Bjerggaards synspunkter
Headlines

Har de tabt hovedet i Give?

Overdøv Helle…………

En typisk Messerschmutter………..

Kontanthjælp eller kassedame?

Har de tabt hovedet i Give?

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Danmarks Populistiske Folkeparti’s formand Kristian Thulesen Dahl er – eller var -  indbudt til at tale på 1. maj mødet i Give…..

1-maj-df

Jeg er dybt forundret over man kan finde på at invitere Dansk Folkepartis formand til at holde en 1. maj tale i Give. Der er mange naive tidligere Socialdemokrater, der er flyttet over til Dansk Folkeparti, men dermed er partiet langt fra at være et arbejderparti….. og de får kærligheden at føle med en borgerlig regering med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som støttepartier….

1_maj_2014

Det handler ikke kun om at bygge grænsebomme og grænsekontrol, men derimod drejer det sig at bevare et dagpengesystem, et solidt fagforeningssystem og et veludbygget velfærdssamfund. Dansk Folkeparti har tydeligt vist at partiet er til forringelser på disse områder, hvis de kan få 4 fede toldere ved grænsen.

lo_give

Fornuften har så sejret til sidst, for Give har aflyst 1. maj mødet i år……

Bestyrelsesmedlem Jens Bork fra Socialdemokraterne i Give har meddelt invitationen Kristian Thulesen Dahl er trukket tilbage. Formanden i Give, Vibeke Hejnfelt, har ikke kommenteret det, men hun har måske meldt sig ind i Dansk Folkeparti i dag?

Kristian Thulesen Dahl ærgrer sig over, at han ikke længere skal holde tale ved Socialdemokraternes og fagbevægelsens 1. maj-arrangement i Give, efter invitationen til ham blev trukket tilbage i dag.

Kristian Thulesen Dahl havde planlagt at bruge sin taletid ved 1. maj-arrangementet i Give til at at tale om udfordringen med arbejdstagere fra Østeuropa, som kommer til Danmark og får ret til danske velfærdsydelser.

Andre mener:

Jeg var chokeret over, at man havde taget sådan en beslutning. Det kunne jeg ikke følge dem i. Derfor ville jeg og afdelingen ikke være en del af det. Jeg mener ikke, at Dansk Folkeparti skal være en del af et 1. maj-arrangement. Jeg vil gerne deltage i debat med dem, men de hører ikke hjemme på en 1. maj,” siger Hanne Signe Jørgensen, der er lokalformand for 3F Kongedalen.

Anette Pedersen medlem af Fagligt Landsudvalg i SF skriver på Facebook:

Nogle gange må man altså undre sig lidt over, hvad der egentlig foregår i fagbevægelsen.
Hvem var det, der stod bag afkortningen af dagpengeperioden ?
Forringelser af efterlønsordningen ?
Hvem er det, der vil begrænse konfliktretten ?
Hvem var det, der aktivt støttede Vejlegården og Krifa ?

Nu mangler vi da bare, at Løkke også bliver inviteret til at tale 1. maj.

Godt nok har fagbevægelsen medlemmer af forskellig politisk observans, men man skulle dog tro, at der var en naturlig grænse for, hvem man ville give taletid på arbejdernes internationale kampdag.

*******

Hvis det var mig, der var i Give, så havde jeg ikke gjort det. Kristian Thulesen Dahl har en anden dagsorden, end den 1. maj står for“, sagde gruppeformand Henrik Dam Kristensen tidligere i dag til Ekstra Bladet.

Share This Post

Bjerggaard @ April 23, 2014

Overdøv Helle…………

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

En venstreorienteret gruppe opfordrer til at sabotere statsminister Helle Thorning-Schmidts tale i Fælledparken 1. maj.

På Facebook har de annonceret, at der vil blive delt fløjter ud, så man kan overdøve Thornings tale i Fælledparken.

overdoev

Med den larmende protest ønsker gruppen anført af Lasse Skou Lindstad, at holde regeringen ansvarlig for deres valgløfter og den førte politik.

Venstres gruppeformand, Kristian Jensen, kalder den planlagte fløjteaktion mod statsministeren for barnlig. Det gør han selvom aktionen indirekte gavner ham og Partiet Venstre.

Det er ikke i orden at møde op i Fælledparken blot for at genere. Det er simpelthen for barnligt, siger han og opfordrer direkte fløjtekoret til at blive væk.

1. maj er en festdag, hvis I har glemt det?

Tidligere skatte- og udenrigsminister Holger K. Nielsen (SF) har kaldt folkene bag aktionen for nogle “halvhjerner“.

Troede ellers, at 1. maj var en festdag, hvor vi skal give kant til højrefløjen, men der er altså nogle, som i stedet agter at hjælpe højrefløjen“, skriver Holger K. Nielsen på Facebook.

Jeg er personligt stærkt i mod gruppens aktion, som reelt kun er en gentagelse af sidste års aktion m ed hylekor mod statsministeren på 1. maj mødet i Aarhus.

Målet for aktionen er en utilfredshed med salget af DONG, Lærernes lockout og SU- reformen. Og burde vores lærere og studerende ikke være klogere end at aktionere på den måde? Det lover ikke godt for skolen!

Men er det så ikke på Christiansborg Slotsplads og i Folketinget slaget skal stå?

Og gavner aktionen den venstreorienterede gruppes politiske dagsorden? Det tror jeg ikke den gør, for den skaber uvilje mod den hos brede dele af befolkningen.

Derfor opfordrer jeg alle, der mener ytringsfriheden er en ting, der skal bevares, til at gå ind på gruppens Facebook side og give deres mening til kende.

Det er er fint man har en anden politisk holdning. Det er ok for mig, man ikke er tilhænger af den førte politik fra regeringens side, men det har siden Grundloven blev givet i 1849 været en selvfølge, der er ytringsfrihed i Danmark.

Det gælder også for en regeringsleder på en 1. maj.

Share This Post

Bjerggaard @ April 23, 2014

En typisk Messerschmutter………..

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

TV2 beder Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt om at finde en dansk virksomhed, der er imod patentdomstolen.

Se her hvordan det gik.

YouTube Preview Image

Udgivet den 22/04/2014

Linco Foods Systems er tysk virksomhed med en filial i Danmark og den mindre danske virksomhed “Expanite” er tilhænger af en fælles EU patent domstol……………

Men det er typisk for Dansk Folkeparti, for med den modstand deres spidskandidat har kørt mod patentdomstolen, så burde der være masser af virksomheder han kan bruge som eksempler.

Jeg anbefaler varmt man støtter danske virksomheder ved at stemme ja til EU patent domsolen den 25. maj 2014.

 

En anden “Messerschmutter”

En anden messerschmutter fra EU, hvor han bunder mødeprocenten trods hans mange fortællinger om det store arbejde han udfører i EU parlamentet.

En anden “Messerschmutter” fra EU, hvor han bunder mødeprocenten trods hans mange fortællinger om det store arbejde han udfører i EU parlamentet.

De brænder igennem på skærmen, og de fleste vælgere kan nævne navne på EU-parlamentarikere som Morten Messerschmidt (DF) og Jens Rohde (V). Men når man ser på de kolde fakta, topper de også listen over de mest fraværende danske politikere ved afstemningerne i Europa-Parlamentet.

Jens Rohde har været væk ved 22 procent af afstemningerne, mens Morten Messerschmidt har været fraværende ved næsten 17 procent. Det viser en opgørelse, som Søndagsavisen har foretaget på baggrund af Votewatch.eu.

Messerschmidt uden indflydelse

Men også når det gælder indflydelse på lovgivningen i EU, står især Morten Messerschmidt uden for indflydelse. Han har som den eneste danske europaparlamentariker ikke været ordfører på en rapport, som er den vigtigste del af lovgivningsarbejdet i EU, vurderer adjunkt ved Center for Europæisk Politik – Caroline Grøn.

 

 Morten Messerschmidt har gjort kampen for at stoppe EU’s rejsecirkus til sin mærkesag.

Da han 5. januar i DR’s udsendelse “Europa lige nu”  blev spurgt om, hvad det vigtigste var han havde bedrevet i 2013, lagde han ikke fingre imellem.

Noget af det vigtigste, selv om vi ikke er i mål endnu, er opgøret med flyttecirkusset“, sagde han og forklarede, at han havde “arbejdet meget hårdt” med at samle et markant flertal for at få det stoppet.

Ved et nærmere eftersyn viser det sig imidlertid, at man ikke kan finde tegn på, at han har bidraget til den rapport, som han selv kalder sit vigtigste arbejde i 2013.

Han har ikke stillet et eneste af de 124 ændringsforslag, der er blevet stillet af medlemmerne af Forfatningsudvalget.

Da udvalget 8. juli 2013 behandlede første udkast til rapporten, var han ikke til stede.

Han deltog heller ikke, da udvalget 17. september 2013 forhandlede om de 124 ændringsforslag. På samme møde var en anden rapport, som han selv var hovedordfører også på dagsordenen. I mødereferatet er det noteret, at han har meldt afbud, og at Ashley Fox tog over.

Da udvalget 26. september behandlede syv kompromisforslag, stod hans stol også tom.

Hans meget hårde arbejde bestod i at han mødte til den endelige afstemning om rapporten 14. oktober 2013.
Kilde: BT.dk

Er der nogen der tror Morten Messerschmidt tager aktivt del i EU Parlaments arbejdet, så tager de grundlæggende fejl. End ikke på hans mærkesager deltager han i arbejdet!!!

Men EU betaler en god hyre til Morten, der måske hjælper til driften af hans samlevers butik på Dyrehavsbakken?

 På energi og miljøområdet går det helt galt for Morten Messerschmidt!!!

votes_EU

Sølle 20% kan den hårdt arbejdende Morten Messerschmidt fremvise, som han har deltaget i, hvis du mener energi og miljø er en vigtigt område, så er det ikke Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, du skal stemme på til EU valget den 25. maj 2014.

Share This Post

Bjerggaard @ April 22, 2014

Kontanthjælp eller kassedame?

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Der er mange tanker om kan arbejde betale sig?

Den borgerlige tænketank CEPOS er ikke i tvivl og kører en kampagne mod kontanthjælp og partiet Venstre sluger ukritisk tænketankens synspunkter og bruger dens konklusioner til at bygge partiets politik på. Det ligner et bestillingsarbejde til CEPOS fra Venstre.

Regeringen har med kontanthjælps- og skattereformen blandt andet sænket kontanthjælpen for dem mellem 25-29 år og hævet beskæftigelsesfradraget for at gøre det mere attraktivt at få et job.

Søndagsavisen har i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) undersøgt, hvor meget en kontanthjælpsmodtager får ud af at tage lavtløns job som kassedame.

Søndagsavisens beregning

Søndagsavisens beregning uden ATP og arbejdsmarkedspension.

Til sammenligning får en butiks ansat på startløn med 2 børn 2.425 kroner.

I følgende grafik er forskellen på CEPOS og AE tydelig.

Den politiske dagsorden er tydelig. CEPOS vil af al magt gøre det attraktivt at modtage kontanthjælp frem at tage et job i NETTO.

Den politiske dagsorden er tydelig. CEPOS vil af al magt gøre det attraktivt at modtage kontanthjælp frem at tage et job i NETTO.

Kilde: http://sondagsavisen.dk

Søndagsavisens og AE’s beregninger skal sammenholdes med den faktiske beskæftigelsesgrad og de faktiske jobmuligheder for de ledige.

Der er 154.177 som enten er i aktivering, i gang med et korterevarende uddannelsesforløb, eller helt almindeligt jobsøgende, behørigt registreret og nidkært kontrolleret af det lokale jobcenter. Uanset hvor langt ned CEPOS og Venstre får banket kontanthjælpen ned, så er der ikke jobs til disse ledige. Samtidigt er 34.000 ledige faldet ud af dagpenge- og kontanthjælp.

Der er flere undersøgelser der entydigt peger på danskerne vil arbejde.

I 2012 var der rigtignok 14.300 ud af 2,7 mio. danskere i arbejde, der får mere ud af at være på støtten end i arbejde. Det skyldes typisk at de har flere børn, og derfor får en række tilskud. Men dette tal vil falde til 8.100 efterhånden som regeringens skattereform indfases, da beskæftigelsesfradraget stiger, særligt for enlige forsørgere.

CEPOS og Venstre vil skære i kontanthjælpen for at løse et problem for 0,3% af den danske arbejdsstyrke, som der ikke er jobs til.

Dagpengesystemet indeholder mange sanktionsmuligheder for at straffe danskere, der ikke ønsker at tage et job.

Share This Post

Bjerggaard @ April 22, 2014

En festdag for 90 år siden……

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

I dag for 90 år siden sejrede Th. Stauning og Socialdemokratiet ved folketingsvalget og med 36,6 % af stemmerne blev Liste A for første gang største parti, både med hensyn til stemmer og mandater.

12 dage (27.april 1924) senere blev landets første socialdemokratisk ledede regering udnævnt.

Den bestod af følgende ministre:

stauning

Thorvald Stauning

 


Ved folketingsvalget i 1924 gik Socialdemokratiet syv mandater frem, hvormed Socialdemokratiet blev Folketingets største parti. Socialdemokratiet dannede efterfølgende regering under Thorvald Stauning.

Modsat J.C. Christensen i 1901 havde Stauning ingen problemer ved at blive accepteret som regeringsleder, da han modsat J.C. Christensen allerede havde fungeret som minister samt under påskekrisen havde udvist tålmodighed og taktisk overblik.

Det radikale Venstre udgjorde regeringens parlamentariske grundlag, og med et flertal i Landstinget bestående af Venstre og Det konservative Folkeparti måtte Socialdemokratiet videreføre den danske tradition for kompromiser.

Socialdemokratiets overtog regeringsmagten ved indgangen til en økonomisk krise, der kort fortalt bestod i, at man havde snakket kronen op i kurs, og dermed selvforskyldt gik glip af de gode konjunkturer, som resten af vesten oplevede. Dertil kom, at regeringen ikke havde formået at etablere et nødvendigt samarbejde i Folketinget om økonomien. Om dette til gengæld var selvforskyldt kan diskuteres.

Under alle omstændigheder opnåede den første regering under Stauning ikke det, den ville, men Socialdemokratiet kunne modsat tidligere stilles til ansvar for dets gerninger i og med, at partiet havde haft regeringsmagten. Regeringens resultater var ikke gode nok til, at de kunne bruges i valgkampen, der kom efter kun to år ved magten.
Kilde: Wikipedia

Der er mange paralleller til regeringen Helle Thorning-Schmidt I – i dag.

  • Økonomisk krise
  • Flertal af Enhedslisten, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i Folketinget.
  • De Radikale som støtteparti
  • Regeringen Stauning I havde ikke mandater nok til at gennemføre alle valgløfter
  • Regeringen gennemførte sin politik via kompromisser med Venstre
  • Regeringen kæmper med Enhedslisten både politisk og på arbejdspladserne

Der er mange lighedspunkter med Thorvald Staunings første regering, men på meningsmålingerne er der ingen sammenfald…….

Den nuværende regering har faktisk gennemført en stor del af sin politik, hvilket er dokumenteret af Ugebrevet Mandag Morgen. Med de borgerlige medier i ryggen, så er det lykkedes de borgerlige partier med Venstre i spidsen, at bilde det danske folk ind, at det er en “løftebruds regering”.

Og de tror sku’ på det. 

Måske fordi “støttepartiet” Enhedslisten benytter enhver mulighed for at være regeringens største kritiker. Sågar har partiet væltet en justitsminister i sin kamp mod regeringen…..

Venstre har kun skulle lægge sig slipstrømmen og råbe “løftebrud” fra Folketingets talerstol og så glæde sig over meningsmålingerne!

Man kunne ønske sig danskerne satte sig lidt ind i politik?

Et eksempel:

Hørt i bussen
“I bussen her til morges faldt jeg i snak med en medpassager om EU. Han syntes at det var svært med afstemninger, hvor man kun skulle stemme ja- eller Nej. Ja, faktisk burde der være mulighed for at stemme måske.

En ældre dame vender sig om og siger: “Unge mand, ikke flere moskeer”.
BR-medlem Lars Aslan Rasmussen (S) på Facebook.

 

Share This Post

Bjerggaard @ April 15, 2014