Venstre i internt kaos….

Claus Hjort Frederiksen får dumpekarakter i opgørelsen over de bedste finansministre i Europa. Den græske finansminister, George Papaconstantinou, selvom den græske økonomi ligger i ruiner!

Financial Times, der på en rangliste over de bedste finansministre i de 19 største EU-økonomier kun placerer Claus Hjort Frederiksen (V) på en 15.-plads.

Det er alvorligt for den svedende finansminister, fordi opgørelsen over de bedste finansministre hviler på den førte politik, økonomi og troværdighed. Alle tre ben er Venstres mærkesager og her falder vores finansminster Claus Hjort Frederiksen igennem.

Vores statsminister og hans regering har en del tabersager, nævnt i flæng, Karen Ellemanns sager, madkasseordningen, Østerild vindmøllerne og giftsagen fra Nyborg.

Selv har statsministeren en sygehussag og kommunalreform, der stadig er mange problemer i, samt et COP15 møde i København, hvor han gjorde en katastrofal dårlig  figur.

Undervisningsministeren, der står med en forpjusket skolereform, som blev startet op af statsministeren med pom og pragt i form af 380 graders eftersyn af folkeskolen. Har tabte Venstre også reformen på gulvet og ikke mindst samarbejdspartnerne om folkeskolen, så ministeren står isoleret med sin skolereform.

Til udenrigsminster Lene Espersen  klæber en politireform, justitsreform og ikke mindst detroniseringen af udenrigsminister Per Stig Møller, for hun selv kunne komme til fadet! Ingen af tingene fungerer for Lene Espersen, der nærmest er usynlig i dansk politik.

Men Venstres problemer slutter ikke her, for Venstre er truet af af intern opløsning, for der er mange ledende venstrefolk, der falder ved det kommende folketingsvalg, hvis der ikke meget snart sker en markant forbedring af vælgertilslutningen til Venstre inden valget.

Kendte profiler, der står til at miste deres folketingsmandat, er Helge Sander, Vestjylland, miljøordfører Eyvind Vesselbo i Københavns Omegn, Flemming Damgaard Larsen, Louise Schack Elholm og Flemming Møller i Sjællands Storkreds, og retsordfører Kim Andersen og uddannelsesordfører Anne Mette Winther Christiansen i Østjylland, hvis Venstre ender med 37-40 mandater ved valget.

Det giver et pres på formanden i Venstre og ikke mindst på den dansende gruppeformand Kristian Jensen, hvor den seneste fianslovsforhandling udstillede gruppeformand Kristian Jensens manglende evner til at styre folketingsgruppen og ikke mindst Eyvind Hesselbo, Britta Schall-Holberg og Marion Petersen.

Det bliver et spændende forår for Venstres folketingsgruppe og ikke mindst for os som ser til på sidelinien.

Share This Post

Megabutikscentre og Venstre……

Der er en måned til jul i dag, det ved de fleste af os. Detailhandlen har et ønske om en stor juleomsætning, mange af butikkerne er direkte afhængige af et godt julesalg, for bare at overleve.

Venstre ønsker sig Hypermarkets, eller i det mindste, at man i kommunerne har mulighed for at ændre lokalplanerne for butikscentre, så der kan bygges Hypermarkets, men partiet løber ind i modstand fra sin regeringspartner og støtteparti.

Venstre ønsker større konkurrence for at presse priserne ned i dagligvarebutikkerne. Det mener man så sker ved at give tilladelse til Hypermarkets uden for bykernen. Hver familie i Danmark betaler årligt 18.000 kroner for meget for vores dagligvarer. Det har McKinsey & Company beregnet.

Jeg tror ikke det er vejen frem for øget konkurrence, at samle handlen på færre butikskoncerner, som det uvægerligt vil ske med Venstres forslag om Hypermarkets. Der er få aktører i Danmark, der har penge til at bygge disse Hypermarkets, det er Dansk Supermarked og Coop Norden. Der kan være udenlandske koncerner, der også kan løfte den sag, men er det danske marked stort nok for dem?

Lad os tænke den tanke, at Dansk Supermarked og COOP Norden kommer til at sidde på handlen i Hypermarkets og måske 90% af dagligvarehandlen i Danmark, så er det svært at se den større konkurrencefordel ved det, da de to kæder får et faktisk monopol på dagligvarehandlen i Danmark.

Den indbyrdes konkurrence mellem de to koncerner er ikke det bedste aktiv for en større konkurrence, hvilket der er belæg for at se i dag i den nuværende konkurrence mellem de to koncerner.

Hvis Venstre får sit juleønske om Hypermarkets opfyldt, så er det nærliggende at tro, at købstædernes bymidter bliver en død kulisse uden detailhandel, hvilket jeg vil begræde, for mig er det vigtigt, vi har levende byer i Danmark.

Hypermarkets – Megabutikscentrene – vil fjerne så meget handel fra landkommuner og de mindre bysamfund, så der sker en masse butiksdød i disse områder. Borgerne i “Udkants Danmark” vil i praksis skulle køre rigtig mange kilometer i bil fremover for at foretage sine dagligvareindkøb. I værste fald uden det egentlige mål med lavere forbrugspriser bliver opfyldt!

Og hvad med de borgere, som ikke har bil?

Det er en ommer Venstre!

Hypermarkets er butikscentre over 3.500 m2, som er den nuværende grænse for butikscentre.

Share This Post

Hvor blev politikken af Lars?

Venstres formand og landets statsminister Lars Løkke Rasmussen har på Venstres Landsmøde i dag indledt valgkampen med sin tale til Landsmødet. En sand peptalk med meget lidt politisk indhold, men med en masse retorik og valgkamps temaer.

Venstres formands landsmødetale er en lang gang tale om “Socialdemokraterne er dumme” og “Socialdemokraterne lyver”.

Jeg har aldrig hørt magthavere, som klynger sig til taburetterne med så få idéer til at forbedre det danske samfund, som Venstres formand, næstformand og politiske ordfører har udtalt i forbindelse med landsmødet.

Uddrag af Lars Løkke Rasmussen tale til Venstre landsmøde i dag:
Der er meget på spil. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti står parat med dusinvis af nye
forslag til, hvordan man kan indskrænke danskernes frirum. Hvordan man kan tage ansvaret fra
mennesker og flytte det over i systemer. Skridt for skridt. Regel for regel. Forbud for forbud.

Tænk på et hvilket som helst problem og I kan være sikre på, at S og SF – og de radikale for den sags
skyld – allerede for længst har tænkt på et forbud
.

Venstre siger ja til mere omtanke, ja til mere frihed under ansvar – og nej til flere forbud. Ingen bliver rigere af flere forbud. Ingen bliver klogere af flere forbud.

Lad os opmuntre folk til at tænke selv. Lad os stole på, at folk kan tænke selv. Det er grundlaget for varig velfærd.

Venstrefløjen vil rulle mange af de borgerlig-liberale sejre tilbage:
Væk med skattestoppet.
Væk med frit-valgs-garantien for, at alle patienterne kan blive behandlet inden for en måned.
Væk med kravene til øget faglighed i skolerne.
Slut med arbejdsmarkedsreformer
Mere formynderi og mindre frihed.
Og væk med den faste, fair og fornuftige udlændingepolitik.

Jamen dog “Lille Lars fra Græsted” – hvor får du det fra?

Skattestoppet er ikke reelt, for der er givet skattelettelser, som tilgodeser de højeste indtægter i Danmark, og som øger skattebyrden for enlige pensionister uden egen pensionsordning.

S+SF har bebudet arbejdsmarkedsreformer, men det sker i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Her kan du lære meget Lars for din regering gennemfører reformer uden det samarbejde!
Se hvad det betyder – arbejdsanvisning og jobaktivering er endt i kaos.

Dit 360 graders eftersyn af Folkeskolen er endt i en konflikt med Danmarks Lærerforening.

Og så den sædvanlige retoriske tale om “mere formynderi og mindre frihed” – som er ren Venstre retorik fremsat siden Socialdemokratiet blev stiftet. Man bliver skuffet, hvis denne floskel ikke indgår i en venstremands tale.

Og så den sidste om udlændinge politik. Regeringen er ved mange finanslovsforhandlinger dikteret stramninger af udlændingepolitiken af Dansk Folkeparti, som betaling for deres deltagelse i finansloven. Der er mange i Venstre som krummer tæer i deres sko over den førte udlændingepolitik.

Som det sidste skud på stammen strammer regeringen 24 års reglen for at behage Dansk Folkeparti og for ikke at blive til grin over, den endnu engang kryber til korset for at få finansloven igennem. Forskellen denne gang er, at Lars Løkke bebuder det som sit forslag på Venstres Landsmøde!

Det er ikke uden grund 157.000 vælgere har vendt Venstre ryggen siden sidste valg.

Samtidig sætter Venstre på sin hjemmeside tryk på valgkampsretoriken med følgende tekst:
Aldrig har Danmarks offentlige sektor været større, og aldrig har vi brugt så mange penge på velfærd. I 2010 er der godt 769.000 fuldtidsansatte i den offentlige sektor, og det offentlige forbrug udgør 28 pct. af BNP. Det er historisk meget. Vi bruger omkring 74 mia. kr. mere på velfærd i 2011 end vi gjorde i 2001. Det er særligt på de borgernære områder som sundhed, uddannelse, ældrepleje og børnepasning, vi bruger velfærdspengene.

Der står intet om sygehusene lige nu er gang med at fyre over 3.000 medarbejdere og de tidligere hen over sommeren har fyret personale, der ikke indgår i Venstres statistik.

Kommunerne fyrer mange medarbejdere på skoler, børnehaver, plejehjem, forvaltninger i forbindelse med budgetforhandlinger for 2011. Hvor mange det drejer sig er ikke opgjort, men det betyder Venstre må ændre den ovenstående tekst, hvis Venstre fortsat skal være troværdig, senest den 1. januar 2011.

Men en ting er sikkert, det går op for vælgeren inden valget udskrives, det kan Lars og Venstre være sikker på.

Share This Post

Venstres Landsmøde.

Venstre har landsmøde i denne weekend og de har meget at snakke om i partiet, for det går ikke særlig godt i meningsmålingerne og meget skidt med de politiske mærkesager.

Folkeskolen
Her ligger undervisningsministeren i kamp med Danmarks Lærerforening og der sker ikke fremskridt i forhandlingerne. Kan regeringen gennemføre en folkeskole reform udenom lærerne og få den gennemført i praksis?

Den stort anlagte kampagne med et 360 graders eftersyn af folkeskolen er endt i politisk kaos i regeringen og kommunale besparelser på Folkeskolen over hele landet. Der sker kommunale besparelser på godt  700 millioner kroner over hele landet i disse dage.

Ghettoplanen
Den blev overhalet indenom af oppositionens forslag, medens Lars Løkke sloges med indre splid i regeringen og ikke mindst med regeringens jurister, der mente regeringens plan var i strid med grundloven og menneskerettighederne.

Overbetaling af private sygehuse.
Foreløbig er det lykkedes for Lars Løkke at få sagen parkeret på udenrigsminister Lenes Espersens bord og hun har indkasseret en næse så stor, som ville medføre en afsked som som minister, hvis ikke Dansk Folkeparti holder hånden under hende for at bevare sin egen magt som støtteparti for VK-regeringen.

Denne sag er ikke færdig, for det er Lars Løkke,  der har overbetalt de private sygehuse i sin tid som sundhedsminister.

Værdikampen.
Under stor mediedækning afblæste Lars Løkke den globale værdikamp for at få den ned på jorden og omdannet til praktisk politik, men her forregnede han sig i forhold til Dansk Folkeparti og i mindre grad i forhold til den konserative regeringspartner.

Netop værdikampen er Dansk Folkepartis vigtigste punkt for at tiltrække sine vælgere. Et eksempel er kampen om paraboler og arabisk TV i ghetto områderne, hvor partiformand Pia Kjærsgaard er bannerfører.

Lars Løkkes eneste succes:
Men det er lykkedes for Lars Løkke Rasmussen at få placeret de kommunale nedskæringer og besparelser hos de danske kommuner, selvom det er regeringens projekt. Det er en af Lars Løkkes få sejre, men der skal nok være en enkelt eller to venstre borgmestre, som vil huske ham for det.

Statsmanden Lars Løkke Rasmussen har det ikke godt.

Vi ser ham tone frem på skærmen og fortælle, at der ikke er behov for ændringer af EU traktaten og dagen efter går han tur med DR’s Mette Fugl, så er han vejledt af Angela Merkel og mener så der et behov for opstramning af EU reglerne om “insolvente stater”, her tænkes primært på Grækenland, men flere andre stater er på vej i gældsfælden og står dermed til EU’s straf.

Selvom han “spøger” med spøgelset om stemmebegrænsning for gældsplagede EU-lande er manet i jorden,  samt en ændring af EU-traktaten er et spøgelse, der måske gemmer sig i et enkelt afsides EU-kontor, så siger hans kropssprog i samtalen med Mette Fugl, at han ikke tror på sine egne ord!

Der skal ske meget på Venstres Landsmøde for at rette op på Venstres galluptal og VK-regeringens politik. I kulissen toner Pia Kjærsgaard frem med en mere og mere synlig kritik af regeringschefens manglende ledelse af regeringen og dens politik. Det er længe siden Venstre har haft en så lav cvælgertilslutning, som partiet har i dag. Det er tvivlsomt om et landsmøde kan rette op på det.

Share This Post

Intet at komme efter……

“Intet at komme efter……” – et kendt citat fra en kendt skattesag, som måske står foran sin afgørelse fra Skat.dk.

Helle Thorning-Schmith har fået en forhåndsmeddelelse fra Skat, som hun har 14 dage til at kommentere og ifølge DR og TV2 Nyhederne er der en frikendelse på vej til hendes mand Stephen Kinnock. Han er udenlandsdansker med bopæl i Geneve, hvor han har sit arbejde, hvilket mange har i den borgerlige lejr.

Men det er en atypisk leveform for en socialdemokrat, eller var det i gamle dage, hvor arbejderbørn stærkt inspireret af de borgerlige vælgere og arbejdsgivere fik at vide i tide og utide: ” Skomager, bliv ved din læst……“.

Sådan er det ikke mere og her kan Helle og hendes mand være rollemodeller for en ny generation af socialdemokrater?

Det ser jeg gerne, for det er en sag, der også lå en tidligere statsminister på sinde, for Anders Fogh Rasmussen havde i sine sidste dage som landets statsminister tesen om,  de unge skulle være mønsterbrydere , kort sagt arbejderbørn skulle bryde de sociale rammer og blive akademikere, for det havde Danmark brug for.

Vi skulle være et videnssamfund for at bevare vores levestandard!

Jeg kender ikke Skats afgørelse i skrivende stund, men jeg er enig med Margrethe Vestager (Radikal leder) i, at det ville klæde Venstre at drøfte politik og politiske løsninger frem for at køre videre i en skattesag, som formentlig ender ud i en frikendelse af oppositionslederens mand.

Venstre har et problem , hvilket den politiske ordfører Peter Christensen tydeligt præciserer ved sine fortsatte udtalelser om skattesnyderi, fordi Helles mand tæller dage, hvor han er hjemme i Danmark. Venstre er bange for at miste sin regeringsmagt, så derfor skal denne sag holdes gående så længe som muligt med hjælp fra Dagbladet BT, for at sikre oppositionens leder fremstår utroværdig!

At det er et krav fra skattelovgivningen man skal tælle dage, det anfægter ikke den iltre politiske ordfører Peter Christensen fra Venstre!

Men i Venstre er man vant til politikkerne snyder, husk bare på Anders Fogh Rasmussen blev gået som skatteminister, fordi han udførte kreativ bogføring, Lars Løkke Rasmussen havde rod i sine bilag med “ølbamser”, Thor Pedersen kunne ikke huske hvor han boede, så jeg kan godt forstå Peter Christensen med den kultur fra Venstre, tror at alle snyder i skat.

Det er en ynkelig sag Peter Christensen er talsmand for og det tjener ikke Venstres sag, specielt ikke deres kernevælgeres sag. Erhvervslivet har brug for langsigtede brede politiske løsninger, så partiet Venstre må i arbejdstøjet for at bevare regeringsmagten.

Share This Post