Polsag, en VK-regerings skandale……

På baggrund af en netop afsluttet omfattende ekstern undersøgelse tror regeringen og politiet ikke på, at POLSAG nogensinde kommer til at virke i praksis. Projektet har allerede kostet i størrelsesordenen en halv milliard kroner, og regeringen sætter nu foden ned, så statens tab på POLSAG ikke bliver endnu større.

Polsag projekt startet af Lene Espersen (K), videreført af Lars Barfoed (K) og nu trækker Morten Bødskov (S) i håndbremsen.

Polsag projekt startet af Lene Espersen (K), videreført af Lars Barfoed (K) og nu trækker Morten Bødskov (S) i håndbremsen.

Der er netop afsluttet en omfattende ekstern undersøgelse af POLSAG-projektet, som på grundlag af grundige tekniske analyser anbefaler, at projektet stoppes,” siger justitsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse og fortsætter: “Regeringen har på den baggrund besluttet at opgive POLSAG. Den beslutning har Rigspolitiet her til morgen meddelt leverandøren CSC. Det er en meget tung og alvorlig beslutning at lukke et så stort og langvarigt it-projekt”.
Kilde: Altinget.dk

 Vi vil ikke kaste flere gode penge efter dårlige, og vi vil ikke spille hasard med politiets betjening af borgerne ved at rulle et system ud i dansk politi, som vi ikke tror på kommer til at virke i praksis.
Morten Bødskov (S), Justitsminister.

Det er et af mange IT-projekter som den tidligere VK(O) regering ikke har magtet, så det er modigt af den nuværende Justitsminister Morten Bødskov (S) at standse det nu, før det bliver til en skandale på lige fod med IT-systemet, der skulle efektivisere tinglysningen af fast ejendom, som den daværende justitsminster Lars barfoed så stædigt holdt fastholdt, selvom alle vidste systemet ikke kune leve op til de fastsatte krav.

De fleste skandale ombruste IT-projekter i staten er startet af Justitsminister Lene Espersen (K) og videreført af efterfølgeren Lars Barfoed (K), så vi vil nok ikke høre den store kritik af stoppet for Polsag fra De Konservative eller Venstre for den sags skyld?

Den digitale tinglysning, NemID, Amanda og Polsag har IT-skandale over sig.

Fejl på fejl på fejl. Det er for dyrt, forsinket og forfejlet. Ikke underligt, hvis nogen tænker, at staten ikke aner, hvad den laver, når der skal købes store nye it-systemer. Og de har helt ret.

»Det er sjældent leverandørens fejl, men derimod kundens uhensigtsmæssige krav og dumstædige holdninger, der ender med at afspore systemer,« siger Søren Lauesen, professor ved IT-Universitetet.

Den digitale tinglysning er et tekstbogseksempel på et system, der blev lanceret uden at være blevet brugsmæssigt afprøvet først. Systemet blev forsinket med halvandet år.

I panik blev systemet sat i gang med et “big bang” (af Justitsminister Lars Barfoed) – alle skulle bruge systemet på en gang. Der var ikke noget galt med selve teknikken, men ingen havde taget højde for, at advokater og ejendomsmæglere skulle have fuldmagt til at underskrive for deres klienter,” forklarer Søren Lauesen på websitetet Videnskab.

Men Polsag er droppet efter det var sendt til afprøvning i Bornholms Politikreds.

Rigsrevisionen har taget sagen op af egen drift, som det hedder.

Det er en sag, vi har holdt øje med og fulgt med i, for det er en stor investering, der er betydeligt forsinket,” siger rigsrevisor Henrik Otbo, der regner med, at undersøgelsen kommer til at tage mellem 8 og 10 måneder.

Share This Post

Regeringens luftkasteller brister!!!

Efterlønsordningen koster 16 milliarder. Det siger regeringen. Men staten sparer kun 6-6½ milliard kroner ved at afskaffe den. Og måske slet ingenting. Det siger professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet til Avisen.dk.

Han har forsket i efterlønsordningen:
En besparelse på 16 milliarder er et rent luftkastel. De siger, at det er hvad efterlønsordningen koster, men det forudsætter jo, at alle kommer i arbejde.

For fire år siden kunne økonomerne ikke engang se, at der kom en finanskrise. Nu siger de, at de kan se ti år ud i fremtiden, at der vil være fuld beskæftigelse. Det er tankevækkende!

Bent Greve, professor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, siger til Avisen:
Først skal man se på, at de 16 milliarder er en bruttoudgift. Det er, hvad staten betaler i efterløn til borgerne. Så betaler borgerne 5, 5 milliarder kroner i skat af beløbet, og dem får staten tilbage. Så er den mulige besparelse allerede nede på 10-11 milliarder.

Præmien er på op til 141.000 skattefri kroner per person (der ikke går på efterløn), og der er ingen dokumentation for, at det virker. De mennesker, der får præmien, ville sandsynligt været blevet ved med at arbejde til folkepensionsalderen alligevel. Præmierne koster to-tre milliarder om året.

Et andet problem er, at der ikke er nogen dokumentation for, hvor mange, der skal på førtidspension, dagpenge, kontanthjælp eller andre ydelser, når man fjerner efterlønnen!

Der er mistet 170.000 private arbejdspladser og den seneste opgørelse jeg har haft adgang til fra KL viser der er fjernet 14.000 arbejdspladser i kommunerne. Det tal vil stige i årene fremover, når VK-regeringens besparelser i form af nul-vækst i kommunerne slår igennem på de kommunale budgetter 2012-2015. Dertil skal lægges faldende beskæftigelse på sundhedsområdet i regionerne.

Der er en stor ungdomsarbejdsløshed, manglende praktikpladser for unge i erhvervsuddannelserne og det store frafald af unge på uddannelserne generalt, så vi er meget langt fra målsætningen på 95% af de unge skal have en uddannelse. 

Behøver jeg at skrive, at Finansminister Claus Hjort Fredriksen er uenig med de nævnte økonomer?

Share This Post

Jeg er rundtosset af meningsmålinger……

Hver dag sin meningsmåling og de politiske kommentatorer har travlt med at udlægge tendenser samt mere eller mindre seriøse bud på, hvornår statsministeren udskriver valget.

Den seneste Gallup/Berlingske undersøgelse fra den 19. maj 2011.

Den seneste Gallup/Berlingske undersøgelse fra den 19. maj 2011.

Berlingske har i samarbejde med Gallup har udsendt den seneste måling fopretaget den 19. maj 2011. Denhar et flertal til Rød Stue på 52,3 % og mod 47,4 % til Blå Stue. (Vægtet hhv. 52,4% og 47,5%.)

Der er således tale om en sikker prognose taget efter en uge med ekstrem megen fokus på regeringens og Dansk Folkepartis forhandlinger om “Tryghedsreform” og “Efterlønsreform”.

På den baggrund behøver jeg ikke være rundtosset, men er det gavnligt for folkestyret og vores demokrati? Det vil jeg stillet et stort spørgsmålstegn ved. For udover at vores medier bruger en masse penge på at indsamle vælgerdata, hvad får vi så ud af at læse om dem flere gange om ugen, når Lars Løkke alligevel ikke trykker på valgknappen?

Hvis disse tal holder, så har VK(O)-regeringen ikke flyttet vælgermassen med sine reformer.

Som vælger har jeg sund skepsis for om regeringen kan se 8 år ud i fremtiden med sin 2020 plan, når den ikke engang kan se et år frem i 2010 budgetåret, som overrasker finansministeren med et overskud på 43 mia.kroner, omtrent det samme som deres 2020 plan skønnes at give i år 2020!

Det holder ikke en meter – og derfor jeg meget skeptisk over for regeringens økonomiske politik!

Finansministerens fugle på taget:

  • 0-vækst i det offentlige, hidtil har regeringen ikke evnet at fastholde væksten i den offentlige sektor
  • Milliard besparelse på EU-budget, der endnu ikke er forhandlet
  • Hvad er nettoprovenuet på “Efterlønsreformen”? Hvor mange vil søge over i andre ordninger?
  • Hvad koster grænsekontrollen?
  • Hvad koster “Tryghedsreformen”? 
  • Hvad koster “Håndværkerordningen”? Regeringen siger 2 mia. kroner – andre siger det bliver rigtig mange mia.kr.
  • Tilbagebetaling af efterlønsbidrag – et sted mellem 2 til 50 mia. kroner! Som ingen aner om, det vil gå til opsparing eller ferierejser?

Listen er ikke fuldstændig, men den giver et godt indtryk af den borgerlige regering ikke har den styr på økonomien, som den påberåber sig!

Share This Post

Er 10 år for lang tid for en regering……………..?

Søren Pind, den kontroversielle venstremand og minister for udviklingshjælp er på sin Facebook profil uden med riven efter juraprofessor Claus Haagen Jensen. Angrebet sker i dybeste hemmelig på Facebook profilen, hvor der er cirka 4.000 “venner” uden at kontakte juraprofessor Claus Haagen Jensen. Det strider mod almindelig praksis, hvor den “angrebne part” normalt får mulighed for at ytre sig. Det er nagelfast kendsgerning i et retssamfund og liberalt og demokratisk samfund 🙂 Men det sætter Søren Pind sig nydeligt ud over…………..


Bertel Haarder ser som sin fremmeste opgave, at skælde journalister ud, det gør han gerne foran snurrende kameraer. Det går ud over journalister fra både DR og TV2 og der er ifølge hans egne udtalelser på TV også tale om han sviner dagbladsjournalister til. Det er kendt i dagspressen, de ansatte i hans ministerier, frygter chefen.

Så er der chefen selv…………….
…….. statsminister Lars Løkke Rasmussen sviner en TV2 journalist til …… for åben skærm, men det hindrer TV2’s ledelse i at blive sendt i primetime, men det kommer alligevel ud i æteren, jeg husker ikke tidspunktet. Samtidigt er statsministeren fanget i usandheder og løgne for at fremme sin egne og regeringens synspunkter på direkte TV.

Så er der kirke og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, den mest mærkværdige minister, der har funget i et ministerembede i mit lange liv og der har været en del ministre der har opført sig aparte. Ingen nævnt – ingen glemt.

Hun administrer reglerne om statsløse mod lovgivningen, hun nedstirrer tavst journalister på Christiansborg, hvis de stiller spørgsmål, der ikke passer hende, hun nægter at udtale sig i samråd i folketinget. Hun slukker mikrofonen i samråd, men hun deltager dog i kirkelige handlinger, den ros skal hun have. Jeg har kendt hende fra politisk arbejde i Køge-kredsen for at være en seriøs politiker, der havde styr på sit politiske arbejde. Det indtryk har hun helt og totalt ødelagt som minister!

Så er der en skatteminister Troels Lund Poulsen, der ikke forstår regeringens gave regulativ, han modtager et Rolex ur (Værdi 70.80.000 kr.) og nægter at at aflevere det til ministeret, som reglerne foreskriver. Efter nogen pressestorm afleverer han det alligevel. Han fornemste opgave i regeringen, er at bruge skatteministeriets regnedrenge til at fabrikere politiske angreb mod oppositionen. Uden hensyn til de politiske modstandere har af faktuel politik på skatteområdet.

Så er der Claus Hjort Frederiksen, der først var mod regeringschefens ønske om afskaffelse af efterlønnen, hvilket er den bedst bevarede hemmelig i Venstre, men som er referet i flere store dagblade. Siden har malet skræmmebillede af antallet af efterlønnere i fremtiden. En overdrivelse på 50% er fastholdt længe, selvom om A-kasernes Samvirke har bestridt finanasminsteren tal. Fredag bekræftede så hans fejl i et samråd i Folketinget. Han bruger hele sit embedsapparat til nedgøre oppositionens økonomiske politik og ikke mindst framkomme med advarsler om Ole Sohn, SF, som han med god grund frygter overtager hans plads efter valget.

Samtidig har han finanslov med et underskud på ikke under 80 mia. kroner

Så er der Karen Ellemann, en miljøminister, der endnu ikke har formået at gennemføre andet end de der var besluttet under hendes forgængere. Jeg nævner blot få af hendes kuldsejlede projekter, vindmølleforsøget i Nordjylland, giftsagen fra Nyborg og senest reduktionen i landbrugets kvælstofudledning.

Jeg har kun omtalt Venstres ministre, men der kan også fremdrages sager på de konservative ministre.

Jeg mener der er tale om en regering, hvis ministre i mange tilfælde er præget af arrogance og en snert af magtmisbrug. Flere af ministeriernes websider bliver brugt til udspredelse af partipolitiske synspunkter fra ministrene.

Regeringens ministre er præget af en 10 års regerringsperiode og en hel del af ministrene føler nu “de kan gå på vandet” og medierne og embedsapparatet er til for deres skyld……..

Kopi af denne tekst er tilsendt Venstres Landsorganistation, der må videreformidle det til de nævnte ministre.

Share This Post