Aftale om ret til seniorpension for nedslidte….

Dennis Kristensen, skriver på Ræson.dk:

Er det en “Vestager”?
Det er her, at forløbet i de seneste dage minder alt for meget om forløbet forud for folketingsvalget i 2011. Her vedtog VK-regeringen og Dansk Folkeparti sammen med stemmer fra Liberal Alliance og De Radikale de voldsomme forringelser af dagpengesystemet med en halvering af perioden med arbejdsløshedsdagpenge, som den ny tiltrådte S-R-SF-regering så efterfølgende måtte gennemføre. Dansk Folkeparti og De Radikale fortsatte ad samme kurs, da de få måneder før valget indgik Tilbagetrækningsaftalen, der inkluderede en voldsom forringelse af efterlønsordningen, som de nye regeringspartier tilsvarende hang på. Det er den form for “Vestager”, man kan frygte, at Morten Østergaard nu har gentaget.

Jeg mener Mette Frederiksen skal fortsætte sit arbejde med en fleksibel pensionsordning for nedslidte danskere.

Det skal ikke være en gentagelse af dagpengesagen, der kostede Helle Thorning og Socialdemokratiet regeringsmagten i 2015.

Morten Østergaard og Kristian Thulesen Dahl må anerkende efter valget, det er skidt ordning de har indgået med regeringen om seniorpensionen.

Aftalen er solgt under overskriften :
Aftale om ret til seniorpension for nedslidte“.

Det er IKKE en ret, men der skal ansøges om at modtage seniorpension og ydermere er forligskredsen ikke enig om, hvem der i givet fald skal tildele den!

Nye beregninger, foretaget af Jyllands-Posten viser, at størstedelen af de 17.150 nedslidte personer, der potentielt kan omfattes af ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025, allerede vil være på en anden overførselsindkomst.

Regerings plan vil sende 130 på seniorpension frem til 2025, der ikke er omfattet af en overførselsindkomst.

Der er tale om ren talmagi fra regeringen, Radikale og Dansk Folkeparti.

Den liberale tænketank Cepos vil ikke bruge ordet manipulation, men ifølge Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom og vicedirektør, er der tale om misvisende kommunikation fra regeringens side. Det siger han til TV 2.

 

Fratag Rasmus Paludan beskyttelse………

Kristian Tulesen Dahl mener, at Claus Oxfeldt er helt galt afmarcheret, han udtaler:

På den måde anerkender vi, at på trods af vores grundlovssikrede ret til at ytre os – også på et område, hvor nogen synes, det er dumt – så skal dette indskrænkes, fordi ellers kan vi ikke styre det. Det duer ikke.

Vi bliver nødt til at sige til alle folk, der er i Danmark, at de må finde sig i, at der er en mand, der stiller sig op på et gadehjørne og gør noget, man synes, er tosset. Så må man ryste på hovedet af ham, hvis man synes det, skrive et læserbrev, eller hvad man nu vil.

Claus Oxfeldt forsøger ikke at knægte ytringsfriheden:

Jeg prøver at tage et hensyn til, at folk ikke bliver slået ihjel. Det er det, det her udvikler sig til, hvis det får lov at fortsætte. Det er min vigtigste pointe. Jeg hidser mig lidt op over at høre, at jeg skulle have lyst til at knægte ytringsfriheden. Slet ikke. Så har han (Thulesen Dahl, red.) ikke hørt, hvad jeg har sagt. Jeg siger bare, at her er der en situation, hvor man kan overveje, om ikke det er et misbrug af ytringsfriheden.

Det bør man juridisk vurdere, siger han til Ekstra Bladet.

Dansk Folkeparti har kørt – og kører fortsat – voldsomme politiske kampagner mod islamiske had prædikanter, men det gælder åbenbart ikke for Kristian Tulesen Dahls meningsfæller på den yderste højrefløj i dansk politik?

Han tager afstand mere eller mindre helhjertet fra Rasmus Paludans politiske tanker, men han vil ikke lovgive mod ham, som Dansk Folkeparti forsøger i forhold til Islam.

Jeg mener ikke det danske politi skal bruge en masse ressourcer på Rasmus Paludan, der smører Koranen i lort eller afbrænder den, det hører ikke hjemme i Danmark.

Det har intet at gøre med ytringsfrihed. Manden går kun efter konfrontationen og fortjener ikke danskernes interesse.