Derfor fejrer vi pinse!

Pinsen er snart overstået og det regner lige nu…………

Det fik mig til at tænke på, hvorfor fejrer vi Pinse?

I Kristeligt Dagblad står der:

Pinsen er simpelthen kristendommens big bang. Jeg elsker alle højtider, men jeg har et særligt forhold til pinsen.

Pinsen er simpelthen kristendommens big bang. Jeg elsker alle højtider, men jeg har et særligt forhold til pinsen.

Vi fejrer, at vi bliver besat af ånd, siger tidligere sognepræst Johannes H. Christensen, som netop har udgivet 136 tidsnære prædikener og han fortsætter:

Det er simpelthen kristendommens big bang. Jeg elsker alle højtider, men jeg har et særligt forhold til pinsen. Det var min mors helt store fest. De fleste mennesker forbinder ikke noget med Helligånden. Men det er jo sjovt, for alle har en fornemmelse af, hvad ånd er.

Hvordan ser der ud på et fodboldhold eller i en skoleklasse, hvor der hersker en dårlig ånd? Så kan spillerne og eleverne ikke finde hinanden. Men hvor der hersker en god ånd, der kan de finde hinanden.

Når du ser Barcelona spille, er det, som om de enkelte spillere er lemmer på det samme legeme. I en klasse, hvor børnene kender hinanden og hjælper hinanden og ikke mobber hinanden, der hersker den gode ånd“.

Han siger det mere præcist:
Helligånden er Guds gode ånd, som han dels åndede ind i Adam, men det er også den ånd, der besatte disciplene pinsedag, så de kunne oversætte kristendommen til alverdens sprog. Så de efter at have siddet i 40 dage og været inaktive og ulykkelige pludselig siger, at nu går vi i gang. Man har udtrykket at opildnes, og ilden kommer og sætter sig som ildtunger på dem, og de holder flammende taler. Det at blive grebet af en hensigt, en ånd og en lidenskab, som siger, at alt andet må vige for det her, det er at blive besat af den gode ånd. Det er det, vi fejrer i pinsen“.

Jeg håber du er blevet overbevist om årsagen til Vi fejrer Pinse i Danmark, men tvivlen nager mig fortsat………

……… har jeg forstået det rigtigt?

Wikipedia skriver:

“Pinse kommer af græsk πεντηκοστή pentēkostḗ, der betyder “halvtredsindstyvende” (dag efter påske) og er en kristen højtid, der holdes årligt til minde om Helligåndens komme.

Ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger kapitel 2 skete det ti dage efter Kristi himmelfart, at apostlene var samlet for at fejre den jødiske højtid Shavuot, da der pludselig kom “en lyd som af et kraftigt vindstød” og tunger som af ild kom til syne og sætter sig på hver af dem. De blev derefter fyldt af Helligånden og begyndte at “tale på andre tungemål”, hvorved de kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem — denne episode kaldes normalt “pinseunderet”. Pinsen regnes således traditionelt for den kristne kirkes fødsel.

Pinsekirken har taget navn efter netop denne begivenhed, fordi den i særlig grad blandt de kristne trossamfund, lægger vægt på tungetalen og de øvrige nådegaver, som Helligånden menes at udstyre de genfødte kristne med.

Pinsedag falder altid på den syvende søndag efter påske. Såvel pinsedag som den følgende dag, 2. pinsedag, er i Danmark helligdage. I 2011 falder 2. pinsedag mandag den 13. juni.

En gammel tradition foreskriver, at man pinsemorgen skulle gå ud af sit hus og feje ind mod døren, da man så ville samle lykke til huset resten af året”.

 

Fortsat god Pinse……….

 

 

Share This Post

Sankt Hans

Vi har haft besøg fra UK og er vi er trætte, så vi når ikke med til det lokale Sankt Hans bål her i byen! Festen startede også klokken 17:30 med tændt grill og snobrødsbagning og nu er klokken 21:36. Vi er lige kommet hjem fra Hammerum ved Herning, som vi har kørt vores gæst til her til aften.

Men hvad er Sankt Hans aften?

Et typisk Sankt Hans bål med heksen i toppen.

Wikipedia skriver:
Højtiden sankthans eller Sankt Hans er det fordanskede helgennavn for den hellige Johannes Døberen, der angiveligt er født den 24. juni. Datoen kaldes derfor sankthansdag (Skt. Hans’ dag). I nordisk tradition afholdes højtider aftenen før dagen, så sankthansaften fejres den 23. juni, ligesom juleaften fejres dagen før Juledag.

Dagen fejres også i andre nordeuropæiske lande som England, Irland, Tyskland, Polen, Rusland og Frankrig. Dagen fejres mest i de nordiske og baltiske lande, hvor den karakteristiske lyse nordiske nat giver de optimale betingelser for en smuk oplevelse.

Sankt Hans aften har meget til fælles med Valborgnatten og er muligvis den danske version af denne skik.

Ligesom juleaften er sankthansaften et levn fra hedenske skikke, hvor årets korteste dag, vintersolhverv, og årets længste dag, sommersolhverv, blev fejret. Kristne missionærer og præster fik nyfortolket de gamle skikke, så de kunne bruges til at tjene kristendommens udbredelse.

I det 7. århundrede advarede Sankt Eligius de nykristnede indbyggere i Flandern mod at fortsætte med at dyrke hedenske ritualer.

Han sagde: Ingen kristen udfører ved Johannes Døberens fest eller ved nogen anden helgens fest solhvervsritualer, danseri, hopperi eller djævelske sange“.

Læs mere om Sankt Hans aften på Wikipedia.

Se beskrivelsen af Valborgnatten og om hekse på Wikipedia.

Share This Post

Til vores piger!

Kære piger!

Husk det er Jeres kampdag i morgen, det er Kvindernes Kampdag den 8. marts.

Kampdagen fejrer 100 års jubilæum i år, så det er måske netop derfor der er mange spændende aktiviteter i hele landet, klik ind på aktiviteterne.

Der kan I kæmpe Jeres sag med møder over det ganske land. Her er der der ingen undskyldning, mød op og kæmp mod mændenes modstand mod støvsugning, børnepasning og opvask! Og ikke mindst samfundets manglende ligestilling af kønnene.

Møder du ikke op i morgen til mødet i din hjemby, så er det det din egen skyld, hvis du fremover er tynget af huslige pligter, dårlig løn, ingen bestyrelsesposter og manglende frihed til sidde på cafeén søndag formiddag sammen med veninderne.

Fakta om dagen –  Kilde: Wikipedia.
Kvindernes internationale kampdag eller den internationale kvindedag, 8. marts, er en mærkedag for kvinders stilling i verden. Dagen markeres også af FN, og i mange lande er det en national helligdag. Kvindernes internationale kampdag blev indstiftet i 1910, og i 1977 vedtog FN en resolution som anbefaler fejring af en international kvindedag.

Ideen om Kvindernes international kampdag blev fremsat af Clara Zetkin på den internationale kvindekongres arrangeret af socialistisk internationale i København den 26. og 27. august 1910. Datoen 8. marts blev valgt for at mindes den demonstration for kvinders rettigheder som socialistiske kvinder afholdt i New York 8. marts 1908.

Mødetstedet var Folkets Hus på Jagtvej 69, i den bygning, som indtil 1. marts 2007 husede Ungdomshuset og blev nedrevet 5.–6. marts 2007.

Læs mere på  http://da.wikipedia.org/wiki/Kvindernes_internationale_kampdag

Personligt ønsker jeg pigerne en god kampdag i morgen og tillykke med 100 års jubilæet.

Share This Post

Et tilfældigt klik på http://da.wikipedia.org

Jeg har læst på http://da.wikipedia.org , citat:
Dansk Folkeparti var et dansk politisk parti, som eksisterede under 2. verdenskrig.

Det blev grundlagt den 1. marts 1941 af udbrydere fra Konservative Folkeparti, Danmarks Retsforbund og Socialdemokratiet samt et medlem af Folketinget for Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, der var blevet bestukket til at forlade dette parti. Partiet gik ind for en korporativ stat og var antikommunistisk.

Trods navnet har partiet ingen forbindelse til nutidens Dansk Folkeparti. Citat slut.

Om det nuværende Dansk Folkeparti fra 1995 står der på Wikipedia:
Dansk Folkeparti (DF) er et dansk politisk parti, som blev stiftet på Christiansborg den 6. oktober 1995 af Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Poul Nødgaard og Ole Donner, der indtil da var medlemmer af Fremskridtspartiet. Citat slut.

Jeg kan af gode grunde ikke skelne mellem de to partier, da jeg ikke var født i 1941, men nøgtern set, så mener jeg ikke der er den store forskel, hvilket jeg forsøger at forklare med følgende ord:

  • Dansk Folkeparti vil sende folk af anden etnisk oprindelse ud af landet med et tilskud på 100.000 kroner.
  • Dansk Folkeparti vil præmiere den kommune i Danmark, der sender flest danskere med anden etnisk oprindelse ud af landet med en præmie på 20 millioner kroner.
  • I en del tilfælde har Dansk Folkeparti stillet kontroversielle forslag om udsendelse af danskere med anden etnisk oprindelse ud af landet, selvom de har dansk indfødsret og statsborgerskab.

Jeg mangler efterhånden kun Dansk Folkeparti tager parolen op fra de tyske nazister “Arbeit macht Freiheit”, så er sammenligningen med det gamle Dansk Folkeparti fra 1941 helt perfekt!

Jeg er flov over at være dansker med den politik som Dansk Folkeparti står for, så jeg håber Venstre og Det Konservative Folkeparti indser, det ikke tjener Danmarks internationale interesser fortsat at bygge et politisk flertal på Pia Kjærsgaard og Dansk Folkepartis stemmer i Folketinget.

Share This Post