiseres i aktieselskaber og dermed blive skattepligtige.

Det der får mig til at anke over Michael Zieglers Facebook indlæg er, at han på Facebook forsøger at fritage de borgerliges ansvar for “vandsektorloven”, som har groet i VKO regeringens have.

“Så fandt nogen på ‘vandsektorloven’ “, skriver Ziegler på sit indlæg på Facebook og underforstået er det den nuværende regering, der har fået ideen om privatisering og skattepligt for danske forsyningsselskaber. Det er en ide som Venstre og Konservative må tage ansvaret for. Det eneste parti, der IKKE har stemt for VKO regeringens privatisering og omdannelse af danske vandværker til aktieselskab er Liberal Alliance.

Hvorfor har de borgerlige partier og Michael Ziegler så svært ved at indrømme sin fejlslagne politik under VKO’s  regeringsperiode?

Et uddrag af min debat på Facebook:

Flemming Bjerggaard Forligskredsen bag vandsektorloven består af alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance. Også dine venner Michael Ziegler, derfor burde det ikke være svært at ændre den Vandsektorloven trådte i kraft i 2009, og nu har Naturstyrelsen fået revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte m.fl. til at levere et samlet overblik over fordele og ulemper ved den gældende lov. http://mim.dk/…/vandsektorloven-faar-kritik-i-ny…/

Michael Ziegler Jeg er enig i hvem forligskredsen udgør. Det gør bare ikke vandsektorloven en pind bedre.

Flemming Bjerggaard Det var en VK-regering der forhandlede den igennem Folketinget.

Michael Ziegler og trods det er det alligevel ikke en god lov. Mit ærinde er ikke at pege fingre. Mit ærinde er at pege på en dårlig lov.

Flemming Bjerggaard Jeg er enig med dig i det er dårlig lov. Min pointe var bare du “glemte” at fortælle, det var endnu en af de “skattelove” den nuværende regering skal rette op på efter dine venner havde begået dem i VK-regeringens tid Men det er rart, når en konservativ spydspids erkender sit partis fejl……. En venlig hilsen herfra til dig.

Michael Ziegler Ahhh det er vel ikke helt fair at sige, at den nuværende regering skal “rette op på” hvad VK-regeringen lavede. S og R stemte altså også for vandsektorloven – så de er ikke helt uskyldige “ofre” for hvad VK lavede.

Det er det tætteste jeg formentligt får Michael Ziegler til at vedgå sit politiske partis ansvar for den dårlige “Vandsektorlov”. Derfor får han det sidste indlæg på Facebook.

Tilbage står de borgerlige politikere har meget svært ved at vedstå sig et ansvar for de love der er lavet af VKO regeringen.

“Vandsektorloven” er forhandlet under en regering, hvor de borgerlige havde absolut flertal i Folketinget og derfor er loven et kompromis mellem Folketingets partier, hvor den borgerlige filosofi om privatisering af vandforsyningen har haft den absolutte hovedprioritet i lovens tilvejebringelse.

Det burde Michael Ziegler vedgå sig i stedet for inddirekte at placere et ansvar hos den nuværende regering. Han er ikke en hvilken som helst person i Det Konservative Folkeparti. Han er borgmester i Høje Taastrup Kommune, næstformand i Det Konservative Folkeparti og formand for KLs løn- og personaleudvalg.

Share This Post

Det er svært at være borgerlig politiker………

Borgmester Michael Ziegler er benådet med kors bånd og stjerner…….

Ziegler benådet af Hoffet :-)

Michael Ziegler er benådet af Hoffet 🙂 Det er der en god grund til 🙂

Han har det svært med Vandsektor Loven. Det har jeg også, hvis den betyder vandværkerne skal betale en skat på 1,4 milliard kroner, hvilket er en ekstraregning på 900 kroner for den enkelte husstand.

Men til forskel fra Michael Ziegler skriver jeg IKKE kryptisk for at fra lægge mig et ansvar for loven, og er heller ikke borgerlig politiker, men en dansk vælger og borger,  der undrer mig over alle de love og afgifter, som den nuværende regering skal rydde op efter den borgelige regering………

Hans parti, Det Konservative Folkeparti og Venstre er deltager i denne lovgivning……. men det kan jeg ikke se på hans Facebook profil i dag, hvor han “kryptisk” vil lægge sorteper i den nuværende regerings rede….

Hans tidligere VKO-regering har faktisk ansvaret for denne lovgivning…….

 

vandmiljø_zigler

 

Forligskredsen bag vandsektorloven består af alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance. Også dine venner Michael Ziegler, derfor burde det ikke være svært at ændre den.

Vandsektorloven trådte i kraft i 2009, og nu har Naturstyrelsen fået revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte m.fl. til at levere et samlet overblik over fordele og ulemper ved den gældende lov. Pudsigt nok er loven vedtaget i Folketinget, medens de konservative var i regering, det skulle du måske have skrevet Michael Ziegler.

Da vi lavede loven i 2009, spurgte vi ind til, hvad skatteprovenuet ville være, og svaret var, at man ikke forventede noget provenu på kort og mellemlangt sigt. På lang sigt ventede man et årligt skatteprovenu på op mod 100 millioner kroner. Men allerede det første år blev der betalt cirka 275 millioner kroner i skat, og det var langt mere end forventet,” siger den nuværende konservative ordfører Daniel Rugholm til Politiko.dk i dag.

Han fortsætter: ” Nu er der ikke så mange af os, der er i forligskredsen, som også var med dengang. Jeg mener heller ikke, det er så relevant, hvem der begik fejl. Jeg har en meget pragmatisk tilgang til det her, og det er, at vi skal finde en løsning. Det handler ikke om at placere skyld“.

(Så slap han for at tage stilling til VKO-regeringens ansvar for vildledning af Folketinget i 2009)

Det skuffer mig De Konservative ikke vil stå ved deres handlinger.

Venstre ved man hvor har…….. der kommer ikke mange sandheder fra det parti under Lars Løkkes ledelse.

 

Share This Post