Bjerggaards synspunkter
Headlines

Liberal Alliance vil nulstille overførselsindkomster og pensioner……

Hykleri eller total politisk forvirring i Venstre?

Martin Geertsens sag i agurketiden……….

Ulovlige skilte på stranden og i skoven

Liberal Alliance vil nulstille overførselsindkomster og pensioner……

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Vi ønsker at afskaffe topskatten, også selv om det koster syv milliarder kroner. Topskat gør rigtig meget skade i den samlede økonomi i forhold til hvor få penge, der kommer i statskassen fra topskatten. Så i det lys er syv milliarder kroner faktisk billigt. Og vi har under alle omstændigheder afsat de penge, der skal til, allerede inden diskussionen begyndte,” siger Ole Birk Olesen.

Årsagen til det er Ole Birk Olesen vil nulstille pensioner og overførselsindkomster.

Han er heller ikke enig, at det er en naturlov, at de offentlige udgifter nødvendigvis stiger, fordi produktivitet og lønninger stiger i den private sektor.

Den mekanisme vil vi afskaffe.
Vi ønsker, at overførelses indkomsterne skal reguleres med inflationen, ikke med lønningerne,” siger den liberale skatteordfører, der erkender, at topskat fjernelse alligevel ikke kan finansiere sig selv 100 procent.

Topskatten er en del af det danske indkomstskattesystem. Den er faldet fra at udgøre 19,3 mia. kr. i 2008 til anslået 14,6 mia. kr. i 2013 og 13,6 mia. kr. i 2014.

Så er der tonet rent flag fra Liberal Alliance.

Jeg er ikke i tvivl om Liberal Alliance er partiet for de velbjærgede danskere og at partiet ønsker ledige, pensionister, syge og lavt lønnede arbejdere skal ned i indtægt, for at finansiere de riges skattelettelser.

Sænkningen af overførselsindkomsterne er den eneste måde Liberal Alliance, når partiet ikke vil spare motorveje og infrastrukturen i Danmark.

 Prisen fra fabrikken er 1,4 mio. euro (10,43 mio. kr.) hertil skal lægges registreringsafgift og moms......

Prisen fra fabrikken er 1,4 mio. euro (10,43 mio. kr.) hertil skal lægges registreringsafgift og moms……

Der skal i Liberal Alliances politiske ideologi være gode og effektive veje, broer og motorveje, så partiets vælgere kan komme hurtigt fra landsdel til landsdel med deres Bugattier………….

Når topskatten og overførselsindkomsterne er banket i bund, så kommer der krav fra Liberal Alliance om fjernelse af registreringsafgiften, for at fremme det danske erhvervsliv………

Men hvor skal de penge komme fra?

 

Share This Post

Bjerggaard @ July 29, 2014

Hykleri eller total politisk forvirring i Venstre?

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Jeg er forvirret – først vil Venstre ikke lade muslimer indvandre til Danmark og nu vil Venstre deltage i en vigtig muslimsk fest – hvad er Venstres politik på udlændingeområdet?

Indvandrere fra ikke-vestlige lande skaber flest integrationsproblemer herhjemme, og derfor skal der stilles forskellige krav, afhængigt af om man kommer fra et “kristent USA” eller et “muslimsk Pakistan“, skriver Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, i en kronik i Berlingske den 28. juli 2014.

Jeg kniber mig i armen…………. er jeg vågen eller drømmer jeg?
Er Venstre på vej til at skippe sit liberale grundlag?

hausmeister_small

Det minder om starten på Hitlers jødeforfølgelse i Tyskland i 1930′erne……..

Venstres TV-station TV2 News promoverer Inger Støjberg i timevis i deres udsendelser……

Her får hun ukritisk lov til at fremkomme med sine synspunkter:
Stop indvandring fra Pakistan og Somalia. De gifter sig med landsmænd. De kan ikke dansk, de respekterer ikke de danske frihedsprincipper. En kristen svensker eller amerikaner kan integreres i det danske samfund, det kan muslimer ikke!“.

Alle dogmer Inger Støjberg deler med Dansk Folkeparti.

Men holder dogmerne ved nærmere eftersyn?
Andelen af nydanske piger, der tager en videre gående uddannelse er stærkt stigende, nævnt som bare et eksempel. Et andet eksempel er det stigende antal nydanskere, der vælger en dansk kæreste på trods af forældrenes ønske om et etnisk ægteskab.

Lars Løkke skriver på sin Facebook profil i dag:
I dag – mandag – er det Eid, afslutningen på ramadanmåneden. Det er en festdag for muslimer over hele verden. Jeg vil derfor gerne ønske alle danske muslimer glædelig Eid.

Her til lands går vi ind for religionsfrihed, men også – som Inger Støjberg understreger i hendes glimrende kronik i mandagens udgave af Berlingske – for nogle helt grundlæggende værdier, som vi alle bør stå vagt om, hvad enten vi er kristne, muslimer, jøder eller ateister. Det er værd at huske på – til hverdag og fest. Glædelig Eid“.

Inger Støjberg har den seneste måned skrevet tre opdateringer på sin egen Facebook-profil, der giver “skingrende skøre yderligtgående muslimer” en ordentlig tur med pisken.

En Gallup-måling for Berlingske, hvor de adspurgte danskerne udpeger indvandringsspørgsmålet som et af de tre vigtigste problemer at løse overhovedet sammen med beskæftigelses- og sundhedspolitikken.

Derfor undgår vi ikke udlændingedebatten forud for det kommende valg, der skal afholdes senest i september 2015.

Berlingske mener:
Håbet er det kan overskygge den betydelige uenighed hos de borgerlige partier, når det kommer til tidens måske største tema, nemlig den økonomiske politik, hvor fællesmængden mellem Dansk Folkeparti på den ene side og Liberal Alliance og de Konservative på den anden er ret nem at overse. Og der har Venstre som potentielt statsministerparti brug for, at valgkampen også handler om nogle politikområder, hvor der er færre hår i den blå suppe“.

Det er jeg ikke uenig, men det er også et forsøg på at kapre stemmer fra Dansk Folkeparti, som straks greb debatten på TV2 i et forsøg på at fastnagle Venstre på den politik. I Venstres top er der en stor frygt for stemmetab til Dansk Folkeparti, som det skete ved EU-valget i maj måned.

Nu mangler vi så Venstres ferierende formand bekræfter den nye politiske kurs…………….. udover den uformelle udmelding på hans Facebook side i dag.

Står Inger Støjbergs kronik ved magt, så har Venstre indledt en overbudspolitik på indvandrerområdet i skarp konkurrence med Dansk Folkeparti. Den kamp tror jeg Inger Støjberg taber til Dansk Folkepartis Martin Henriksen.

Personlig går jeg i mod Inger Støjbergs forskelsbehandling af indvandrere i Danmark. Selvfølgelig skal indvandrerne integreres i det danske samfund, men det skal ske med hensyn til vores grundlovs sikrede rettigheder og menneskerettighederne.

Vi skal forhindre ghettoer styret af imamer og sharia lovgivning, det er den danske lovgivning og domstole, der gælder i Danmark. Her er det vigtigt børnehaver, skoler, kommuner og politiet sætter de nødvendige ressourcer ind for oplysning og vejledning om spillereglerne i det danske samfund for indvandrerne og deres børn, for at sikre deres integrering i det danske samfund.

Her må ingen være berøringsangst.
Selvfølgelig må der serveres svinekød og frikadeller i danske børnehaver, ligesom der må serveres halalslagtet kød…….

Men hører Inger Støjberg ikke mere til i Dansk Folkeparti?

Share This Post

Bjerggaard @ July 28, 2014

Martin Geertsens sag i agurketiden……….

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

Venstres integrationsordfører, Martin Geertsen, vil have opstillet en officiel dansk værdikanon på otte punkter, som indvandrere skal kende og tilslutte sig.

værdikanon
Martin Geertsens værdikanon:
1. Tillid
2. Demokrati
3. Ytringsfrihed
4. Arbejde
5. Ligestilling
6. Religionsfrihed
7. Tolerance
8. Respekt

Kilde: Berlingske

HELLERE FOLKEHØJSKOLE END ELITÆR VÆRDIKANON

Af Zenia Stampe på Facebook.

Martin Geertsen er fornærmet over, at hans værdikanon ikke er blevet modtaget med stående applaus. Han skriver: “Hvordan skal unge muslimer fra Syrien eller Somalia forstå Danmark, hvis vores klogeste folk nægter at sætte ord på.”

Helt ærligt, Martin Geertsen, tror du virkelig, at unge nydanskere bliver mere danske af, at nogle højpandede gammeldanskere laver en facitliste over danske værdier?

Hvis det handler om integration, så vil jeg til enhver tid anbefale et medlemskab af den lokale boldklub eller et år på folkehøjskole frem for en elitær kanon.

For værdier er ikke bare ord, man slår op i en kanon og lærer udenad. Værdier er noget, man møder, tilegner sig og gør i praksis. Og nogen gange har man brug for, at der er en, der forklarer, hvad det handler om. Det kan være fodboldtræneren, der forklarer, hvordan man behandler modstanderholdet. Eller det kan være højskolelæreren, der fortæller, hvordan man kan hjælpe dem, der har det lidt svært.

En elitær værdikanon vil i den forbindelse hverken gøre fra eller til – udover at være en mistillidserklæring mod de helt almindelige danskere, der hver dag tager på sig at hjælpe børn, nydanskere og andre med at forstå og tilegne sig vores værdier.

 

martin

Jeg glæder mig til at se det nye bud fra Martin Geertsen…………..

Jeg tror på integration kommer ved at inddrage “nydanskerne i vores samfund, både i foreninger, på arbejdet, men også ved privat at tage initiativer til besøg hos hinanden i hverdagen.

Share This Post

Bjerggaard @ July 26, 2014

Ulovlige skilte på stranden og i skoven

Posted in: Min webside!, Privat | Comments (0)

privat

På både offentlige og private strande er det tilladt at færdes til fods, trække cyklen, gøre ophold og bade, men der er mange eksempler på skilte, som er misvisende, og som derfor afskrækker folk fra at opleve naturen der“, siger Jan Eriksen, som er direktør i Friluftsrådet.

Der skal dog være mindst 50 meter fra stranden til beboelseshuset. En anden undtagelse forudsætter, at haven har været der konstant lige siden 1916, og at haven går helt ud til vandet!

Det er dog ikke tilladt at overnatte i telt på de private strande – derimod er der i praksis ikke noget til hinder for, at du anlægger bål på den privatejede strandbred.

jan_eriksen

Et skilt med teksten “Privat vej” siger kun noget om ejerforhold og ikke, om du må færdes der eller ej, ligesom skilte med teksten “Adgang forbudt for uvedkommende” ikke siger, at netop du er uvedkommende. De fleste steder kan du altså lovligt gå eller cykle videre.

Kilde: Politiken.dk

privat_ab

Naturstyrelsens salg af skilte

privat_a

Et almindeligt skilt i den danske natur

Mark- og vejfredsloven indeholder dansk rets hovedregel om færdsel på fremmed ejendom.

Ifølge bestemmelsen i § 17 er det ikke tilladt at færdes på anden mands ejendom – bortset fra private veje – uden, at man enten har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel. Forbuddet gælder, uanset om arealet er afspærret, om der er forvoldt skade, eller om arealet er under kultur eller lignende.

Færdsel på privat vej

privat_abcd

Ifølge bestemmelsen i § 17 er det derimod tilladt at færdes ad en privat vej, medmindre ejeren ved lovlig skiltning har forbudt færdsel enten generelt eller færdsel af den pågældende art.

privat_abc

Ejeren af en privat vej har ret til ved skiltning helt eller delvist at begrænse færdslen på vejen, medmindre der ifølge anden lovgivning, deklaration eller andet særligt retsgrundlag, f.eks. hævd, gælder en pligt til at holde vejen åben for andre. Det er således kun i tilfælde, hvor der ikke gælder en pligt til at holde vejen åben for andre, at vejejeren selv kan bestemme, hvilken færdsel der må finde sted på vejen.

Share This Post

Bjerggaard @ July 26, 2014

Tillykke Anker Jørgensen med de 92 år.

Posted in: Ikke kategoriseret, Politik | Comments (0)

anker_jørgensen_92_år

Anker Henrik Jørgensen blev født 13. juli 1922 i København som søn af kusk Johannes Albert Jørgensen og rengøringsdame Karen Marie Jørgensen. Som 5-årig blev han forældreløs og voksede op hos sin fars søster, tobaksarbejderske Karla Marie Sofie Jacobsen (f.1890 – d.1975), på Christianshavn.

Anker Jørgensen blev gift 1948 med Ingrid Kvist Pedersen (f.1922 – d. 1997), datter af værkfører Søren Pedersen og hustru Krestine Pedersen fra Pindstrup på Djursland. Ingrid og Anker Jørgensen fik fire børn (heriblandt sønnen Peter), og parret boede hele deres liv i Sydhavnen. I begyndelsen af 2008 flyttede Anker Jørgensen på plejehjemmet Plejebo fra lejligheden på Borgbjergsvej nr. 1, hvor flere statsoverhoveder har lagt turen forbi 3. sal til venstre. Selv i sine år som statsminister sagde han nej tak til at bo på Marienborg, men blev boende i sin lejlighed.

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Anker_Jørgensen

Share This Post

Bjerggaard @ July 13, 2014