Bjerggaards synspunkter
Headlines

En diktator opstår i Tyrkiet!

Mænd diskrimineres i daginstitutionerne.

Regeringens første år præget af konflikter…..

En rigtig trist udvikling for samarbejdet i Europa.

En diktator opstår i Tyrkiet!

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Et fejlslagen kup i Tyrkiet fordømmes af vores regering med stats- og udenrigsministeren i front.

Det er set overfladisk godt, for militæret skal ikke begå et statskup – heller ikke i Tyrkiet!

tyrkisk_kup

Inden morgenen blev til middag, var de første 3.000 militærfolk arresteret.

Et gigantisk antal, hvis anholdelserne skal forestille at bygge på efterforskning af kupmagerne.

Derefter fortsatte udrensningerne, og ud på eftermiddagen var 2.745 dommere fyret.

Hvad deres andel i kuppet eller andre ulovligheder skulle være, er ikke annonceret, men på Erdogans foranledning er tusinder af påståede illoyale elementer flere gange luget ud i politi og retsvæsen, og hver gang har det efterladt ham med et lidt fastere greb om magten, end han havde før.

Han har overtaget aviser og fængslet journalister, og selv kritiske gymnasieelever er blevet retsforfulgt. Men i takt med at EU har fået brug for ham som dørvogter for flygtningestrømmen fra Mellemøsten til Europa, er kritikken fra Bruxelles blevet mindre effektfuld, og Erdogan mere kynisk.

Dermed er der ingen tvivl om Tyrkiet er på vej ind i et diktatur ledet af præsident Recep Tayyip Erdogan med fuld kraft. Det er ikke godt for Tyrkiet, NATO eller EU, for slet ikke at tale om den tyrkiske befolkning, der nu må leve i Erdogans jerngreb.

I hans jerngreb er der ingen nåde, hvis du kritiserer ham eller styret, så er du illoyal og risikerer fængsel eller i nådigste fald politisk forfølgelse.

Jeg mangler regeringen kritiserer Erdogans fremturen i disse timer med fængslinger og indførelse af et reelt diktatur hvilende på Islam og fjernelse af det sekulære tyrkiske samfund.

Share This Post

Bjerggaard @ juli 17, 2016

Mænd diskrimineres i daginstitutionerne.

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

På landets institutioner må mandlige pædagoger ofte finde sig i en række særregler, som skal sikre, at forældre og pårørende ikke kan få mistanker om pædofili.

robot

 

Her er de fire mest hyppige regler
Ofte må mænd ikke skifte ble eller hjælpe børn på toilettet. Nogle steder må de godt, så længe de har en kvindelig hjælper med eller lader døren stå åben. Og et enkelt sted skulle manden have engangshandsker på, før han skiftede børnene.

I mange institutioner må mændene slet ikke være alene med børnene i det hele taget. Det vil sige, at de ikke må åbne og lukke institutionen alene. Andre steder gælder reglen kun lokaler, hvor man kan lukke døren eller afsides rum som kældre eller lignende. Kilde: DR.dk.

robot_1

Det er for hysterisk, selvfølgelig skal vi ikke have pædofili på de danske daginstitutioner, men vores børn skal have et naturligt forhold til både mandlige og kvindelige pædagoger og der med til der er to køn i deres hverdag.

Der er mit råd, afskaf de mere eller mindre absurde regler ude i Danmarks daginstitutioner. Det er bestemt ikke alle mænd der er pædofile, men derimod et meget lille mindretal og dem skal vi undgå.

 

 

 

Share This Post

Bjerggaard @ juli 17, 2016

Regeringens første år præget af konflikter…..

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Det er ingen hemmelighed den lille Venstre regering Lars Løkke Rasmussen III har levet et farligt og usikkert liv siden Lars Løkke fik overdraget nøglen til statsministeriet af Helle Thorning-Schmidt.


Billedkilde: Altinget.dk

Nøglerne var kun til låns
18. juni: Blå blok får flertal ved folketingsvalget 18. juni, og et magtskifte er en realitet – ikke mindst på grund af Dansk Folkeparti, der ender med at blive blå bloks største parti.

Socialdemokraterne går også frem ved valget, men rød blok mister flertallet. Helle Thorning Schmidt tager konsekvensen af, at hun må aflevere nøglerne til Statsministeriet tilbage til Lars Løkke Rasmussen og går af som S-formand.

 

carl_assistent

En forsvarsminister gik af…. Lars Løkke måtte hente en fravalgt politiker – Peter Christensen – ind som ny forsvarsminister.

bt_kjer

En stædig og utroværdig landbrugsminister – Eva Kjer Hansen – gik af, eller blev tvunget til det af et Folketing, der følte sig berettiget vildledt af hende og i sidste ende af statsministeren, der er inddraget voldsomt i landbrugspakken. Så voldsomt, så det var nødvendigt at holde legestue på Marienborg.

DR skriver den 25. februar 2016:
Knap syv timers krisemøde er slut. Kort før midnat forlod de blå partiledere Marienborg. Ifølge DR Nyheders politiske analytikers oplysninger har Eva Kjer ikke fyldt så meget ved forhandlingerne.

Eva Kjer Hansen var ellers med på Marienborg, ligesom en række ordførere fra de andre partier også var. Men Kjer og ordførerne sad ifølge Christine Cordsens oplysninger i et andet lokale end partilederne.

Lars Løkke Rasmussen, Kristian Thulesen Dahl (DF), Anders Samuelsen (LA) og Søren Pape Poulsen kunne så forlade forhandlingsrummet for at konsultere kollegaerne, hvis det var nødvendigt“.


Læs om regeringens første år på Altinget.dk.

Kapitel 1 – Altinget.dk – 18. juni til 30. september 2015.
18. juni: Blå blok får flertal ved folketingsvalget 18. juni, og et magtskifte er en realitet – ikke mindst på grund af Dansk Folkeparti, der ender med at blive blå bloks største parti.

Socialdemokraterne går også frem ved valget, men rød blok mister flertallet. Helle Thorning Schmidt tager konsekvensen af, at hun må aflevere nøglerne til Statsministeriet tilbage til Lars Løkke Rasmussen og går af som S-formand.
Læs mere på Altinget.dk

Kapitel 2 – Altinget.dk –  1. oktober 2015 – 29. februar 2016. 

Flertal stemmer for landbrugspakken
25. februar: Mens Lars Løkke Rasmussen afholder krisemøder med lederne af de blå partier, stemmer et flertal – heriblandt de Konservative – for landbrugspakken. Tredjebehandlingen bliver en langstrakt og livlig affære, da et flertal forud for behandlingen har udtrykt mistillid til Eva Kjer. De finder det derfor respektløst, at ministeren ikke vil gå af, men i stedet møder op i folketingssalen.
Læs mere på Altinget.dk.

Kapitel 3 – Altinget.dk – 1. marts – 28. juni 2016

Løkke afviser samråd
5. april: “Af principielle grunde ønsker jeg imidlertid ikke at udtale mig nærmere om de drøftelser, som jeg har med ministre og embedsmænd om en given sag,” skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Statsministeren afviser dermed at stille op i et samråd om landbrugspakken, som udvalget har kaldt ham i.

Læs mere på Altinget.dk.

Share This Post

Bjerggaard @ juli 10, 2016

En rigtig trist udvikling for samarbejdet i Europa.

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Jeg er oprigtig ked af det på EU’s og Englands vegne…………..

Det engelske nej til EU med 51,9% af de afgivne stemmer, der betyder England melder sig ud af EU er et kedeligt resultat for både os i det kommende nye EU, men også for det engelske folk.

Det er ikke et voldsomt stort flertal, der nu tvinger den engelske regering og EU kommissionen og Rådet ud i forhandlinger om Englands udtræden…………….

De danske EU modstandere har ret i England får en aftale med EU, men det er meget uklart hvilke præmisser den vil bygge på, for EU får store indre problemer, hvis England får gode vilkår for sin udtræden.

I et fællesskab som EU giver vi selvfølgelig – lille Danmark eller store Storbritannien – afkald på lidt suverænitet. Til gengæld undgår vi, at vores unge dør på kontinentets slagmarker” skriver Rasmus Trads i sin kronik på Jyllands Posten.

Det er så ikke den 500 år med krig i Europa jeg vil hæfte mig ved, men derimod de 65 år med fred i Europa og de den økonomiske fremgang og de mange danske arbejdspladser, som er skabt af EU.

Danmark kan ikke undvære EU, men EU kan undvære Danmark…..

Modstandere af EU og især Dansk Folkeparti, der nu mangler en platform til at forføre de danske vælgere på, har kastet sig over et krav om en lignende dansk folkeafstemning om EU.

Det er bestemt en udfordring for det danske samfund, for vi skal ikke melde os ud af EU på baggrund af  populistiske standpunkter…..

Det engelske valgresultat kan betyde et opbrud for Great Britain samfundet (UK), for Skotland vil forblive i EU, der er stærke kræfter i Nordirland, der vil indgå i union med Irland. Australien har længe ønsket et opgør med det engelske statssamfund Commonwealth, så valgresultatet kan få store personlige konsekvenser for englænderne.

Udmeldelse vil ske over en årrække, se proceduren her…… (Kilde: Folketinget)

Hvis der ikke er kommet en aftale på plads efter to år, er Storbritannien tvunget til at forlade EU, uden man har aftalt, hvad der skal ske fremover. UK vil have samme status som alle tredjelande, EU ikke har aftaler med.

Hvad er den engelske folkeafstemning et udtryk for?

Min påstand er, det er et udtryk for mistillid til den engelske regering anført af David Cameron og IKKE MINDST et ukendskab til institutionen EU!

Hvad var det englænderne stemte om? Google har svaret.

I det første 14 timer efter valglokalerne lukkede, spurgte englænderne om:
1. “Hvad betyder det at forlade EU?”
2. “Hvad er EU?”

Det dokumenterer min påstand. Og er de danske modstander partier anført af Folkebevægelsen mod EU, Enhedslisten og især Dansk Folkeparti i stand til at føre en oplyst og bedre valgkamp end de engelske partier har gjort?

Mit svar er nej, tænk tilbage på afstemningen om EU retsforbeholdet den 3. december 2015.

Er det den form for Folkeafstemning vi skal have om EU i Danmark?

EU modstanderne er meget aktive på Facebook for at få en dansk folkeafstemning. Deres argumenter er ikke lige saglige…… se den her.

eu_rule

Det har intet med EU at gøre, det er resultatet af en borgerlig regerings politik i England gennem årtier, samt ikke mindst den globale økonomiske udvikling, der gør stål- og værftsindustrien ekstremt billigere i Asien. De borgerlige partier i Danmark har som deres politik at sælge ud af statens aktiver, så det samme sker i Danmark, uden at det er EU’s skyld.

Jeg er enig med dem, der mener der er behov for en folkeoplysning om EU og de vilkår som unionen skaber for danskerne.

Der er ikke behov for en dansk folkeafstemning, for jeg kan ikke se et sagligt grundlag for den. En folkeafstemning vil køre af sporet, som vi så det den 3. december 2015.

Der fik Dansk Folkeparti debatten væk fra retsforbeholdet og til at dreje sig om for eller i mod EU, det lider den danske EU politik under i disse timer.

Danmark kan ikke undvære EU, men EU kan undvære Danmark…..

Share This Post

Bjerggaard @ juni 25, 2016

Gælder de grundlovssikrede rettigheder ikke længere?

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Jyllands Posten skriver den 22. juni 2016:
Partiet (Socialdemokraterne) foreslår for det første, at myndighederne skal have lov til at blokere for hjemmesider med ekstremistisk indhold uden varsel og uden først at indhente en dommerkendelse, som det er påkrævet i dag.

Derudover skal exitprogrammer for radikaliserede unge styrkes og der skal gøres mere brug af den såkaldte forbilledemodel, hvor unge, der i fare for at blive radikaliseret, bliver tilknyttet en lokal rollemodel, som kan trække den unge væk fra de negative fællesskaber.

Slutteligt ønsker Socialdemokraterne, at der bliver oprettet et »Center for Antiradikalisering«, som skal indsamle viden og koordinere indsatserne mod radikalisering“.

tirne_bramsen

Socialdemokraternes bannerfører i konkurrencen med Dansk Folkeparti og Inger Støjberg er Trine Bramsen. Jeg skriver udtrykkeligt i kampen mod Inger Støjberg, for selvom hun måske er større favorit end Kristian Jensen (Nuværende næstformand i Venstre) til at overtage formandsposten efter Lars Løkke Rasmussen, så kan den førte integrationspolitik ikke være Venstres politik, der med et liberalt grundlag går ind  for den danske grundlovs retssikkerhed og ytringsfrihed, eller er opgøret med de grundlovs sikrede rettigheder netop det nye Venstres politik?

Jeg undrer mig over Socialdemokraterne er så fokuseret på at overgå Dansk Folkeparti og Inger Støjberg i at tilsidesætte vores tilkæmpede retssikkerhed og ytringsfrihed.

Jeg er bestemt ikke enig i den førte politik på området, for der skal være retssikkerhed i Danmark og medier, websider eller trykte medier skal ikke lukkes uden en dommerkendelse eller en dom.

Jeg har ikke tiltro den politiske magt personificeret via sheriffen Søren Pind, støjsenderen Inger Støjberg eller den vildt konkurrerende Trine Bramsen er i stand til at vurdere om en webside/medie overholder lovgivningen eller er et ulovligt ekstremistisk synspunkt.

Kære gamle parti og Trine Bramsen, tænk Jer om og revurdér Jeres politik på området, det er aldrig for sent at blive klogere………..

Det er en sær tanke for mig, at Dansk Folkeparti er udkonkurreret af Trine Bramsen og Socialdemokraterne, så Dansk Folkeparti har måttet set sig slået ud på udlændingepolitikken.

Partiet har kastet sig over EU politikken, hvor partiet har sin nye platform, som modstander af EU.

 

Share This Post

Bjerggaard @ juni 25, 2016